Relația dintre turism și mediu înconjurător

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6141
Mărime: 42.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Turismul reprezintă o cale de valorificare superioara a tuturor categoriilor de resurse si în special a celor naturale: frumusetea peisajelor, calitatile curative ale apelor minerale sau termale, conditiile de clima. Turismul prezinta o serie de impacturi asupra mediului economic, social, politic si natural. Turismul, prin faptul ca este un mare consumator de munca vie, joaca un important rol în economie. El creeaza noi locuri de munca, participând astfel la atragerea excedentului de forta de munca din alte sectoare, contribuind astfel la atenuarea somajului. Turismul are si o profunda semnificatie socio-umana.; actioneaza, prin natura sa, atât asupra turistilor în mod direct, cât si asupra populatiei din zonele vizitate. De asemenea, efectele turismului se rasfrâng si asupra calitatii mediului, a utilizarii timpului liber si nu în ultimul rând asupra legaturilor dintre natiuni. Existenta a numerosi factori exogeni care contribuie la degradarea accentuata a mediului înconjurator impune cu maxima stringenta utilizarea rationala si eficienta a resurselor turistice.

Turismul este prin natura sa o activitate atrasă de mediile înconjurătoare naturale şi sociale, mai ales de cele ce au calitatea de a fi unice şi fragile. Analizând relaţia dintre acestea, se observă că în cele mai multe cazuri se calculează beneficiile economice ale turismului şi nu se lasă şi posibilitatea cuantificării consecinţelor sale asupra mediului şi societăţii. În relaţiile ce se stabilesc între cele două elemente –mediul înconjurător, ca factor şi turismul, ca activitate, există influenţe pozitive şi negative.

Relaţia dintre turism şi mediul înconjur tor nu e chiar fundamentală, dar este foarte complexă. Există o interdependenă între cei doi factori care adeseori este descris ca o simbioză Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că atunci când turismul este localizat într-un mediu înconjurător de calitate, acelea şi calităţi proprii mediului care beneficiază de măsuri de protecţie menţin valoarea lui şi ca resursă turistică. Caracterul complex al relaţiei turism – mediu înconjurător este dependent de natura impactului dintre ele şi de inconsistenţa în timp şi spaţiu a cauzelor şi efectelor lor. Este adevărat că efectele turismului asupra mediului înconjurător sunt parţiale, şi există dificultăţi practice în stabilirea mărimii impactului şi mai ales în separarea efectelor influenţei turismului de ale altor agenţi care pot afecta de asemenea mediu.

Relaţia dintre turism şi mediul înconjurător

1. Impactul turismului asupra mediului înconjurător

Impactul turismului asupra mediului = presupune analiza relaţiei turist - rezervă turistică - produs turistic.

Un număr tot mai mare dintre cei implicaţi, sub o formă sau alta, în activităţile de turism sunt conştienţi de efectele provocate de dezvotarea turistică, de impactul acestor activităţi asupra populaţiei şi ambiantului. În ultimii ani, deceniile nouă şi zece ale secolului XX, s-a urmărit ca expansiunea turismului să se realizeze echilibrat, în conformitate cu standardele care garantează păstrarea echilibrului ecologic şi evită suprasolicitarea resurselor, poluarea şi orice alte impacte negative asupra mediului.

Noţiunea de impact presupune analiza relaţiei turist - resursa turistică - produs turistic, care se desfăşoară de la simpla vizitare a unui obiectiv turistic, pana la asigurarea pachetului de servicii şi acţiuni turistice, menite să pună în valoare obiectivul respectiv.

Problema impactului turismului asupra mediului este pe cât de importantă pe atât de diversificată. Ea devine, practic indispensabilă pentru a completa inventarul general de probleme şi de a-l focaliza asupra aspectelor metodologice, prospective, care să urmărească, în final, conservarea, protejarea şi reconstrucţia ecologică pe principii durabile.

Impactul asupra unei zonei turistice este dat de:

- cadrul natural şi varietatea potenţialului turistic;

- existenţa unei infrastructuri generale, care asigura circulaţia, accesul şi informarea;

- prezenţa unor structuri turistice de cazare, alimentaţie publică, agrement.

Aceste elemente definitorii ale turismului determină mai multe tipuri de impact, care pot îmbrăca forme pozitive sau negative de manifestare.

Preview document

Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 1
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 2
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 3
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 4
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 5
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 6
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 7
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 8
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 9
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 10
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 11
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 12
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 13
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 14
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 15
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 16
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 17
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 18
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 19
Relația dintre turism și mediu înconjurător - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Relatia dintre Turism si Mediu Inconjurator.docx

Alții au mai descărcat și

Impactul Turismului Asupra Mediului

Argument Patrimoniul turistic actual al României se poate dezvolta şi moderniza şi prin activităţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Calitatea Serviciilor Turistice

Capitolul I CALITATEA ŞI DETERMINANŢII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE 1.1 CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE Conceptul de calitate a fost...

Turism

În momentul de faţă, atât în ţara noastră cât şi în Uniunea Europeană - dar şi într-un număr important de ţări de pe întreg mapamondul - turismul...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Impactul activității turistice asupra componentelor naturale

CONCEPTE GENERALE Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei mondiale, cu un impact...

Amenajarea turistică teritorială

Rolul ,importanta si conceptul de amenajare turistica In literatura de specialitate s-au conturat de-a lungul anilor mai multe puncte de vedere cu...

Tehnica Operațiunilor de Turism

PROGRAMA ANALITICĂ - TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM Cursul prezintă instrumentarul metodologic şi tehnico-aplicativ al operaţiunilor din turism....

Te-ar putea interesa și

Resursele turistice naturale și antropice a Munților Persani

INTRODUCERE Motto: “Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, şi aceste două noţiuni...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile

INTRODUCERE În dezvoltarea economică de după cel de-al doilea război mondial, turismul, un sector important al economiei mondiale, a cunoscut o...

Impactul Turismului Asupra Mediului

Argument Patrimoniul turistic actual al României se poate dezvolta şi moderniza şi prin activităţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Forme de Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani

INTRODUCERE Turismul reprezintă o ramură importantă a economiei naționale, acționând astfel ca un element dinamizator al întregului sistem...

Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău

Motto: “În alte locuri pot fi munţi mai mari sau fluvii mai puternice, marea sau oceanul; aici Rarăul reprezintă dimensiunea fundamentală a lumii,...

Rolul pădurii în reglarea problemelor de mediu

1.Date genrale Romania avea in 1800, 8.5 mil. Ha de padure, adica 35-45% din teritoriu, suprafata care s-a redus, continuu, astfel ca in 1974...

Ai nevoie de altceva?