Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10573
Mărime: 56.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ambros Mariana
academia de studii economice

Cuprins

Capitolul I Contractul turistic – suport juridic în dezvoltarea relaţiilor agenţilor economici din turism.

I.1 Concepte şi noţiuni privind contractul comercial

I.2 Contractul turistic – ca formă contractuală comerciala

I.3 Tipologia contractelor turistice încheiate în agenţiile economice din turism

Capitolul II Analiza diversităţilor contractelor între prestatori şi agenţiile de turism

II.1 Contractele de intermediere în turism

II.1.1 Contractul între hotelier şi intermediarii din turism

II.1.2 Contractul de hotelărie

II.1.3 Contractul de reprezentare

II.1.4 Contractul cu transportatorul aerian

II.2 Contractele de asociere în turism

II.2.1 Contractul de franşiză

II.2.2 Contracul de time – sharing

II.2.3 Contractul de asociere hotelieră

II.2.4 Operaţiuni şi înţelegeri precontractuale

Capitolul III Contractul turistic – instrument obligatoriu în activitatea agenţilor economici din turism în Republica Moldova

III.1 Cadrul legal privind contractele turistice al Republicii Moldova

III.2 Contractele de prestaţii turistice

“ Agenţie turistică – turist ”

Extras din document

Inroducere

Turismul este un sector important al economiei mondiale şi are o tendinţă de creştere permanentă la nivel internaţional.

Industria turismului cuprinde o gama variată de întreprinderi publice şi private, generatoare de beneficii economice şi sociale, de noi locuri de muncă pentru diferite categorii de angajaţi, oferind oportunităţi de angajare mai cu seamă pentru femei.

Republica Moldova trebuie să se promoveze eficient ca o destinaţie turistică pe pieţele turistice internaţionale.

Industria turismului este extrem de fragmentată, fiind constituită din diferite întreprinderi mici şi mari, atît din sectorul public, cît şi din cel privat. Evoluarea ei necesită coordonare, investiţii, instruire şi marketing, ceea ce determină coordonarea dintre Guvern, autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile comerciale şi comunităţi.

Turismul constituie o activitate economică ce se răsfrînge asupra majorităţii sectoarelor sociale. Acest moment urmează a fi conştientizat de instituţiile vizate şi de întreaga populaţie. A devenit iminent faptul de a demonstra că turismul nu se referă doar la unele persoane, care işi petrec anual vacanţele, ci, prin serviciile prestate, poate avea un impact pozitiv asupra întregii societăţi.

Necesitatea dezvoltării economice durabile relevă şi mai mult importanţa elaborării şi aprobării unei strategii, al cărui obiectiv final rezidă în faptul că potenţialul turistic natural şi antropic al Republicii Moldova să nu fie afectat negativ de turism, ci să fie protejat spre binele generaţiilor viitoare.

Prezenta Strategie identifică deficienţele existente în oferta turistică a Republicii Moldova şi determină direcţiile strategice de înlaturare a lor, precum şi organizaţiile responsabile de realizarea scopurilor scontate.

Turismul reprezintă un domeniu de recreare şi cunoaştere pentru persoane, iar pentru economia ţărilor – un mijloc de activizare al proceselor economice şi o susrsă eficientă de venituri. Teza este consacrată analizei relaţiilor contractuale in prestarea serviciilor turistice; sunt formulate problemele generale, comune pentru cele mai diverse activităţi turistice. Aportul turismului în dezvoltarea economiilor naţionale este enorm. Turismul prin specificul său contribuie la soluţionarea problemelor economice, inclusiv adiacente turismului. În lucrare sunt examinate şi analizate diversitatea contractelor între prestatori şi agenţii economici ale activităţilor turistice internaţionale şi cele din Republica Moldova. Teza are un pronunţat aspect conceptual, metodologic, imperativ, conţine argumente în favoarea dezvoltării turismului; are o importanţă deosebită pentru practicieni, pentru firmele turistice pentru dezvoltarea în continuare a imaginii pozitive a Republicii Moldova.

Capitolul I

Contractul turistic – suport juridic în dezvoltarea relaţiilor agenţilor economici din turism.

I.1 Concepte şi noţiuni privind contractul turistic

În conformitate cu prevederile Codului Civil:

1. Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuţia convenită.

2. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură.

3. Contractele de muncă sînt reglementate prin legislaţia muncii.

Termenul de plată

1. Plata pentru servicii se efectuează după prestarea serviciilor.

2. Dacă plata pentru servicii se calculează pe anumite perioade, sumele vor fi acordate după încheierea fiecărei perioade în parte.

Ce de făcut dacă servicul a fost prestat necalitativ sau nu la timpul indicat în contract?

Potrivit prevederilor art.16 a Legii privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003, Monitorul Oficial 126-131/507, 27.06.2003, care stipulează că:

1. Prestatorul (executantul) este obligat să asigure prestarea serviciului (executarea lucrării) în termenele şi condiţiile stabilite în reglementările specifice în domeniu sau stipulate în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării).

2. Dacă prestatorul (executantul) nu a început la timp prestarea serviciului (executarea lucrărării) sau dacă în timpul prestării serviciului (executarea lucrărării), a devenit clar că serviciul (lucrarea) nu va fi îndeplinită în termenul stabilit, sau dacă termenul de prestare a serviciului (executare a lucrării) a expirat consumatorul este în drept, opţional:

a) să fixeze prestatorului (executantului) un nou termen, în cadrul căruia el trebuie să înceapă şi să finalizeze prestarea serviciului (executarea lucrărării) şi să ceară reducerea preţului pentru serviciu (lucrare);

b) să rezilieze contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) şi să revendice repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea termenelor de începere sau finalizare a prestării serviciului (executarii lucrărării);

3. Termenile noi de prestare a serviciului (executare a lucrării) stabilite de consumator se stipulează în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării).

Iar, potrivit art.27 alin. 2 a legii sus menţionate : în cazul încălcării termenelor stabilite, conform art. 16 de începere şi finalizare a prestării serviciului (executarii lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul, (executantul) achită consumatorului pentru fiecare zi ( oră, dacă termenul a fost stabilit în ore ) depăşită o penalitate în mărime de 10 % din preţul serviciului (lucrării),

De asemenea potrivit art. 633 al Codului Civil al RM care stipulează că: dacă pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna , aceasta rămîne celeilalte părţi, dacă pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a primit arvuna , ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvuniei.

Preview document

Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 1
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 2
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 3
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 4
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 5
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 6
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 7
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 8
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 9
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 10
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 11
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 12
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 13
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 14
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 15
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 16
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 17
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 18
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 19
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 20
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 21
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 22
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 23
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 24
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 25
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 26
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 27
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 28
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 29
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 30
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 31
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 32
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 33
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 34
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 35
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 36
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 37
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 38
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 39
Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Relatiile Contractuale in Prestarea Serviciilor Turistice.doc

Alții au mai descărcat și

Oferta turistică pe litoral

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Marketingul agenției de turism Rustic Travel

Introducere Fenomen de masă, turismul intern şi internaţional constituie unul din evenimentele social-economice cu cel mai mare ritm de dezvoltare...

Valorificarea litoralului românesc prin dezvoltare durabilă

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin...

Înființarea unei agenții de turism - SC Sicora Travel SRL

CAPITOLUL I Agentia de turism 1.1 Prezentare generala „Turismul este actiunea, dorinta,arta de a calatori pentru propria placere.” ( M....

Agențiile de Turism

INTRODUCERE Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate...

Program de marketing pentru participarea agenției de turism Atlantic Tour

INTRODUCERE Agenţiile private de turism formează veriga de bază a instituţiilor care activează în industria turistică. Pot fi considerate agenţii...

Program de valorificare a potențialului turistic - Județul Cluj

INTRODUCERE Lucrarea ,,Program de valorificare a potenţialului turistic din judetul Cluj’’ a fost întocmita cu scopul de a contribui la...

Analiza managementului unităților cu funcții de alimentare și cazare

INTRODUCERE Fiecare al patrulea european îşi petrece vacanţa în hotel, preponderent fiind familiştii din oraşe. Turismul cu cazare în hotele,...

Te-ar putea interesa și

Diversificarea serviciilor în cadrul Complexului Sportiv Național Piatra Arsă - Bușteni

Turismul este considerat una dintre cele mai vechi activităţi umane, ce s-a născut odată cu nevoia oamenilor de cunoaştere şi recreere. Primele...

Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii

INTRODUCERE Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezența tot mai activă în viața economică și socială, cu o...

Înființarea unei fabrici de covoare romanești din lâna SC Fluffy Carpets SRL

1. Înființarea firmei 1.1. Nașterea ideii de afaceri Deși ideea de afaceri asupra căreia ne-am îndreptat atenția inițial viza domeniul tehnic,...

Dezvoltarea Turismului Balnear în Stațiunea Mangalia

INTRODUCERE Originea lingvistica a termenului “turism” este strans legata de semnificatia cuvintelor latine “tornare” (a se intoarce) si “tornus”...

Agențiile de Turism

INTRODUCERE Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate...

Înființarea agenției Romantic Travel

Capitolul 1 - Constituirea unei firme – aspecte conceptual – metodologice 1.1. Motivaţia înfiinţării unei firme Motivaţia înfiinţării unei firme...

Organizarea activității de ticketing

1.1. Definiţii Ticketing-ul reprezintă ansamblul operaţiunilor de rezervare şi vânzare de bilete pentru mijloacele de transport (autocar, avion)....

MIcromediul de Marketing

Orice organizatie economica functioneaza in conditiile pe care i le ofera mediul sau extern, caruia i se mai spune si mediu de marketing. Primul...

Ai nevoie de altceva?