Rentabilitatea Firmei de Turism

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Rentabilitatea Firmei de Turism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere pdf de 295 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE
STADIUL CUNOASTERII
4
CAPITOLUL I
ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA
ACTIVITATII TURISTICE
1.1. TURISMUL ÎN ECONOMIA ROMANEASCA 7
1.2. PREMISE, TENDINTE, OBIECTIVE SI ACTIUNI PRIVIND
DEZVOLTAREA TURISMULUI
21
1.2.1. Premise si factori favorizanti si defavorizanti ai turismului românesc 21
1.2.2. Estimari privind dezvoltarea turismului românesc 22
1.2.3. Actiuni privind dezvoltarea turismului 24
1.3. STRUCTURA INSTITUTIONALA A TURISMULUI ROMANESC 26
1.4. ESTE NECESARA O REFORMA ÎN TURISM ? SPRE CE
ÎNDREPTAM TURISMUL ROMANESC
34
1.5. INTEGRAREA EUROPEANA A TURISMULUI ROMANESC 42
CAPITOLUL II
PIATA TURISTICA ÎN ROMÂNIA
46
2.1. OFERTA TURISTICA. TENDINTE SI FACTORI DE INFLUENTA 48
2.2. CEREREA TURISTICA 57
2.2.1. Tendinte si factori de influenta 58
2.2.2. Circulatia turistica la nivel international 67
2.2.3. Circulatia turistica la nivel intern 74
2.3. DETERMINANTII PIETEI TURISTICE 83
2.4. COMPORTAMENTUL PRODUCATORULUI SI CONSUMATORULUI
DE SERVICII TURISTICE
87
2.4.1. Comportamentul producatorului de servicii turistice 87
2.4.2. Comportamentul consumatorului de servicii turistice 89
Rentabilitatea firmei de turism
2
2.5. PRETURILE PE PIATA TURISTICA. TENDINTE SI FACTORI DE
INFLUENTA
96
CONTRIBUTII PROPRII
CAPITOLUL III
MEDIUL CONCURENTIAL AL FIRMEI TURISTICE
108
3.1. FIRMA TURISTICA 108
3.2. FORTELE MEDIULUI CONCURENTIAL ÎN TURISM 114
3.3. CARACTERISTICILE MEDIULUI CONCURENTIAL ÎN TURISM 124
3.4. EVOLUTIA MEDIULUI CONCURENTIAL. FACTORI DE
INFLUENTA
128
3.5. ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL ÎN TURISM 138
CAPITOLUL IV
COMPETITIVITATEA ÎN TURISM
146
4.1. COMPETITIVITATEA ÎN NOILE CONDITII ALE GLOBALIZARII
VIETII ECONOMICE
147
4.2. ELEMENTE DETERMINANTE ALE COMPETITIVITATII ÎN
TURISM
155
4.3. ORIZONTUL COMPETITIVITATII ÎN TURISMUL ROMÂNESC 157
4.4. MANAGEMENT-MARKETING ÎN TURISM 166
4.4.1. Managementul competitivitatii în turism 166
4.4.2. Marketingul competitivitatii în turism 172
CAPITOLUL V .
PERFORMANTA-RENTABILITATE ÎN TURISM
184
5.1. RELATIA EFICIENTA-RENTABILITATE-PERFORMANTA 184
5.2. RENTABILITATEA FIRMEI TURISTICE 193
5.2.1. Aspecte conceptuale si factori de influenta 193
5.2.2. Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii 199
5.2.3. Analiza rentabilitatii pe baza ratelor si analiza factoriala a acestora 203
Rentabilitatea firmei de turism
3
5.2.4. Analiza diagnostic a rentabilitatii 209
5.3. OPTIMUL RENTABILITATII FIRMEI TURISTICE 216
CAPITOLUL VI
MODEL DE ANALIZA A RENTABILITATII FIRMEI DE TURISM.
STUDIU DE CAZ LA S.C. PARC-MAMAIA S.A.
222
6.1. SEMNIFICATIA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 222
6.1.1. Analiza economico-financiara în mecanismele manageriale 223
6.1.2. Factorii care determina schimbari de stare în rezultatele activitatii
economico-financiare
226
6.1.3. Analiza diagnostic ; rolul în evaluarea si reglarea performantelor
economico-financiare ale întreprinderii
227
6.1.4. Metode si tehnici utilizate în analiza economico-financiara a
întreprinderii
231
6.1.5. Utilizatorii rezultatelor diagnosticului economico-financiar al
întreprinderii
233
6.2. TIPOLOGIA MODELELOR DE ANALIZA 233
6.3. ANALIZA DIAGNOSTIC A RENTABILITATII S.C. PARC-MAMAIA
S.A. – STUDIU DE CAZ
237
6.3.1. Analiza structurala si factoriala a cifrei de afaceri 238
6.3.2. Analiza structurala si factoriala a cheltuielilor 242
6.3.3. Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii 247
6.3.4. Analiza structurala si dinamica a rezultatului 250
6.3.5. Analiza factoriala a rezultatului pe tipuri de activitati 252
6.3.6. Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 256
6.3.7. Puncte forte si slabe ale societatii desprinse în urma analizei 266
CONCLUZII 270
BIBLIOGRAFIE 283

Extras din document

Rentabilitatea firmei de turism

7

CAPITOLUL I

ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA

ACTIVITATII TURISTICE

Turismul reprezinta un fenomen economico-social propriu civilizatiei moderne, puternic

legat de viata societatii si, ca atare, aflat într-o relatie de interdependenta cu aceasta.

Volumul deosebit de variat si complexitatea ofertei de servicii turistice au generat

dezvoltarea unei veritabile industrii a calatoriilor si turismului, ca o componenta a sectorului

tertiar si care este într-o permanenta corelare cu nivelurile si ritmurile de dezvoltare ale

celorlalte ramuri ale economiei nationale.

1.1 TURISMUL IN ECONOMIA ROMANEASCA

La începutul acestui secol si mileniu industria turismului si a calatoriilor reprezinta, pe

plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate si, în acelasi timp, cel mai important

generator de locuri de munca. Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelasi

timp si ca sursa principala de redresare a economiilor nationale a acelor tari care dispun de

resurse turistice si le exploateaza corespunzator.

Mutatiile social-economice din perioada contemporana au creat si dezvoltat turismul iar

acesta la rându-i stimuleaza dezvoltarea altor ramuri ale economiei nationale, prin obiectul

activitatii sale, cum ar fi: agricultura, constructiile, transporturile, comertul etc.

Dinamismul, profunzimea si amploarea transformarilor din toate sectoarele vietii

economice si sociale se reflecta în modificarile structurilor economice, în reorientarea

ramurilor componente în concordanta cu cerintele progresului tehnico-stiintific, cu exploatarea

rationala a întregului potential de resurse si sporirea eficientei, cu exigentele îmbunatatirii

calitatii vietii. În acelasi timp, au loc schimbari majore în modelele de crestere economica prin

orientarea spre tipurile intensive, spre domeniile circumscrise dezvoltarii durabile, globalizarii

si integrarii. Astfel, turismul se manifesta ca o componenta distincta a economiei, cu o

prezenta tot mai frecventa si semnificativa în viata economico-sociala.

Rentabilitatea firmei de turism

8

In acest context, principalele argumente care determina necesitatea dezvoltarii turismului

si care explica locul acestui sector în economie sunt urmatoarele:

Datorita faptului ca resursele turistice sunt practic inepuizabile, turismul reprezinta

unul din sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung.

Exploatarea si valorificarea complexa a resurselor turistice însotite de o promovare

eficienta pe piata externa, poate constitui o sursa de sporire a încasarilor valutare

ale statului, contribuind astfel la echilibrarea balantei de plati externe.

Turismul reprezinta o piata sigura a fortei de munca si de redistribuire a celei

disponibilizate din alte sectoare economice puternic restructurate.

Dezvoltarea armonioasa a turismului pe întreg teritoriu contribuie la cresterea

economica si sociala si la atenuarea dezechilibrelor aparute între diverse zone,

constituind si o sursa importanta de sporire a veniturilor populatiei. Consumul

turistic induce o serie de efecte economice ce trebuie evaluate prin prisma

veniturilor realizate de forta de munca direct sau indirect implicata în industria

turismului.

In calitatea sa de consumator de bunuri si servicii, orice turist face o serie de

cheltuieli care, pentru unitatile economice din industria turismului reprezinta

venituri din activitatea turistica prestata si înglobeaza: o parte din profitul acestor

unitati, fondurile necesare achitarii salariilor lucratorilor din turism, o parte

reprezinta contributii la bugetul statului sau la cel local sub forma de impozite si

taxe iar o alta parte reprezinta costul produselor/serviciilor turistice prestate platit

furnizorilor din alte sectoare pentru bunuri necesare industriei turismului.

Turismul, prin efectul sau multiplicator, actioneaza ca un element dinamizant al

sistemului economic global, generând o cerere specifica de bunuri si servicii care

antreneaza o crestere în sfera productiei acestora, contribuind astfel la

diversificarea structurii sectoarelor economiei nationale.

Fisiere in arhiva (10):

 • Rentabilitatea Firmei de Turism
  • BIBLIOGRAFIE.pdf
  • CAPITOLUL 1.pdf
  • CAPITOLUL 2.pdf
  • CAPITOLUL 3.pdf
  • CAPITOLUL 4.pdf
  • CAPITOLUL 5.pdf
  • CAPITOLUL 6.pdf
  • CONCLUZII.pdf
  • CUPRINS.pdf
  • INTRODUCERE.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA