Rentabilitatea Firmei de Turism

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 295 în total
Cuvinte : 92353
Mărime: 1.85MB (arhivat)
Publicat de: Gabi Dan
Puncte necesare: 13
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. STADIUL CUNOASTERII
 3. 4
 4. CAPITOLUL I
 5. ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA
 6. ACTIVITATII TURISTICE
 7. 1.1. TURISMUL ÎN ECONOMIA ROMANEASCA 7
 8. 1.2. PREMISE, TENDINTE, OBIECTIVE SI ACTIUNI PRIVIND
 9. DEZVOLTAREA TURISMULUI
 10. 21
 11. 1.2.1. Premise si factori favorizanti si defavorizanti ai turismului românesc 21
 12. 1.2.2. Estimari privind dezvoltarea turismului românesc 22
 13. 1.2.3. Actiuni privind dezvoltarea turismului 24
 14. 1.3. STRUCTURA INSTITUTIONALA A TURISMULUI ROMANESC 26
 15. 1.4. ESTE NECESARA O REFORMA ÎN TURISM ? SPRE CE
 16. ÎNDREPTAM TURISMUL ROMANESC
 17. 34
 18. 1.5. INTEGRAREA EUROPEANA A TURISMULUI ROMANESC 42
 19. CAPITOLUL II
 20. PIATA TURISTICA ÎN ROMÂNIA
 21. 46
 22. 2.1. OFERTA TURISTICA. TENDINTE SI FACTORI DE INFLUENTA 48
 23. 2.2. CEREREA TURISTICA 57
 24. 2.2.1. Tendinte si factori de influenta 58
 25. 2.2.2. Circulatia turistica la nivel international 67
 26. 2.2.3. Circulatia turistica la nivel intern 74
 27. 2.3. DETERMINANTII PIETEI TURISTICE 83
 28. 2.4. COMPORTAMENTUL PRODUCATORULUI SI CONSUMATORULUI
 29. DE SERVICII TURISTICE
 30. 87
 31. 2.4.1. Comportamentul producatorului de servicii turistice 87
 32. 2.4.2. Comportamentul consumatorului de servicii turistice 89
 33. Rentabilitatea firmei de turism
 34. 2
 35. 2.5. PRETURILE PE PIATA TURISTICA. TENDINTE SI FACTORI DE
 36. INFLUENTA
 37. 96
 38. CONTRIBUTII PROPRII
 39. CAPITOLUL III
 40. MEDIUL CONCURENTIAL AL FIRMEI TURISTICE
 41. 108
 42. 3.1. FIRMA TURISTICA 108
 43. 3.2. FORTELE MEDIULUI CONCURENTIAL ÎN TURISM 114
 44. 3.3. CARACTERISTICILE MEDIULUI CONCURENTIAL ÎN TURISM 124
 45. 3.4. EVOLUTIA MEDIULUI CONCURENTIAL. FACTORI DE
 46. INFLUENTA
 47. 128
 48. 3.5. ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL ÎN TURISM 138
 49. CAPITOLUL IV
 50. COMPETITIVITATEA ÎN TURISM
 51. 146
 52. 4.1. COMPETITIVITATEA ÎN NOILE CONDITII ALE GLOBALIZARII
 53. VIETII ECONOMICE
 54. 147
 55. 4.2. ELEMENTE DETERMINANTE ALE COMPETITIVITATII ÎN
 56. TURISM
 57. 155
 58. 4.3. ORIZONTUL COMPETITIVITATII ÎN TURISMUL ROMÂNESC 157
 59. 4.4. MANAGEMENT-MARKETING ÎN TURISM 166
 60. 4.4.1. Managementul competitivitatii în turism 166
 61. 4.4.2. Marketingul competitivitatii în turism 172
 62. CAPITOLUL V .
 63. PERFORMANTA-RENTABILITATE ÎN TURISM
 64. 184
 65. 5.1. RELATIA EFICIENTA-RENTABILITATE-PERFORMANTA 184
 66. 5.2. RENTABILITATEA FIRMEI TURISTICE 193
 67. 5.2.1. Aspecte conceptuale si factori de influenta 193
 68. 5.2.2. Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii 199
 69. 5.2.3. Analiza rentabilitatii pe baza ratelor si analiza factoriala a acestora 203
 70. Rentabilitatea firmei de turism
 71. 3
 72. 5.2.4. Analiza diagnostic a rentabilitatii 209
 73. 5.3. OPTIMUL RENTABILITATII FIRMEI TURISTICE 216
 74. CAPITOLUL VI
 75. MODEL DE ANALIZA A RENTABILITATII FIRMEI DE TURISM.
 76. STUDIU DE CAZ LA S.C. PARC-MAMAIA S.A.
 77. 222
 78. 6.1. SEMNIFICATIA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 222
 79. 6.1.1. Analiza economico-financiara în mecanismele manageriale 223
 80. 6.1.2. Factorii care determina schimbari de stare în rezultatele activitatii
 81. economico-financiare
 82. 226
 83. 6.1.3. Analiza diagnostic ; rolul în evaluarea si reglarea performantelor
 84. economico-financiare ale întreprinderii
 85. 227
 86. 6.1.4. Metode si tehnici utilizate în analiza economico-financiara a
 87. întreprinderii
 88. 231
 89. 6.1.5. Utilizatorii rezultatelor diagnosticului economico-financiar al
 90. întreprinderii
 91. 233
 92. 6.2. TIPOLOGIA MODELELOR DE ANALIZA 233
 93. 6.3. ANALIZA DIAGNOSTIC A RENTABILITATII S.C. PARC-MAMAIA
 94. S.A. – STUDIU DE CAZ
 95. 237
 96. 6.3.1. Analiza structurala si factoriala a cifrei de afaceri 238
 97. 6.3.2. Analiza structurala si factoriala a cheltuielilor 242
 98. 6.3.3. Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii 247
 99. 6.3.4. Analiza structurala si dinamica a rezultatului 250
 100. 6.3.5. Analiza factoriala a rezultatului pe tipuri de activitati 252
 101. 6.3.6. Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 256
 102. 6.3.7. Puncte forte si slabe ale societatii desprinse în urma analizei 266
 103. CONCLUZII 270
 104. BIBLIOGRAFIE 283

Extras din proiect

Rentabilitatea firmei de turism

7

CAPITOLUL I

ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA

ACTIVITATII TURISTICE

Turismul reprezinta un fenomen economico-social propriu civilizatiei moderne, puternic

legat de viata societatii si, ca atare, aflat într-o relatie de interdependenta cu aceasta.

Volumul deosebit de variat si complexitatea ofertei de servicii turistice au generat

dezvoltarea unei veritabile industrii a calatoriilor si turismului, ca o componenta a sectorului

tertiar si care este într-o permanenta corelare cu nivelurile si ritmurile de dezvoltare ale

celorlalte ramuri ale economiei nationale.

1.1 TURISMUL IN ECONOMIA ROMANEASCA

La începutul acestui secol si mileniu industria turismului si a calatoriilor reprezinta, pe

plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate si, în acelasi timp, cel mai important

generator de locuri de munca. Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelasi

timp si ca sursa principala de redresare a economiilor nationale a acelor tari care dispun de

resurse turistice si le exploateaza corespunzator.

Mutatiile social-economice din perioada contemporana au creat si dezvoltat turismul iar

acesta la rându-i stimuleaza dezvoltarea altor ramuri ale economiei nationale, prin obiectul

activitatii sale, cum ar fi: agricultura, constructiile, transporturile, comertul etc.

Dinamismul, profunzimea si amploarea transformarilor din toate sectoarele vietii

economice si sociale se reflecta în modificarile structurilor economice, în reorientarea

ramurilor componente în concordanta cu cerintele progresului tehnico-stiintific, cu exploatarea

rationala a întregului potential de resurse si sporirea eficientei, cu exigentele îmbunatatirii

calitatii vietii. În acelasi timp, au loc schimbari majore în modelele de crestere economica prin

orientarea spre tipurile intensive, spre domeniile circumscrise dezvoltarii durabile, globalizarii

si integrarii. Astfel, turismul se manifesta ca o componenta distincta a economiei, cu o

prezenta tot mai frecventa si semnificativa în viata economico-sociala.

Rentabilitatea firmei de turism

8

In acest context, principalele argumente care determina necesitatea dezvoltarii turismului

si care explica locul acestui sector în economie sunt urmatoarele:

Datorita faptului ca resursele turistice sunt practic inepuizabile, turismul reprezinta

unul din sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung.

Exploatarea si valorificarea complexa a resurselor turistice însotite de o promovare

eficienta pe piata externa, poate constitui o sursa de sporire a încasarilor valutare

ale statului, contribuind astfel la echilibrarea balantei de plati externe.

Turismul reprezinta o piata sigura a fortei de munca si de redistribuire a celei

disponibilizate din alte sectoare economice puternic restructurate.

Dezvoltarea armonioasa a turismului pe întreg teritoriu contribuie la cresterea

economica si sociala si la atenuarea dezechilibrelor aparute între diverse zone,

constituind si o sursa importanta de sporire a veniturilor populatiei. Consumul

turistic induce o serie de efecte economice ce trebuie evaluate prin prisma

veniturilor realizate de forta de munca direct sau indirect implicata în industria

turismului.

In calitatea sa de consumator de bunuri si servicii, orice turist face o serie de

cheltuieli care, pentru unitatile economice din industria turismului reprezinta

venituri din activitatea turistica prestata si înglobeaza: o parte din profitul acestor

unitati, fondurile necesare achitarii salariilor lucratorilor din turism, o parte

reprezinta contributii la bugetul statului sau la cel local sub forma de impozite si

taxe iar o alta parte reprezinta costul produselor/serviciilor turistice prestate platit

furnizorilor din alte sectoare pentru bunuri necesare industriei turismului.

Turismul, prin efectul sau multiplicator, actioneaza ca un element dinamizant al

sistemului economic global, generând o cerere specifica de bunuri si servicii care

antreneaza o crestere în sfera productiei acestora, contribuind astfel la

diversificarea structurii sectoarelor economiei nationale.

Preview document

Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 1
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 2
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 3
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 4
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 5
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 6
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 7
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 8
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 9
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 10
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 11
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 12
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 13
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 14
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 15
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 16
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 17
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 18
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 19
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 20
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 21
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 22
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 23
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 24
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 25
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 26
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 27
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 28
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 29
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 30
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 31
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 32
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 33
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 34
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 35
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 36
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 37
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 38
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 39
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 40
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 41
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 42
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 43
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 44
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 45
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 46
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 47
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 48
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 49
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 50
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 51
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 52
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 53
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 54
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 55
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 56
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 57
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 58
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 59
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 60
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 61
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 62
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 63
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 64
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 65
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 66
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 67
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 68
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 69
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 70
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 71
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 72
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 73
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 74
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 75
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 76
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 77
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 78
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 79
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 80
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 81
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 82
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 83
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 84
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 85
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 86
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 87
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 88
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 89
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 90
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 91
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 92
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 93
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 94
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 95
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 96
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 97
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 98
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 99
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 100
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 101
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 102
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 103
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 104
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 105
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 106
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 107
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 108
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 109
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 110
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 111
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 112
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 113
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 114
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 115
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 116
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 117
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 118
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 119
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 120
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 121
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 122
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 123
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 124
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 125
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 126
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 127
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 128
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 129
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 130
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 131
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 132
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 133
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 134
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 135
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 136
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 137
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 138
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 139
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 140
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 141
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 142
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 143
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 144
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 145
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 146
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 147
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 148
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 149
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 150
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 151
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 152
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 153
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 154
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 155
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 156
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 157
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 158
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 159
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 160
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 161
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 162
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 163
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 164
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 165
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 166
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 167
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 168
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 169
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 170
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 171
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 172
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 173
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 174
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 175
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 176
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 177
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 178
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 179
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 180
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 181
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 182
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 183
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 184
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 185
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 186
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 187
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 188
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 189
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 190
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 191
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 192
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 193
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 194
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 195
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 196
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 197
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 198
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 199
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 200
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 201
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 202
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 203
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 204
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 205
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 206
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 207
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 208
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 209
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 210
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 211
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 212
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 213
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 214
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 215
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 216
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 217
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 218
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 219
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 220
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 221
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 222
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 223
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 224
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 225
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 226
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 227
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 228
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 229
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 230
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 231
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 232
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 233
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 234
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 235
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 236
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 237
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 238
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 239
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 240
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 241
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 242
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 243
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 244
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 245
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 246
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 247
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 248
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 249
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 250
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 251
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 252
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 253
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 254
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 255
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 256
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 257
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 258
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 259
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 260
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 261
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 262
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 263
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 264
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 265
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 266
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 267
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 268
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 269
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 270
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 271
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 272
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 273
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 274
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 275
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 276
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 277
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 278
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 279
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 280
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 281
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 282
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 283
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 284
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 285
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 286
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 287
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 288
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 289
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 290
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 291
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 292
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 293
Rentabilitatea Firmei de Turism - Pagina 294

Conținut arhivă zip

 • Rentabilitatea Firmei de Turism
  • BIBLIOGRAFIE.pdf
  • CAPITOLUL 1.pdf
  • CAPITOLUL 2.pdf
  • CAPITOLUL 3.pdf
  • CAPITOLUL 4.pdf
  • CAPITOLUL 5.pdf
  • CAPITOLUL 6.pdf
  • CONCLUZII.pdf
  • CUPRINS.pdf
  • INTRODUCERE.pdf

Alții au mai descărcat și

Marketingul agenției de turism Rustic Travel

Introducere Fenomen de masă, turismul intern şi internaţional constituie unul din evenimentele social-economice cu cel mai mare ritm de dezvoltare...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Managementul Agenției de Turism Best Travel Bistrita

CAP. I FIRMA DE TURISM ŞI PERFORMANŢELE SALE 1.1 Istoricul apariţiei şi evoluţiei turismului Interesul pentru călătorie şi turism s-a transformat...

Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC A SC TURISM FELIX SA 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. TURISM FELIX S.A A. Elemente de identificare a) Denumire:...

Analiza-diagnostic în Turismul Rural

INTRODUCERE Studiul realităţii economice impune un demers specific care să integreze viziunea clasică, bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia

CAPITOLUL 1 TURISMUL ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1 LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE În noianul de transformări produse în viaţa...

Importanța eficienței activității în turism

INTRODUCERE Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie,...

Analiză economico-financiară - plan de afaceri SC Goldy Turism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Goldy Turism SA. SC.Goldy Turism SA. este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Practică agenția Interra

Motivaţie, explicaţii Am ales această agenţie de turism, Interra Travel, pentru a efectua stagiul de practică si pentru a capăta un minim de...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Ai nevoie de altceva?