Rolul Agrementului in Cadrul Produsului Turistic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Rolul Agrementului in Cadrul Produsului Turistic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 53 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Argument 2
1. Servicii turistice 4
1.1. Servicii turistice de bază 4
1.2. Servicii turistice suplimentare 6
2. Conceptul și tipologia serviciilor de agrement 11
2.1. Conceptul de agrement 12
2.2. Clasificarea serviciilor de agrement 13
2.3. Funcțiile agrementului 15
3. Rolul animației în cadrul serviciilor turistice 16
3.1. Conceptele de animație și animator 16
3.2. Tipologie și tehnici de animație 17
3.3. Activități clasice de animație în turism 22
4. Pachet turistic destinat iubitorilor de agrement 27
4.1. Descrierea agenţiei 27
4.2. Ofertele agenţiei 28
Concluzii 45
Anexe 46
Bibliografie 53

Extras din document

Argument

Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante, turismul a fost definit în variante din cele mai felurite. De exemplu în viziunea lui Jan Medicin, turismul reprezintă "activitatea din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute". E. Hunziker consideră termenul de turism ca fiind "ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor". Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului (O.M.T.), activitatea turistică este concepută ca "o formă a manifestărilor cultural-educative şi de recreere ale societăţii moderne".

Turismul de agrement este călătoria realizată în scopul recreerii, odihnei sau petrecerii timpului liber. Dezvoltarea unor activităţi/servicii care să răspundă acestor cerinţe este determinată, pe de o parte, de sensurile evoluţiei în conţinutul vacanţelor care, astăzi, nu se mai poate rezuma la a oferi turiştilor doar condiţii de şedere şi servire a mesei şi, pe de altă parte, de reconsiderarea valorii timpului liber.

Realizarea scopului fundamental al vacanţei-odihnă, recreere şi distracţie, evadarea din cotidian, presupune, între altele, crearea unui cadru, unei ambianţe de deconectare. Totodată, creşterea preocupărilor pentru materializarea dezideratului de odihnă activă, caracteristică esenţială a vacanţelor în societatea modernă, stimulează apariţia şi dezvoltarea unor servicii specifice, a celor de agrement.

Cea de-a doua latură urmăreşte reconfortarea psihică a turistului prin relaxare, distracţie, crearea unei atmosfere de comunicare, de bună dispoziţie, şi chiar prin îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe. Satisfacerea acestor cerinţe presupune organizarea activităţilor cultural-distractive şi instructiv-educative; în categoria acestora se înscriu excursiile, vizitarea diverselor obiective, participarea la spectacole, întâlniri cu reprezentanţii diferitelor profesii, concursuri, stimularea creaţiei.

Pe măsura trecerii timpului motivaţiile de călătorie s-au diversificat, pe măsură ce au apărut nevoi si dorinţe noi, abordările fenomenului turistic au devenit tot mai numeroase, iar definiţia turismului s-a îmbogăţit, încercând să reflecte cît mai fidel complexitatea acestei activităţi. De aceea consider că un loc important în cadrul produsului turistic îl ocupă agrementul.

În prima parte a proiectului, am abordat o serie de aspecte teoretice despre serviciile turistice, privind clasificarea acestora, în servicii turistice de bază şi servicii turistice suplimentare.

În a doilea capitol tema abordată este agrementul, care cuprinde aspect teoretice pornind de la conceptual de agrement până la funcţiile acestuia, iar în capitolul trei am vorbit despre cât de importantă este animaţia în cadrul produselor turistice.

Abordarea practică a aspectelor legate de agrement în cadrul unui produs turistic am realizat-o prin intermediul unui studiu de caz, agenţia de turism“Jasmine”care organizează un sejur în Londra. Din oferta agenţiei, m-am oprit asupra produsului de tip circuit, prezentând unul dintre programele oferite de agenţie, semnificativ intitulat “Circuit Londra-Paris”. Sunt trecute în revistă aspecte generale asupra programului, model cum se etapizează acesta şi se determină preţul de vânzare, alte documente întocmite la vânzare şi condiţiile de comercializare.

Lucrarea se încheie cu formularea unor concluzii privind importanţa agrementului în cadrul unui produs turistic.

La întocmirea lucrării am folosit un bogat şi diversificat material bibliografic, dar şi cunoştinţele dobândite în decursul anilor de pregătire profesională, nivelul 3 de calificare, prin intermediul modulelor ce vizează competenţele tehnice de specialitate din clasa a XI-a şi a XII-a (Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism, Tipologia agenţiei de turism, Organizarea agenţiei de turism, Relaţii publice în agenţia de turism etc.).

1. Servicii turistice

Serviciul turistic se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce-şi propun ca finalitate satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătură cu aceasta.

Serviciile turistice se împart în servicii turistice de bază și servicii turistice suplimentare.(anexa 1)

1.1. Servicii turistice de bază

Serviciul de bază constituie rațiunea principală pentru care clientul se adresează firmei.

În categoria serviciilor de bază sunt incluse acelea la care turistul nu poate renunța (transport, găzduire, agrement) ele sunt destinate satisfacerii unor nevoi generale (odihnă, hrană). Deasemenea ele dețin o pondere importantă în structura consumurilor turistice; toate celelalte prestații sunt considerate suplimentare și vizează fie mai buna adaptare a prestațiilor de bază la nevoile turiștilor, fie ocuparea plăcută a timpului liber al vacanței.

În ordinea derularii lor serviciile de bază încep cu organizarea și realizarea transporturilor. Acestea cuprind serviciul de transport propriu-zis, oferit în timpul călătoriei, iar în cazul deplasării cu mijloace proprii, servicii de întreținere și repararea acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Agrementului in Cadrul Produsului Turistic.docx