Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14728
Mărime: 968.36KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Vasilica

Extras din document

În prezenta lucrare, într-o formă apreciativă, este prezentat rolul serviciilor hoteliere în structura deservirii turistice. Este necesar de accentuat că actualmente, industria hotelieră capătă o importanţă mai mare datorită faptului că analizarea şi discutarea turismului nu se mai pot face, axându-se la ideea că turismul se circumscrie doar la deplasarea turiştilor în diferite scopuri: agrement, recreative, cultural-educative, pentru tratament. În ultimul timp noţiunea de „turism” şi-a extins aria, cuprinzând, şi deplasările efectuate în vederea participării la diferite reuniuni internaţionale.

Extraordinara dezvoltare a turismului a dus în mod inevitabil, la dezvoltarea industriei hoteliere, ca rezultat al creşterii permanente a cererii unei game sporite de servicii. Buna desfăşurare a activităţii de turism a impus crearea de hoteluri tot mai multe şi pregătirea unui personal calificat capabil să asigure toate doleanţele clienţilor.

Actualitatea temei. Tema tezei de curs, este actuală deoarece odată cu dezvoltarea serviciilor hoteliere atât ţările în curs de dezvoltare cât şi în cele înalt dezvoltate vor dispune de un venit mai mare din partea turiştilor. Cu cât serviciile într-un hotel sunt prestate la un nivel înalt, cu atât numărul turiştilor va creşte. Serviciile hoteliere au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei.

Scopul lucrării este: stabilirea importanţei şi rolului serviciilor hoteliere în structura de deservire a turiştilor.

Obiectivele lucrării:

- cercetarea literaturii în care este abordată această temă;

- evidenţierea importanţei activităţii de deservire pentru industria hotelieră şi specificarea aportului industriei hoteliere în dezvoltarea unei activităţi productive de deservire a turiştilor;

- evidenţierea specificului desfăşurării activităţii de deservire în hotel de către structurile organizaţionale;

- evidenţierea activităţilor de management hotelier şi rolul lor în deservirea turistică;

- cunoaşterea modului de comercializare a serviciilor hoteliere şi evidenţierea importanţei lor în evaluarea serviciilor hoteliere.

Nivelul de cercetare ştiinţifică. Pentru o studiere mai aprofundată am consultat manualele diferitor autori, printre care: Lupu Nicolae, „Hotelul: economie şi management”, care la rândul său a analizat structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din cadrul hotelelor.

Un alt autor, ce a analizat rolul serviciilor hoteliere pentru deservirea turistică este Radu Nicolaescu, cu lucrarea „Serviciile în turism” , una din sursele de bază în elaborarea tezei mele.

Un alt autor care a studiat serviciile hoteliere şi importanţa lor în industria hotelieră este Keiser J.R., „Principles and the hospitality industry second”, de unde am dedus principiile funcţiunilor de cazare şi deservire a turiştilor în cadrul structurilor cu funcţiuni de cazare.

Pentru a cerceta rolul serviciilor hoteliere în structura deservirii turistice, am folosit diferite metode de cercetare:

1. metoda de comparativă, prevede compararea în promovarea structurilor cu funcţiuni de cazare turistică.

2. metoda deductivă, care ne oferă oportunitatea de a concluziona, pe baza numeroaselor informaţii culese şi introduse în prezenta lucrare.

3. metoda analitică, prin care putem analiza toate procesele de deservire turistică în hotel.

Structura lucrării constă din 3 capitole, bibliografie şi anexe.

În I-ul capitol am cercetat literatura corespunzătoare şi am evidenţiat care sunt particularităţile privind activitatea de deservire turistică în hotel.

În al II-lea capitol am cercetat modul de organizare a activităţilor de management hotelier şi care este rolul lor în deservirea turistică.

Preview document

Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 1
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 2
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 3
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 4
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 5
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 6
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 7
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 8
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 9
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 10
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 11
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 12
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 13
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 14
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 15
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 16
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 17
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 18
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 19
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 20
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 21
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 22
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 23
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 24
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 25
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 26
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 27
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 28
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 29
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 30
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 31
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 32
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 33
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 34
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 35
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 36
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 37
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 38
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 39
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 40
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 41
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 42
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 43
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 44
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 45
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 46
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 47
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 48
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 49
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 50
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 51
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 52
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 53
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 54
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 55
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 56
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 57
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 58
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 59
Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Rolul Serviciilor Hoteliere in Structura Deservirii Turistice.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Industria Hotelieră

INTRODUCERE Industria hotelieră modernă se conturează odată cu apariţia marilor hoteluri europene din a doua jumătate a secolului al –XIX- lea...

Servicii Suplementare în Asigurarea Produsului Hotelier

Introducere Deşi considerat de cei mai mulţi dintre experţi din domeniu un fenomen specific epocii contemporane, turismul s-a cristalizat în a...

Protecția consumatorului privind serviciile hoteliere

INTRODUCERE Întâietatea utilizării noţiunii de consumator este disputată între europeni şi nord-americani. Cei din urmă afirmă că preşedintele...

Serviciile turistice - noțiuni generale

În proiectul de faţă se relatează date despre serviciile suplimentare pe care le prestează hotelul atunci când un turist este cazat în hotelul...

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Tehnică hotelieră și de restaurant

Prezentarea datelor generale ale structurii de primire ( amplasare, categorie, profilul, capacitate), Structura organizatorică a compartimentului...

Tehnologii Hoteliere

Hotelurile. Rol şi tipologie. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare Conform prezentelor norme metodologice (Ordinul...

Te-ar putea interesa și

Studiul acceptabilității prețului pe piața hotelieră din Chișinău

INTRODUCERE Ca un domeniu realtiv nou de cercetare, turismul prezinta o complexitate în continua crestere, în plan economic sintetizând...

Rolul serviciilor hoteliere în turism în Republica Moldova

-Cercetarea literaturii în care este abordată această temă; -Evidenţierea importanţei activităţii de deservire pentru industria hotelieră şi...

Ai nevoie de altceva?