Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 28497
Mărime: 102.52KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pavel Enciu

Extras din document

Introducere

Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut о dezvoltare şi o diversificare accentuată în ultimele decenii astfel încât, la începutul secolului XXI este considerat ca unul dintre cele mai dinamice domenii ale civilizaţiei actuale. Argumentul principal îl reprezintă permanenta transformare, ca urmare a adaptării fenomenului turistic la cerinţele economice mondiale de globalizare şi dezvoltare durabilă a sectorului serviciilor.

Importanţa economică, socială şi politică a turismului, contribuţia sa la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu a determinat faptul de a efectua un studiu privind posibilitatea de promovare a imaginii turistice a Republicii Moldova la atragerea turiştilor străini, prin dezvoltarea turismului viti-vinicol.

Concepţia în dezvoltarea turismului presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor turistice naturale şi antropice din Moldova, iar activitatea de turism viti-vinicol trebuie orientată spre satisfacerea cerinţelor şi preferinţelor turiştilor interni şi străini.

Baza tehnico-materială a turismului viti-vinicol este reprezentată, în general, de întreprinderile vinificatoare care dispun de condiţii adecvate pentru primirea turiştilor la nivel european. Dintre ele, 5 sunt introduse în circuitul turistic internaţional, unele sunt considerate obiecte ale patrimoniului naţional, altele reprezintă recorduri mondiale prin dimensiunile sale. Toate cramele vit-vinicole dispun de săli de degustare a vinurilor şi servire a mesei, unele chiar şi de spaţii de cazare turistice.

Schimbările din domeniul turismului sunt rezultatul derulării unui proces continuu de înnoire cantitativă şi calitativă în principal a ofertei turistice şi a motivaţiilor care au determinat alegerea practicării activităţilor şi a destinaţiilor turistice.

Multiplicarea formelor de turism, derularea mai profundă şi accelerată a activităţilor turistice au avut ca efect valorificarea şi promovarea zonelor turistice în condiţiile protecţiei, conservării şi ameliorării mediului, adică a respectării unor principii de dezvoltare durabilă.

Turismul viti-vinicol reprezintă una dintre formele de turism care s-a integrat şi adaptat rapid cerinţelor pieţei turistice mondiale în actualul context.

Necesitatea cunoaşterii şi analizei turismului viti-vinicol a apărut ca urmare a modificării cererii turistice în favoarea practicării turismului în mijlocul naturii, şi descoperirii tradiţiilor locale alături de degustarea vinurilor şi cunoaşterea tehnologiilor de preparare a acestora.

Orice domeniu de activitate, fenomen sau proces poate fi supus cercetării ştiinţifice numai în condiţiile selecţionării diferitelor aspecte ale realităţii şi realizarea unei analize.

Aplicarea instrumentelor statistice specifice turismului viti-vinicol este necesară pentru comensurarea aspectelor cantitative şi calitative privind activitatea acestui tip de turism. Rezultatele obţinute evidenţiază nivelul, tendinţa şi evoluţia elementului ce caracterizează activitatea turismului viti-vinicol şi constituie puncte de referinţă în luarea unor decizii, în stabilirea unor strategii care vizează dezvoltarea durabilă a acestuia.

Actualitatea temei. După cum ştim turismul este un domeniu important al economiei naţionale, cu părere de rău în republica Moldova el constituie 1% din PIB-ul naţional, cu toate că diversificarea formelor lui nu constituie o atracţie majoră pentru turiştii străini. Pentru Republica Moldova turismul viti-vinicol este cea mai oportună formă de dezvoltare a turismului receptor. Pe teritoriul Republicii Moldova se găsesc obiective turistice viti-vinicole de interes mondial, crame care după suprafeţele sale ocupă locuri de frunte. Deasemenea putem menţiona meritul unor crame de a fi introduse în circuitul turistic internaţional.

Obiectul de studiu al lucrării îl constituie nivelul de dezvoltare a turismului viti-vinicol la momentul actual şi posibilităţile de dezvoltare a acestuia prin promovarea imaginii turistice a Republicii Moldova ca destinaţie turistică viti-vinicolă, precum şi prin integrarea turismului viti-vinicol în circuitele turistica internaţionale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Luînd în consideraţie nivelul de cercetare al aceste teme, constatăm lipsa unei lucrări ce ar reflecta descrierea turismului viti-vinicol din Republica Moldova. Autorul prezentei teze îşi propune ca scop de cercetare: posibilităţile de dezvoltare a turismului receptor prin utilizarea potenţialului turistic viti-vinicol din Republica Moldova.

Pentru a atinge scopul jalonat vom intenţiona asupra obiectivelor:

1. Definirea rolului turismului viti-vinicol;

2. Determinarea impactului turismului viti-vinicol asupra economiei ţării;

3. Caracteristica întreprinderilor vinicole;

4. Stabilirea rolului agenţiilor de turism în valorificarea potenţialului vinicol;

5. Caracteristica traseelor turistice viti-vinicole;

6. Descrierea posibilităţilor de integrare şi de promovare a turismului viti-vinicol din Republica Moldova pe plan internaţional.

Metodologia şi metodele de studiu.

Dintre diversele metode de investigaţie ştiinţifică am recurs la următoarele:

1 Metoda analizei, (diverse comentarii, comparaţii, descrieri,).

2 Metoda critică – ne-a permis să aducem la cunoştinţă starea reală a situaţiei actuale a turismului viti-vinicol moldovenesc;

3 Metoda problematică (colectarea şi studierea materialelor şi articolelor de specialitate).

4 Metoda modelării teoretice;

5 Metoda observaţiei – am conturat tabloul real actual al stării turismului viti-vinicol din Republica Moldova.

Nivelul de cercetare ştiinţific. Pentru a cerceta tema dată am folosit mai multe materiale din domeniul turismului, trebuie de menţionat că o literatură referitoare la turismul viti-vinicol este foarte puţină. Ceea ce a servit ca bază pentru cercetare au fost o serie de legi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.554 din 24.05.2004 Cu privire la aprobarea Programului Naţional în domeniul turismului Drumul Vinului în Moldova, Monitorul oficial al R. Moldova nr.88.90 din 04.06.2004.

Preview document

Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 1
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 2
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 3
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 4
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 5
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 6
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 7
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 8
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 9
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 10
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 11
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 12
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 13
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 14
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 15
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 16
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 17
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 18
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 19
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 20
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 21
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 22
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 23
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 24
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 25
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 26
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 27
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 28
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 29
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 30
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 31
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 32
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 33
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 34
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 35
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 36
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 37
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 38
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 39
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 40
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 41
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 42
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 43
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 44
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 45
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 46
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 47
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 48
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 49
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 50
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 51
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 52
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 53
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 54
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 55
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 56
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 57
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 58
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 59
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 60
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 61
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 62
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 63
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 64
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 65
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 66
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 67
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 68
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 69
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 70
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 71
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 72
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 73
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 74
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 75
Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Dezvoltare a Turismului Vitivinicol in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova

INTRODUCERE În lucrarea de faţă va fi cercetată activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică ce cuprinde noţiuni şi...

Potențialul, valorificarea și perspectivele de dezvoltare ale turismului vitivinicol din centru Republicii Moldova

INTRОDUСЕRЕ Turismul еstе о асtivitаtе ре саrе о рrасtiсă în рrimul rând сеi саrе şi-аu аsigurаt , сеl рuţin mijlоасе minimе dе еxistеnţă. Асеаstа...

Turismul Vinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul reprezintă unul din cele mai importante şi mai complexe fenomene ale activităţii umane, atestat încă din cele mai vechi...

Tehnica servirii vinului

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Cultura viţei de vie şi vinului Istoria viei şi a vinului (scurtâ prezentare) Vinul este una dintre...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Turismul viticol în Portugalia - Drumul vinului în regiunea Bairrada

Nu vă mirați dacă scrisul meu de mână este puțin ciudat. Există două motive pentru aceasta. Prima dintre ele este că această lucrare (singura...

Te-ar putea interesa și

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе...

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015

Capitolul 1 Impactul dezvoltarii durabile a turismului 1.1. Preambul Strategia de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova (in...

Organizarea activității turistice

Obiective: 1.Sa dau notiunea de ,,organizare” din punct de vedere a turismului; 2.Sa enumer structurile organizatorice ale turismului; 3.Să fac...

Turismul Vitivinicol în Republica Moldova

INTRODUCERE Importanţa economică, socială şi politică a turismului, contribuţia sa la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu a determinat...

Turism rural în Republica Moldova

Introducere Republica Moldova, ca destinatie turistica, dispune de un bogat potential pentru vizitatorii sai. Turismul are toate sansele de a...

Proiect turism rural de dezvoltarea produsului turistic în localitatea rurală Criva- Peștera Emil Racovita

Introducere Mediul rural cu comunităţile sale, cu o bogată cultură şi tradiţii populare, desfăşurînd activităţi agricole specifice, reprezintă...

Raport de practică Pădurea Domnească

I. LOCUL OBIECTIVELOR VIZITATE LA NIVEL REGIONAL ŞI NAŢIONAL 1.1. Poziţia geografică Suta de movile este o rezervație naturală din apropierea...

Ai nevoie de altceva?