Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora

Proiect
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 21610
Mărime: 18.07MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iordache Carmen
Facultate Management, Marketing in Afaceri Economice, RM Valcea, Universitatea C-tin Brancoveanu

Cuprins

Introducere.2

Capitolul I: Consideraţii generale privind turismul balnear.4

1.1.Scurt istoric.5

1.2.Relaţia turism balnear – turism de sănătate.8

1.3.Locul turismului balnear în turismul românesc.12

Capitolul II: Potenţialul turistic balnear al Românie.17

2.1.Ape termale.18

2.2.Nămoluri şi saline terapeutice.24

2.3.Potenţialul balnear al litoralului.29

2.4.Staţiunea balneo-termală, principalul valorificator al resurselor

balneare.32

Capitolul III: Analiza turistică a staţiunii Băile Govora.38

3.1.Perspectivă istorică. 39

3.2.Resurse naturale şi antropice.44

3.3.Ape minerale.52

3.4.Baza tehnico-materială.60

Capitolul IV: Propuneri de dezvoltare a staţiunii Băile Govora.66

4.1.Analiza atractivităţii staţiunii.66

4.2.Identificarea unor posibile forme de turism.71

4.3.Strategii de dezvoltare.75

Concluzii .84

Bibliografie.87

Anexe.89

Extras din document

Turismul este un domeniu de activitate cu un profil complex, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor sectoare, fiind punctul de interferenţă al acestora. Ca fenomen social economic, începe să fie consolidat în Europa încă din 1880, iar în 1905 se conturează prima sa definiţie în care se arată că " ...turismul este un fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesitaţii de refacere a sănătăţii şi schimbarea mediului înconjurător, renaşterea şi dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumuseţile naturii ".

Turismul implică ideea alegerii deliberate a itinerarelor şi a duratei sejurului de către fiecare turist în parte, are ca scop satisfacerea anumitor necesităţi de ordin social, cultural, spiritual, medical şi, în ultimă instanţă, urmăreşte satisfacerea dorinţelor turistului.

Una din formele de turism căreia i se acordă o deosebită atenţie este turismul balnear, domeniu în care ţara noastră dispune de factori naturali de cură de o mare valoare răspândiţi în majoritatea judeţelor ţării. În cele peste 160 de staţiuni şi localităţi balneoclimaterice din România, pe lângă factorii naturali de cură, staţiunile noastre dispun de o gamă largă de proceduri fizioterapeutice prin amenajarea secţiilor de electroterapie, hidroterapie, pneumoterapie şi cultură fizică medicală, dotate cu aparatură modernă şi deservite de personal calificat.

Lucrarea de faţă urmăreşte dezvoltarea turismului balnear în una din staţiunile cele mai reprezentative ale ţării, având în vedere posibilităţile superioare deţinute în comparaţie cu alte zone mai puţin dezvoltate din punct de vedere turistic, dar şi pentru a sublinia deficienţele de management în centrul atenţiei prestatorilor pentru satisfacerea exigenţelor mereu crescânde ale turiştilor pacienţi.

Ţinând seama de caracterul deosebit al cererii şi ofertei în domeniul turismului de tratament şi de problemele economico-organizatorice pe care le ridică dezvoltarea acestei forme de turism, în prezent şi în perspectivă, se impune folosirea unor metode de organizare care să promoveze valorificarea potenţialului nostru turistic balnear, pe plan naţional şi internaţional. Turismul este şi va rămâne o industrie a frumosului pentru că îşi propune să protejeze şi să amenajeze mediul ambiant.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TURISMUL BALNEAR

Apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi este greu de stabilit o dată certă a detaşării sale ca activitate distinctă, deoarece unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai vechi timpuri.

De-a lungul anilor, conţinutul noţiunii de turism s-a modificat şi s-a îmbunătăţit continuu. În prezent, după ce a cunoscut o multitudine de definiţii, putem spune că: ,,turismul se referă la activităţile desfăşurate de persoane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite, pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni), cu scop de loisir (recreere, odihnă), pentru afaceri sau alte motive”.(OMT)

Deoarece turismul are ca scop satisfacerea anumitor necesităţi de ordin social, cultural, spiritual, medical etc. şi urmăreşte satisfacerea nevoilor de consum turistic, s-au delimitat diferite clasificări ale formelor de turism practicate. Printre aceste forme de turism de o mare importanţă şi care ne interesează în lucrarea de faţă este turismul balnear.

Această formă de turism, turismul balnear, apare ca formă de întreţinere şi refacere a sănătăţii, fiind asociat cu odihna şi agrementul dirijate medical. Este unul dintre cele mai vechi şi mai constante forme ale activităţi turistice, ce se derulează pe tot parcursul anului; presupune o durată lungă a sejururilor cu posibilitatea de a se repeta consumul turistic specific de mai multe ori pe an, cu o clientelă relativ stabilă .

Preview document

Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 1
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 2
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 3
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 4
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 5
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 6
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 7
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 8
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 9
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 10
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 11
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 12
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 13
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 14
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 15
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 16
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 17
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 18
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 19
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 20
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 21
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 22
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 23
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 24
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 25
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 26
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 27
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 28
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 29
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 30
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 31
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 32
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 33
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 34
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 35
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 36
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 37
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 38
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 39
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 40
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 41
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 42
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 43
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 44
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 45
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 46
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 47
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 48
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 49
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 50
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 51
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 52
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 53
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 54
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 55
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 56
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 57
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 58
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 59
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 60
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 61
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 62
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 63
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 64
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 65
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 66
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 67
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 68
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 69
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 70
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 71
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 72
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 73
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 74
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 75
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 76
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 77
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 78
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 79
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 80
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 81
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 82
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 83
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 84
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 85
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 86
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 87
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 88
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 89
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 90
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 91
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 92
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 93
Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Dezvoltare in Statiunea Baile Govora.doc

Alții au mai descărcat și

Băile Tușnad

Localitate situata in partea central-estica a Romaniei (Judetul Harghita), pe raul Olt, in partea sudica extrema a Depresiunii Ciucului, altitudine...

Stațiunile Balneoclimaterice din România

CAPITOLUL I Turismul balnear –componentă majoră a turismului 1.1 Particularitaţile turismului balnear 1.2 Factori favorizanţi ai dezvoltării...

Stațiuni balneoclimaterice în România

Turismul balnear nu se adresează numai celor cu probleme medicale, ci şi celor care vor să se relaxeze, să-şi regăsească vitalitatea şi o bună...

Turismul în Carpații Orientali

Carpatii Orientali reprezinta unul din cele trei mari segmente montane ale muntilor Carpati de pe teritoriul României. Asa dupa cum indica si...

Turismul balnear - oportunitate de relansare pentru România

INTRODUCERE Prin poziţia sa geografică, România dispune de o mare varietate de resurse naturale, care dau posibilitatea practicării unei game...

Rețeaua de stațiuni balneo climaterice din România

Argument Turismul de tratament şi cură balneo-medicală este o forma specifică a turismului` de odihnă, care a cunoscut o mare dezvoltare îndeosebi...

Aportul minorităților la crearea patrimoniului turistic în județul Mureș

Componenta geografica a Judetului Mures Judeţul Mureş este situat în zona central-nordică a ţării în centrul Podişului Transivaniei, fiind cuprins...

Județul Mureș

ARGUMENT Istoria meleagurilor muresene a fost foarte zbuciumata si bogata in evenimente, fiind marcata de numeroase vestigii arheologice si...

Te-ar putea interesa și

Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata

Argument În perioada actuală, fenomenul turistic, în general, cu toată structura sa, a devenit mult mai important decât era acum 50 de ani. Ritmul...

Strategia Dezvoltării Turismului balneo-climateric în România

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu cele mai variate şi pitoreşti forme de relief: mare, fluviu, delta, munţi, dealuri şi podişuri,...

Strategii de Dezvoltare a Stațiunilor Balneoclimaterice din Județul Vâlcea

INTRODUCERE România este o tara binecuvântata de Dumnezeu cu cele mai variate si pitoresti forme de relief: mare, fluviu, delta, munti, dealuri si...

Valorificarea potențialului turistic balnear în Județul Vâlcea

Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a...

Modalități de promovare a potențialului turistic din Județul Vâlcea - studiu de caz - Stațiunea Călimănești-Căciulata

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Strategii de Dezvoltare și Promovare a Stațiunii Ocna Sibiului

INTRODUCERE Datoritǎ amplasǎrii geografice, România dispune de un bogat fond de resurse naturale care oferǎ posibilitatea practicǎrii unei game...

Studiu privind dezvoltarea turismului balnear pe plan internațional și în România

CAPITOLUL I TURISMUL BALNEAR – REPERE TEORETICE 1.1 Caracteristici ale turismului balnear Turismul de tratament și cură balneo-medicală este o...

Potențialul Turistic al Stațiunii Băile Govora și Valorificarea Acestuia

Introducere Zona Subcarpatilor Vâlcii reprezintă o închegare de peisaje plăcute care ascund nenumărate resurse naturale atât în subsol cât si la...

Ai nevoie de altceva?