Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 24960
Mărime: 5.25MB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. Introducere 03
 2. CAPITOLUL I: Turismul fenomen economic, social şi cultural
 3. 1.1 Delimitări conceptuale 04
 4. 1.2 Factori de influenţă 08
 5. 1.3 Forme de turism 13
 6. 1.4 Locul şi rolul turismului în economie 16
 7. CAPITOLUL II: Coordonatele sezonalităţii turistice
 8. 2.1 Conceptul de sezonalitate turistică şi variaţiile sezoniere ale
 9. fenomenului turistic 24
 10. 2.2 Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică 28
 11. 2.3 Factorii sezonalităţii în turism 33
 12. 2.4 Impactul sezonalităţii asupra mediului înconjurător 38
 13. CAPITOLUL III: Analiza activităţii turistice în staţiunea Olăneşti
 14. 3.1 Potenţialul turistic natural 42
 15. 3.2 Resurse turistice antropice 51
 16. 3.3 Baza tehnico materială 63
 17. 3.4 Circulaţia turistică 69
 18. CAPITOLUL IV: Strategii de atenuare a sezonalităţii în staţiunea
 19. Olăneşti
 20. 4.1 Obiective şi strategii de marketing 78
 21. 4.2 Obiective strategice de dezvoltare a turismului balnear în
 22. staţiunea Băile Olăneşti 80
 23. 4.3 Strategii adoptate în politica de produs 91
 24. 4.4 Strategii adoptate în politica de tarife şi preţuri 94
 25. 4.5 Strategii adoptate în politica de distribuţie şi promovare 98
 26. Concluzii 102
 27. Bibliografie 107

Extras din proiect

Introducere

Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă conţinând una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru şi în special a celei de a doua jumătăţi a acesteia, când se poate vorbi cu adevărat de o „explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut şi în condiţii de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social culturală şi economică de mare importanţă, în multe cazuri fiind un factor esenţial în balanţa de venituri a respectivelor ţări.

Prin specificul său, turismul aparţine structural sferei sectorului terţiar. Diversificarea şi eterogenitatea serviciilor turistice, trăsăturile comune cu celelalte activităţi ale terţiarului confirmă apartenenţa turismului la acest sector.

Localizarea turismului în sfera terţiarului rezultă din însuşi conţinutul activităţii ce l reprezintă, activitatea ce ia forma unei suite de prestaţii, cum ar fi: conceperea şi organizarea călătoriei, transportul, cazarea, divertismentul, etc., urmărind satisfacerea nevoilor turismului pe durata deplasării sale.

În condiţiile specifice ale activităţilor de turism, pe lângă aspectele caracteristice ale dispersării în spaţiu a fluxurilor turistice, se remarcă frecvent şi o repartizare inegală în timp a cererii de servicii care, în diferite zone de interes turistic, echivalează cu o concentrare pronunţată a sosirilor de vizitatori sau uneori chiar sistarea sosirilor de turişti în alte perioade. Aceste variaţii sezoniere, cu implicaţii economico organizatorică în activităţile turistice sunt caracteristice şi pentru zona turistică vâlceană.

CAPITOLUL I

Turismul fenomen economic, social şi politic

Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii.

Multiplele sale conexiuni şi implicaţii în plan economic, social, cultural şi politic, rolul său activ în societate, pe de o parte şi transformările sale ca fenomen, pe de altă parte, argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea conţinutului turismului, a sensibilităţilor şi incidentelor sale, pentru descifrarea mecanismelor de funcţionare.

1.1 Delimitări conceptuale

Turismul apare ca un fenomen economico social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat de evoluţia ei. Tratarea ştiinţifică a activităţii turistice este condiţionată şi de necesitatea cunoaşterii conţinutului economico social al acesteia, mutaţiile înregistrate continuu în evoluţia turismului impunând readaptarea permanentă a conceptelor cu care se operează.

Noţiunea de turism exprimă acţiunea de a vizita diferite locuri şi obiective atractive, pentru plăcerea proprie, această călătorie implicând atât deplasarea cât şi şederea temporară în localităţile alese ca destinaţie pentru petrecerea timpului liber. Termenul de turism are un conţinut cât se poate de complex, specialiştii atribuindu i sensuri diferite.

Încă din anul 1942 acesta a fost definit ca fiind „ansamblul relaţiilor şi faptelor constituite prin deplasarea şi sejurul persoanelor în afara locului lor obişnuit de rezidenţă, fără ca acestea să fie motivate de o activitate lucrativă oarecare”1. În turism se disting două categorii de relaţii: relaţii materiale, care apar atunci când turiştii recurg la anumite servicii plătite şi relaţii imateriale, rezultate din contactul cu populaţia locală, cu civilizaţia, cultura, tradiţiile, instituţiile publice din ţara vizitată.

Preview document

Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 1
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 2
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 3
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 4
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 5
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 6
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 7
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 8
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 9
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 10
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 11
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 12
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 13
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 14
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 15
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 16
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 17
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 18
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 19
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 20
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 21
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 22
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 23
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 24
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 25
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 26
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 27
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 28
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 29
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 30
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 31
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 32
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 33
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 34
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 35
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 36
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 37
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 38
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 39
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 40
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 41
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 42
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 43
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 44
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 45
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 46
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 47
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 48
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 49
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 50
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 51
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 52
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 53
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 54
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 55
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 56
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 57
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 58
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 59
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 60
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 61
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 62
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 63
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 64
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 65
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 66
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 67
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 68
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 69
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 70
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 71
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 72
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 73
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 74
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 75
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 76
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 77
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 78
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 79
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 80
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 81
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 82
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 83
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 84
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 85
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 86
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 87
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 88
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 89
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 90
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 91
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 92
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 93
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 94
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 95
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 96
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 97
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 98
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 99
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 100
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 101
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 102
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 103
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 104
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 105
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 106
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 107
Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Marketing Folosite in Turism pentru Atenuarea Sezonalitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Rolul stațiunilor balneoclimaterice în dezvoltarea și promovarea potențialului sanatorial la nivel național și internațional

ÎNTRОDUСЕRЕ Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Turismului dеfinеştе turismul са fiind “асtivităţilе rеаlizаtе dе реrsоаnе sаu gruрuri dе реrsоаnе ре durаtа...

Amenajarea turistică a stațiunii Băile Herculane

Motivatia alegerii zonei respective: Baile Herculane este cea mai renumita statiune balneoclimaterica. Este un oras mic situat pe cursul raului...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Diversificarea Ofertei Turistice în Cadrul Stațiunii Băile Herculane

CAPITOLUL I CONŢINUTUL, PARTICULARITĂŢILE ŞI STRUCTURA PIEŢEI TURISTICE Înainte de a aborda problematica specifică şi particularităţile...

Determinarea Gradului de Atractivitate al Stațiunii Turistice Băile Herculane

Introducere În ultimii ani, activitatea balneară, a cunoscut o largă dezvoltare atât sub aspect organizatoric cât şi în ceea ce priveşte...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Țara Maramureșului

INTRODUCERE Judeţul Maramureş, prin aşezarea lui geografică, dispune de condiţii naturale deosebite pentru dezvoltarea turismului. Pe lângă cadrul...

Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională

Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele majore ale...

Te-ar putea interesa și

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă este un fenomen socio-economic complex,...

Strategii de Marketing

Introducere Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări...

Servicii și Promovarea Turismului

Argument Industria hotelieră este o componentă a industriei turismului, fiind o activitate economică din sfera serviciilor şi, ca orice domeniu...

Promovarea Serviciilor Turistice

I. TURISMUL, FENOMEN ECONOMIC ȘI SOCIAL Turismul, ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltări spectaculoase, explozive în cea de-a doua...

Clișeul în cadrul turismului european

INTRODUCERE De-a lungul anilor, conţinutul noţiunii de turism s-a modificat, s-a îmbogăţit continuu, oferind un amplu câmp de studiu şi...

Marketing în Comert, Turism și Servicii

Cei patru O ai marketingului serviciilor sunt: oamenii, oamenii, oamenii, oamenii. Obiectivele capitolului Studierea acestui capitol vă ajută să:...

Marketing în Turism - Servicii

Cap. I. Continutul conceptului de marketing in turism 1.1. Specificul activitatii turistice Originea lingvistica a termenului “turism” este...

Ai nevoie de altceva?