Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 28986
Mărime: 2.45MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Noţiuni generale despre turismul internaţional 4

1.1. Perspectiva globală asupra turismului internaţional 4

1.2. Tipuri de turism 4

1.3. Produsele turismului 8

1.4. Fluxurile turistice 11

1.5. Factorii determinanţi ai dezvoltării turismului 13

1.5.1. Factorii care determină evoluţia turismului 13

1.5.2. Particularităţile şi structura pieţei turistice 17

Capitolul II. Studiu comparativ al dezvoltării turismului internaţional din perspectiva regională 21

2.1. Evoluţia principalilor indicatori ai turismului mondial 24

2.2. Principalele destinaţii ale turismului internaţional 31

2.3. Europa 35

2.4. America 47

2.4.1. America de Nord 50

2.4.2. America Centrală 52

2.4.3. America de Sud 53

2.5. Asia de Sud-Est Pacific 56

Capitolul III. Perspective ale evoluţiei turismului la nivel regional şi global 61

3.1. America 67

3.2. Asia 70

3.3. Europa 73

Concluzii 81

Bibliografie 84

Extras din document

Introducere

Mileniul trei debutează cu schimbări globale, profunde, strâns legate de crizele declanşate pe plan mondial şi intenţiile de reformă a diferitelor organizaţii internaţionale (ONU, UE, OMT, GATT, WTTC, etc.). Acestea conlucrează pentru redresarea situaţiilor de criză existente şi relansarea economiilor prin transformarea procesului de internaţionalizare în unul de globalizare.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale, în general, şi a dezvoltării durabile şi a ONU prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), în special.

Turismul este unul dintre puţinele sectoare care se intersectează cu o gamă largă de activităţi economice şi sociale, precum şi un element de referinţă pentru economie şi piaţa forţei de muncă în ţările în curs de dezvoltare. În aceste condiţii, guvernele diferitelor ţări, cu sprijinul organizaţiile specializate în turism, pot şi trebui să joace un rol activ pentru a aborda dubla provocare în vederea obţinerii unui răspuns la schimbările climatice şi reducerea sărăciei.

Rata de creştere în ceea ce priveşte turismul a crescut considerabil. Legătura între turism şi dezvoltare s-a accentuat începând cu anii `60, respectiv, cu intrarea în „era” turismului de masă. Numeroase regiuni şi ţări lipsite de resurse sau aflate în diferite situaţii de inferioritate comparativă, dar prezentând interes din punct de vedere cultural, peisagistic, al florei şi al faunei, cu un climat natural şi social calm, au găsit în turism o şansă pentru relansarea şi modernizarea economiei, echilibrarea balanţei de plăţi, creare de locuri de muncă, valorizarea patrimoniului cultural şi tradiţional. Tot mai mult, turismul este corelat cu opţiunea pentru dezvoltare durabilă şi este apreciat ca fiind un instrument de mare forţă în strategiile de promovare a păcii la scara întregii lumi.

Dar, dincolo de extraordinara dinamică la nivel global, turismul a înregistrat, în timp, o serie de evoluţii cantitative şi calitative, care, deşi au întărit rolul potenţial pe care îl poate avea în dezvoltarea economică, au accentuat complexitatea interdependenţelor şi manifestărilor, antrenând noi orientări în domeniul politicilor turistice.

Lucrarea de faţă îşi propune să sintetizeze şi să interpreteze evoluţia turismului în zona supusă analizei: Europa, America şi Asia de Sud Est Pacific. În prima parte, este prezentată o perspectivă asupra turismului la nivel global şi regional, precum si conceptele cheie necesare în analiza ulterioară. Cea de-a doua parte, trece în revistă principalele destinaţii turistice conturate de-a lungul timpului şi tratează pe larg situaţia actuală din regiunile amintite cu detaliere pe subregiunile componente. Cea de-a treia parte se doreşte a prezenta în perspectiva următorilor 20 de ani, care sunt tendinţele pentru regiunile analizate.

În analiza circulaţiei turistice, s-au utilizat studii şi publicaţii statistice ale organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale, în principal, ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, ale Consiliului Mondial pentru Turism şi Călătorii.

Analiza circulaţiei turistice internaţionale prezintă, totuşi, suficientă relevanţă, nu doar la nivel macroeconomic, în fundamentarea strategiilor şi politicilor turistice, ci şi la nivelul agenţilor economici, în definirea strategiilor de marketing. De asemenea, cunoaşterea evoluţiilor cantitative şi calitative ale pieţelor turistice este extrem de utilă Organizaţiilor de Management sau de Promovare a Destinaţiilor.

Capitolul I. Noţiuni generale despre turismul internaţional

1.1. Perspectiva globală asupra turismului internaţional

De origine engleză, termenul turism a apărut pentru prima dată în lucrarea Voyage d’un francais en Angleterre a lui G. Simond, reuşind să se impună cu rapiditate în mai toate limbile lumii. Sensul de bază al acestui cuvânt francez, intrat de timpuriu în engleză şi în care însemna călătorie de plăcere, s-a extins asupra unei game variate de activităţi economice puse în slujba destinderii şi a nevoii de evadare din cotidianul urban, în condiţiile creşterii continue a nivelului de trai şi a stresului la care organismul uman este supus în contextul civilizaţiei industriale.

Preview document

Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 1
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 2
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 3
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 4
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 5
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 6
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 7
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 8
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 9
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 10
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 11
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 12
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 13
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 14
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 15
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 16
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 17
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 18
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 19
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 20
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 21
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 22
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 23
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 24
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 25
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 26
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 27
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 28
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 29
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 30
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 31
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 32
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 33
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 34
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 35
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 36
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 37
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 38
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 39
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 40
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 41
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 42
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 43
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 44
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 45
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 46
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 47
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 48
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 49
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 50
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 51
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 52
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 53
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 54
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 55
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 56
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 57
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 58
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 59
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 60
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 61
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 62
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 63
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 64
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 65
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 66
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 67
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 68
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 69
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 70
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 71
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 72
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 73
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 74
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 75
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 76
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 77
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 78
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 79
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 80
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 81
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 82
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 83
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 84
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 85
Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ Privind Dezvoltarea Turismului International in Europa, America si Asia de Sud Est Pacific.doc

Alții au mai descărcat și

Performanță și Calitate în Turismul Internațional Studiu de Caz Italia și Spania

Introducere Turismul ca fenomen economic şi social a cunoscut dezvoltări spectaculoase, explozive în cea de-a doua jumătate a secolului XX....

Amenajarea Zonei Montane Ranca

INTRODUCERE Zona Rânca este situată în partea de N-E a judeţului Gorj în bazinu hidrografic al râului Gilort, în zona de crestare a munţilor...

Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului

INTRODUCERE Turismul, reprezintă activitatea practicată de oamenii doritori de noi experiențe, liberi spre vizitarea locurilor mult visate, cu...

Rolul Turiștilor Străini în Dezvoltarea Turismului Rural

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA ŞI ANALIZA FLUXURILOR TURISTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA I.1. Analiza factorilor ce influenţează decizia de a vizita...

Turism România Franța

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus pregnant în epoca...

Elveția - politici și strategii în turismul mondial

CAPITOLUL I ELVEŢIA – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. CRITERII GEOGRAFICE Situată în inima Europei Centrale, Elveţia se defineşte fizic ca un castel...

Marketing în turism - Apuseni aventură pe râul de aur

Abstract Proiectul prevede propunerea unei tabere pentru copii de tipul circuit-aventură, pe Valea Arieşului, în defileul munţilor Apuseni. În...

Analiza Circulatiei Turistice in Statiunile Balneare si Previziunea Cererii pentru Perioada 2005-2010

Evoluţia turismului din ţara noastră în general şi a turismului balnear în special, reflectă atât dezvoltarea extensivă, baza tehnico-materială...

Ai nevoie de altceva?