Studiu de Caz

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 27063
Mărime: 125.49KB (arhivat)
Publicat de: Lorin Oroș
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. 1. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE
 2. 1.1. Ce este schimbarea?
 3. 1.2. Schimbarea organizaţională
 4. 1.3. Teorii ale schimbării organizaţionale
 5. 1.3.1. Teoria ciclului de viaţă
 6. 1.3.2. Teoria teleologică
 7. 1.3.3. Teoria dialectică
 8. 1.3.4. Teoria evoluţionistă
 9. 1.4. Modele reprezentative de schimbare orgnizaţională
 10. 1.4.1. Modelul lui Kurt Lewin
 11. 1.4.2. Modelul managementului tranziţiei perpetue
 12. 1.4.3. Modelul Florescu-Popescu
 13. 1.4.4. Alte modele de schimbare organizaţională
 14. 2. MANAGERI ŞI STILURI MANAGERIALE
 15. 2.1. Leadership-ul în cadrul organizaţiei
 16. 2.1.1. Definirea şi conţinutul leadership-ului
 17. 2.1.2. Relaţiile dintre leadership şi management
 18. 2.1.3. Conducerea astăzi
 19. 2.2. Stilurile de leadership/stilurile manageriale
 20. 2.2.1. Conducerea transformatoare
 21. 2.2.2. Îndrumarea
 22. 2.2.3. Superconducerea
 23. 2.2.4. Conducerea întreprinzătoare
 24. 2.3. Eficacitatea leadership-ului şi performanţele organizaţiei
 25. 3. REFLECŢIA CONDUITEI MANAGERIALE ASUPRA SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE IN CADRUL SC AEM LUXTEN LIGHTING COMPANY
 26. 3.1.Documentarea preliminară
 27. 3.1.1.Prezentarea firmei L.L.C.AEM
 28. 3.1.2.Scurt istoric al fabricaţiei produselor
 29. 3.1.3.Sistemul de management şi componentele sale
 30. 3.1.4.Identificarea şi interpretarea simptomelor semnificative
 31. 3.1.5.Puncte forte şi puncte slabe
 32. 3.1.6.Recomandări strategico-tactice de amplificare a potenţialului
 33. 3.2.Strategia S.C. L.L.C. AEM SA
 34. 3.2.1.Stabilirea obiectivelor strategice
 35. 3.2.2.Opţiuni strategice
 36. 3.2.3.Dimensionarea resurselor alocate
 37. 3.2.4.Stabilirea avantajului concurenţial
 38. 3.2.5.Implementarea strategiei
 39. 3.3.Reproiectarea managerială
 40. 3.4.Reproiectarea subsistemului decizional
 41. 3.5.Reproiectarea sistemului informaţional
 42. 3.6.Reproiectarea subsistemului organizatoric
 43. 4. CONCLUZII
 44. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

1. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE

Managementul schimbării furnizează elementele conceptuale şi practice pentru ca indivizii, echipele şi cultura organizaţională să se îmbine fericit pentru a realiza schimbarea.

Managementul schimbării nu este, în principiu, ceva cu totul nou, ci o nouă formă de iluminare a schimbării sau de modificare a centrului său de greutate. Schimbări au existat în trecut şi vor exista întotdeauna, doar că în prezent conceptul managementul schimbării („change management”) impune acordarea unei valori superioare derulării efective a schimbării precum şi analizei consecinţelor asociate acesteia.

Lucrând într-un mediu de business provocator, schimbarea continuă a devenit mai curând o normă decât o excepţie. Companiile trebuie să se adapteze constant la evoluţiile factorilor interni şi externi pentru a avea succes.

Depăşirea rezistenţei la schimbare este o funcţiune necesară pentru obţinerea înţelegerii, acceptării şi implementării schimbării către nou, urmărindu-se minimizarea efectelor negative în plan profesional şi personal, în vederea atingerii obiectivelor dorite. Există un proces necesar pentru a face ca o schimbare să fie posibilă şi în acelaşi timp aducătoare de succes.

Complexitatea noului mediu concurenţial nu mai poate fi monitorizată numai prin cifre asociate factorilor care influenţează activitatea unei organizaţii. Conceptul „managementul schimbării” caută să remodeleze gândirea managerilor, de la acea orientare pur economică axată pe goana după profit la noi dimensiuni valorice de tip social (de exemplu motivaţia şi satisfacţia angajaţilor) sau ecologice (aspecte de mediu). Managementul schimbării promovează această teorie a conducerii schimbării spre noi dimensiuni.

Ca rezultat al situaţiei prezentate, schimbarea a început sa fie percepută de unele organizaţii ca o posibilă armă, uneori deosebit de eficace, ce le-ar putea asigura victoria în mediul competiţional tot mai acerb al zilelor noastre. Afirmaţia potrivit căreia într-o lume în continuă schimbare, singura constantă este schimbarea, devine astfel, pe zi ce trece tot mai adevarată.

1.1. CE ESTE SCHIMBAREA?

“Schimbarea este o lege a vieţii” spunea John F. Kennedy. “Acei care vor privi numai în trecut sau prezent, cu siguranţă vor pierde viitorul.”

Schimbarea – cuvântul magic al prezentei lucrări, face obiectul de studiu în cele ce urmează. Pentru o bună înţelegere a complexităţii acţiunii de schimbare, am considerat că este importantă o definire a acesteia. Cu intenţia de a găsi un răspuns cât mai cuprinzător la întrebarea: ce este schimbarea organizaţională?, am pornit de la a găsi răspuns la întrebarea: ce este schimbarea? Pentru aceasta am apelat la mai multe dicţionare, precum şi la expunerile unor specialişti.

Conform “Dicţionarului explicativ al limbii române” schimbarea este acţiunea de a schimba şi rezultatul ei . Tot aici se prezintă mai multe sensuri pe care verbul ”a schimba” le are în limba română. Legat de domeniul cercetării noastre am reţinut următoarele:

- a înlocui ceva cu altceva;

- a da unui lucru altă formă, alt aspect, altă direcţie;

- a modifica, a transforma.

Dicţionarul LAROUSSE (1995) defineşte în termeni asemănători schimbarea. Aceasta este acţiunea de a schimba, de a modifica ceva sau pe cineva.

Mihail Dumitrescu în “Introducere în management şi management general” , afirmă: ”Schimbarea reprezintă în general, o modificare, o transformare sau o prefacere în forma şi/sau conţinutul unui obiect, unei activităţi, sau unui produs natural, de gândire sau social.”

În opinia lui Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu schimbarea înseamnă noutate. În definirea acestor specialişti ”în sens larg, schimbarea reprezintă orice modificare, transformare, prefacere în forma şi/sau conţinutul unui obiect, proces, activitate, acţiune, sistem, etc. şi care are ca rezultat introducerea noului sub toate aspectele.”

Privind cu atenţie în jurul nostru, vom observa că nimic nu este veşnic - totul se schimbă. Schimbarea are loc la diferite niveluri. Evenimentele ce apar în viaţa unui om sunt multiple şi ele determină nevoia unei continue adaptări la schimbări. În 1970 Alvin Toffler a scris ,,Şocul viitorului” şi în partea introductivă a cărţii afirma următoarele: “Trăim într-un timp al schimbării rapide şi accelerate, atât pentru indivizi şi pentru sistemul de relaţii cât şi pentru comunităţi şi culturi. Majoritatea dintre noi avem un vag sentiment că, în ziua de azi lucrurile se schimbă mai repede. Doctorii şi directorii se plâng deopotrivă că nu pot ţine pasul cu ultimele evoluţii din domeniile lor. Cu greu mai există astăzi o întâlnire sau conferinţă fără o expunere aproape rituală referitoare la schimbare. Sunt mulţi cei stăpâniţi de un sentiment neplăcut - o bănuială că schimbarea a scăpat de sub control”.

Ritmul în care au loc schimbările este tot mai rapid. Desigur că nu există un instrument performant cu care noi să măsurăm frecvenţa amplitudinea schimbărilor care au loc într-o unitate de timp, pentru a susţine ideea accelerării lor continue. ”În ciuda acestor limite, există totuşi un consens foarte larg, începând de la istorici şi arheologi şi, trecând prin toată gama, până la savanţi care se ocupă cu ştiinţele naturii, sociologi, economişti şi psihologi, în legătură cu faptul că multe procese sociale se accelerează într-un mod impresionant, mai mult chiar: spectaculos.”

Este adevărat că nu toţi oamenii şi nici toate organizaţiile nu percep în termeni reali continua accelerare a schimbărilor. Pentru mulţi oameni schimbarea tot mai accelerată este privită ca o mare primejdie. Acelaşi Alvin Toffler afirma: ,,lucrul cel mai neliniştitor este că marea majoritate a oamenilor, inclusiv oamenii culţi şi rafinaţi, socotesc ideea schimbării atât de ameninţătoare încât încearcă să-i nege existenţa.”

Această afirmaţie era facută însă în urmă cu aproximativ 36 de ani. “Sperăm noi astăzi că interesul oamenilor pentru schimbare să se fi schimbat şi pentru simplul motiv că prezenţa ei în viaţa noastră reprezintă un element important de continuitate. Aşadar, trebuie să ne obişnuim cu starea de permanentă instabilitate şi schimbare, să ne simţim confortabil în acest mediu, deoarece şanse mari ca schimbarea să-şi încetinească ritmul cu siguranţă nu sunt.”

Dar, schimbarea nu are loc numai la nivelul indivizilor. Ea poate avea loc şi la nivelul unui grup de oameni, la nivelul unui departament din cadrul unei organizaţii, la fel cum poate avea loc la nivel de organizaţie, sau la nivelul unei regiuni geografice.

Alvin Toffler nu a fost interesat doar să prezinte modul în care schimbarea afectează oamenii. În lucrări ca ”Al treilea val“ şi ”Corporaţia adaptabilă“ interesul lui se îndreaptă spre prezentarea schimbărilor la nivelul organizaţiilor sau a societăţii.

Un nivel important la care se petrec schimbări îl reprezintă organizaţia. Schimbarea care are loc la nivelul unei organizaţii poartă numele de schimbare organizaţională.

Preview document

Studiu de Caz - Pagina 1
Studiu de Caz - Pagina 2
Studiu de Caz - Pagina 3
Studiu de Caz - Pagina 4
Studiu de Caz - Pagina 5
Studiu de Caz - Pagina 6
Studiu de Caz - Pagina 7
Studiu de Caz - Pagina 8
Studiu de Caz - Pagina 9
Studiu de Caz - Pagina 10
Studiu de Caz - Pagina 11
Studiu de Caz - Pagina 12
Studiu de Caz - Pagina 13
Studiu de Caz - Pagina 14
Studiu de Caz - Pagina 15
Studiu de Caz - Pagina 16
Studiu de Caz - Pagina 17
Studiu de Caz - Pagina 18
Studiu de Caz - Pagina 19
Studiu de Caz - Pagina 20
Studiu de Caz - Pagina 21
Studiu de Caz - Pagina 22
Studiu de Caz - Pagina 23
Studiu de Caz - Pagina 24
Studiu de Caz - Pagina 25
Studiu de Caz - Pagina 26
Studiu de Caz - Pagina 27
Studiu de Caz - Pagina 28
Studiu de Caz - Pagina 29
Studiu de Caz - Pagina 30
Studiu de Caz - Pagina 31
Studiu de Caz - Pagina 32
Studiu de Caz - Pagina 33
Studiu de Caz - Pagina 34
Studiu de Caz - Pagina 35
Studiu de Caz - Pagina 36
Studiu de Caz - Pagina 37
Studiu de Caz - Pagina 38
Studiu de Caz - Pagina 39
Studiu de Caz - Pagina 40
Studiu de Caz - Pagina 41
Studiu de Caz - Pagina 42
Studiu de Caz - Pagina 43
Studiu de Caz - Pagina 44
Studiu de Caz - Pagina 45
Studiu de Caz - Pagina 46
Studiu de Caz - Pagina 47
Studiu de Caz - Pagina 48
Studiu de Caz - Pagina 49
Studiu de Caz - Pagina 50
Studiu de Caz - Pagina 51
Studiu de Caz - Pagina 52
Studiu de Caz - Pagina 53
Studiu de Caz - Pagina 54
Studiu de Caz - Pagina 55
Studiu de Caz - Pagina 56
Studiu de Caz - Pagina 57
Studiu de Caz - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Îngrijirea pacientului cu tulburări bipolare

Tulburările bipolare se încadrează în sfera bolilor mintale. La momentul actual, peste o treime din populația globului suferă de tulburări mintale....

Managementul Timpului - Studiu de Caz

Introducere Timpul este cea mai preţioasă resursă pe care o avem. De altfel, în unele limbi el este substantivul cel mai des folosit. Timpul este...

Analiză diagnostic a unei firme de construcții

INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza...

Promovarea și Distribuția Turismului prin Internet

CAPITOLUL I DESCRIEREA PIEŢEI TURISMULUI Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii zece ani piaţa românească a turismului să se...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar 1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături. Băncile răspund nevoilor particulare...

Organizarea activității logistice

Introducere Una din functiile majore ale managementului este organizarea , alaturi de celelalte functii : planificarea , coordonarea si...

Externalizarea Activităților din Lanțul Logistic

EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIN LANŢUL LOGISTIC 1. NECESITATEA EXTERNALIZĂRII, DEFINIŢII Întreprinderile au tendinţa din ce în ce mai mult de a...

Stagiu an II - semestru I CECCAR

Aplicatii – Stagiu An II – semestru I - 2012 OBS: Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele...

Ai nevoie de altceva?