Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4226
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANĂ Facultatea de Economie a Turismului Intern si Internaţional

Cuprins

Parcul natural – informaţii generale pag. 3

Parcul Natural Munţii Maramureşului pag. 4

Aşezare pag. 4

Harta parcului pag. 5

Geologia pag. 6

Clima pag. 6

Reţeaua hidrografică pag. 6

Peşteri şi avene pag. 6

Flora pag. 7

Fauna pag. 7

Rezervaţii naturale pag . 8

Obiective turistice pag. 9

Obiectivele Parcului Natural Munţii Maramureşului pag. 11

Efectele negative ale practicării turismului pag. 11

Aspecte legate de comunităţiile locale pag. 12

Rolul comunităţiilor aflate în parc pag. 13

Planul de management al parcului pag. 13

Analiza Swot a parcului pag. 14

Bibliografie pag. 16

Extras din document

PARCUL NATURAL

Rezervaţia sau parcul natural este o suprafaţă de teren, mai mică sau mai mare, din teritoriul unui stat sau continent, ce conţine forme variate de relief, cu floră, faună, şi aşezări umane, ocrotite de legi naţionale si internaţionale. Pentru păstrarea acestor valori naţionale sau mondiale se desfaşoară o intensă activitate managerială. O condiţie prioritară a activitaţii de management asupra parcurilor naturale o reprezintă conservarea diversitaţii florei si faunei, utilizarea durabilă a componentelor lor, împărţirea echitabilă a beneficiilor ce rezultă din utilizarea resurselor naturale din aceste zone ocrotite.

Parcul are scopul de menţinere a interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. Majoritatea statelor lumii şi în special statele europene, manifestă o reală îngrijorare faţă de utilizarea iraţională a componentelor diversităţii biologice, faţă de lipsa generală de informaţii si cunoştinţe despre zonele ocrotite, precum şi insuficienţa unor capacităţi instituţionale, tehnice si ştiinţifice, care să furnizeze baza înţelegerii fenomenelor de degradare a mediului la nivel continental şi naţional.

Există o dependenţă stransă între tradiţiile comunităţilor umane şi habitatele în care trăiesc. Apare necesitatea conservării acestora, astfel încat oamenii din aceste arii, să fie capabili să raspundă nevoilor şi aspiraţiilor generaţiilor prezente şi viitoare. Această situaţie a determinat organizarea unui sistem unitar de arii protejate la nivel naţional.

Categoria de arie protejată

Frumuseţea peisajului, ca rezultat al îmbinării armonioase ale diversităţii geomorfologice, floristice, faunistice şi hidrologice precum şi prezenţa unui număr mare de plante şi animale sau habitate rare, endemice sau periclitate au determinat includerea acestei arii protejate în categoria Parcurilor Naturale.

PARCUL NATURAL MUNŢII MARAMUREŞULUI

În noiembrie 2004 s-au înfiinţat, printr-o hotărâre de Guvern, noi rezervaţii, arii protejate şi parcuri naţionale şi naturale, ca răspuns la cerinţa UE (protejarea a 20 % din suprafaţa ţării). Printre noile zone protejate a luat fiinţă şi Parcul Natural Munţii Maramureşului (PNMM). Acesta are o suprafaţă de circa 150.000 de hectare, fiind cea mai mare arie protejată din România după Delta Dunării.Principalele argumente care au stat la baza înfiinţării Parcului Natural Munţii Maramureşului au fost biodiversitatea extrem de ridicată în contextul unei îmbinări fericite a activităţiilor umane tradiţionale cu natura.

Elaborarea documentaţiei ştiinţifice pentru declararea Parcului Natural Munţii Maramureşului s-a facut cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare printr-un proiect de 25.000 $, bani proveniţi de la fondul global pentru mediu. În momentul înfiinţării parcului a început derularea unui proiect mult mai mare: dezvoltarea administraţiei parcului, derularea unor activităţi de instruire, de educaţie ecologică, acţiuni cu comunităţile din zonă,activităţi de ecoturism etc.

Aşezare

Parcul Natural Munţii Maramureşului este situat în nordul judeţului Maramureş, în zona localităţilor Borşa, Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova şi Bistra, incluzând masivul Munţilor Maramureşului pâna la frontiera româno-ucraineană. Parcul include şi terenul intravilan al localităţilor de pe raza lui.

Munţii Maramureşului sunt situaţi la graniţa de nord a ţării, între paralele de 47°35'5'" şi 47°58'20" latitudine nordică şi între meridianele de 24°8'12" şi 25°2'38" longitudine vestică. Se întind spre nord de valea Vişeului şi a Bistriţei Aurii pe o lungime de peste 100 km, însumând o suprafaţă de circa 1500 de kilometri pătraţi. Fac parte din Provincia Carpatică, Subprovincia Carpaţii de Sud-Est, Regiunea Carpaţii Orientali, Subregiunea Munţii Cristalino-Sedimentan, Districtul Munţii Maramureşului.

Limitele au fost stabilite şi aprobate prin H.G. 2151/2004. Parcul Natural Munţii Maramureşului include terenuri silvice, pastorale şi cu alte utilizări situate în judeţul Maramureş, respectiv în Ocoalele Silvice Borşa, Vişeu, Ruscova şi Poienile de Sub Munte. Limita nordică este dată de Culmea Jupaniei, trece prin vârfurile Ciungii Balasanii (1800 m), Jupania (1850 m), urmărind limita Ocolului Silvic Vişeu pâna la frontiera de stat cu Ucraina. În continuare, limita nordică este dată de frontiera de stat, care trece prin vârfurile Ignăteasca, Comanu, Budescu Mare, Stogu, Holovaciu, Pop Ivan, Poloninca, Muncelu şi coboară pe pârâul Narita în localitatea Valea Vişeului. De aici limita parcului natural este râul Tisa.

Limita estică urcă pe pârâul Sesuri până în Pasul Măgura, coboară pe valea Banarii pana în Salhoi (canton silvic), incluzând rezervaţia Stâncăriile Salhoi.

Limita sudică este dată de Valea Vişeului, incluzând perimetrele localităţilor Valea Vişeului, Bistra, Petrova, Leordina, Vişeu de Jos, Vişeu de Sus, Moisei si Borşa pâna în Pasul Prislop (1416 m).

Preview document

Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 1
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 2
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 3
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 4
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 5
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 6
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 7
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 8
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 9
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 10
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 11
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 12
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 13
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 14
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 15
Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Turism Rural - Parcul Natural Muntii Maramuresului.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Turismului asupra Mediului în Stațiunea Amara

INTRODUCERE „…Am inventat surse de energie, mai întâi aburul, apoi produsele petroliere, electricitatea si fisiunea nucleara. Am sistematizat...

Perspectivele Dezvoltarii Agroturismului Montan in Zona Monana Semenic

INTRODUCERE Turismul în mediul rural oferă posibilitatea ca oamenii să se apropie, să cunoască condiţiile vieţii materiale şi spirituale a...

Turismul Activitate economico-socială

1.1 Concepte de „turism” şi „turist”. Obiective: • De a da noţiunea de „turist” şi „turism”. • De a analiza termenul „turist” din perspeciva...

Potentialul Turistic in Zona Bucuresti Ilfov

CAP. I – PREZENTAREA ZONEI BUCURESTI-ILFOV I.1 Asezare Regiunea Bucuresti - Ilfov, este constituita din orasul Bucuresti - capitala Romaniei - si...

Program de Valorificare a Potentialului Turistic al Municipiului Bucuresti

CAPITOLUL I. LOCALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Bucureşti este capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş, centru...

Județul Maramureș - Analiza Activității Turistice

CAP 1. Prezentarea destinaţiei turistice Maramureşul a fost şi a rămas până astăzi unul dintre nucleele "tari" de civilizaţie şi habitat aparte în...

Locul Turismului în Economia din SUA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA 1.1 Asezare geografica S.U.A. sunt aşezate în partea centrală a Americii de Nord, între ţărmurile Oc. Atlantic...

Perspectivele Dezvoltarii Ecoturismului in Parcul Natural Muntii Maramures

Cap.1 Motivarea alegerii destinației turistice și a formei de turism ales Parcul Natural Munții Maramureșului este o arie protejată de interes...

Ai nevoie de altceva?