Turismul de Agrement in Judetul Bacau

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Turismul de Agrement in Judetul Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pascariu Gabriela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

1. Poziţia geografică a judeţului Bacău şi influenţa acesteia în plan turistic.........
2. Consideraţii generale asupra agrementului turistic în judeţul Bacǎu……….
3. Analiza S.W.O.T. a pieţii turistice de agrement din judeţul Bacǎu………
4. Mǎsuri prioritare de amenajare turisticǎ a zonelor de agrement …
5. Propunerea unor proiecte de dezvoltare a turismului de agrement ………

Extras din document

1. Poziţia geografică a judeţului Bacău şi influenţa acesteia în plan turistic

Harta nr. 1. Localizarea judeţului Bacău pe teritoriul României

Judeţul Bacău este situat în partea de est a României, în centrul Moldovei fiind flancat la vest de Carpaţii Orientali. Este limitat de judeţele: Neamţ (nord), Vrancea (sud), Harghita, Covasna (vest), Vaslui (est) iar între aceste limite are o suprafaţǎ de 6621 kmp respectiv 2,8% din teritoriul naţional.

Principalele oraşe sunt: Bacău (resedinţa de judeţ), Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti, Oneşti, Slanic Moldova şiTârgu Ocna.

Relieful judeţului este format dintr-o zonă muntoasă, puternic cutată, la vest înglobând grupa central-estică a Carpaţilor Orientali, o zonă deluroasă cuprinzând subcarpaţii şi depresiunea Tazlău - Caşin şi, în fine, o parte din lunca Siretului şi a podişului Bârladului. Carpaţii de pe raza judeţului sunt formaţi din munţii Tarcăului, Oituzului, Goşmanului şi Berzunţului. Cea mai mare altitudine se atinge în munţii Tarcăului, pe vârful Grinduşul-Tărbăuş ( 1662 m ). Judeţul Bacău are un relief variat şi pitoresc având Carpaţii Răsăriteni şi dealurile stăbătute de văile râurilor Bistriţa, Trotuş, Siret, Tazlău, Caşin şi Slǎnic şi este un important punct de atracţie turistică având peisaje pitoreşti, monumente de artă şi istorice, case memoriale, etc..

Varietatea peisajului, staţiunile balneare, monumentele istorice şi de artă, conferă judeţului Bacău titlul de judeţ-turistic, principalele regiuni turistice fiind: Slănic-Moldova, Poiana-Sărată, Târgu Ocna şi Poiana Uzului.

Turismul în judeţul Bacău dispune de importante resurse ce constau în peisaje naturale, monumente istorice, muzee, case memoriale, localitaţi pitoreşti şi renumite staţiuni balneare şi climaterice.

Turiştii în trecere sau care poposesc în judeţul Bacău pot admira monumentele istorice şi arhitectonice amplasate pe întinsul judeţului : Curţile Domneşti şi biserica Precista din Bacău, legendara biserică din Borzeşti, Mănăstirea Caşin, cetaţile dacice Tamasidava şi Zargidava, situate pe malul stâng al Siretului, etc. Văile Trotuşului, Tazlăului, Siretului, Berheciului, Zeletinului şi Bistriţei constituie vetre etnografice şi folclorice, în care, pe fondul strǎvechi de cultură populară se pot citi însemnele tradiţiei şi modernităţii creaţiei româneşti.

1. Consideraţii generale asupra agrementului turistic în judeţul Bacǎu

În prezent timpul liber nu este apreciat ca un timp rezidual în raport cu timpul de muncă, ci acesta este folosit în scopul lărgirii orizontului de cunoaştere precum şi de odihnă activă pentru reconfortare. Astfel, se poate constata că noile nevoi de consum şi noile exigenţe privind calitatea componentelor turistice aduc îmbunătăţiri privind consumul timpului liber, stimulând apariţia şi dezvoltarea unor servicii specifice - a celor de agrement.

Intensificarea preocupărilor pentru realizarea odihnei active a turiştilor – cerinţa actuală a vacanţelor actuale – evidenţiază rolul agrementului ca element fundamental pentru satisfacerea nevoilor turiştilor ceea ce îi conferă poziţia de componentă de bază a prestaţiei turistice.

Agrementul este o parte a produsului turistic şi este definit ca fiind „ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor şi formelor oferite de unităţi, staţiuni şi zone turistice, capabile să asigure individului sau unei grupări sociale o stare de bună dispoziţie, de plăcere, să dea senzaţia unei satisfacţii, unei împliniri, să lase o impresie şi o amintire favorabilă ” .

Rolul agrementului este de a satisface nevoia oamenilor de a-şi petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. Agrementul presupune existenţa unor echipamente: puncte de închiriere, mijloace de transport pe cablu, piscine, centre de echitaţie, săli şi terenuri de sport; programe: concursuri, expoziţii, festiva luri, excursii,etc.

Timp liber

Timp pentru odihnă

Timp pentru recreere

Fig. nr.1- Relaţia timp liber-odihnă-recreere (Sursa: Cosmescu I, cit. p.20-22)

Prin rolul său de a aduce bună dispoziţie şi relaxare atât localnicilor, cât şi turiştilor, agrementul este o componentă importantă a produsului turistic. De aceea, s-au depus eforturi pentru a îmbunătăţi şi diversifica permanent baza de agrement în vederea atragerii unui număr important de turişti şi reducerii sezonalităţii turismului.

În judeţul Bacău, populaţia rezidentă, dar şi cea care vizitează judeţul dispun de mijloace, amenajări şi dotări pentru a-şi petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. Principalele structuri de agrement propuse aici sunt:

Fisiere in arhiva (1):

  • Turismul de Agrement in Judetul Bacau.doc

Alte informatii

Universitatea "Al.I.Cuza"- Iasi, Fac. de Geografie si Geologie