Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 20746
Mărime: 2.57MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
TURISMUL – factor de dezvoltare rurală în zona SUCEAVA - CASA ELVIRA

Cuprins

INTRODUCERE – Turismul rural şi agroturism

Capitolul I – Prezentarea zonei

1.1. Istoricul localităţii

1.2. Cadrul natural

1.3. Aşezare geografică

1.4. Relief

1.5. Reţea hidrografică

1.6. Clima

1.7. Resurse naturale

1.8. Vegetaţie şi floră

1.9. Fauna

1.10. Drumuri de acces

Capitolul II – Eficienţa economică a activităţii de agroturism din Ţara Dornelor

2.1. Forme de turism practicabile

2.2. Puncte de atracţie

Capitolul III – Organizarea şi eficienţa economică a activităţii

agroturistice la PENSIUNEA CASA ELVIRA

3.1. Prezentarea pensiunii

3.2. Organizarea activităţii pensiunii

Capitolul IV – Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Putem afirma, fără a greşii, că apariţia călătorilor turistice s-a produs în antichitate, iar activităţile turistice în spaţiul rural au început a fi practicate empiric din aceeaşi perioadă. Este cunoscută astfel participarea în număr mare a elevilor la: vizitarea locurilor sfinte Dadona (Zeus) şi Delfi (Apolo), frecventarea băilor curative sau jocurilor festive periodic organizate.

In România care, aşa cum afirmă Geo Bogza în reportajul „Sate şi oraşe” - la început a fost o ţară de sate, prin excelenţă agricolă, spaţiul rural s-a aflat la el acasă întotdeauna. Mai mult „viaţa la ţară” a fost un subiect frecvent al literaturii noastre, culminând cu manifestarea unui puternic curent literar, similar, în operele plastice din perioadele sfârşitului de secol XIX şi începutul secolului XX, satul fiind cadrul, obiectul, subiectul şi inspiratorul unui număr însemnat de pictori români.

În ceea ce priveşte manifestările ce pot fi catalogate drept începuturi ale circulaţiei turistice rurale din ţara noastră – neluând în seama faptul că ori ce orăşean, care se respectă şi îşi putea permite, avea o casă „la ţară” – amintim: obiceiurile de Sânziene când, conform tradiţiei, maramureşenii porneau spre mănăstirile din Moldova; pelerinajele către locaşurile de cult; vacanţele de sărbători în lumea satului sau la mănăstire, dar mai ales obiceiul retragerii către sat în timpul verilor călduroase, locul ideal de petrecere a unor clipe de destindere.

Concomitent cu creşterea frecvenţei circulaţiei turistice, au evoluat şi echipamentele turistice: de la cele privind transportul (poştalioanele şi locurile de schimb ale cailor – „poştele” care încă mai revin şi astăzi în poveştile sătenilor, ca şi denumirile unor localităţi legată de această activitate – de exemplu Poşta Câlnău), la cele care asigurau în norme profesioniste cazarea şi masa (vestite hanuri în toate cele trei ţări româneşti).

Dintre cei care au apreciat şi preţuit vacanţele în spaţiul rural, putem enumera personalităţi ale culturii româneşti, ca: Alexandru Vlahuţă, Ion Luca Caragiale, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Mihail Sadoveanu, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Calistrat Hogaş, George Enescu, şi mulţi alţii. Toţi au fost promontorii unei mode, ai unui mod de viaţă nou ce a contribuit la realizarea unei mentalităţi care în timp a generat călătoria, circulaţia Turistică, mai apoi turismul.

Turismul rural şi agroturismul.

Turismul rural cuprinde toate activităţile turistice desfăşurate în mediul rural, în afara zonelor destinate „turismului luminilor” (in oraşe), „turismul albastru” (pe litoral”, „turismul de sănătate” (in staţiuni balneoclimaterice) şi „turismului alb” (in staţiuni montane).

O definiţie a turismului rural spune că acesta este un concept care include toate activităţile turistice care se desfăşoară în mediul rural.

Turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, valorificând resursele turistice locale (naturale, culturale şi economice) ca şi dotările şi echipamentele turistice, inclusiv pensiunile şi pensiunile agro-turistice. Utilizează diverse spaţii de cazare: hanuri şi hoteluri rurale, adăposturi, sate de vacanţă, ferme şi îmbracă forme variate de sejur, cu un spectru larg de motivaţii: odihnă şi recreere, tranzit, cultură, cunoaştere, religie, practicarea unor sporturi, etc.

Turismul rural constituie o alternativă la turismul tradiţional, clasic, desfăşurat în staţiuni şi centre turistice, precum şi la oferta turistică „standard” – de tip industrial.

În ceea ce priveşte „agro-turismul” este un concept de dată mai recentă în Uniunea Europeană, cu referire la diferitele forme de turism aflate în legătură directă cu activităţile agricole şi/sau cu construcţiile care au avut alte destinaţii, decât agricole. Această formă specifică de turism rural este susţinută de micii proprietari de la ţară – de obicei ca activitate secundară – activitatea desfăşurată în gospodăria proprie rămânând, deci, principala ocupaţie şi sursă de venit.

Agroturismul este o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile turistice rurale şi pensiunile agro-turistice, beneficiind de un mediu nepoluat şi pitoresc, de atracţiile turistice naturale şi de valorile cultural-istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural.

Cazarea în spaţiul rural cuprinde toate formele de cazare Turistică, de la ferme la hoteluri rurale sau la camerele de oaspeţi, gestionate direct şi personal de proprietari, persoane fizice, asociaţii sau comunităţi locale. Agroturismul, ca forma a turismului rural, utilizează ca spatii de cazare şi servire a mesei fermele/pensiunile turistice rurale în UE, cat şi în România.

Prin existenta sa milenară, satul românesc a reprezentat firul continuităţii poporului nostru pe teritoriul României, ca o adaptare la mediul geografic, care a constituit creuzetul formării acestuia, al culturii şi civilizaţiei sale.

De milenii s-au perpetuat tradiţiile populare, obiceiurile, folclorul, arta populară, transmise până la creatorii populari şi acurateţea artei populare.

Acest tezaur folcloric se păstrează în mai toate satele româneşti, dar cu precădere în ariile de munte şi deal, acolo unde tentaculele emancipării contemporane au pătruns intr-un ritm mai lent. De aceea se impune ca satul sa rămână şi mai departe păstrătorul autenticităţii româneşti.

Potenţialul agro-turistic din satul românesc este deosebit de complex, cuprinzând în alcătuirea sa componente naturale şi cultural-istorice de mare varietate şi atractivitate Turistică.

Alături de cadrul natural, spaţiul rural românesc beneficiază şi de un potenţial etnografic şi folcloric de mare originalitate şi autenticitate. Aceasta zestre spirituala reprezentata prin valori arhitecturale populare, instalaţii şi tehnici populare, meşteşuguri tradiţionale, folclor şi obiceiuri ancenstrale, sărbători populare, etc., se completeaza cu numeroase monumente istorice şi de arta, vestigii arheologice, muzee, care amplifica inestimabilul tezaur cultural-istoric.

Turismul rural cu componenta sa, agroturismul, se practica emipiric, în România, de peste 60 de ani. Dar abia după anul 1990, acesta a cunoscut o dezvoltare mai ampla şi chiar o reoganizare pe piaţa interna şi externă.

Pentru promovare, la nivel naţional s-a înfiinţat ANTREC – Asociaţia Naţională pentru Turismul Rural, Ecologic şi Cultural – cu 32 de filiale în teritoriu.

Turismul rural şi agroturismul, ca activităţi economice şi socio-culturale, se înscriu în normele de protecţie a mediului înconjurător natural şi umanizat, adică a turismului bazat pe principii ecologice. De aceea, consideram ca aceste doua forme de turism se înscriu în sfera turismului durabil.

Preview document

Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 1
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 2
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 3
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 4
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 5
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 6
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 7
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 8
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 9
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 10
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 11
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 12
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 13
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 14
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 15
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 16
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 17
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 18
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 19
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 20
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 21
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 22
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 23
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 24
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 25
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 26
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 27
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 28
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 29
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 30
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 31
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 32
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 33
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 34
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 35
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 36
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 37
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 38
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 39
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 40
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 41
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 42
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 43
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 44
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 45
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 46
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 47
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 48
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 49
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 50
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 51
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 52
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 53
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 54
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 55
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 56
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 57
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 58
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 59
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 60
Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Turismul - Factor de Dezvoltare Rurala in Zona Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Potențialul Turistic al Județului Suceava

Argument Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţa tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Suceava

Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Suceava Capitolul 1. Localizarea şi caracterizarea socio-economică a judeţului Situat în partea...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Suceava

CAPITOLUL 1 LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI 1.1. Scurt istoric Situat intr-un cadru natural dominat de elemente bioclimatice central si...

Potențialul turistic al orașului Iași

INTRODUCERE Nicolae Iorga, îşi exprimă nedumerirea că "sunt români care n-au fost niciodată în Iaşi, deşi n-ar trebui să fie niciunul, căci cine...

Zona agroturistică Bucovina

INTRODUCERE Când rosteşti Bucovina, gândul îţi zboară la meleagurile pline de o frumuseţe rară, la ,,dulcea Bucovină cu pomi roditori şi mândrii...

Proiect Ecoturism și Turism Rural - Pensiunea Candrut

Cap.I – Prezentarea generala a zonei Vatra Dornei 1.1– Prezentarea zonei Vatra Dornei Statiunea Vatra Dornei, supranumita si "Perla Bucovinei",...

Pensiune din Judetul Suceava

CAPITOLUL I Prezentarea generala a zonei Vatra Dornei Locatia Vatra Dornei este un municipiu situat in nordul Romaniei (Judetul Suceava), in...

Prezentarea Orasului Iasi

Cap.1.Istoricul orasului Situat în apropierea graniţei de est a României, Iaşul va fi după integrarea în Uniunea Europeană, un principal pol de...

Te-ar putea interesa și

Implementare HACCP - Hanul Ancutei

Intentie-proiect: Acest studiu de fezabilitate nu va face altceva decât să analizeze ideea noastră de a ne deschide propria afacere, şi anume de a...

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL

I. Părțile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în...

Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii Regiunea acoperă partea de Nord-Est al ţării şi, conform tradiţiei, este o parte din...

Turismul în Bucovina

INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară,...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Impactul infrastructuriii asupra dezvoltării turismului rural

Introducere Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând...

Ai nevoie de altceva?