Turismul Religios în Bucovina

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 22379
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I – INTRODUCERE.-pag

CAPITOLULII - CONSIDERAŢII ASUPRA NOŢIUNII DE TURISM.-pag

II.1. Definirea noţiunii de turism.-pag

II.2. Tipuri de turism.-pag

II.3. Factorii genetici ai turismului.-pag

II.4. Caracteristicile turismului religios. -pag

II.5. Structura fenomenului turistic.-pag

CAPITOLULIII- PRINCIPALELE METODE ŞI PRINCIPII DE

CERCETARE DIN GEOGRAFIE UTILIZATE.-pag

CAPITOLUL IV-TRĂSĂTURI ISTORICE ŞI GEOGRAFICE

ALE BUCOVINEI.-pag

IV.1. Scurt istoric. -pag

IV.2. Cadrul natural.-pag

IV.2.1. Principalele unităţi de relief

IV.2.2. Alcătuirea geologică

IV.2.3. Clima

IV.2.4. Reţeaua hidrohrafică

IV.2.5. Vegetaţia şi fauna

IV.2.6. Solurile

IV.2.7. Resursele naturale

CAPITOLUL V- POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC.-pag

V.1. Caractizare generală.-pag

V.2. Edificiile religioase.-pag

CAPITOLUL VI- INFRASTRUCTURA TURISTICĂ.-pag

VI.1. Infrastructura în turismul religios. .-pag

VI.2. Analiza infrastructurii turismului religios. -pag

CAPITOLUL VII-FLUXUL TURISTIC LA MĂNĂSTIRILE

DIN BUCOVINA. -pag

CAPITOLUL VIII- CĂILE DE ACCES. -pag

CAPITOLUL IX- ELEMENTE DE AMENAJARE TURISTICĂ. -pag

CAPITOLUL X- CARTE DE IMPRESII. -pag

CAPITOLUL XI-PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE

TURISMULUI RELIGIOS ÎN BUCOVINA. -pag

CAPITOLUL XII- CONCLUZII. -pag

Extras din document

I. Introducere

Regiunea istorica BUCOVINA, al cărei teritoriu se întinde astăzi peste zona din apropierea oraşelor Suceava, Campulung Moldovenesc si Radăuţi din Romania si zona Cernăuţi din Republica Ucraina, impreuna cu nordul Moldovei a fost denumita şi ”Tara de Sus”. Această zonă oferă privelişti de o rară frumuseţe, la care se adaugă un şirag de mănăstiri ctitorite de foşti mari domnitori şi boieri moldoveni (Muşatinii , Alexandru cel Bun ,Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Ştefan Tomşa, Alexandru Lăpuşneanu, Familia Movileştilor )fiecare cu culoarea sa specifică , Voroneţ (albastru) , Humor (roşu) , Suceviţa (verde),Moldoviţa (galben) şi Arbore (combinaţie de culori). Toate prin picturile exterioare (fresce) au intrat in evidenţa UNESCO şi au primit, în anul 1976 premiul “Pomme d’Or” al Organizaţiei Internaţionale FIJET pentru valoarea lor cultural-turistică.

“ motto “

„Pentru puţine popoare se găseşte un ţinut relativ mic ca acesta în care să se cuprindă atâta frumuseţe, atâta bogăţie de astăzi şi amintiri din trecut îmbelşugate, de îndepărtate şi sfinte”

NICOLAE IORGA

II. Consideraţii asupra noţiunii de turism

II.1. Definirea noţiunii de turism

În perioada actuală, turismul este de mare importanţă atât pe plan naţional cât şi internaţional, reprezentând unul dintre cele mai complexe fenomene ale civilizaţiei contemporane nu numai prin proporţiile impresionante ale populaţiei globului care-l practică, dar mai ales prin implicaţiile sale.

Denumirea de “turism” a căpătat în zilele noastre sensuri ce realizează o mare complexitate de situaţii, de la necesitatea firească de a cunoaşte, de a vedea sau de a descoperi, până la cerinţele reconfortării fizice sau intelectuale

Termenul generic de “turism” înmănunchiază gusturile şi însuşirile de a călători, pedestru, ciclist, cu automobilul, trenul, vaporul sau avionul, de placere sau pentru îngrijirea sănătăţii.

Obiectul imediat al oricărei forme de turism îl constituie aspectele mai mult sau mai puţin “artistice” ale naturii locurilor, natura cu toate însuşirile aerul, pământul, vegetaţia sau apa. Dar oricât de spectaculoase vor fi asemenea însuşiri, ele pot da deplinătate numai în măsura asocierii lor “civilizaţiei”, componentelor realităţilor sociale, istorice, economice privite ca atare, dar mai ales pe firul metamorfozelor lor în timp şi spaţiu.

Vom atinge idealul turistic ori de câte ori, călătorind, vom avea prilejul să ne bucurăm de “natură”, aşa cum este ea, dar mai ales în manifestarea armonioasă cu munca şi inteligenţa omenească.

Din punct de vedere etimologic, conform dicţionarului Larousse, termenul “turism” ar proveni din latinescul “turnus”-“voiaj în circuit”, care a fost preluat de limba franceză “tour” –călătorie, plimbare. Pe de altă parte, unele dicţionare susţin originea engleză a cuvântului, provenit din “tour” şi “to tour” –“călătorie în circuit” (Swizewscki, 1977).

Există o serie de definiţii ale turismului care sau remarcat de-a lungul timpului.

Definiţie elaborată de Swizewschi şi Oancea (1977) consideră turismul un fenomen social-economic de masă, caracteristic civilizaţiei industrial-urbane ce se deplasează in cadrul relaţiilor interdependente dintre mediul geografic şi societate. El constă în consumarea produsului turistic pe diferite arii geografice şi unităţi de timp, ca urmare a deplasărilor banale ale indivizilor în afara activităţilor productive sau a obligaţiilor de serviciu, având ca rezultat regenerarea forţei de muncă, refacerea sănătăţii îmbogăţirea orizontului cultural (inclusiv satisfacţii spirituale).

Preview document

Turismul Religios în Bucovina - Pagina 1
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 2
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 3
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 4
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 5
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 6
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 7
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 8
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 9
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 10
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 11
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 12
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 13
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 14
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 15
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 16
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 17
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 18
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 19
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 20
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 21
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 22
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 23
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 24
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 25
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 26
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 27
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 28
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 29
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 30
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 31
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 32
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 33
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 34
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 35
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 36
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 37
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 38
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 39
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 40
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 41
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 42
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 43
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 44
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 45
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 46
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 47
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 48
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 49
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 50
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 51
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 52
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 53
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 54
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 55
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 56
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 57
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 58
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 59
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 60
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 61
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 62
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 63
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 64
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 65
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 66
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 67
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 68
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 69
Turismul Religios în Bucovina - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Turismul Religios in Bucovina.doc

Alții au mai descărcat și

Adaptarea ofertei turistice la exigențele turismului montan - studiu de caz - Complex Clăbucet-Sosire Predeal

Introducere Între fenomenele economice şi sociale caracteristice epocii contemporane, se numǎrǎ şi dezvoltarea rapidă a turismului. Realizările...

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul...

Premise de dezvoltare a turismului în zona Balș, județul Olt

INTRODUCERE În viziunea Organizației Mondiale a Turismului(WTO), turismul este definit ca fiind ,,ansamblul activităților persoanelor aflate în...

Turismul în Bucovina

INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară,...

Promovarea Turismului Religios în Zona Moldovei

INTRODUCERE Turismul – noţiuni şi definiţii Călătoriile şi turismul reprezintă la ora actuală o piaţă globală, de dimensiuni uriaşe, unde se...

Potențialul turistic al Bucovinei

Introducere: Turismul este un fenomen socio-economic, puternic ancorat în aproape toate sectoarele economiei, pe plan mondial industria turistică...

Turism religios Maramureș

INTRODUCERE SCURT ISTORIC RELIFGIOS AL REGIUNII Pe fondul unei majoritati ortodoxe, viata religioasa a Maramuresului nu a fost simpla de-a lungul...

Evaluarea în turism a complexelor monastice din Republica Moldova

INTRODUCERE Orice călătorie pe Nistru oferă o revelație deosebită: ansambluri monastice, ca niște cuiburi de rîndunele ce se alipesc malurilor...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Turismul Religios în Moldova

INTRODUCERE Turismul şi călătoriile sunt reprezentate la ora actuală de o piaţă globală, de dimensiuni considerabile, unde se afirmă cererea...

Tradiții și Obiceiuri cu Valențe Turistice în Bucovina

INTRODUCERE În cadrul acestui proiect, se tratează regiunea Bucovina, ca fiind o destinație turistică impresionantă și renumită, prin potențialul...

Turismul în Bucovina

INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară,...

Potențialul turistic al Bucovinei

Introducere: Turismul este un fenomen socio-economic, puternic ancorat în aproape toate sectoarele economiei, pe plan mondial industria turistică...

Activitatea de Turism în Bucovina

1. Rezumat introductiv In cadrul acestui proiect, dorim sa tratam regiunea Bucovina - Suceava, ca fiind o destinatie turistica impresionanta si...

Analiza Mediului și Mixului de Marketing la Aerotravel Lufthansa City Center

1. Analiza principalelor tendinţe ale pieţei turistice cu accent pe sectorul din care face parte tipul de unitate analizată 1.1. Analiza...

Piața turistică - Bucovina

Cap. I - Prezentarea destinatiei turistice In cadrul acestui proiect, dorim sa tratam regiunea Bucovina - Suceava, ca fiind o destinatie turistica...

Ai nevoie de altceva?