Turismul Rural din Zona Bran

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Turismul Rural din Zona Bran.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

Opinii, atitudini şi comportamente ale operatorilor de turism cu privire la colaborarea cu ofertanţii de servicii agroturistice din România

În ansamblul său turismul rural include o gamă largă de modalităţi de cazare, evenimente, festivităţi, sporturi, alte distracţii şi activităţi de petrecere plăcută a timpului liber, toate desfăşurate într-un mediu tipic rural. O definire cât mai exactă a termenului de turism rural, unanim acceptată şi unitar utilizată se confruntă cu diferite probleme specifice uneia sau alteia dintre zonele receptoare de turişti, respectiv prestatoare de servicii turistice.

Teritoriul ţării noastre prezintă o mare varietate de valori cultural istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiţii, vestigii istorice - un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond peisagistic variat şi pitoresc. Toate acestea se constitue într-un valoros potenţial turistic şi în certe valenţe ale turismului rural românesc. Apărute şi dezvoltate pe cele mai variate forme de relief, încă din vremea traco-dacilor, aşezările rurale româneşti au păstrat şi mai păstrează încă în bună măsură datinile şi obiceiurile străvechi, un bogat şi variat folclor, elemente originale de etnografie şi artizanat, ce pot fi valorificate turistic în cadrul unei strategii de organizare şi dezvoltare a turismului rural.

Ţara noastră are mari posibilităţi de dezvoltare a turismului în spaţiul rural, iar practicarea acestuia este necesară în etapa actuală. Veniturile realizate din aceasta activitate - urmare a cointeresării sătenilor pentru practicarea turismului prin închirierea de locuinţe şi comercializarea produselor naturale sau antrenarea turiştilor la activităţi agricole ori casnice pot contribui substanţial la ridicarea nivelului de trai şi civilizaţie, la fixarea tineretului în localităţile rurale. Produsul turistic rural românesc este un produs “tânăr” şi realizat, în mare parte, prin mimare sau mai corect prin urmarea exemplului altor prestatori. Dat fiind nevoia de a se realiza prestaţii de calitate, repetabile şi perfectibile este necesar a se organiza şi conduce această activitate, în spiritul realizării unei profesionalizări a prestatorilor, precum şi a produselor în sine.

Studiile şi cercetările realizate până în momentul de faţă - deşi efectuate de profesionişti – au realizat doar clasificări sau constatări asupra stadiului turismului rural în ţara noastră. Analizând stadiul actual al turismului românesc în general, al economiei naţionale şi al evoluţiei societăţii româneşti, credem de cuviinţă că cercetarea trebuie să fie susţinută de factorul economic pentru a trece la o fază mai concretă ce va sprijini dezvoltarea economică a zonelor şi comunităţilor rurale româneşti. Este absolut necesar a se realiza analize şi studii pentru valorificarea potenţialului turistic natural şi antropic la nivel zonal şi pe localităţi. Susţinerea cercetării trebuie realizată prin constituirea unui fond de cercetare - proiectare la nivelul administraţiei naţionale de turism - cu participarea agenţilor economici printr-o taxă procentuală asupra veniturilor totale realizate în activităţi turistice - şi prin gestionarea bugetului special pentru cercetare - proiectare de către administraţia naţională de turism.

Dezvoltarea turismului rural în zona turistică Bran-Moeciu a fost posibilă graţie efortului depus de localnici pentru găsirea şi oferirea, în permanenţă, a unor elemente noi, atractive şi a unor servicii turistice de calitate, în concordanţă cu cerinţele actuale ale turismului Fiind nu numai cea mai veche zonă, dar şi cea mai bine conturată din punct de vedere al turismului rural, în situaţia intensificării şi accentuării acţiunilor de promovare şi dezvoltare turistică, viitorul este în favoarea acestei zone turistice.

În acest context se poate studia oferta şi cererea turistică a acestui spaţiu rural, completândule cu o previziune a evoluţiei turismului rural, în condiţiile aplicării unor strategii de marketing adecvate, bazate pe un management eficient

Fisiere in arhiva (1):

  • Turismul Rural din Zona Bran.doc