Turismul și Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 12152
Mărime: 47.76KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicula Virgil
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM SI SERVICII –MASTER B2

Extras din document

Introducere

Turismul, în multe ţări dintre cele care au aderat în ultimul val la UE, reprezintă o activitate economică cheie pe măsură ce industria turismului şi a călătoriilor contribuie la dezvoltarea economiilor naţionale.

Totuşi, turismul ca industrie globală este extrem de sensibil la factorii externi cum ar fi evoluţiile economice sau instabilitatea politică. Ratele de schimb pot afecta favorabil sau nefavorabil mediul operaţional al călătoriilor şi al afacerilor turistice. In plus, impactul introducerii euro asupra comportamentului turiştilor influenţează, de asemenea, mobilitatea mărfurilor şi a capitalurilor, iar transparenţa preţurilor conduce la o concurenţă sporită pe o piaţă deja saturată.

Euro transformă Europa într-o mare "piaţă a turismului" şi permite populaţiei ţărilor europene să compare preţurile şi bineînţeles, calitatea presupusă identică. Colectivităţile locale au o tendinţă prea mare de a pune pe prim plan teritoriul lor administrativ şi nu suficientă în ceea ce priveşte teritoriul lor turistic.

Trecerea la o monedă unică pentru ţările care au aderat în ultimul val are un impact deosebit asupra sectorului turistic, pentru care mobilitatea geografică a individului este un element cheie. Aceasta implică schimbarea sau renunţarea la regulile naţionale şi alinierea la cele europene; ¬diversele naţiuni care formează şi vor forma Uniunea Monetară Europeană nu se vor mai putea adăposti în spatele reglementărilor şi monedelor naţionale, care au făcut ca societăţile internaţionale să se supună aranjamentelor legale şi financiare din fiecare ţară, lucru ce a avut un impact deosebit asupra nivelului costurilor şi asupra capacităţilor lor de adaptare şi de dezvoltare.

Euro influenţează activitatea economică în Europa, mai ales prin procesul de reglementare şi reorganizare industrială. Acest proces dual va afecta modul în care este conturată oferta turistică, mai ales în ceea ce priveşte lanţurile hoteliere, touroperatorii şi sectorul transporturilor.

Introducerea euro în noile tari membre ale UE (Slovenia a adoptat euro de la 1 ianuarie 2007, Cipru si Malta de la 1 ianuarie 2008 si Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Romania in viitor) îşi pune amprenta, fără îndoială, asupra dezvoltării turismului, aceasta fiind în strânsă legătură cu dezvoltarea economică în general.

Implementarea criteriilor de convergenţă şi-a manifestat influenţa asupra indicatorilor economici fundamentali - rata dobânzii, inflaţia, cursul de schimb - ¬indicatori care determină atât factorii ce condiţionează oferta turistică (investiţii, fuziuni, restructurare), cât şi comportamentul turistic în sine.

Efectul de ansamblu asupra turismului european va depinde de forţa pe care sectorul turistic o are în ţările respective. În ceea ce priveşte turismul intra-european, existenţa unei monede unice în noile state membre ale Uniunii Europene va duce la conştientizarea de către turişti a diverselor niveluri de preţuri şi tarife pe diferite pieţe naţionale.

Introducerea euro are un efect direct asupra ofertei turistice din ţările analizate, deoarece afectează mediul de afaceri în care companiile şi consumatorii îşi desfăşoară activitatea. Prin eliminarea fluctuaţiilor ratelor de schimb între monedele participante, prin garantarea stabilităţii preţurilor şi prin posibilitatea exprimării tuturor preţurilor într-o singură monedă, integrarea monetară europeană sporeşte transparenţa pieţei.

1.Cooperarea turistică în cadrul Uniunii Europene

Putem afirma că turismul a fost puţin câte puţin apreciat, apoi tot mai mult recunoscut de către responsabilii europeni. La început, turismul şi-a arătat importanţa economică şi socială cu timiditate, ca mai apoi să se constate că reprezintă un domeniu prosper care oferă ispititoare posibilităţi economice. Turismul apare de asemenea ca un factor de schimb cultural, determinant în crearea unei conştiinţe europene unice, reprezentând, prin intermediul efectelor sale asupra dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului, o importantă pârghie economico-socială. Turismul este foarte sensibil la stimulii economici, fiind afectat de dezechilibrele economice. Ţinând cont de nenumăratele evenimente sociale, politice şi economice care s-au derulat pe scena Uniunii Europene, turismul are nevoie de elaborarea unor programe de protejare a resurselor turistice, de impulsionare a cererii şi finanţare a unor investiţii (Raboteur, J., 2000).

UE are interesul să contribuie la promovarea identităţii europene prin intermediul turismului, care poate fi privită din două puncte de vedere: în primul rând prin descoperirea şi afirmarea potenţialului turistic al Europei, iar în al doilea rând prin identitatea turistului european ca persoană care călătoreşte în diferite scopuri în cadrul UE.

Unul dintre domeniile prioritare ale cooperării în structurile actuale şi viitoare ale Uniunii Europene îl reprezintă turismul. Europa este zona cu cea mai mare concentraţie turistică din lume. Prognozele OMT pentru anul 2010 estimează o creştere a circulaţiei turistice europene cu 51%, salt cantitativ determinat în principal de amplificarea rolului turismului internaţional.

Comisia CEE (Comunitatea Economică Europeană) a prezentat Consiliului de Miniştri încă din anul 1982 documentul intitulat "Principalele orientări pentru realizarea unei politici comunitare a turismului". Acest document a marcat principalele direcţii de acţiune, pe seama cărora s-au stabilit legături între state în domeniul turismului: durata vacanţelor, protejarea patrimoniului turistic, dezvoltarea regiunilor, activităţi în vederea impulsionării turismului rural, cultural şi social (Michaud, J.L., 1995).

Prin statutul său, Uniunea Europeană a urmărit liberalizarea circulaţiei persoanelor cu efecte asupra circulaţiei turistice. Uniunea Europeană întreprinde măsuri şi în ceea ce priveşte patrimoniul arhitectural şi cultural destinat turismului. Patrimoniul cultural european este foarte bogat şi divers, constituind unul din factorii cheie ai sectorului turistic. Aceste două sectoare s-au dezvoltat în paralel, deoarece deseori interesele lor coincid. La nivel cultural, orice efort consacrat apărării patrimoniului este important, dar în acelaşi timp, constituie şi o investiţie esenţială pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a regiunilor Europei.

În acest sens, UE prin acţiunile sale vrea să utilizeze mai bine resursele existente şi să pună mai bine în valoare bogăţia şi diversitatea patrimoniului european comun. În statele membre UE, cu ajutorul fondurilor structurale au fost create programe operaţionale în turism, care includ şi un sprijin important pentru patrimoniul arhitectural, urban sau rural. Acţiunile variază de la ajutorul acordat pentru muzee la cel pentru transformarea clădirilor istorice în hoteluri sau unităţi de cazare turistică. Se acordă, de asemenea, asistenţă centrelor culturale (săli de concert, teatre, biblioteci) şi se sprijină programele de reconstrucţie urbană, care se ocupă şi de conservarea şi restructurarea centrelor istorice din oraşe, asa cum s-a intamplat si cu orasul Sibiu, din Romania in perioada 2004-2007.

Paralel cu acţiunile de conservare a patrimoniului arhitectural, Comunitatea are iniţiativa de a crea evenimente culturale europene care contribuie la dezvoltarea schimburilor culturale şi a turismului. Astfel de acţiuni includ programele “Luna Culturii Europene” şi “Oraşul European al Culturii” care prezintă turiştilor diferitele aspecte culturale ale unui oraş, ale regiunii sau ţării în care acesta se găseşte. În fiecare an se alege un oraş al culturii, oraşul Sibiu fiind ales capitala cultural-europeană în anul 2007. Multiculturalitatea zonei turistice Transilvania in general si a orasului Sibiu in special, produse turistice personalizate precum: GrandTour, SpecialTour, KulTour sau MiniTour au atras in anul 2007 peste un milion de vizitatori si incasari numai pentru Sibiu de peste 200 milioane de euro, ceea ce a facut ca Sibiul sa intre in „familia”oraselor turistice.

Preview document

Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 1
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 2
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 3
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 4
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 5
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 6
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 7
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 8
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 9
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 10
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 11
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 12
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 13
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 14
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 15
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 16
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 17
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 18
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 19
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 20
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 21
Turismul și Uniunea Europeană - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Turismul si Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

E-Turismul în România - Studiu de Caz Clujul Virtual

Introducere Turismul este o activitate ce are impact asupra vieţii culturale, sociale şi economice. Are legătură cu numeroase domenii, printre...

Analiza-diagnostic în Turismul Rural

INTRODUCERE Studiul realităţii economice impune un demers specific care să integreze viziunea clasică, bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Dezvoltarea Activitatilor Turistice si Protejarea Mediului

Capitolul 1 Probleme actuale ale mediului 1.1 Conceptul de mediu înconjurator Turistmul este dependent de mediul încojurator mai mult ca orice...

Promovarea turismului rural din Republica Moldova pe piața mondială

CAPITOLUL I PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC RURAL: NOŢIUNI INTRODUCTIVE Promovarea turismului rural presupune : comunicarea, transmiterea de...

Turismul Romanesc in Contextul Integrarii in Uniunea Europeana

INTRODUCERE Actualitatea tezei i nivelul cercetrilor întreprinse. Economia naional a României parcurge o dificil etap de tranziie...

Strategia de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc în Contextul Integrării în Uniunea Europeana

CAPITOLUL I Strategii de dezvoltare a unor zone turistice româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană În cadrul strategiei naţionale...

Turismul în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Politici comunitare în domeniul turismului Instituţiile Uniunii Europene au recunoscut rolul major al turismului în cadrul economiilor...

Ai nevoie de altceva?