Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 17685
Mărime: 10.00MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I: CARACTERIZAREA ZONEI MUNȚILOR APUSENI 4

I.1. Localizarea geografică. Scurt istoric al zonei 4

I.2. Caracteristicile fizico-geografice ale Munților Apuseni. Căile de acces 6

I.3. Nivelul de dezvoltare economico-socială a zonei Munților Apuseni 10

CAPITOLUL II: ANALIZA POTENȚIALULUI TURISTIC AL ZONEI MUNȚILOR APUSENI 18

II.1. Resursele turistice naturale specifice zonei 18

II.2. Resursele turistice antropice existente în zona Munților Apuseni 39

II.3. Principalele trasee turistice din zonă 48

CAPITOLUL III: STRATEGIA DE AMENAJARE TURISTICĂ A ZONEI MUNȚILOR APUSENI 51

III.1. Principalele structuri organizatorice la nivel național implicate în activitatea turistică 51

III.2. Strategia de dezvoltare a turismului în zona Munților Apuseni 55

III.3. Principalele unități de cazare din zona Munților Apuseni 72

CONCLUZII 75

BIBLIOGRAFIE 81

Extras din document

INTRODUCERE

Frumusețea incontestabilă a zonei Munților Apuseni, diversitatea resurselor (în special a celor turistice) și dorința de a găsi soluții viabile și alternative de dezvoltare durabilă a așezărilor din arealele afectate de procesul de restructurare a sectorului minier după 1989, au fost principalele elemente care m-au motivat în alegerea temei lucrării de licență.

Lucrarea este structurată în trei capitole de analiză, atât a potențialului turistic cu toate componentele sale, cât și evaluarea elementelor de potențial și zonarea turistică, iar în finalul lucrării am surprins aspecte privind amenajarea și dezvoltarea turistică, prin analiza unor strategii de dezvoltare a spațiului turistic.

În primul capitol ” Caracterizarea zonei Munților Apuseni” sunt prezentate elementele caracteristice zonei. O descriere geografică deosebită a Munților Apuseni din lucrarea ”Lecturi geografice” a distinșilor autori Simion Mehedinți și George Vâlsan arată că ” nici un ținut din munții noștri nu are înfățișări atât de variate ca Munții Apuseni.” Înspre Valea Mureșului se ridică o ” creastă de calcar care seamănă cu un paravan de argint și de azur. În centru, clăile vulcanice ies îndrăznețe din învelișurile pământului Spre apus, o zonă calcaroasă e ciuruită de gropi și de peșteri fantastice ” Șesurile sunt locuite de moți care își au satele răsfirate de la 1000 până la 1300 m. Oamenii sunt foarte săraci, viața lor este grea, însă aceștia sunt ”voinici, cinstiți și lipiți de pământul lor ”.

Cel de-al doilea capitol ” Analiza potențialului turistic al zonei Munților Apuseni ”, analizează succint potențialul natural, în speță relieful ca resursă turistică primară în generarea fluxurilor turistice, dar și resursele antropice ale acestei zone, cu un potențial turistic deosebit.

Munții Apuseni constituie o mare atracție turistică a țării, drept pentru care au fost clasificați ca parte din grupa munților de o foarte mare complexitate turistică, alături de mult mai mediatizații săi frați, munții Carpaților Orientali și Meridionali.

Munții Apuseni reprezintă cel mai înalt (vârful Bihor 1849 m) și mai complex sector de munți din Carpații Occidentali, fiind alcătuiți din roci vulcanice, șisturi cristaline, dar în deosebi din calcare, de unde și multitudinele fenomene carstice: peșteri, chei, doline, lapiezuri și sohodoluri. Sunt intens mineralizați, bogați în metale și nemetale.

Cele mai reprezentative elemente cu valențe turistice sunt cele naturale reprezentate relieful, clima, hidrografia, vegetația, fauna acestor munți care ocupă un loc aparte în inima Carpaților românești, dar și de cheile pitorești și impresionante precum sunt cele de pe Valea Garda Seacă, peșterile de mărimi diferite cu formațiuni spectaculoase sau de ordin stiințific printre care peșterile Ghețarul Scărișoara, Vârtop, izbucuri pe Valea Garda Seacă, Cascade și praguri pitorești, ponoare, doline și lapiezuri. Acestora li se adaugă cele antropice, valoroase prin identitatea istorică: vestigiile arheologice (cetățile dacice, ruine ale unor cetăți milenare), monumente istorice (bisericile și cetățile tărănești fortificate din Transilvania, monumentele istorice din principalele orașe-vechi capitale sau orașe medievale), muzeele și casele memoriale, mărturiile civilizației și culturii populare (elemente de etnografie și folclor, arhitectura și tematică populară traditională, creația artistică: meștesuguri, artizanat, ceramică, port popular, folclor literar, muzical și etnografic).

Al treilea capitol ” Strategia de amenajare turistică a zonei Munților Apuseni ” reflectă relația dintre turism și zona Munților Apuseni care trebuie să se materializeze prin valorificarea cadrului natural, acesta fiind suport pentru diferite activități sportive și recreative. Turismul în zona Munților Apuseni, nu se poate limita doar la componenta de cazare și alimentație, de aceea divertismentul, având funcția de bază latură recreativă, trebuie să ocupe un loc foarte important în procesul de rentabilizare a ofertelor turistice. Existența unor amenajări pentru practicarea activităților recreative și sportive vor atrage turiști în zonă și totodată vor diversifica oferta turistică.

Procesul de amenajare turistică depinde de factorii locali geografici, actorii locali, autoritățile locale, județene, regionale și naționale. Inexistența unei politici coerente de dezvoltare turistică integrată în sistemul de dezvoltare economic general reprezintă primul impas în realizarea ideilor, obiectivelor la nivel local. Totuși, turismul, ca și fenomen de ansamblu, se practică în Munții Apuseni la scară medie și pe baza amenajărilor existente. Rămâne să urmărim evoluția dezvoltării turistice în timp și spațiu, fenomenul fiind unul foarte dinamic și de perspectivă.

Principalele metode folosite au fost consultarea bibliografiei și identificarea resurselor pe teren, urmând apoi etapa de laborator, în care toate au fost structurate, clasificate, iar apoi reprezentate cu ajutorul metodelor moderne, pe hărți tematice, în funcție de categoriile lor.

Favorabilitatea condițiilor pentru practicarea turismului este dată de unicitatea arealelor cu resurse turistice, în special a celor etnografice. Restrictivitatea pentru turism este dată de gradul de sălbăticire a munților, izolarea acestora, dar și de riscul demografic de îmbătrânire, care constituie un impas în dezvoltarea în special a turismului rural.

Bibliografie

1. Airey D. European government approaches to tourism, Ed.Tourism Management, 2007

2. Anghel D. Munții Apuseni - Ghidul traseelor de escaladă, Ed. GrafNet, 2007

3. Bleahu M., Bordea S. Munții Apuseni: Bihor-Vlădeasa, Ed.Uniunii de cultura Fizică și Sport, 2009

4. Bleahu M. Munții Codru-Moma, Ghid Turistic, Ed. Sport-Turism, 2001

5. Cocean, P. Munții Apuseni - Procese și forme carstice, Ed. Academiei Române, 2000

6. Cocean P., Dezsi Șt. Geografia turismului, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2009

7. Cocean P., Vlăsceanu G., Negoescu B. Geografia generală a turismului, Ed.Meteor Press, 2002

8. Decei P. Lacuri de munte. Drumeție si pescuit, Ed.Sport-Turism, 2008

9. Frazzei F. Manual pentru turismul de munte, Ed.Cartea Universitară, 2004

10. Grigore Georgeta Resurse și destinațtii turistice române, Ed. Independența Economică, 2010

11. Minciu Rodica Amenajarea turistică a teritoriului, Ed.Sylvi, 2003

12. Ioncică Maria Strategii de dezvoltare a sectorului terțiar, Ed. Uranus, 2004

13. Iordache Carmen - Maria Colecția Servicii-Economia Imaterialului, Ed. Independența Economica, 2013

14. Iordache Carmen - Maria, Cebuc Iuliana, Hoarcă D.

15. Iordache Carmen - Maria Tehnica operațiunilor de turism, Ed. Independența Economică, 2009

Economia turismului.Teorie și Practică, Ed. Independența Economică, 2013

16. Ielenicz M., Comănescu L. România Potențial Turistic, Ed. Universitară, 2006

17. Mac I. Geografie generală, Ed. Europontic, 2000

18. Matei Elena Ecoturism, Ed. Universitară, 2010

19. Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M. Rezervații și monumente ale naturii din România, Ed. Scaiul,2012

20. Muntele I., Iațu C. Geografia turismului - concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală, Ed.Sedcom Libris, 2003

Preview document

Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 1
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 2
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 3
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 4
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 5
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 6
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 7
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 8
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 9
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 10
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 11
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 12
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 13
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 14
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 15
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 16
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 17
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 18
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 19
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 20
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 21
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 22
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 23
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 24
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 25
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 26
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 27
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 28
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 29
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 30
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 31
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 32
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 33
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 34
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 35
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 36
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 37
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 38
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 39
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 40
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 41
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 42
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 43
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 44
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 45
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 46
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 47
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 48
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 49
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 50
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 51
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 52
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 53
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 54
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 55
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 56
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 57
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 58
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 59
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 60
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 61
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 62
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 63
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 64
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 65
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 66
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 67
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 68
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 69
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 70
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 71
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 72
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 73
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 74
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 75
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 76
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 77
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 78
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 79
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 80
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 81
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 82
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 83
Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea potentialului turistic al zonei Muntilor Apuseni.docx

Alții au mai descărcat și

Strategia de dezvoltare a Comunei Arieșeni

CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este...

Valorificarea potențialului turistic al municipiului Alba Iulia

Turismul reprezintă, prin conţinutul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi...

Turism

Etimologic, termenul “turism” provine de la englezescul “tour” = călătorie. “To make a tour” desemna acţiunea de a voiaja prin Europa, specifică...

Judetul Suceava - Comuna Turistica Sucevita

Capitolul I. Prezentarea generala a judetului Suceava 1.1. Introducere Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă...

Leadership

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Leadership şi supremaţia oamenilor în cadrul organizaţiei”. Lucrarea este structurată pe...

Direcții de dezvoltare a turismului în zona Rucăr Bran

INTRODUCERE „Nu călătoresc pentru a ajunge undeva, ci pentru a pleca. Călătoresc de dragul de a călători. Marea aventură este să te pui în...

Potentialul Turistic al Orasului Iasi

INTRODUCERE Nicolae Iorga, îşi exprimă nedumerirea că "sunt români care n-au fost niciodată în Iaşi, deşi n-ar trebui să fie niciunul, căci cine...

Valea Arieșului, potențialul și promovarea turistică

Introducere Turismul reprezintă astăzi unul dintre fenomenele care domină lumea contemporană, unul dintre segmentele cele mai profitabile din...

Te-ar putea interesa și

Turism Cultural în Munții Apuseni

INTRODUCERE În perioada actuală, când turismul a devenit o activitate de mare importanţă socială, economică şi, chiar politică, atât pe plan...

Litoralul Românesc al Mării Negre

Resursele turistice naturale ale României, care o situeaza, prin bogatie si varietate, printre tarile cele mai dotate din acest punct de vedere,...

Potențialul Turistic Natural al Județului Cluj și Valorificarea Acestuia

Introducere Am ales să studiez potenţialul turistic natural al judeţului Cluj şi valorificarea acestuia, deoarece, chiar dacă este un judeţ mare,...

Analiza unei Pensiuni Agroturistice

Capitolul I Agroturismul in Romania Pornind de la realitatea ca fiecare persoana are nevoie de odihna si recreere, este cat se poate de clar ca...

Campanie de relații publice

Introducere România, una din cele mai recente membre UE, arată tuturor cum o ţară mică poate echilibra atât de bine toate tipurile de resurse...

Valorificarea Potentialului Turistic al Judetului Bihor

1. Localizarea si caracterizarea zonei Judetul Bihor este localizat in partea nord-vestica a Romaniei, pe cursurile Crisului Repede si Crisului...

Judetul Salaj

I Localizarea si caracterizarea zonei Asezare Geografica Judetul Salaj este asezat in partea de Nord-Vest a Romaniei, respectiv in centrul...

Factorii Naturali de Cura din Turismul Balnear din Romania

Argument Turismul balnear in România nu se adresează numai celor cu probleme medicale,ci şi celor care vor sa se relaxeze sa şi regăseasca...

Ai nevoie de altceva?