Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 36262
Mărime: 18.25MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Ionescu
prezentat la Facultatea de Biologie,

Cuprins

I. INTRODUCERE. SCOPUL LUCRĂRII

II. ASPECTE FIZICO-GEOGRAFICE PRIVIND ZONA LACULUI DE ACUMULARE IZVORUL MUNTELUI

1. Poziţia geografică a lacului

2. Formarea lacului

3. Alcătuirea geologică

4. Caracteristicile climatice ale zonei lacului

5. Caracteristicile hidrologice ale zonei lacului

6. Caracteristicile fizico-chimice ale zonei lacului

7. Caracteristici geochimice ale sedimentelor actuale din lacul de baraj Izvorul Muntelui-Bicaz

8. Caracterizarea limnobiologică a lacului

9. Vegetaţia din zonele adiacente lacului Izvorul Muntelui-Bicaz

10.Fauna din zonele adiacente lacului Izvorul Muntelui-Bicaz

III. POTENŢIALUL TURISTIC

1. Potenţialul turistic natural - rezervaţii naturale

2. Potenţialul turistic antropic

Obiective turistice: -istorice

-religioase

-culturale

Aşezări omeneşti: -Bicaz

-Ceahlău

-Hangu

-Poiana Teiului

IV. CULTURĂ, ARTĂ POPULARĂ ŞI FOLCLOR

V. STAREA CALITÃŢII MEDIULUI ÎN ZONA BICAZ

VI. BAZA DE CAZARE:

-1.Caracteristicile bazei materiale implicate în dezvoltarea turismului

- 2. Structuri de cazare şi unităţi de petrecere a timpului liber

- 3. Valorificarea turistică a lacului Izvorul Muntelui - Bicaz şi a zonei adiacente

- 4. Unităţi de cazare

- 5. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică pe tipuri de structuri şi localităţi din anul 2000 până în anul 2006

VII. CIRCULAŢIA TURISTICĂ

VIII. TIPURI ŞI FORME DE TURISM:

1. Turismul staţionar de sejur

2. Turismul itinerant

3. Turismul de sfârşit de săptămână (de week-end)

IX. DOTĂRILE PRIVIND CĂILE DE COMUNICAŢIE – FACTOR DE DEZVOLTARE/RESTRICŢIONARE A FUNCŢIEI TURISTICE:

- Reţeaua rutieră

- Căile ferate

- Liniile aeriene

- Căi de comunicaţie fluvială

X. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. INTRODUCERE. SCOPUL LUCRĂRII

Termenul turism, de origine engleză (prin filieră franceză), cu sensul de bază de călătorie de plăcere, s-a extins asupra unei game foarte variate de activităţi economice în scopul destinderii şi a nevoii de evadare din cotidianul urban în condiţiile creşterii continue a nivelului de trai, dar şi al stresului la care organismul uman este supus în contextul civilizaţiei industriale.

Turismul este cunoscut ca fiind cea mai largă industrie. Veniturile sale au o proporţie semnificativă în economia multor ţări şi este una din cele mai mari producătoare de locuri de muncă.

Turismul ca orice activitate economică are o anumită localizare, valorifică anumite „resurse”. Din acest punct de vedere, turismul este acea activitate economică care încearcă să exploateze avantajele pe care le oferă unele elemente ale peisajului (natural sau antropic), în scopul valorificării superioare a acestora.

Valorificarea turistică a unei aşezări sau a unui teritoriu înseamnă valorificarea produsului turistic, ce reprezintă obiectul de schimb principal în cadrul economiei turismului şi cuprinde un complex de bunuri şi servicii caracterizate printr-o repartiţie diversificată sub raport calitativ şi cantitativ în timp şi spaţiu. Valorificarea produsului turistic se realizează prin intermediul pieţii turistice ce reflectă transferarea produsului turistic de la producători la consumatori sub forma unui „bun de larg consum” în cadrul turismului de masă, a turismului social, caracteristic deceniilor postbelice.

Baza materială turistică cuprinde ansambul mijloacelor de cazare, terapeutice, de agrement, alimentaţie publică şi transport, destinate satisfacerii cererii turistice. Baza materială este aceea care permite „fixarea la obiectiv” a subiecţilor care, într-un interval de timp prestabilit, valorifică componentele fondului turistic natural şi antropic. Prin diversitate, dimensiuni, profil arhitectonic şi varietatea formelor de manifestare a acesteia, se impune în peisajul cu valenţe turistice (unitate montană, staţiune, centru urban sau aşezare rurală) şi face parte din ansamblul de măsuri ce concură la amenajarea turistică.

Lacurile naturale sau artificiale constituie de multă vreme pretextul dezvoltării unor activităţi turistice datorită efectului peisagistic. Turismul lacustru este o variantă intermediară între turismul litoral şi cel montan, având un caracter complementar. La latitudini acceptabile, apele lacustre pot fi utilizate şi pentru turismul balnear sau de agrement, iar în combinaţie cu relieful montan, poate conduce la forme de turism dintre cele mai complexe (lacurile alpine). Cu toate acestea, activităţile balneare sunt restricţionate de particularităţile apelor lacustre (temperatură mai mică, salinitate redusă, curenţi mai slabi, absenţa plajelor etc.) şi de aspectele ecologice care derivă din concurenţa celorlalte activităţi economice, ecosistemele lacustre fiind mult mai sensibile decât cele marine. Apropierea munţilor creează pentru multe regiuni lacustre o ambianţă deosebită, ideală pentru un turism elitist polivalent, axat pe activităţi de animaţie (cazinouri, concerte, festivaluri, concursuri sportive).

Lacul Izvorul Muntelui – Bicaz, de pe Bistriţa, este cel mai mare lac de pe râurile interioare, aflat în apropierea masivului Ceahlău, a Cheilor Bicazului şi într-o regiune cu un original fond turistic cultural-istoric. Această conjunctură favorabilă a determinat crearea unei baze de cazare complexă: cabana turistică Bicaz Baraj, cabana Izvorul Muntelui, un han turistic reconstruit (Motel Cristina), Complexul Turistic Naval Port Bicaz Moldoturism (Hotel plutitor Lebăda), bază de agrement (canotaj, curse cu vaporul) şi posibilităţi de pescuit, pensiuni şi vile turistice etc.

Elaborarea lucrării de faţă s-a desfăşurat pe parcursul unei perioade de timp îndelungată, constând dintr-o documentare bibliografică, statistică şi cartografică vastă şi o cercetare în zona Lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, unde a fost studiată întreaga varietate de probleme referitoare la: aspecte fizico-geografice (capitolul II), potenţialul turistic natural şi antropic (capitolul III), cultură, artă populară şi folclor (capitolul IV), starea calităţii mediului (capitolul V), baza de cazare (capitolul VI), circulaţi aturistică (capitolul VII), tipuri şi forme de turism (capitolul VIII), , dotările privind căile de comunicaţie (capitolul IX).

Adresez respectuoase mulţumiri domnului profesor îndrumător ASIST. DR. DIMITRIU RADU-IONUŢ precum şi tuturor cadrelor didactice de la secţia de Biologie-Geografie pentru munca depusă la formarea mea profesională pe parcursul anilor de facultate şi pentru sprijinul acordat în elaborarea prezentei lucrări.

Totodată ţin să mulţumesc Institutului Naţional de Statistică – Direcţia de statistică regională Neamţ, Motelului Cristina, Complexului Turistic Naval Port Bicaz Moldoturism (Hotel plutitor Lebăda) şi Pensiunii Potoci , pentru datele puse la dispoziţie.

II. ASPECTE FIZICO-GEOGRAFICE PRIVIND ZONA LACULUI DE ACUMULARE IZVORUL MUNTELUI

II.1 Poziţia geografică

Lacul de baraj Izvorul Muntelui –Bicaz, format în anul 1960, este situat în bazinul mijlociu al râului Bistriţa, într-o zonă de munţi cu înălţime medie din porţiunea centrală a Carpaţilor Orientali fiind traversat de paralela de 47 latitudine nordică şi de meridianul de 26 longitudine estică.

Situat în marea unitate a flişului, în etajul pădurilor de amestec (foioase si conifere), lacul marchează o limită între Munţii Stânişoarei, la est, şi Munţii Bistriţei (partea lor sudică) şi Ceahlău, la vest. El reprezintă, în acelaşi timp, un element de “discontinuitate dinamică” în evoluţia naturală a unor factori ai mediului din acest sector al văii Bistriţei.

Preview document

Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 1
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 2
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 3
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 4
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 5
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 6
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 7
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 8
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 9
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 10
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 11
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 12
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 13
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 14
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 15
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 16
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 17
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 18
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 19
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 20
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 21
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 22
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 23
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 24
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 25
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 26
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 27
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 28
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 29
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 30
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 31
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 32
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 33
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 34
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 35
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 36
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 37
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 38
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 39
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 40
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 41
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 42
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 43
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 44
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 45
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 46
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 47
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 48
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 49
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 50
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 51
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 52
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 53
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 54
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 55
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 56
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 57
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 58
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 59
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 60
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 61
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 62
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 63
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 64
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 65
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 66
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 67
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 68
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 69
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 70
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 71
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 72
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 73
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 74
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 75
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 76
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 77
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 78
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 79
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 80
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 81
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 82
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 83
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 84
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 85
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 86
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 87
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 88
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 89
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 90
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 91
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 92
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 93
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 94
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 95
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 96
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 97
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 98
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 99
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 100
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 101
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 102
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 103
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 104
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 105
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 106
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 107
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 108
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 109
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 110
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 111
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 112
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 113
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 114
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 115
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 116
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 117
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 118
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 119
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 120
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 121
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 122
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 123
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 124
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 125
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 126
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 127
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 128
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 129
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 130
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 131
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 132
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 133
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 134
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 135
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 136
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 137
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 138
Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Turistica a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz.doc

Alții au mai descărcat și

Modernizarea, Dezvoltarea si Relansarea Turistica a Statiunii Montane - Lacu Rosu

Odata cu formarea sa, în 1837, Lacu Rosu a devenit o atractie turistica importanta pentru aceasta arie montana, formând împreuna cu Cheile...

Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

INTRODUCERE Spaţiul rural românesc posedă o întredeschidere genetică certă şi viguroasă, care justifică dezvoltarea şi promovarea turismului...

Evaluarea potențialului turistic Durău

Capitolul 1. Evaluarea potenţialului turistic 1.1. Potenţialul natural Masivul Ceahlău este cel mai înalt din Munţii Bistriţei din grupa...

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Neamț

1. Localizarea si caracterizarea zonei Judetul Neamt ocupa o pozitie central-estica în ansamblul teritorial national si se suprapune, partial,...

Durau

Durau este o statiune climaterica Montana, permanenta, de odihna, in judetul Neamt. Statiunea Durau este situata la o altitudine de 780-800 metri...

Județul Neamț

A. Profilul turistic – identitatea turistică Judeţul Neamţ se situează în partea central-estică a României, întinzându-se parţial în Carpaţii...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț

Lucrarea de față și-a propus studierea formelor de relief din județul Neamț și valorificarea lor turistică, într-o nouă abordare și anume cea a...

Amenajarea Zonei Cheile Bicazului în Scopuri Turistice

INTRODUCERE Cheile Bicazului sunt renumite în România, datorita mărimii lor impresionante.De asemenea, Lacul Roşu , format prin bararea natural a...

Analiza Preferințelor Turiștilor Privind Formele de Turism Practicate în Zona Maramureș

Introducere Turismul reprezintă astăzi, prin rolul şi conţinutul său un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii...

Statiunea Vatra Dornei

I Consideratii generale 1.1. Pozitie geografica: Situata in nordul Romaniei, in zona estica a depresiunii intramontane Dorna, înconjurata de...

Bazinul hidrografic Siret

Date generale Țări traversate: Ucraina, România Localizare: Nordul și estul României Afluenți de stânga: Petroneț, Lopușna, Suhoi, Mihodra,...

Ai nevoie de altceva?