Toate documentele din domeniul Psihologie

 • Stereotipuri si prejudecati sociale

  INTRODUCERE Am ales tema stereotipurilor şi a prejudecăţiilor sociale deoarece este un subiect actual, de mare importanţă. Fiind un subiect foarte dens pentru că lumea e plină de grupuri stereotipzate şi discriminate m-am limitat asupra prejudecăţiilor asupra homosexualităţii şi asupra ateismului, dar în timp voi dori să continui această lucrare cercetând şi alte grupuri. Minorităţile sexuale şi religioase reprezintă subiecte tabu de o foarte lunga perioadă de timp şi în numeroase cazuri au...

 • Eseu pe baza cartii Ghidul Iluminarii pentru lenesi de Adrian Nuta

  Adrian Nuţă reuşeşte prin cartea sa Ghidul iluminării pentru leneşi să prezinte procesul de iluminare într-o maniera accesibilă, pe întelesul tuturor, folosindu-se de exemple din viaţa de zi cu zi. El prezintă iuliminarea ca pe ceva cert, de care nu ai cum să te îndoieşti dacă ajungi la acel nivel. Cu toate că iluminarea necesită diverse practici pentru a putea fi atinsă, ghidul lui Adrian Nuţă prezintă doar modalităţi de a gândi şi de a te raporta la propria persoană în drumul spre...

 • Psihodiagnoza satisfactiei in munca

  INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a problemei. O mare parte din viaţa noastră este dedicată muncii şi, din această cauză, satisfacţia în muncă devine un aspect foarte important al activităţii profesionale, ea având consecinţe importante, atât personale, cât şi asupra organizaţiei în care se desfășoară munca. Specialiştii îi acordă o atenţie deosebită. Cu toate acestea problematica gradului de satisfacție în muncă rămâne a fi în continuare una controversată. Conceptul de...

 • Narcisismul

  Narcisismul, conceptul comun al căruia este auto-adorația, cu o aloofitate care neagă nevoia unei alte persoane, este un subiect de preocupare umană de lungă durată. Mitul lui Ovidiu despre Narcissus în metamorfozele sale (8 î.Hr.), în care un tânăr grec se îndrăgostește de propria sa imagine și, frustrat de imposibilitatea de a se uni cu propriul său obiect de iubire, se îndepărtează și moare, a început o lungă tradiție literară, trasată de Vinge (1967). În mod clar, viziunea populară atinge...

 • Plansul lui Nietzsche - eseu

  Plânsul lui Nietzsche de Irvin D. Yalom este un roman pentru cei pasionaţi de filosofie şi psihoterapie, dar şi pentru cei deşi nu sunt familiari cu cele două domenii sunt atraşi de dialoguri profunde sau autocunoaştere. Romanul descrie o poveste fictivă, având ca protagonişti personaje reale : filosoful Friedrich Nietzsche, medicul şi psihologul Josef Breuer (mentorul lui Freud). În spaţiul narativ apar şi alte personalităţi: Sigmund Freud, Lou Salomé şi Anna O. (Bertha Pappenheim). Cu...

 • Conduita asertiva si dezvoltarea ei la elevi

  Ora psihologică Clasa - VII-a Tema: Conduita asertivă şi dezvoltarea ei la elevi Timp: 45 minute Obiective : Elevul va fi capabil: - să înţeleagă noţiunea de asertivitate; - să distingă comportamentul asertiv, pasiv şi agresiv; - să identifice avantajele comportamentului asertiv; - să manifeste respect în comunicarea cu semenii şi adulţii. Strategii didactice: exerciţiu de cunoaştere interpersonală, exerciţiu de comunicare, problematizarea, prezentarea, discuţia şi analiza, lucrul...

 • Psihologia personalitatii

  Temperamentul reprezintă ansamblul comportamentelor și al reacților emoționale specifice fiecărei persoane. Pentru a înțelege mai bine modul diferit de manifestare al indivizilor, Hippocrates ne-a oferit patru modele, bine definite, de temperament: coleric (reactiv, neastampărat, agresiv,excitabil, schimbător, impostor,optimist, activ), sangvinic (sociabil, vorbăreț, săritor, hazliu,vivace, cu aptitudini de conducere), flegmatic (pasiv, grijuliu, îngândurat, pașnic,controlat, demn de...

 • Monitorizarea mass-mediei din Romania in vederea identificarii mesajelor de tip informare, consiliere si orientare

  Lucrarea prezintă caracteristici şi conţinuturi ale producţiilor mass-media, în general, şi de televiziune, în special, din România, cu mesaje recurente (pozitive şi negative) şi cu potenţial de informare, consiliere şi orientare. Ea este rezultatul a 3 etape de activitate, în ordinea următoare: 1. Analiza rapoartelor de audienţă a principalelor tipuri de mass-media din România şi a rezultatelor unor chestionare de preferinţe aplicate unor copii de vârstă şcolară; 2. Monitorizarea, pe o...

 • Critica distructiva

  „Întoarce-ţi privirea către interior, priveşte în propriile adâncuri, învaţă să te cunoşti mai întâi pe tine.” SIGMUND FREUD 1.Personalitatea Personalitatea este o dimensiune supraordonată, cu funcţie integrativ – adaptativă a omului, care presupune existenţa celorlalte dimensiuni – biologică şi fiziologică, dar nu este nici o prelungire, nici o imagine proiectivă a conţinutului acestora. 2. STRUCTURA PERSONALITĂŢII Constă din: Sine, Eu şi Supraeu. În viziunea lui Freud, personalitatea...

 • Relatia dintre parinti si adolescenti

  „Perioada adolescenței este consideratã esențială pentru definirea identității Eu-lui, dilema identitară fiind răspunsul la întrebarea Cine sunt eu?, proces ce implică evaluări calitative ale propriilor competențe, principii și valori. Astfel, în adolescență, se intensifică percepția de sine cu toate componentele ei: imaginea corporalã de sine, identificarea și conștiința eu-lui, identificarea sensului, rolului și statutului sexual și al celui social.” (Porumb, 2010, p. 275) Adolescența...

 • Monitorizare, evaluare si supervizare in asistenta sociala

  Locul şi rolul disciplinei in contextul concepţiei formării specialistului Disciplina Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială urmăreşte să familiarizeze studenţii cu etapele instrumentării cazului în domeniul asistenţei sociale. De asemenea această disciplină universitară are menirea de-a face o caracteristică amplă a metodologiei asistenţei sociale a beneficiarilor în contextul managemetului de caz. Pe parcursul acestui curs studenţii vor dobîndi cunoştinţe vizînd...

 • Implicatile psihologice ale avortului

  1. Sexualitatea Sexualitatea nu poate fi redusă la îndeplinirea actului sexual sau la asigurarea procreerii.De la naştere până la moarte, gesturile noastre cotidiene şi toate împrejurările în care ne putem afla conţin şi o doză de sexualitate. Relaţiile sexuale pun oricărui individ, pe tot parcursul vieţii numeroase întrebări . 2. Contracepţia Prin contracepţie se întelege ansamblul mijloacelor utilizate de femeile şi barbaţii care doresc să aibă relaţii sexuale fără a avea copii.Unele...

 • Fred West - O investigare multicauzala a unui psihopat, violator si criminal in serie

  Introducere Criminalii în serie par a ocupa un loc privilegiat în cadrul psihologiei legale moderne. Crima în serie este definită fiind o crimă cu un minim de trei sau patru victime, ce prezintă o perioadă de calmare emoțională între omucideri (Burgess, Douglas & Ressler, 1988; Ressler, Burgess, & Douglas, 1983). Ucigașul este de obicei străin victimei, crimele părând fără conexiune între ele sau aleatoare. Crima este rareori înfăptuită pentru profit, motivul fiind psihologic, nu de...

 • Studiu de caz - Panica cu agorafobie

  I.Informaţii despre client A. Date de identificare D.A. are, 39 de ani, naţionalitate română, locuieşte în Târgu Neamț, județul Neamț, împreună cu soţul şi fiica lor de 8 ani. Are studii postliceale iar în prezent este funcționar public. Își contiuă studiile, urmând cursurile F.E.A.A. U.A.I.C. Este implicată şi activităţi de voluntariat și proiecte la nivel de instituție. B. Obiectivul Psihodiagnosticului şi Evaluării Psihodiagnosticul si Evaluarea are ca scop identificarea starilor...

 • Rolul personalitatii in performantele academice final

  INTRODUCERE O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003; Pascarella 1980; Tinto 1975,1993). Diferiți factori ai performanței academice au fost studiați în ultimii ani. Acești factori includ factorii cognitivi, abilitățile intelectuale, inteligența (Neisser et al.1996; Sternberg and Kayfman 1998), strategii de învățare (Biggs 1993), de asemenea factorii noncognitivi cum ar fi motivația academică (Fortier...

Pagina 1 din 182