Toate documentele din domeniul Psihologie

 • Relatia dintre parinti si adolescenti

  „Perioada adolescenței este consideratã esențială pentru definirea identității Eu-lui, dilema identitară fiind răspunsul la întrebarea Cine sunt eu?, proces ce implică evaluări calitative ale propriilor competențe, principii și valori. Astfel, în adolescență, se intensifică percepția de sine cu toate componentele ei: imaginea corporalã de sine, identificarea și conștiința eu-lui, identificarea sensului, rolului și statutului sexual și al celui social.” (Porumb, 2010, p. 275) Adolescența...

 • Monitorizare, evaluare si supervizare in asistenta sociala

  Locul şi rolul disciplinei in contextul concepţiei formării specialistului Disciplina Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială urmăreşte să familiarizeze studenţii cu etapele instrumentării cazului în domeniul asistenţei sociale. De asemenea această disciplină universitară are menirea de-a face o caracteristică amplă a metodologiei asistenţei sociale a beneficiarilor în contextul managemetului de caz. Pe parcursul acestui curs studenţii vor dobîndi cunoştinţe vizînd...

 • Implicatile psihologice ale avortului

  1. Sexualitatea Sexualitatea nu poate fi redusă la îndeplinirea actului sexual sau la asigurarea procreerii.De la naştere până la moarte, gesturile noastre cotidiene şi toate împrejurările în care ne putem afla conţin şi o doză de sexualitate. Relaţiile sexuale pun oricărui individ, pe tot parcursul vieţii numeroase întrebări . 2. Contracepţia Prin contracepţie se întelege ansamblul mijloacelor utilizate de femeile şi barbaţii care doresc să aibă relaţii sexuale fără a avea copii.Unele...

 • Fred West - O investigare multicauzala a unui psihopat, violator si criminal in serie

  Introducere Criminalii în serie par a ocupa un loc privilegiat în cadrul psihologiei legale moderne. Crima în serie este definită fiind o crimă cu un minim de trei sau patru victime, ce prezintă o perioadă de calmare emoțională între omucideri (Burgess, Douglas & Ressler, 1988; Ressler, Burgess, & Douglas, 1983). Ucigașul este de obicei străin victimei, crimele părând fără conexiune între ele sau aleatoare. Crima este rareori înfăptuită pentru profit, motivul fiind psihologic, nu de...

 • Studiu de caz - Panica cu agorafobie

  I.Informaţii despre client A. Date de identificare D.A. are, 39 de ani, naţionalitate română, locuieşte în Târgu Neamț, județul Neamț, împreună cu soţul şi fiica lor de 8 ani. Are studii postliceale iar în prezent este funcționar public. Își contiuă studiile, urmând cursurile F.E.A.A. U.A.I.C. Este implicată şi activităţi de voluntariat și proiecte la nivel de instituție. B. Obiectivul Psihodiagnosticului şi Evaluării Psihodiagnosticul si Evaluarea are ca scop identificarea starilor...

 • Rolul personalitatii in performantele academice final

  INTRODUCERE O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003; Pascarella 1980; Tinto 1975,1993). Diferiți factori ai performanței academice au fost studiați în ultimii ani. Acești factori includ factorii cognitivi, abilitățile intelectuale, inteligența (Neisser et al.1996; Sternberg and Kayfman 1998), strategii de învățare (Biggs 1993), de asemenea factorii noncognitivi cum ar fi motivația academică (Fortier...

 • Meloterapia

  Studiul propune o nouă abordare a meloterapiei în psihiatrie pentru anxietatea generalizată care este una dintre cele mai comune și de studiat tulburări mentale. În acest studiu vor fi prezentate rezultatele unei intervenții pilot cu pacienții sub control clinic și farmacoterapie. Meloterapia a fost folosită pentru a reduce simtomatologia anxietății ca urmare a unui protocol structurat. Grupul din studiul pilot a fost format din 7 pacienți, fără comorbidități. Cercetătorii au programat 12h ×...

 • Propria invatare organizationala

  Învățarea proprie ca urmare a participării la lucru de echipă este una consistentă și mulțumitoare, întrucât activitățile desfășurate în cadrul grupului au oferit un mediu în care puteam observa și o altă componentă a conceptelor auzite și explicate la curs, adică aplicabilitatea practică pentru majoritatea dintre acestea. De exemplu sarcinile aferente temei „decizia în organizații” au reușit sa-mi capteze atenția din cauza nevoii de întelegere, de ce uneori deciziile luate în situațiile...

 • Familia persoanei cu nevoie speciale

  Aspecte generale privind dizabilitatea Potrivit lui Philip, în ”Clasification Internationale des handicaps”, (1980) s-a constatat că starea de boală nu trebuie să fie asociată neapărat cu reducerea activităţilor de zi cu zi ale celui suferind. Nu toate persoanele cu funcţii fizice alterate prezintă limitări ale capacităţii de activare socială. Pornind de aici, Wood a propus “clasificarea internaţională a handicapului” (în 1975) care înlănţuie cauzal patru stadii distincte: a.Boala sau...

 • Educatia sexuala la adolescenti

  Analiză conceptuală Adolescența (cuprinsă între 13-21 ani) este o perioadă de reechilibrare somato-fiziologică după furtuna hormonală a pubertății, dar și, uneori, de criză emoțională, de personalitate. Postura adolescentului este ambiguă: nu mai este considerat copil, dar nu i se recunosc statutul, rolul, funcțiile sociale ale adultului. Există câteva dominante ce conferă specificitate acestei perioade: aspirația individului față de independență; interiorizarea activității mentale;...

 • Criza adolescentei in protectia familiei in context European

  Argument „Adolescenţa este timpul în care luăm universul prea în serios.” Am ales ca subiect de studiu și cercetare această temă, deoarece este un subiect de actualitate și este cercetat de profesioniști din domenii variate. De asemenea, adolescenţa s-a impus ca temă literară din timpurile vechi, constituind un produs al neîncetatelor tentative ale fiinţei umane de a-şi elucida sinele în raport cu lumea. Adolescența este perioada în care avem impresia că putem face orice, că nu există...

 • Abandonul scolar

  Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ , indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studiu început. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar astfel încât, dacă indicele de abandon este mai mare atunci sistemul şcolar respectiv este...

 • Tipuri de supervizare

  Tipuri de supervizare În volumul “Supervizarea.Aspecte practice și tendințe actuale”, Ana Muntean definește supervizarea ca fiind o întâlnire profesională între două părți (supervizorul și supervizatul), “având ca scop imediat creșterea capacității supervizatului de a interveni cu clienții în suferință”(Muntean, 2007, p. 76). Termenul de supervizare provine din limba latină, unde super înseamnă “deasupra, peste”, iar videre înseamnă “a vedea, a privi” și a fost folosit pentru a numi o...

 • Stresul posttraumatic

  Pentru a vorbi despre stres posttraumatic trebuie să înțelegem ce este trauma, evenimentul declanșator al acestei tulburări. Conceptul de traumă presupun trei aspecte: - Existența situației traumatice - care este extrem de amenințătoare și compleșitoare pentru individ - Reacția internă față de situația traumatică - în fapt ne raportăm la reacția sistemului nervos autonom, care activează toate resursele fizice și mentale disponibile pentru ca persoana respectivă să poată gestiona criza -...

 • Inventar atribute etnice

  Introducere Orice studiu asupra fenomenului etnic trebuie să se centreze în jurul câtorva concepte fără de care acesta nu poate fi înţeles: etnic, etnie, conştiinţă etnică, minorităţi (etnice şi naţionale), etnocentrism, aculturaţie, criptomnezie socială ş.a.m.d. Aceste concepte definesc principalele coordonate în care poate fi abordată problematica mereu actuală a etniilor. Din punct de vedere etimologic, între etnic şi naţional există o relaţie de echivalenţă, întrucât grecescului ethnos...

Pagina 1 din 181