Toate documentele din domeniul Psihologie

 • Sugestiologie - scenariu de inductie hipnotica

  In prima etapă vom realize o inducție scurtă, prin relaxare progresivă: Așeaza-te într-o poziție confortabilă închide ochii și ascultă vocea mea vei auzi vocea mea foarte clar și fără efort Respiră lent inspiră mult calm și expiră stres inspiră liniștea și expiră toată agitația acum inspiră lăsare și expiră încordare nu te forța la nimic totul trebuie să vină de la sine respiră lent rar și calm .orientează-ți acum atenția ta . din exterior spre interior ..Poate acum mai sesizezi ceva .din...

 • Agresivitatea in scoala

  Fenomenul agresivității nu este unul nou. El a existat dintotdeauna și continuă să se manifeste în cele mai diverse spații geografice, tradiții culturale, regnuri. Animalul și umanul sunt deopotrivă înzestrate cu agresivitate. Tiparele de manifestare a a agresivității sunt distinctive pentru fiecare categorie; în ciuda largii sale răspândiri, profilul agresivității poartă marca speciei, a epocii, a mediului istoric social și cultural în care se manifestă, modulat fiind de amprenta puternică a...

 • Impactul plecarii parintilor in strainatate

  CAPITOLUL 1 1.1.MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Voi începe această lucrare prin a motiva faptul că alegerea temei a avut un scop bine determinat deoarece ,prin intermediul acesteia, studiind și literatura de specialitate, am dorit să evidențiez impactul negativ pe care îl are plecarea părinților în străinătate asupra copiilor atât pe plan individual cât și pe plan social. Lucrarea IMPACTUL PLECARII PARINTILOR ASUPRA DEZVOLTARII SOCIALE SI AFECTIVE A COPIILOR,tratează o temă de actualitate ,...

 • Inteligente multiple

  Inteligență ! Elevi talentați (pictura, muzica etc) sau elevi inteligenți (fizica, matematica etc.) ? Inteligența tradițională = sistem complex de operații (adaptare la situații noi, deducție, generalizare, corelare, unui deznodământ, rezolvare rapidă și ușoară a unor probleme cu grad crescând de dificultate) H.Gardner distinge opt tipuri de inteligență: lingvistică, logico-matematică, spațială, muzicală, naturalistă, chinestezică, interpersonală, intrapersonală. Inteligența lingvistică...

 • Dimensiune psihopatologica

  Cazul despre care voi vorbi este acela al unei femei în vârstă de 43 de ani care a fost capabilă de o crimă îngrozitoare. Femeia fusese diagnosticată cu schizofrenie paranoidă, însă cu ocazia zilei sale de naștere, a fost externată din spitalul de psihiatrie, la cererea părinților ei care doreau să-i serbeze ziua de naștere acasă. Siutația a luat o întorsătură neplăcută în momentul în care, tatăl femeii, a plecat la farmacie după medicamente. Așa cum precizează și sursa, femeia de 43 de ani...

 • Proiect de interventie - Psihologia sanatatii

  Poluarea - efecte la nivelului cogniției și comportamentului Poluarea aerului este o toxină din mediul înconjurător care conține un mixt complex de materii, gaze, metale și compuși organici. Poluarea particulelor este implicată puternic în apariția morbidității și mortalității cardiopulmonare și rămâne o problemă de interes global care afectează sănătatea și care poate fi modificată (Mills NL et al. 2009, Brook RD, et al. 2010)1,2. În multe regiuni ale lumii, indivizii sunt expuși la...

 • Caracteristici psiho-somatice ale copiilor din invatamantul prescolar

  Față de alte psihologii evolutive, psihologia copilului s-a dezvoltat printre primele pentru că ea poate oferi date și interpretări ale începuturilor vieții psihice umane și poate surprinde momente semnificative ale constituirii acesteia. În urma studiilor efectuate s-a constatat că viața psihică a copilului nu este o copie la proporții mai mici a adultului, ci are caracteristici specifice pe care știința trebuie să le cunoască în profunzime, ca să aibă un aport esențial la dezvoltarea...

 • Relatia dintre cognitiile irationale si stima de sine in alegerea carierei la adolescenti

  A lua o decizie în domeniul carierei înseamnă a alege o soluție de orientare școlară și profesională din mai multe variante posibile. Această alegere poate valorifica potențialul existent sau poate duce pe un drum greșit, un drum spre eșec profesional și social. Procesul de luare a deciziei nu se desfășoară întotdeauna logic, pe baza raționamentelor inductive sau deductive. Natura umană implică utilizarea unei strategii „psiho-logice” în cadrul căreia alegerea se face pe baza experienței, a...

 • Redactarea eficienta a textului publicitar

  Tema pe care am ales-o pentru acest proiect este reclama. Am ales să realizez această temă deoarece odată cu începerea primului an universitar din viața mea mi-am descoperit interesul față de domeniul publicității, iar reclama reprezintă un mod de a face publicitate. În opinia mea, reclama reprezintă un mijloc atractiv de a promova un produs. Cu toate că, în zilele noastre, când cineva aude cuvântul “ reclamă “ tinde a se gândi la un spot publicitar, adică la un scurt videoclip amuzant cu...

 • Program de stabilire a coeziunii grupale si a relatiilor interpersonale pozitive in cadrul grupelor de adolescentii

  Ansamblu uman structurat sau grupul social care este prezent în viața fiecarei persoane, poartă un rol important și denotă un impact major în dezvoltarea personalității. Colectivele de elevii sau grupurile școlare au între ele o interacțiune care este legată nu doar de procesul de învățămînt și de respectarea regulamentelor de ordine interioară impuse legal într-o instituție, dar și de dezvoltarea integră a personalității în parte, precum și de socializarea persoanei începînd cu clasele mici...

 • Evaluarea

  Tipuri de evaluare Clasificarea tipurilor de evaluare are la baza trei criterii de compozitie: I Cantitatea si calitatea informatiei sau experientei pe care trebuie s-o acumuleze elevul si care trebuie evaluate. Dupa acest criteriu distingem evaluarea partiala sau evaluarea globala; II Axa temporala la care se raporteaza evaluarea: la inceputul, pe parcursul si la finalul instruirii; III Sistemul de referinta pentru emiterea judecatilor de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluarea...

 • Psihologia sanatatii

  Manageri de proiect: Durata de desfășurare: 15 februarie-15 mai 2016 Proiectul de față își propune să aducă la cunoștință problematică stresului la nivelul organizațiilor și potențiale strategii de coping care ar putea fi implementate în mediile corporatiste. În zilele noastre, odată cu dezvoltarea societății și cu progresul tehnologic, oamenii sunt nevoiți să se confrunte cu noi solicitări și cu cerințe variate, fapt ce contribuie la creșterea nivelului de stres. În ceea ce privește...

 • Altruism - Comportament prosocial

  Ce este comportamentul prosocial? Wispé definește comportamentul prosocial drept acel comportament cu consecințe sociale pozitive, care contribuie la bunăstarea fizică și psihică a unei alte persoane Eisenberg precizează că este vorba de comiterea unor acte voluntare, cu intenția de a face un bine altei persoane. Comportamentele care cad sub această categorie includ: altruismul, ajutorarea, atracția, actele de caritate, prietenia, salvarea, sacrificiul, simpatia și încrederea...

 • Orientarea valorii abordata pentru intelegerea culturii

  Valoarea orientării abordată pentru înțelegerea culturii este articolul realizat de Leah Watkins și Juergen Gnoth, Universitatea din Otago, Noua Zeelandă. INTRODUCERE În acest articol, se dorește înțelegerea comportamentului turiștilor, studiul cuprinzând în special populația japoneză și tendința de a călătorii în Noua Zeelandă. Se dorește o dezvoltare constructivă a unor rezolvări pentru provocările pe care le întâlnesc vizitatorii, imediate sau de lungă durată. Studiul acesta ilustrează...

 • Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburarilor de limbaj la copiii cu deficienta mintala

  Limbajul și gândirea se dezvoltă în tandem cu formarea și aprofundarea tuturor proceselor psihice și cu lărgirea volumului de cunoștințe, sub îndrumarea permanentă a părinților, cadrelor didactice și a psihologilor, în corelație cu alți factori. Dezvoltarea vorbirii și învățarea corectă a limbajului constituie din partea noastră, a psihologilor- logopezi, o preocupare continuă. Astfel, întreaga experiență instructiv-educativă din cabinetul de psihologie atestă posibilitatea și utilitatea...

Pagina 1 din 186