Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Secretele nonverbale si viziunea celor rai

  Rezumat Joe Navarro explică în lucrarea sa, ,,Secretele Comunicării Nonverbale”, că, deși obsevarea elementelor nonverbale ne permite sa interpretăm corect multe comportamente, utilizarea limbajului corpului pentru a detecta minciuna este o sarcină dificilă și provocatoare. Lucrarea acestuia ne servește ca un semnal de alarmă pentru a fi extrem de atenți atunci cand incercam sa distingem minciuna de adevăr, doar pe baza comportamentului nonverbal. În ,,Psihologia minciunii", Scott Peck...

 • Proiect citire scriere deficiente severe cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S si T

  Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe mintale severe, profunde și asociate Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Citire scriere comunicare Unitatea de învățare: Actul lexic și grafic Subiectul lecției: „Să ne reamintim literele ”S” și ”T”!” Tipul lecției: consolidare și aprofundare COMPETENȚE GENERALE 1.Dezvoltarea abilităților de receptare a mesajului oral 2....

 • Proiect didactic Modul PSED

  I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE - UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște - CLASA: a VII-a - ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii - DISCIPLINA: Educație Tehnologică - UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tehnologii moderne și influența acestora asupra viitorului omenirii. - SUBIECTUL: Soluții de protejare a mediului din prezent și viitor. Reciclarea și reutilizarea produselor. - DURATA ACTIVITĂȚII: 50 de minute - DATA: 12.01.2021 - TIPUL...

 • Artterapia si rolul ei in dezvoltarea socio-emotionala a prescolarilor

  INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în accepțiunea ei generală, este procesul (acțiunea) prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Această accepțiune generală a educației este este prezentă și în Curriculum pentru educația timpurie a copiilor 3- 6/7 ani deoarece educația timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educația formală, asigură intrarea copilului...

 • Alegerea carierei de catre adolescenti

  Introducere „ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan) Am optat pentru această temă, plecând de la ideea că alegerea carierei la adolescenți este o problemă și o acțiune complexă , de o importantă majoră pentru societate ,în măsura în care în funcție de deciziile acestor tineri ,piața muncii de mâine are asigurată forța de muncă și specialiștii .Problema alegerii profesiei debutează în jurul vîrstei de patru sau...

 • Joc didactic DLC - Surprizele primaverii

  GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea deprinderii de exprimare corectă și coerentă din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:...

 • Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic in corectarea stigmatismului

  1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de plecare în cunoașterea individualității copiilor precum și în organizarea și desfășurarea întregului demers didactic. Probele de evaluare inițială și finală au fost centrate pe copil,...

 • Activitati didactice pentru corectarea tulburarilor de vorbire

  Proiecte de activitate didactică Data: Clasa: I Obiect: Terapia tulburărilor de limbaj Diagnostic: Sigmatism interdental Subiect: Sunetul „Ș” Propunător: Zah L. Obiective operaționale: - Să pronunțe corect sunetul „ș”; - Să execute corect exercițiile pregătitoare de terapie generală și specifică; - Să recunoască existența sunetului „ș” dintr-un șir de cuvinte date, marcând cu bătaie din palme; - Să utilizeze locul sunetului „ș” în structuri verbale: silabe, cuvinte, propoziții; -...

 • Metodologia cercetarii psihopedagogice si clinice

  INTRODUCERE Conform celor mai recente definiții incluse în DSM-5 , dizabilitatea intelectuală( tulburarea intelectuală de dezvoltare) se caracterizează prin deficite semnificative atât în funcționarea cognitivă, cât și la nivelul comportamentului adaptativ, exprimat prin abilități conceptuale, sociale și pragmatice. Acestea debutează înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.( A. Roșan, 2015) Nivelul de severitate se stabilește în funcție de abilitatea funcțională, nu pe baza IQ-ului sau a...

 • Educatia prin joc - educatie pentru creativitate in invatamantul primar-prescolar

  INTRODUCERE Pentru contribuția deosebită pe care o aduce în instruirea și educarea copiilor, jocul constituie o componentă a învățământului preșcolar și primar. În primul rând, pentru că jocul răspunde particularităților de vârstă ale școlarilor mici și în al doilea rând pentru că elementul distractiv pe care îl conține stimulează curiozitatea și interesul copiilor pentru învățare. În joc, copilul transpune realitatea obiectivă, în special realitatea socială. Evident, nu este vorba despre o...

 • Deficienta de auz

  „A fi invalid nu ar trebui să însemne a fi descalificat de la a avea acces la fiecare aspect al vieții.”-Emma Thompson Ce este deficiența de auz? Deficiența de auz face parte din categoria deficiențelor senzoriale. Termenii folosiți pentru desemnarea deficienței de auz sunt: surditate, disfuncție auditivă, hipoacuzie. Disfuncțiile auditive se manifestă ca urmare a apariției unei boli sau datorită prezenței unei anormalități într-unul dintre compartimentele urechii: externe, medii sau...

 • Tineretea si tanarul adult - varsta adulta emergenta

  Erik Erikson a caracterizat vârsta tinereții (ca vârstă mijlocie în ciclurile vieții) ca fiind dominată de amplificarea identității sociale și de angajare, implicarea, pe acest plan, făcându-se prin sarcini sociale. În același timp, tinerețea se caracterizează, după acest cunoscut autor, prin trăirea intensă a experienței dragostei și începutul vieții de familie, ceea ce duce la dezvoltarea intimității. În clasificarea lui N. Baylev, axată mai ales pe dezvoltarea inteligenței, perioada de...

 • Invatamantul in era digitala

  1.Rezumat Învățământul reprezintă o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică și intesivă de acces la cunoaștere și acțiune, pusă sub controlul personalului didactic, bazată pe selecționarea strictă a conținuturilor și pe efortul personal al elevului. Învățământul în era digitală reprezintă un process educativ care este foarte complex și se desfășoară în mod sistematic și educativ de carte profesori și elevi/studenți care conduce la înzestrarea elevilor/studenților cu un...

 • Dizabilitatea intelectuala

  Odată cu adoptarea Legii educației persoanelor cu dizabilități (intitulată inițial Legea educației pentru toți copiii cu handicap) și apariția normalizării ca o premisă filosofică directoare și dezinstituționalizarea ca politică publică predominantă în 1970, au avut loc schimbări monumentale în furnizarea de servicii persoanelor cu retard mintal și dizabilități de dezvoltare similare. La școală, copiii cu retard mintal ușor au fost adesea expuși la o versiune simplificată a curriculumului...

 • Competenta intelectuala. educatie intelectuala

  Hoopes (1979) - învățarea interculturală se desfășoară pe un continuum, de la ETNOCENTRISM, la diferite forme de adaptare și integrare. conștientizare [apreciere, valorizare] schimbare |___________|__________|____________|___________|____________|___________| etnocentrism înțelegere [acceptare, respect] competență interculturală COMPETENȚA INTERCULTURALĂ Capacitatea de a negocia sensurile culturale și de a săvârși comportamente de comunicare eficiente ce recunosc diferitele identități...

Pagina 1 din 58