Toate documentele din domeniul Psihopedagogie - pagina 2 din 56

Evaluarea studenților de către profesori-proceduri

Cadrele didactice care activează în învățământul superior trebuie să corespundă la două criterii profesionale: pe de o parte este de preferat să fie un bun pedagog, pe de altă parte, să fie un bun cunoscător al profesiei sale, al domeniului său științific, precum și un spirit creativ care să îl dezvolte. Semnalele... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Deficiențe vizuale

I. Definiție, tipuri, forme Deficiența reprezintă pierderea de substanță sau alterarea unei strcturi sau a unei funcții psihologice, fiziologice sau anatomice. Apare nu numai în urma unei boli, a unui traumatism accidental ci și ca rezultat al unei perturbări normale în evoluție (bătrânețea). În viziunea Ancăi... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode și tehnici de intervenție în cazul copiilor cu A.D.H.D.

ARGUMENT Un copil sare si țopaie, lovindu-se de pereți, transformând sala de clasă sau propria casă într-o arenă. Un altul nu poate citi sau memora tabla înmulțirii sau se rătaceste adeseori pe coridoarele școlii pentru că incurca stanga cu dreapta. Altul nu poate arunca sau prinde o minge și se impiedică la tot... citește mai departe

91 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metoda proiectului

1. INTRODUCERE În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații eficiente între predare - învățare - evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalității autonome, libere și creatoare. Printre metodele complementare de evaluare... citește mai departe

27 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Secretele nonverbale și viziunea celor răi

Rezumat Joe Navarro explică în lucrarea sa, ,,Secretele Comunicării Nonverbale”, că, deși obsevarea elementelor nonverbale ne permite sa interpretăm corect multe comportamente, utilizarea limbajului corpului pentru a detecta minciuna este o sarcină dificilă și provocatoare. Lucrarea acestuia ne servește ca un... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect citire scriere deficiențe șevere cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S și T

Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe mintale severe, profunde și asociate Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Citire scriere comunicare Unitatea de învățare: Actul lexic și grafic Subiectul... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Proiect didactic Modul PSED

I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE - UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște - CLASA: a VII-a - ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii - DISCIPLINA: Educație Tehnologică - UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tehnologii moderne și influența acestora asupra viitorului omenirii.... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în accepțiunea ei generală, este procesul (acțiunea) prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Această accepțiune generală a educației este este... citește mai departe

43 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alegerea carierei de către adolescenți

Introducere „ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan) Am optat pentru această temă, plecând de la ideea că alegerea carierei la adolescenți este o problemă și o acțiune complexă , de o importantă majoră pentru societate ,în măsura în care... citește mai departe

63 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Joc didactic DLC - Surprizele primăverii

GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic în corectarea stigmatismului

1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Activități didactice pentru corectarea tulburărilor de vorbire

Proiecte de activitate didactică Data: Clasa: I Obiect: Terapia tulburărilor de limbaj Diagnostic: Sigmatism interdental Subiect: Sunetul „Ș” Propunător: Zah L. Obiective operaționale: - Să pronunțe corect sunetul „ș”; - Să execute corect exercițiile pregătitoare de terapie generală și specifică; - Să... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Extras Preview

Metodologia cercetării psihopedagogice și clinice

INTRODUCERE Conform celor mai recente definiții incluse în DSM-5 , dizabilitatea intelectuală( tulburarea intelectuală de dezvoltare) se caracterizează prin deficite semnificative atât în funcționarea cognitivă, cât și la nivelul comportamentului adaptativ, exprimat prin abilități conceptuale, sociale și... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Educația prin joc - educație pentru creativitate în învățământul primar-prescolar

INTRODUCERE Pentru contribuția deosebită pe care o aduce în instruirea și educarea copiilor, jocul constituie o componentă a învățământului preșcolar și primar. În primul rând, pentru că jocul răspunde particularităților de vârstă ale școlarilor mici și în al doilea rând pentru că elementul distractiv pe care îl... citește mai departe

36 pagini 4 puncte Extras Preview

Deficiența de auz

„A fi invalid nu ar trebui să însemne a fi descalificat de la a avea acces la fiecare aspect al vieții.”-Emma Thompson Ce este deficiența de auz? Deficiența de auz face parte din categoria deficiențelor senzoriale. Termenii folosiți pentru desemnarea deficienței de auz sunt: surditate, disfuncție auditivă,... citește mai departe

28 pagini 4 puncte Extras Bibliografie