Toate documentele din domeniul Psihopedagogie - pagina 3 din 56

Tinerețea și tânărul adult - vârsta adultă emergentă

Erik Erikson a caracterizat vârsta tinereții (ca vârstă mijlocie în ciclurile vieții) ca fiind dominată de amplificarea identității sociale și de angajare, implicarea, pe acest plan, făcându-se prin sarcini sociale. În același timp, tinerețea se caracterizează, după acest cunoscut autor, prin trăirea intensă a... citește mai departe

18 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Învățământul în era digitală

1.Rezumat Învățământul reprezintă o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică și intesivă de acces la cunoaștere și acțiune, pusă sub controlul personalului didactic, bazată pe selecționarea strictă a conținuturilor și pe efortul personal al elevului. Învățământul în era digitală reprezintă un... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Dizabilitatea intelectuală

Odată cu adoptarea Legii educației persoanelor cu dizabilități (intitulată inițial Legea educației pentru toți copiii cu handicap) și apariția normalizării ca o premisă filosofică directoare și dezinstituționalizarea ca politică publică predominantă în 1970, au avut loc schimbări monumentale în furnizarea de... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Competenta intelectuală. educație intelectuală

Hoopes (1979) - învățarea interculturală se desfășoară pe un continuum, de la ETNOCENTRISM, la diferite forme de adaptare și integrare. conștientizare [apreciere, valorizare] schimbare |___________|__________|____________|___________|____________|___________| etnocentrism înțelegere [acceptare, respect]... citește mai departe

114 pagini Gratis Extras

Învățarea prin cooperare

INTRODUCERE În mijlocul anilor 1960, învățarea prin cooperare era relativ necunoscută și grav ignorată de către educatori. Orice nivel de educație, fie el elementar, secundar sau universitar, era dominat de o învățare competitivă și individualistă. Rezistența culturală în fața învățării prin cooperare era bazată... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Visele

INTRODUCERE Am ales subiectul viselor, deoarece, din punct de vedere neuropsihologic, acesta are o însemnătate aparte. Pe parcursul referatului, voi trata subiectul pe mai multe planuri, concentrându-mă însă asupra celui menționat mai sus. Visele sunt manifestări neuropsihoziologice normale ale oricărei persoane,... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

English Language Teaching Methodology

Course objectives By the end of the course, teacher trainees will be able to: a) understand and use correctly concepts and terminology for describing language (grammar, lexis, phonology and functions) and for describing language skills and sub-skills, e.g. reading for gist, scanning; b) understand and critically... citește mai departe

165 pagini Gratis Extras

Proiect didactic matematică clasa a VII a CSEI - Utilizarea banilor

Data: 30.05.2019 Aria curriculară: Matematică și științe Disciplina: Matematică Clasa: a VI-a A Școala: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Unitatea de învățare: Unități de măsură Subiectul lecției: Utilizarea banilor Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe Scopul: Formarea... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Conținuturi specifice învățământului primar

INTRODUCERE Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se producă mai bine, astfel încât să-i sprijine pe tineri în drumul lor către succes. În ultimii ani s-a produs o concentrare a atenției și a preocupărilor dinspre centrarea pe... citește mai departe

74 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comportamentele dificile și deranjante - Cum le depășim

Cum să ne purtăm cu oamenii dificili Brinkman și Kirschner identifică 10 tipuri de persoane dificile: Tancul Perfidul Grenada Atoateștiutorul Atoateștiutorul închipuit Serviabilul Nehotărîtul Taciturnul Negativistul Jeluitorul. Sugestii în comunicare cu persoanele de tip Tanc Tancul este... citește mai departe

47 pagini 5 puncte Extras

Mass-media, factor al manifestării comportamentelor agresive

În contextul actual al erei vitezei și al tehnologiei, informațiile au devenit la îndemâna oricui. Dat fiind multitudinea și diversitatea informațiilor pe care mass-media le furnizează publicului, este necesară inițierea unui proces de selecție în ceea ce privește tipul de informții care ajung la public, având în... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Factorii care condiționează apariția unor defecte, deficiente, incapacități si-sau handicapuri

La baza analizei factorilor care sunt implicați în apariția unor defecte, deficiențe, incapacități și/sau handicapuri stă conceptul de „dezvoltare”. Dezvoltarea organismului uman se desfășoară pe mai multe paliere: 1. Dezvoltarea fizică - care presupune anumite modificări în lungime și greutate, modificări ale... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari

Din punct de vedere cognitiv, jocul muzical ușurează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, iar prin caracterul lui formativ influențează dezvoltarea personalității preșcolarilor. Jocul didactic muzical este în același timp un mijloc de educare intelectuală care pune în valoare și antrenează... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne aducem aminte cu drag de universul copilăriei noastre și de felul în care bunicile sau părinții ne spuneau cu glas duios povești. Nu vom uita niciodată cât de mult au... citește mai departe

47 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Călătorim prin lume

Unitatea de învățământ: Prof. înv.preșc: Grupa: mare Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” Tema proiectului: „Călătorim prin lume” Tema săptămânii: „O călătorie pe ape” Tema activității integrate: „Călătorie pe Insula de Nicăieri” Tipul activității: verificare și consolidare de... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview