Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Adolescenta - perioada de tranzitie de la copilarie la maturitate

  Adolescența a fost definită relativ recent ca etapă a evoluției umane care se situează între copilărie și vârsta adultă. Până la începutul secolului XX această perioadă nu era considerată stadiu specific de dezvoltare. Copilăria era urmată de pubertate care era definită mai degrabă prin prisma transformărilor fiziologice decât a modificărilor psihologice, iar etapa următoare era una de ”învățare” a abilităților necesare unei relații specifice vârstei mature. Adolescența debutează în jurul...

 • Influenta stilurilor parentale asupra motivatiei scolarilor mici

  INTRODUCERE Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din partea specialiștilor interesați pentru formarea și dezvoltarea individului. Cunoașterea psihologică a școlarului mic este și necesară și importantă, ea venind în sprijinul cadrelor didactice care trebuie să aplice principiul tratării individuale a elevului, sporind astfel eficiența de comunicare cu elevii. De la această premisă a eficienței...

 • Tulburarile de limbaj

  Este binecunoscut faptul că limbajul constituie axul sistemului psihic, instrumentul care face posibil fenomenul de conștiință. Psihologii definesc limbajul ca o conduită de tip superior ce organizează, direcționează și ierahizează toate celelalte componente ale psihicului uman (Vrabie, D., 2002, p. 101). Astfel, prin verbalizare percepțiile și reprezentările dobândesc semnificație, memoria de lungă durată capătă consistență. De asemenea, în planul gândirii putem spune că noțiunile,...

 • Proiect de activitate - Comportamentul alimentar

  Școala: Data: Ora: Clasele: a. IX - a Profesor consilier școlar: Aria curriculară: Consiliere și orientare Disciplina: Consiliere și orientare Tema: Importanța alimentației și factorii de risc la preadolescenți și adolescenți Subiectul: Mănânc sănătos! Cresc frumos! Argument În ultimii ani factorii care ne influențează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi și mai agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentația nesănătoasă, indiferența față...

 • Descoperirea elevilor cu deficiente si masuri de combatere a acestora

  „Dacă dorești să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolți forța pe care inteligența i-o va cultiva, să-l faci sănătos și robust pentru a-l face înțelept și cu judecată...lasă-l să lucreze, obișnuiește-l să activeze. Să ai grijă să se miște mult. Să fie un om puternic trupește, în curând va deveni puternic și intelectual”, spunea J.J. Rousseau. Educația fizică și sportul oferă elevilor posibilitatea de a învăța să prețuiască sănătatea deoarece este bunul cel mai de preț pe care...

 • Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului prescolar

  ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea ontogenetică a psihicului, rolul limbajului este considerabil. În mod curent, limbajul este definit ca un instrument de comunicare interumană. În procesul instructiv- educativ din grădiniță dezvoltarea capacităților de comunicare ocupă un loc principal, limbajul fiind una din condițiile esențiale ale formării personalității copilului, ca și ale asigurării...

 • Plan de lectie - Obiceiuri si traditii de iarna

  TEMA: “CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?” SUBTEMA: :”OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ” TEMA ZILEI: „SURPRIZA LUI MOȘ CRĂCIUN” GRUPA: MIJLOCIE PROF. INV. PRESC. :TAMAS ALINA Mijloc de realizare: activitate integrată Tipul activității: verficare și sistematizare de cunoștințe Forma de realizare : frontal, individual, pe grupuri mici Durata: o zi SCOPUL ZILEI:Lărgirea orizontului de cunoaștere și respectare a tradițiilor și obiceiurilor prilejuite de Sfintele Sărbători de...

 • Psihologie educationala

  Curs 1. Obiectul psihologiei educaționale Atunci când vorbim despre obiectul psihologiei educaționale nu putem omite domeniul în slujba căruia își dedică această știință eforturile de reflecție, cercetare, experimentare. Este vorba, în esență, despre EDUCAȚIE, acțiune socială sui generis și de durată, a cărei natură și specific și a cărei dimensiune teleologică și axiologică , simultan individuală și socială, necesită și o perspectivă psihologică asupra activităților și conduitelor agenților...

 • Dezvoltarea si eficientizarea vocabularului prescolarilor in activitatile de educare a limbajului

  Dezvoltarea psihologică a copilului preșcolar Dominantele în procesul de dezvoltare în acest stadiu sunt: - creșterea deosebită a capacităților senzoriale și motrice; - sporirea autonomiei în plan practic prin formarea a numeroase deprinderi igienice de alimentare, de îmbrăcare, de manevrare a obiectelor; - dezvoltarea proceselor psihice complexe care asigură noi caracteristici comportamentelor: anticipare, organizare, reglare voluntară; - mare curiozitate și sete de cunoaștere care...

 • Proiect didactic -Cunoasterea mediului - Toamna

  GRUPA: Mijlocie CATEGORIA DE ACTIVITATE: DS - Cunoașterea mediului TEMA: „Surprizele Toamnei” TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare si consolidare de cunostinte FORMA DE REALIZARE: Joc didactic SCOPUL ACTIVITATII: - Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a caracteristicilor și fenomenelor anotimpului toamna; - Consolidarea cunostintelor copiilor despre fructe, legume si flori de toamna. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. sa descrie anotimpul toamna ( un fruct, o leguma); 2. sa...

 • Plan de lectie informatica

  Obiectul: Informatică Clasa: a IX-a A matematică - informatică Data: Unitatea de învățare:Implementarea algoritmilor în limbajul de programare C++ Subiectul lecției: Aplicații. Tipul lecției : sistematizarea cunoștințelor Scopul lectiei : formarea de priceperi și deprinderi în rezolvarea de probleme utilizând instrucțiunile limbajului C++ Obiective operationale : - Informative O1:să explice principiul de funcționare al instrucțiunilor limbajului C++; O2:să identifice părțile...

 • Metode de cercetare pedagogica in sprijinul cunoasterii grupului de elevi

  Ca orice alt domeniu al cercetării pedagogice, colectivul de elevi poate fi studiat prin intermediul sistemului de metode de cercetare pedagogică. a) Observarea sistematică a comportamentului elevilor, este o metodă principală de investigație directă care se manifestă ca un act sistematic de urmărire atentă a grupului de elevi. Este o metodă deosebit de utilă prin multitudinea informațiilor ce le oferă cât și prin lipsa intervenției cercetătorului care permite observarea fenomenelor în...

 • Consiliere si orientare

  Nevoia de consiliere educațională în școală a fost impusă de realitățile vieții: creșterea numărului de eșecuri și abandonuri școlare, de comportamente delincvente sau nesănătoase, de creștere a violenței în rândul minorilor, de tulburări emoționale în rândul elevilor. Consilierea educațională este impusă de conștientizarea faptului că elevul este mai întâi de toate o personalitate cu limite și posibilități, aflat la răspântia căutării propriului “eu” și cel al tatonării și rezolvării ...

 • Proiect de lectie - Limbajul de programare C

  Unitatea de învățare: Limbajul de programare C/C++ Subiectul lecției: Aplicatii interdisciplinare Tipul lecției: lecție de formare a deprinderilor și abilităților Competențe specifice vizate: cunoasterea de catre elevi a codului ASCII si utilizara acestuia Obiective operaționale ale lecției: O1:Elevii vor sti codificarea ASCII a caracterelor speciale. O2:Elevii vor folosi corect funciile pentru afisarea caracterelor ASCII. O3:Elevii vor realiza imagini(de tip ASCII art) folosind...

 • Proiect de consiliere individuala

  Subiectul: Ș.I Vârsta: 11 ani Sexul: masculin Prezentarea cazului: - elevul înregistrează rezultate slabe la învățătură, atingând cu greu standardele minimale de performanță la disciplinele limba română, istorie, geografie, științe, engleză, matematică; - întâmpină dificultăți la citit - scris, dar și în înțelegerea sau exprimarea unui mesaj pe această cale; - manifestă interes scăzut în îndeplinirea sarcinilor școlar; Obiective: - identificarea unor posibile cauze care stau la baza...

Pagina 4 din 55