Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Proiect didactic -Cunoasterea mediului - Toamna

  GRUPA: Mijlocie CATEGORIA DE ACTIVITATE: DS - Cunoașterea mediului TEMA: „Surprizele Toamnei” TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare si consolidare de cunostinte FORMA DE REALIZARE: Joc didactic SCOPUL ACTIVITATII: - Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a caracteristicilor și fenomenelor anotimpului toamna; - Consolidarea cunostintelor copiilor despre fructe, legume si flori de toamna. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. sa descrie anotimpul toamna ( un fruct, o leguma); 2. sa...

 • Plan de lectie informatica

  Obiectul: Informatică Clasa: a IX-a A matematică - informatică Data: Unitatea de învățare:Implementarea algoritmilor în limbajul de programare C++ Subiectul lecției: Aplicații. Tipul lecției : sistematizarea cunoștințelor Scopul lectiei : formarea de priceperi și deprinderi în rezolvarea de probleme utilizând instrucțiunile limbajului C++ Obiective operationale : - Informative O1:să explice principiul de funcționare al instrucțiunilor limbajului C++; O2:să identifice părțile...

 • Metode de cercetare pedagogica in sprijinul cunoasterii grupului de elevi

  Ca orice alt domeniu al cercetării pedagogice, colectivul de elevi poate fi studiat prin intermediul sistemului de metode de cercetare pedagogică. a) Observarea sistematică a comportamentului elevilor, este o metodă principală de investigație directă care se manifestă ca un act sistematic de urmărire atentă a grupului de elevi. Este o metodă deosebit de utilă prin multitudinea informațiilor ce le oferă cât și prin lipsa intervenției cercetătorului care permite observarea fenomenelor în...

 • Consiliere si orientare

  Nevoia de consiliere educațională în școală a fost impusă de realitățile vieții: creșterea numărului de eșecuri și abandonuri școlare, de comportamente delincvente sau nesănătoase, de creștere a violenței în rândul minorilor, de tulburări emoționale în rândul elevilor. Consilierea educațională este impusă de conștientizarea faptului că elevul este mai întâi de toate o personalitate cu limite și posibilități, aflat la răspântia căutării propriului “eu” și cel al tatonării și rezolvării ...

 • Proiect de lectie - Limbajul de programare C

  Unitatea de învățare: Limbajul de programare C/C++ Subiectul lecției: Aplicatii interdisciplinare Tipul lecției: lecție de formare a deprinderilor și abilităților Competențe specifice vizate: cunoasterea de catre elevi a codului ASCII si utilizara acestuia Obiective operaționale ale lecției: O1:Elevii vor sti codificarea ASCII a caracterelor speciale. O2:Elevii vor folosi corect funciile pentru afisarea caracterelor ASCII. O3:Elevii vor realiza imagini(de tip ASCII art) folosind...

 • Proiect de consiliere individuala

  Subiectul: Ș.I Vârsta: 11 ani Sexul: masculin Prezentarea cazului: - elevul înregistrează rezultate slabe la învățătură, atingând cu greu standardele minimale de performanță la disciplinele limba română, istorie, geografie, științe, engleză, matematică; - întâmpină dificultăți la citit - scris, dar și în înțelegerea sau exprimarea unui mesaj pe această cale; - manifestă interes scăzut în îndeplinirea sarcinilor școlar; Obiective: - identificarea unor posibile cauze care stau la baza...

 • Semnificatii actuale ale evaluarii scolare

  În activitatea lui profesorul se află zilnic în situația de a evalua. Folosit atât de frecvent, actul evaluării ajunge să se desfășoare fără probleme, devenind un act automat, inconștient, reflex(precum mersul). Trebuie să nu se piardădin vedere onestitatea și conștientizarea evaluării, păstrând responsabilitatea. Profesorul nu mai angajează dramatismul deliberăriinestăpânit de tensiuni lăuntrice, sfâșietoare, confruntări criteriale, îndoieli în marginea unor erori posibile. Evaluarea...

 • Plan de interventie personalizat

  Nume: V.A. Școala de proveniență: Liceul de arte plastice Romulus Ladea Clasa: a VI- a Vârsta: 12 ani Tipul familiei: compusă Părinții lui V.A. au divorțat acum 7 ani “nu se mai înțelegeau, se certau tot timpul din lucruri minore. O dată a și lovit-o pe mama de față cu noi.” Mama s-a căsătorit după un an, iar tatăl a plecat în străinătate să lucreze “tata a încercat de câteva ori să se împace cu mama. Era mai grijuliu, se comporta frumos cu noi, însă dura doar o perioadă scurtă de timp...

 • Plan de interventie personalizat - Autism infantil

  Nume : L.L. Vârstă : 9 ani Clasa: a III-a Școala de proveniență: Liceul tehnologic ,,Ștefan Pascu” Diagnostic: Autism infantil , deficit atențional și intelect de limită (IQ73) Istoric familial : Trăiește împreună cu mama și bunica să, tatăl s-a separat în urma divorțului. Nu este singurul copil al familiei , acesta având o soră mai mare. Atitudinea față de problema copilului: Mama și bunica încerca să-l ajute pe copil să se corecteze, dar fără rezultate; sunt dispuse să colaboreze cu...

 • Agresivitatea

  încălcarea regulilor care sunt instituite de către state, grupuri sociale, organizații și persoane (Timmerman și Emmelkamp, 2005). Durere socială (social pain) Subevaluare relațională (relational devaluation) Rănirea sentimentelor (hurt feelings) reacție emoțională specifică ca urmare a percepției persoanei că este exclusă dintr-o relație dorită sau este subevaluată în cadrul acestei relații de către partener sau grup este o emoție legată de subevaluarea ca partener într-o...

 • Interventii psihopedagogice in ADHD

  precursorii ADHD-ului contemporan au fost sindroamele numite ”disfuncție minimală a creierului”, ”deteriorare minimală a creierului” și ”reacție hiperkinetică”. în aceste definiții timpurii, sindromul care era studiat includea un set larg de probleme, cuprinzând adesea dificultăți de învățare, tulburări ale motricității și ale coordonării și chiar tulburări ale somnului. Până în ani 1960, acest sindrom devenise mult prea cuprinzător pentru a asigura un diagnostic, tratament sau o...

 • Responsabilitatea educatorului-invatatorului in formarea moral afectiva a elevilor

  Introducere Școala este instituția care participă într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei țări, la transmiterea valorilor culturale și morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări sociale. Dat fiind faptul că impactul școlii în formarea tinerei generației este extreme de important este necesară și o analiză a implicării acesteia și a valorilor transmise de ea. Deși formarea tinerei generații nu se reduce doar la transmiterea unor informații și la...

 • Influenta mass-mediei asupra comportamentului copiilor

  1. INTRODUCERE Trăim în era vitezei și a tehnologiei, iar informațiile sunt la îndemâna oricui. Având în vedere mutitudinea și diversitatea informațiilor pe care mass-media le pune la dispoziția publicului este necesară realizarea unei selecții în ceea ce privește natura infomațiilor care ajung la public, luând în calcul efectele nocive pe care acestea le pot avea asupra comportamentului oamenilor. Deși cu toții suntem expuși la amalgamul de informații din media, cei mai afectați dintre noi...

 • Modalitati de utilizare a colaborarii si competitiei in jocul didactic

  Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și formarea noilor generații de tineri potrivite unor nevoi sociale specifice, legate de economia de piață, de noile tipuri de profesionalizare. Accentul se pune deci, nu pe " cât " se învață ci pe " cum " se învață, așa cum remarcă Alvin Foffer - " analfabetul de mâine nu va fi cel care nu va ști să citească ci va fi cel care nu...

 • Mineralogie

  Pentru ca un mineral sa fie considerat piatră pretioasă trebuie luat în considerarea singurul factor aparent relevant în cazul de față și anume frumusețea conferită de un întreg cumul de calități și particularități ce conferă acestuia valoare și posibilitatea de a fi folosit în bijuterie. În condițiile în care piatra este transparentă, cu o cromatică vie, sau deține calități optice, și duritate ce permite prelucrarea aceasta poate fi caracterizată ca fiind un nestemat. Raritatea este o...

Pagina 4 din 54