Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Pot, vreau, trebuie - Proiect de voluntariat in sprijinul scolilor din Timisoara

  COMPETENŢĂ GENERALĂ Dezvoltarea de abilităţi pentru adolescenţă atât a elevilor cât şi a celor implicaţi în educaţia lor. CONTEXT Copiii nu uita! Reflecţia unor experienţe dureroase, persistă în comportamentul copiilor tocmai pentru ca aceştia ,,nu uită”. Ele pot afecta nu doar dezvoltarea actuală, dar şi pe cea de viitor, ca adult. Chiar dacă nu asociem comportamentele personale actuale cu o experienţă trăită de curând, cu o suferinţă sau o pierdere destul de recentă, nimic din ceea ce am...

 • Agresivitatea in mediul familial

  Actualitatea și importanța problemei abordate. Fenomenul agresivităţii nu e unul nou. El a existat dintotdeauna şi continuă să se manifeste în cele mai diverse spaţii geografice, tradiţii culturale, regnuri. Agresivitatea este un comportament pe care îl întîlnim frecvent în ziua de azi, fie în anturajul nostru, fie la televizor, în filme sau în alte părţi. Fără ezitare, problemele pe care le provoacă manifestările agresive, îndeosebi pe cele cu caracter antisocial, sunt de mare actualitate,...

 • Propunere proiect de training

  INTERVAL ORARACTIVITATEDESCRIEREMETODE FOLOSITERESURSE NECESARE 9:00 - 9:30 (30 de minute) Prezentarea programuluiTrainerul va realiza o scurtă prezentare a programului: - Precizarea obiectivelor - Prezentarea principalelor temePrelegerea 9:30 - 10:30 (1 oră) „Cine sunt și ce vreau!”Participanții primesc un biletel autocolant pe care trebuie să-și scrie numele. Dupa scrierea biletelului, fiecare participant se va prezenta iar biletelul și-l va lipi în piept. După ce fiecare se...

 • Logopedie

  Comunicarea reprezintă activitatea fundamentală prin care o persoană face schimb de idei, cunoştinţe, sentimente, prin mijloace verbale sau nonverbale, cu o altă persoană. Astfel, comunicarea implică cel puţin două persoane - un emiţător şi un receptor, a unui canal de comunicare şi a unui cod comun. Între emiţător şi receptor există o relaţie de reversibilitate, in sensul că în orice moment rolurile se pot inversa, iar aceasta reprezintă una dintre condiţiile unei comunicări reale....

 • Activitatile pentru educarea limbajului copilului prescolar

  În procesul instructiv- educativ din grădiniţă dezvoltarea capacităţilor de comunicare ocupă un loc principal, limbajul fiind una din condiţiile esenţiale ale formării personalităţii copilului, ca şi ale asigurării necesarului şcolar. Prin întregul proces instructiv- educativ din grădiniţă şi, îndeosebi, prin activităţile specifice de educarea limbajului, se perfecţionează vorbirea copiilor sub aspect fonetic, se lărgeşte sfera vocabularului activ şi pasiv, se consolidează formele corecte din...

 • Proiect didactic - Cunoasterea mediului

  GRUPA: Mijlocie CATEGORIA DE ACTIVITATE: DS - Cunoaşterea mediului TEMA: „Surprizele Toamnei” TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare si consolidare de cunostinte FORMA DE REALIZARE: Joc didactic SCOPUL ACTIVITATII: - Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a caracteristicilor şi fenomenelor anotimpului toamna; - Consolidarea cunostintelor copiilor despre fructe, legume si flori de toamna. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.sa descrie anotimpul toamna ( un fruct, o leguma) -...

 • Relatia joc - invatare in invatamantul prescolar

  Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această afirmaţie atenţionează indirect asupra responsabilităţii imense ce este implicată de exercitarea profesiei de formator al tineretului. Profesia - misiune, pe care o desfăşoară educatoarea în grădiniţa de copii, ocupă un rol primordial. Ei i se atribuie sarcini complexe, cum sunt acelea de a stimula şi deschide spre manifestare timpurie potenţialităţile...

 • Logopedie

  Logopedia - ştiinţă interdisciplinară - disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, pronunţat caracter practic rezultat din necesităţile imediate ale comunicării interumane, al necesităţii de educare a limbajului, al înţelegerii şi al stabilirii relaţiilor specific umane. Logopedia studiază tulburările de limbaj prin...

 • Art therapy

  What is Art therapy ? ⇒ a psychotherapy using artistic creation (drawing, painting, collage, sculpture, etc.) to make contact with one's inner life (feelings, dreams, unconscious, etc.) ⇒ solicits imagination, intuition, thought and emotions ⇒ contribute to physical, emotional or spiritual healing ⇒ art is a medium for natural and spontaneous expression and help to develop interpersonal and intrapersonal communication Arts therapy is a pleasant and creative way using playful techniques...

 • Educabilitate

  Educabilitatea reprezintă capacitatea ființei umane de a beneficia de acțiune educativă și de a realiza acumulări progresive în plan comportamental. Prin urmare, educabilitatea privește omul ca ființă educabilă, care se modelează structural și informațional sub acțiunea conjugată și interdependentă au unui complex de factori interni și externi. 1.1Caracteristicile individuale care definesc educabilitatea. Aceste caracteristici facilitează activitatea de învățare planificată, eficientă și...

 • Formarea si dezvoltarea reprezentarilor spatiale la prescolari prin intermediul jocurilor

  Unul din obiectivele formării reprezentărilor elementare spațiale la vârsta preșcolară, prevăzut de curriculum sună în felul următor: asimilarea informației, dezvoltarea priceperilor și deprinderilor matematice, ca obiect al științei; amplasarea pe suprafață și în spațiu a unor obiecte în corespundere cu indicațiile exacte date. Formarea și dezvoltarea reprezentărilor spațiale corespunde logicii de studiere a copilului și creează un fundament mai rigid pentru învățarea geometriei. Este cazul...

 • Apreciere critica a unui manual de specialitate

  Manualul este cel mai însemnat instrument „de lucru” al elevului, tocmai din acest motiv acesta trebuie structurat în funcție de obiectivele operaționale și, mai ales, în funcție de competențele a căror formare se urmărește în predarea obiectului respectiv. În această lucrare mi-am propus să apreciez manualul Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VII-a, având autori pe Alexandru Crișan, Sofia Dobra și Florentina Sâmihăian, ghidându-mă pe criteriile propuse de Constantin Cucoș în...

 • Didactica invatamantului superior

  CAPITOLUL I. METODE DIDACTICE PENTRU ORGANIZAREA CURSULUI UNIVERSITAR Tema activităţii didactice: Afectivitatea Forma de organizare a activităţii didactice: Curs tematic curent Timpul de realizare: 90 min Pentru realizarea cursului tematic curent la tema ”Afectivitatea” voi utiliza următoarele metode didactice: - Conversația; - Jocul didactic; - Expunerea prin explicație; - Demonstrația; - Organizarea grafică. 1. Conversația. Conversaţia (convorbirea, discuţia, dialogul didactic...

 • Sintaxa si semantica propozitiei completive

  Din punct de vedere al evoluţiei limbii, în general, şi al evoluţiei sintaxei, în special, se presupune că părţile de propoziţie au apărut în ordinea următoare: mai întâi predicatul, într-o propoziţie monomembră, care exprimă o idee de ansamblu, o reprezentare globală a unei situaţii, al cărei element esenţial era predicaţia; apoi subiectul într-o propoziţie bimembră, dezvoltată, mai târziu într-o propoziţie verbală şi o propoziţie nominală; atributul, apoziţia (atributivă) şi complementul,...

 • Specificul evaluarii didactice in invatamantul prescolar

  Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie, după cum arată un studiu elaborat de R.Cuhna, unul dintre laureaţii Premiului Nobel în economie. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite...

Pagina 5 din 54