Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Managementul conflictului - profesor-director

  Prezentarea conflictului: Conflictul a avut loc între dna. profesoară de muzica şi dna. directoare a unităţii şcolare unde cele doua activau ca profesoare. Conflictul exista de mai mult timp dar niciodata nu a luat amploare. Au existat tatonări, priviri ironice şi replici tăioase dar fară a avea loc un confict deschis. În acest conflict am fost observator fară a fi implicata în mod direct. Identificarea cauzelor: Se ştia în colectivul de cadre didactice al şcolii că dna. profesoară de...

 • Eroare in evaluare

  Prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm. A evalua un elev nu înseamnă a pune un calificativ la voia întâmplarii ci presupune analize, comparaţii, diagnosticari. O evaluare incorectă poate avea repercusiuni grave asupra elevului. O evaluare total obiectiva este uneori aproape imposibilă....

 • Analiza critica a unui manual

  A. Conținutul manualului Acest manual a fost aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742 din 21.07.2006 în urma evaluării calitative organizate de către Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordin al ministrului Educației și cercetării nr. 3252 din 13.02.2006. Conținuturile sunt precise, exacte,variate, redând corect informația științifică, în conformitate cu prevederile...

 • Proiect didactic - Educatie fizica si activitati sportive pentru copii cu deficiente severe

  Instituția: Clasa: a IV-a ( copii cu deficiențe severe) Aria curriculara: Educatie fizica si activitati sportive Disciplina: Educatie fizica si activitati sportive Titlul lecţiei: Jocuri sportive Tipul lecţiei: Predare- invatare Locul desfasurarii lectiei: sala de sport Scopul lectiei: dezvoltarea fizica armonioasa a organismului, consolidarea calitatilor motrice si a atentiei Profesor OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea fizica armonioasa a organismului prin exercitii fizice; OBIECTIV DE...

 • Succesul si insuccesul scolar

  Capitolul I Introducere Psihologia educaţiei este prin definiţie o ştiinţă aplicată. Acest lucru înseamnă că sintetizează şi integrează cunoştinţe şi tehnici psihologice validate ştiinţific şi le aplică în domenii precum predarea, învăţarea, managementul clasei, motivaţia scolară sau evaluarea. Cercetătorii din domeniul educaţional au elaborat o serie de modele teoretice menite să conceptualizeze / explice problemele educaţionale şi implicit să orienteze practicile de instruire – învăţare....

 • Folosirea jocurilor didactice la activitatile de cunoastere a mediului inconjurator

  ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio afectiv,pentru o cât mai uşoara adaptare la activitatea de tip şcolar pentru integrarea şcolară şi socială. Preocuparea pentru introducerea cât mai timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie instituţionalizat este justificată de faptul ca vârsta preşcolară şi şcolară mică reprezintă perioada fundamentală pentru vârsta de 4-5 ani,copilul îşi...

 • Dezvoltarea atasamentului - tipuri de atasament

  INTRODUCERE Love has its origin in attachment to the satisfied need for nourishment (Bowlby, 1969) Teoria ataşamentului este munca comună a lui John Bowlby şi Mary Ainsworth. Revenind la conceptele din etologie, cibernetică, procesarea informaţiei, psihologia dezvoltării, şi psihanalişti, John Bowlby a formulat principiile de bază ale teoriei. El a revolutionat astfel gândirea noastră despre legătura dintre un copil şi mama şi perturbarea acesteia prin separare, privare, şi...

 • Dezvoltarea atentiei la adolescenti

  Tema: Dezvoltarea atenției la adolescenți Organizator: Abram Lincoln, profesor de psihologie în cadrul Liceului Teoretic ,, Ștefan Ciobanu “ Beneficiari: 12 persoane cu vârsta între 14-16 ani Scopul prezentului program îl constituie determinarea dezvoltării atenției la adolescenți. Motivația: Subiectul cel mai important din punctul meu de vedere în întreaga activitate umană. În special referindu-mă la necesitatea alegerii și aplicării în practică anume a acestei teme se exprimă prin...

 • Prevenirea conflictelor scoala-familie prin consilierea parintilor

  INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de informare şi formare a personalităţii umane, cu cea de mediere a transformărilor sociale, cu cea de gestionare şi soluţionare a problematicii educaţionale. Planurile cadru ale învăţământului românesc după 1995, când este publicată noua Lege a învăţământului introduc o nouă disciplină şcolară „Consiliere şi Orientare”, începând de la clasa I până...

 • Mediu concurential

  Unitatea de invatamant: CTAM CONSTANTIN BRANCUSI Aria curriculara: Tehnologii Profil: Servicii Data: 11.12.2013 Clasa: a XII – a Modulul 1: Mediul concurential al afacerii Unitatea de invatare: Strategii in mediul concurential Titlul lectiei: Modalitati de prezentare si informare a unui produs Tipul lectiei: Lectie de comunicare/asimilare de noi cunostinte Loc de desfasurare: Cabinet de contabilitate Timp alocat: 50 min Scop: insusirea cunostintelor privind elementele de...

 • Comunicarea scrisa

  Unitatea de invatare (tema): Comunicarea scrisa Subiectul lectiei:Mesajul scris-continut Tipul de lectie: predare-invatare Obiective operationale: O1: Elevii vor fi capabili sa descrie importanta comunicarii scrise. O2: Elevii vor fi capabili sa identifice mijloacele de comunicare scrisa. O3: Elevii vor fi capabili sa dea cel putin un exemplu de tipuri de acte de corespondenta. Locul desfasurarii lectiei: clasa Competente cheie: UC4. Dezvoltare personala in scopul obtinerii...

 • Proiect didactic - Completarea documente postale

  Unitatea scolara: CTAM CONSTANTIN BRANCUSI MODUL IV: EXPLOATAREA SERVICIILOR POSTALE Data: 14.11.2013 Clasa: a-XI-a Anul scolar: 2013-2014 Unitate de invatare: COMPLETAREA DOCUMENTELOR POSTALE Lectia: Identificarea tipurilor de documente postale utilizate de operatorii postali: mandate postale ( persoane fizice si persoane juridice). Tipul lectiei: Formare de priceperi si deprinderi Durata lectiei: 50 min Locul de desfasurare: Cabinetul de contabilitate Competenta specifica: C 1...

 • Proiect didactic - Vointa

  • DATA: 04.04.2016 • ȘCOALA: Colegiul Național ,,Emil Racoviță”, Iași • CLASA: a X-a • PROFESOR: Anghel Ana-Maria • PROPUNĂTORI: 1. Roșca Alexandra 2. Ticu Ioana 3. Popa Maria 4. Vasiliu Elena • OBIECT: Psihologie • UNITATEA: Procese psihice reglatorii • SUBIECT: Voința • SCOP: dobândirea cunoștințelor referitoare la activitatea voluntară; să stabiliească legătura între activitatea umană și procesele psihice; să organizeze în structuri logice cunoștințele dobândite. •...

 • Motivatia invatarii si reusita scolara

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei abordate. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente. Reuşita şcolară este totalitatea rezultatelor elevilor, atît în ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a...

 • Comunicarea didactica in invatamantul prescolar

  INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţilor la preșcolari este reglementat de educator prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale...

Pagina 7 din 54