Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Specificul orientarii scolare si profesionale la adolescenti

  INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor dar şi la adulţi. Astfel orientarea şcolară şi profesională ocupă un loc important în societatea contemporană bazată pe economia liberă de piaţă, fiind o problemă şi o acţiune pedagogică complexă, acceptată de forurile intrenaţionale, care au preocupări legate de educaţia tinerelor generaţii, de asigurarea forţei de muncă şi a...

 • Teme definitivat

  TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala); noi conținuturi ale educației (ecologică, pentru sănătate, interculturală, educația pentru cetățenie și drepturile omului etc.), alternative educaţionale; B. Sistemul de învățământ din România: structura, aspecte legislative; C. Relatia scoala-comunitate...

 • Educatia nonformala

  Ce însemnă educația nonformală? Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are originea în latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor care se...

 • Creativitatea

  Rezumat Lucrarea presupune aflarea răspunsului la întrebarea adresată încă din titlu: Ce este creativitatea? Creativitatea este aptitudinea şi capacitatea de a se putea realiza ceva nou, original, capacitatea de a realiza creaţii adecvate, originale, dar totodată şi utile. Creativitatea are o sferă de cuprindere largă, care este semnificativă la nivel individual, dar şi la nivel social, vizând o multitudine de domenii de activitate. Cu alte cuvinte, prin creativitate se poate înţelege...

 • Managementul conflictului - profesor-director

  Prezentarea conflictului: Conflictul a avut loc între dna. profesoară de muzica şi dna. directoare a unităţii şcolare unde cele doua activau ca profesoare. Conflictul exista de mai mult timp dar niciodata nu a luat amploare. Au existat tatonări, priviri ironice şi replici tăioase dar fară a avea loc un confict deschis. În acest conflict am fost observator fară a fi implicata în mod direct. Identificarea cauzelor: Se ştia în colectivul de cadre didactice al şcolii că dna. profesoară de...

 • Eroare in evaluare

  Prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm. A evalua un elev nu înseamnă a pune un calificativ la voia întâmplarii ci presupune analize, comparaţii, diagnosticari. O evaluare incorectă poate avea repercusiuni grave asupra elevului. O evaluare total obiectiva este uneori aproape imposibilă....

 • Analiza critica a unui manual

  A. Conținutul manualului Acest manual a fost aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742 din 21.07.2006 în urma evaluării calitative organizate de către Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordin al ministrului Educației și cercetării nr. 3252 din 13.02.2006. Conținuturile sunt precise, exacte,variate, redând corect informația științifică, în conformitate cu prevederile...

 • Proiect didactic - Educatie fizica si activitati sportive pentru copii cu deficiente severe

  Instituția: Clasa: a IV-a ( copii cu deficiențe severe) Aria curriculara: Educatie fizica si activitati sportive Disciplina: Educatie fizica si activitati sportive Titlul lecţiei: Jocuri sportive Tipul lecţiei: Predare- invatare Locul desfasurarii lectiei: sala de sport Scopul lectiei: dezvoltarea fizica armonioasa a organismului, consolidarea calitatilor motrice si a atentiei Profesor OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea fizica armonioasa a organismului prin exercitii fizice; OBIECTIV DE...

 • Succesul si insuccesul scolar

  Capitolul I Introducere Psihologia educaţiei este prin definiţie o ştiinţă aplicată. Acest lucru înseamnă că sintetizează şi integrează cunoştinţe şi tehnici psihologice validate ştiinţific şi le aplică în domenii precum predarea, învăţarea, managementul clasei, motivaţia scolară sau evaluarea. Cercetătorii din domeniul educaţional au elaborat o serie de modele teoretice menite să conceptualizeze / explice problemele educaţionale şi implicit să orienteze practicile de instruire – învăţare....

 • Folosirea jocurilor didactice la activitatile de cunoastere a mediului inconjurator

  ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio afectiv,pentru o cât mai uşoara adaptare la activitatea de tip şcolar pentru integrarea şcolară şi socială. Preocuparea pentru introducerea cât mai timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie instituţionalizat este justificată de faptul ca vârsta preşcolară şi şcolară mică reprezintă perioada fundamentală pentru vârsta de 4-5 ani,copilul îşi...

 • Dezvoltarea atasamentului - tipuri de atasament

  INTRODUCERE Love has its origin in attachment to the satisfied need for nourishment (Bowlby, 1969) Teoria ataşamentului este munca comună a lui John Bowlby şi Mary Ainsworth. Revenind la conceptele din etologie, cibernetică, procesarea informaţiei, psihologia dezvoltării, şi psihanalişti, John Bowlby a formulat principiile de bază ale teoriei. El a revolutionat astfel gândirea noastră despre legătura dintre un copil şi mama şi perturbarea acesteia prin separare, privare, şi...

 • Dezvoltarea atentiei la adolescenti

  Tema: Dezvoltarea atenției la adolescenți Organizator: Abram Lincoln, profesor de psihologie în cadrul Liceului Teoretic ,, Ștefan Ciobanu “ Beneficiari: 12 persoane cu vârsta între 14-16 ani Scopul prezentului program îl constituie determinarea dezvoltării atenției la adolescenți. Motivația: Subiectul cel mai important din punctul meu de vedere în întreaga activitate umană. În special referindu-mă la necesitatea alegerii și aplicării în practică anume a acestei teme se exprimă prin...

 • Prevenirea conflictelor scoala-familie prin consilierea parintilor

  INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de informare şi formare a personalităţii umane, cu cea de mediere a transformărilor sociale, cu cea de gestionare şi soluţionare a problematicii educaţionale. Planurile cadru ale învăţământului românesc după 1995, când este publicată noua Lege a învăţământului introduc o nouă disciplină şcolară „Consiliere şi Orientare”, începând de la clasa I până...

 • Mediu concurential

  Unitatea de invatamant: CTAM CONSTANTIN BRANCUSI Aria curriculara: Tehnologii Profil: Servicii Data: 11.12.2013 Clasa: a XII – a Modulul 1: Mediul concurential al afacerii Unitatea de invatare: Strategii in mediul concurential Titlul lectiei: Modalitati de prezentare si informare a unui produs Tipul lectiei: Lectie de comunicare/asimilare de noi cunostinte Loc de desfasurare: Cabinet de contabilitate Timp alocat: 50 min Scop: insusirea cunostintelor privind elementele de...

 • Comunicarea scrisa

  Unitatea de invatare (tema): Comunicarea scrisa Subiectul lectiei:Mesajul scris-continut Tipul de lectie: predare-invatare Obiective operationale: O1: Elevii vor fi capabili sa descrie importanta comunicarii scrise. O2: Elevii vor fi capabili sa identifice mijloacele de comunicare scrisa. O3: Elevii vor fi capabili sa dea cel putin un exemplu de tipuri de acte de corespondenta. Locul desfasurarii lectiei: clasa Competente cheie: UC4. Dezvoltare personala in scopul obtinerii...

Pagina 9 din 56