Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

 • Dezvoltarea Competentelor Metacognitive la Elevii din Ciclul Gimnazial

  INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a ştiinţei, acumularea progresivă a informaţiilor despre corpul uman, despre mecanismele memoriei, conştiinţei, raţionării etc. implică – în rândul comunităţii academice şi nu numai – responsabilităţi noi, provocări la care putem răspunde fie prin ignoranţă, fie prin aprofundarea înţelegerii realităţilor cognitive ale elevilor, studenţilor şi tuturor celorlalte persoane în general, în aşa fel încât să eficientizăm procesul de predare – învăţare prin toate...

 • Formarea Deprinderilor de Ritm Muzical la Scolarii Mici

  INTRODUCERE Manifestare a frumosului artistic, muzica a fost considerată dintotdeauna un mijloc esenţial de cultivare spirituală a omului, de edificare a unei personalităţi integre şi armonioase. Încă de la cea mai fragedă vârstă, chiar din leagăn, copiii sunt impresionaţi de muzică şi la auzul ei sunt tentaţi să îngâne şi să execute diferite mişcări. Odată cu creşterea lor, posibilitatea de a însoţi jocurile cu diferite mişcări este dată de perceperea elementelor de bază ale muzicii:...

 • Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare

  ARGUMENT Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi pentru accelerarea actului învăţării. Cercetările au relevat faptul că oamenii învaţă în moduri diferite, fiecare având un stil propriu de învăţare. Totuşi există oameni care sunt apropiaţi prin modalitatea de procesare a datelor şi pot fi grupaţi după anumite caracteristici ale comportamentului de învăţare. Aşa cum în câmp didactic putem vorbi de...

 • Importanta Adultului in Socializarea Copiilor cu Retinerea in Dezvoltarea Psihica (RDP)

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Se știe faptul că copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP) se caracterizează printr-o simptomatologie clinică îngreunată, provocată atât de caracterul leziunilor organice a sistemului nervos central, cât şi de condiţiile specifice de organizare a vieţii şi asistenţei medicale în copilăria fragedă. Mulţi dintre copii cu astfel de patologie nimeresc la evidenţa medicului psihiatru din cauza manifestării sindromului excitării psihomotore şi dereglărilor de...

 • Rolul Inteligentei Emotionale in Succesul Scolar

  1 INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 1.1 Conceptul de inteligenţă emoţională Spre deosebire de inteligenţa academică care a fost studiată de peste o sută de ani, pe sute de mii de subiecţi, inteligenţa emoţională (IE) este un concept relativ nou. Nimeni nu poate spune încă cât de mult din cursul vieţii unei persoane se datorează inteligenţei emoţionale. Totuşi, datele existente sugerează că inteligenţa emoţională joacă un rol deosebit de important şi uneori chiar mai important decât inteligenţa...

 • Metode de Invatamant

  METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Din punct de vedere etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă ("metha" = "spre"; "odos" = "cale") şi desemnează o cale eficientă de urmat pentru atingerea anumitor scopuri. Prin "metodă de învăţământ" se înţelege, aşadar, o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a proceda care tinde...

 • Proiect Didactic - Animale Domestice

  AGENDA ZILEI 8-9.40 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ - Calendarul naturii - Agenda zilei - Mesajul zilei (40 minute+10 minute pauză) - Noutăţi - Cunoașterea mediului “Animale domestice” (50 minute) 9.40-10.00 PAUZA DE GUSTARE 10-12.30 ACTIVITATE PE CENTRE: CITIRE: Recapitulare - Povestirea orală SCRIERE: Exerciţii - Punctul . Semnul întrebării. Semnul exclamării MATEMATICĂ: Exerciţii - Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 100 la 1 000 ARTE: Activitate cu fire - ”Măşti...

 • Comunicarea Nonverbala

  Chestionar Vârsta Sex: Masculin Feminin 1.1 Dumnevoastră ați dori o formare? 1.2 Ați veni la un training? 1.3 Care este timpul pe care ați fi disponibil să-l acordați: a) mai puțin de 2 ore; b) 2 ore; c) 4 ore; d) mai mult de 4 ore. 2.1 Dacă ar fi să mergeți la un training de formare, ce temă v-ar interesa? 2.2 Dacă v-ați înscrie la un training legat de comunicare, ce ați prefera? a) Comunicarea verbală; b) Comunicarea nonverbală. 3.1 La ce cursuri ați mai dori să...

 • Cautatorii de Comori - Activitate Integrata

  Grădiniţa cu program prelungit „ALBINUŢA” , stuctura „PITICOT” Data : 25.01.2013 Nivelul I, grupa mijlocie Educatoare: Gliga (Balazs )Sanda-Maria Tema anuală de studiu: CAND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? Tema activităţii: „CĂUTĂTORII DE COMORI”- activitate integrată Forma de realizare: activitate integrată DŞ+ DLC+ ALA Tipul activităţii: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor Forma de organizare: frontal, pe grupe şi individual Durata: 1 zi Locul desfăşurării: sala de grupă Scopul...

 • Proiect Psihopedagogic - Predarea Lectiei

  DISCIPLINA: Economie CLASA: a X-a SUBIECTUL: Utilitatea bunurilor METODA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: De comunicare Se adresează următoarele întrebări elevilor: Ce sunt bunurile? Când bunurile devin marfă? Elevii motivându-și argumentele. Se realizează un exercițiu de brainstorming pentru captarea atenției în care elevii să clasifice bunurile enumerate în principalele tipuri de bunuri economice. Elevii sunt lăsați 2 minute pentru a realiza o definiție a utilității economice, folosind exercițiile...

 • Modalitati de Prevenire si Educare a Tulburarilor de Comportament

  Un elev este adaptat şcolar atunci când realizează adaptarea pedagogică (instrucţională) şi adaptarea relaţională. Prima înseamnă disponibilitatea elevului de a-şi însuşi informaţiile transmise şi de a le operaţionaliza în mod creativ. Cea de-a doua se referă la capacitatea elevului de a relaţiona cu profesorul şi cu ceilalţi elevi, de a interioriza normele şcolare şi valorile sociale acceptate. Nu este uşor, nici chiar pentru psihologi şi pedagogi experimentaţi, să se definească multiplele...

 • Educatie Interculturala

  Unitatea .de învăţământ:Colegiul Economic-Buzău Data: 24.09.2014 . . Clasa:a IX-a H Disciplina : Patrimoniul unității Unitatea de învăţare: Cadrul general de reglementare a contabilității Subiectul: Momente în ,,devenirea ” contabilității Tipul lecţiei: asimilare,dobândire,însușire de noi cunoștințe . Durata: 50 minute COMPETENŢE SPECIFICE: Identificarea și caracterizarea perioadelor majore în dezvoltarea contabilității ; OBIECTIVE OPERAȚIONALE: • .COGNITIVE: • .O1:- să identifice...

 • Managementul Proiectelor Educationale

  Denumirea proiectului .Amenajarea unor noi spaţii de învăţământ la Colegiul Economic Buzău Proiect de dezvoltare a instituției Adresa organizaţiei care solicită finanţarea: Colegiul Economic . Buzău Str. Tudor .Vladimirescu,nr.15, municipiul Buzău,Județul Buzău ANALIZA SWOT: PUNCTE TARI: • .Centru de resurse în cadrul Proiectului Phare TVET EU RO 0108.01 (Sursa: MEC, ADR); • .Şcoală europeană (Sursa: Diplomă şi plachetă); • .Furnizor de formare profesională continuă autorizat...

 • Autocunoastere si Dezvoltare Personala - Cum Sunt Eu

  CLASA: a V – a DATA: 16.04.2008 PROPUNĂTOR: prof. OBIECTUL: CONSILIERE ŞI ORIENTARE MODULUL: Autocunoaştere şi dezvoltare personală TEMA:ASTA SUNT EU! OBIECTIVE: Se oferă elevului oportunitatea de a se cunoaşte, de a cunoaşte colegii, de a explora, descoperii si clarifica moduri de a trai valorificându-şi resursele, ceea ce conduce la sentimentul care-i perturbă activitatea, viaţa; dă posibilitate elevului să-şi cunoască punctele tari şi punctele slabe, interesele şi abilităţile. Are...

 • Rolul Familiei in Integrarea Sociala a Copiilor cu CES

  I. Fundamente teoretice În societățile moderne, familia reprezintă “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în sensul că toate celelalte instituții depind de influențele acesteia” (W. Good). De aici, rolul primordial universal și permanent al familiei, ca și numeroase și importante consecințe în cele mai variate domenii socio-culturale. Malinovski (1944) consideră că educația, este una dintre nevoile fundamentale, alături de nevoia de subzistență, înrudire, adăpost,...

Pagina 9 din 54