Toate referatele

 • Marketing international - Controlul

  “Tot ce se realizează prin marketingul direct poate fi bine controlat!” Chiar dacă nimeni nu poate garanta că o acțiune de marketing direct va avea succes, există totuși o diferență esențială față de publicitatea clasică prin imagini: prin strategie, printr-o concepere elaborată și un calcul atent, puteți evalua relativ bine potențialul de profit al acțiunii dumneavoastră, încă de la început. Iar prin compararea cu rezultatele planificate, puteți ajusta măsurile ulterioare, optimizând...

 • Politici comerciale China

  Capitolul 1. China - Prezentare generală Numele oficial: Republica Populară Chineză (pinyin: Zhonghua Renmin Gongheguo); denumire prescurtată: China (pinyin Zhongguo). Drapelul Republicii Populare Chineze are formă dreptunghiulară şi este de culoare roşie. În colţul din stânga, sus, are cinci stele. Steaua cea mare reprezintă Partidul Comunist Chinez. Cele patru stele mici, care au câte un colţ îndreptat spre steaua cea mare, reprezintă muncitorii, ţăranii, mica burghezie, respectiv...

 • Metode de fundamentare a deciziilor in conditii de certitudine

  INTRODUCERE În viața de zi cu zi ne ciocnim cu faptul că trebuie să luăm o decizie, la stâng sau la dreapta, înainte sau înapoi, acționez ori urmăresc. În fiecare zi luăm o infinitate de decizii, neobservând că o facem. Fiecare pas, fiecare mișcare pe care o facem este o decizie pe care o luăm de fiecare dată, doar că la nivel de subconștient. Astfel, în fiecare zi luăm decizii, unele mai reușite, altele mai puțin reușit, unele în anumite condiții, altele cu totul în alte condiții. Astfel în...

 • Gospodaria taraneasca

  Introducere Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Gospodăria ţărănească se poate constitui şi dintr-o singură persoană fizică.Numai gospodăriile...

 • Operatiunile bursiere si scopurile realizarii lor

  1. Definirea, structura tranzacţiilor bursiere. La modul general, tranzacţia este definita ca o convenţie intre doua sau mai multe părţi,prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. O tranzacţie bursieră reprezintă o operaţiune comercială având la bază un contract de vânzare-cumpărare de valori mobiliare, în baza căruia se realizează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată de capital sau în cadrul...

 • Managementul timpului

  „Nu te plânge de timpul tău; dacă-l gasesti rău, întreabă-te ce ai făcut ca să-l faci mai bun?” Thomas Carlyle Abstract Timpul este una din cele mai prețioase resurse de care dispunem astăzi. Şi totodată una din cele mai frecvente probleme cu care ne luptăm. Indiferent de cȃt de bine ȋncercăm să ne dozăm și să ne folosim timpul, se pare că niciodată nu reușim să rezolvăm toate task-urile. Managementul timpului presupune organizarea ȋntr-un mod eficient a acestuia astfel ȋncȃt la sfȃrșitul...

 • Comertul international al Romaniei

  Scurt istoric România este o țară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați. Se învecinează, la sud, cu Bulgaria, la sud-vest cu Serbia, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est, cu Republica Moldova la est, iar Marea Negră se gaseste la sud-est. Este a noua țară după...

 • Managementul organizatiilor sportive si comunicarea

  Coordonarea este o funcţie a managementului ce urmează previziunii şi organizării. Coordonarea are rolul de armonizare a deciziilor, activităţilor şi alocării resurselor astfel încât să nu existe suprapuneri sau, din contră, domenii care să fie neglijate. O coordonare bună ne asigură o utilizare eficace şi eficientă a resurselor de care dispune un manager, oferind participanţilor la activităţile organizaţiei posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa într-un cadru bine stabilit. Cel mai...

 • Lucru individual la finante

  I. Efectuarea analizei veniturilor și cheltuielilor bugetului public național al Republicii Moldova • Selectați principalele 7 tipuri de venituri în cadrul BPN al Republicii Moldova și efectuați analiza în dinamică și în structură a indicatorilor selectați. Tabelul 1. Date inițiale pentru analiza veniturilor BPN, mil lei Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 Taxa pe valoarea adăugată 10464,3 10671,8 12174,1 12852,0 13714,0 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 6562,6 7150,0...

 • ABAP - SAP

  1. Introducere Un fenomen des întâlnit la companiile aflate în perioade de dezvoltare accelerată a activităţii este acela de subestimare a ritmului de creştere şi a nevoilor de utilizare a tehnologiei informatiei. Este extrem de important ca soluţia informatică să fie percepută ca o investiţie pe termen mediu şi lung şi o unealta în dezvoltarea companiei, nu ca un cost de moment pentru o nevoie punctuală imediată. O soluţie informatică cu funcţionalităţi reduse şi fără suport (mentenanţă...

 • Solutii tehnice pentru echilibrarea motoarelor cu ardere interna in patru timpi cu patru cilindri in linie

  I. INTRODUCERE Motoarele termice cu ardere internă în linie (fie că lucrează în patru timpi, ori în doi timpi, motoare de tip Otto, Diesel, sau Lenoir) sunt în general cele mai utilizate. Problema echilibrării lor este una extrem de importantă pentru buna lor funcţionare. Există două tipuri de echilibrări posibile: statice şi dinamice. Echilibrarea statică (totală) face ca suma forţelor inerţiale dintr-un mecanism să fie zero. Există însă şi echilibrări statice parţiale. Echilibrarea...

 • Lideri sau manageri

  Introducere În lumea afacerilor există multe situaţii în care un manager bun este cel mai important factor care determină prosperitatea companiei. Sunt multe ramuri în care este absolut necesară pentru o firmă siguranţa și stabilitatea pe care o poate da un manager foarte bun. Este vorba, printre altele, și de companiile recent privatizate sau cu o parte importantă de active recuperate recent de la stat. Este nevoie de un manager bun pentru a valorifica resursele aflate în posesia firmei,...

 • Managementul riscului in ferma Prod Anca

  Riscul Riscul, în general, reprezinta posibilitatea aparitiei unui eveniment care sa prejudicieze activitatea întreprinderii. Într-o optica mai restrânsa riscul economic reprezinta "incapacitatea societatii de a se adapta în timp si la cel mai mic cost la variatiile conditiilor de mediu (economic si social)”.Astfel, riscul economic exprima volatilitatea rezultatului economic la conditiile de exploatare. În literatura economica de specialitate analiza riscului economic se realizeaza din...

 • Metode si tehnici de control financiar

  Procedee şi tehnici de control financiar Controlul financiar este un proces prin care se urmăreşte respectarea normelor şi dispoziţiilor legale privind gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti, aflate în patrimoniu entităţii pe baza documentelor înregistrate în evidenţa tehnică-operativă şi contabilă. Control stabileşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor, principiilor sau regulilor stabilite. Cunoaşterea şi îmbunătăţirea...

Pagina 1 din 2962