Toate referatele

 • Informatii despre deschiderea unei societati cu raspundere limitata(S.R.L.) in Romania de catre un cetatean strain

  Înființarea unui SRL cu unul dintre asociați persoană fizică de altă cetățenie decât cea română va necesită anumite documente traduse și legalizate în limba română, conform cerințelor legale de înființare a unei firme în România. lată lista documentelor necesare în procesul de înregistrare al unei societăți de către un asociat cetățean străin, persoană fizică: - Copie tradusă și legalizată după actul de identitate al cetățeanului străin (ex: pașaport); - Declarație de asociat, pe...

 • Discriminarea etnica - Minoritatile - Populatia de etnie rroma

  Obiectivele acestei cercetări sunt de a afla cauzele discriminării, punctul ei de plecare, factorii care o influențează și care conduc spre excluziunea rromilor din cadrul societăți, factorii care o dezvoltă dar si crearea unui cadru adecvat de asigurare a autonomiei culturale a rromilor și de a afla despre viața persoanelor discriminate. Delimitarea universului cercetarii Populația studiată în acest proiect de cercetare o reprezintă minoritățile etnice, acestea fiind foarte afectate în...

 • Jan Ruger, Heligoland - Britain, Germany and the Struggle for the North Sea

  Autorul lucrării recenzate - Heligoland - Britain, Germany and the Struggle for the North Sea - este Jan Rüger, profesor care predă disciplina istoriei europene moderne în cadrul departamentului pe care îl conduce, la Birkbeck, Universitatea din Londra. Jan Rüger a fost instruit la Munich - unde a terminat ciclul masteral - , la Cambridge - unde a obținut titlul de doctor - și, de asemenea, la Universitatea Yale - unde și-a desfășurat studiile post-doctorale. Principalul subiect de cercetare...

 • Premise pentru aderarea Romaniei la zona euro

  Euro reprezintă moneda unică europeană, fiind adoptată de 19 state membre UE (Luxmburg, Letonia, Lituania, Finlanda, Spania, Italia, Germania, Belgia, Franta, Olanda, Grecia, Slovenia, Slovacia, Portugalia, Austria, Cipru, Malta, Estonia, Irlanda) pana in prezent, și care formează împreună zona euro. Lansarea monedei euro în circulație presupune atat avantaje, cat si dezavantaje pe plan monetar, financiar si economic. O moneda comuna ar apropria oamenii si ar spori in primul rand o mai buna...

 • Campania lui Barack Obama din cadrul Partidului Democrat

  Campania lui Barack Obama din cadrul Partidului Democrat Pe numele său întreg Barack Hussein Obama a fost ales pe 4 noiembrie în funcția de Președinte al Statelor Unile ale Americii, fiind cel de al 44- lea și actualul Președinte al S.U.A., însă ceva inedit este faptul că este primul afro-american ales în această funcție. Absolvent al Universității Columbia și al Facultății de Drept de la Harvard, înainte de a candida pentru intrarea în administrația publică și de a deveni membru al...

 • Orientari ale dreptei ideologice pe fundalul procesului de modernizare

  Încă de când pământul a început să se răcească, dând naștere primelor forme de viață, așa cum o spun oamenii de știință, sau de când Dumnezeu a creat lumea, așa cum susțin teologii, omenirea s-a aflat într-un continuu proces de dezvoltare, atât din punct de vedere intelectual cât și social. Cu siguranță că o evoluție intelectuală nu se poate realiza în lipsa unui contact cu societatea. Așa cum afirmau și filozofii antici, precum Aristotel, omul este făcut pentru a trăi în societate, evoluția...

 • Liberalismul

  1.Originile liberalismului și caracteristicile sale Ceea ce numim astăzi liberalism nu constituie un curent doctrinar unitar, deoarece nu a existat o autoritate intelectuală fondatoare. Apariția liberalismului s-a manifestat în contextul dezvoltării statelor-națiuni și este intim legat de procesul industrializării din statele Europei de vest. Cristian Preda afirma că: „Liberalismul nu cunoaște un fondator, din a cărui gândire să se fi dezvoltat ulterior, ca simple note de subsol, comentarii...

 • Efectele contractului de transport de marfa pe caile rutiere in trafic intern

  Contractul de transport rutier de mărfuri în trafic intern nu cunoaște o definiție legală.Pe baza mai multor prevederi ale O.G. nr. 27/2011 poate fi configurată o definiție a acestui contract. Contractul de transport rutier de marfa în trafic intern este contractul încheiat între operatorul de transport rutier si expeditor,prin care operatorul de transport rutier efectueaza un transport rutier de mărfuri (o deplasare de marfă cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un...

 • Deficiente de auz

  Deficiențele senzoriale sunt datorate de unele disfuncții sau tulburări la nivelul principalilor analizatori,cu implicații majore asupra desfașurării normale a vieții. Datorită particularităților celor doi analizatori, auditiv și vizual, precum și rolului fiecăruia în structurarea proceselor psihice, este nevoie de o abordare separată a tulburărilor care pot interveni la nivelul lor. Astfel au apărut surdologia și tifologia,cele doua discipline responsabile de studierea,descrierea și...

 • Recenzia unui articol stiintific

  În articolul recenzat se continuă cercetarea prin analizarea acelor elemente structurale, care sunt importante pentru orice act decizional. Factorul decizional (decidentul), situația problematică, obiectivele decizionale, mediul ambiant, multitudinea alternativelor decizionale, criteriile decizionale, consecințele fiecărei alternative și luarea deciziei sunt elementele componente ale unui act decizional, care necesită a fi considerate pentru raționalitatea deciziei. În prezentul articol s-a...

 • Coneptul clasic al operatiunilor bancare

  Din punct de vedere juridic banca s-a analizat ca o întreprindere care efectuează operațiuni specifice. În lege nu au existat o definiții ale operațiunilor de bancă. Legiuitorul român, urmând pe cel italian s-a mărginit să declare aceste operațiuni ca fiind comerciale(art.3 al.1 pct.f C.com.). Însă legea nu a furnizat nici o reglementare din care să se poate deduce elementele lor definitorii, caracteristice. Doctrina a fost cea care le-a definit ca acte juridice și a furnizat criterii de...

 • Activitatea unui dealer

  Despre dealer Dealer - persoana juridică, participant profesionist la piața valorilor mobiliare, care, în baza licenței eliberate de Comisia Națională, desfășoară activitatea de dealer. Activitate de dealer - activitatea de cumpărare a valorilor mobiliare, în nume și din cont propriu, pentru vânzarea lor ulterioară în scopul obținerii de profit. Conform articolului nr.17 din cadrul Regulamentului din 16 septembrie 2016 privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă,...

 • Managementul schimbarii - Studiu de caz privind denominarea monedei nationale in anul 2005

  Exista trei definiții ale managementului schimbării : 1. Gestionarea schimbării - se referă la adoptarea schimbărilor într-o manieră planifi-cată, structurată,organizată. În centrul managementului schimbării stă problema schimbării, care este studiul la care vom ajunge în viitor plecând de la stadiul actual și procesul structurat și organizat care ne va permite tranziția de la un stadiu la altul. 2. Practica profesională - se referă la reacția, răspunsul la schimbările pe care or-ganizația...

 • Raport privind efectuarea practicii de initiere la intreprinderea Bucuria SA

  INTRODUCERE Comunicarea este prezentă în tot ceea ce facem în viață și este esențială pentru a trăi, a ne integra în comunitate și în cadrul muncii. Comunicarea are în vedere schimbul de informații, mesaje între persoane, transmiterea de impresii și comenzi, împărtășirea unor stări afective, a unor decizii raționale și judecăți de valoare cu finalitate concisă de a obține efecte în reprezentările și opiniile indivizilor, în practicile pe care le efectuează. Misiunea comunicării în...

 • Tipuri de audit social

  Practicile în domeniul auditului social au permis o rafinare a procedurilor de lucru și o creștere a complexității acestora. În funcție de misiunea pe care o adoptă, de aria abordată, de instrumentarul ales și de competența cerută, auditul îmbracă mai multe forme: auditul de conformitate, auditul de eficacitate, auditul strategic. Pentru a le înțelege vom începe să le prezentăm succint. A. Auditul de conformitate - ne permite să apreciem conformitatea practicilor în raport de regulile...

Pagina 1 din 3063