Toate referatele

 • Contractul de depozit

  Capitolul I Noțiunea, caractere juridice și felurile contractului de depozit 1. Noțiunea contractului de depozit Depozitul este contractul prin care depozitarul primește de la deponent un bun mobil, cu obligația de a-l păstra pentru o perioadă de timp și de a-l restitui în natură. Prin intermediul contractului de depozit se transmite de la deponent la depozitar detenția precară și paza bunului. Transferul pazei bunului implică firește și ransferul obligației de conversare a bunulu la...

 • Masa monetara

  I. Definirea masei monetare Pentru a putea ințelege masa monetară avem la dispoziție mai multe definiții si concepte economice. Astfel: - masa monetară reprezintă totalitatea activelor ce pot fi utilizate pentru procurarea de bunuri si servicii si pentru stingerea datoriilor. - masa monetară reprezintă ansamblul mijloacelor de plată existente în economie la un moment dat. - masa monetară poate fi pusă in evidentă ca un indicator determinat pe baza bilanțului centralizat al întregului...

 • Metode de stimulare a creativitatii

  1. Metoda Delphi Metodă de previziune a evoluției viitoare a unui fenomen, de către un grup de experți, constând în folosirea unei succesiuni de chestionare și feed-back-uri de informații, pentru obținerea unui consens din partea experților, metoda folosește avantajele luării deciziei în grup, eliminând dezavantaje cum ar fi influența membrilor dominanți sau schimbarea părerilor membrilor. Numele metodei vine de la Oracolul din Delphi și a fost dezvoltată de RAND Corporation (USA) la...

 • Raport de cercetare asupra fenomenului de perceptie - atentia

  I. Rezumat Structura raportului de cercetare se compune din: Variabila independentă - un numar de 4 pagini cu cate 2 imagini pe fiecare intre care exista diferente(2-3)sau la unele imagini4-5stabilite initial de experimentator,Acestea sunt prezentate de către experimentator la un interval de 30 secunde, dându-i posibilitate subiectului să răspundă cerințelor invocate. Variabila dependentă -gasirea elementelor diferite in fiecare magine.. Ipoteza invocă faptul că atenția voluntară se...

 • Raport de cercetare asupra fenomenului de perceptie numarul magic al lui Miller memoria de scurta durata

  I. Rezumat Structura raportului de cercetare se compune din: Obiectivul experimentului constă în urmărirea subiectului privind capacitatea acestuia de a reține o listă de cuvinte într-un timp limitat. Ipoteza invocă faptul că memoria de scurtă durată poate reține aproximativ 7±2 cuvinte pentru nu mai mult de 20-30 secunde. Variabila independentă este reprezentată de o listă de 10 cuvinte. Experimentul presupune ca subiectul să rețină acele cuvinte într-un anumit timp ca mai apoi să le...

 • Raport de cercetare asupra fenomenului de perceptie efectul stroop

  - Rezumat Structura raportului de cercetare se compune din: Variabila independentă este reprezentată de o listă de 8 cuvinte colorate congruente/incongruente Variabila dependentă este reprezentată de reacția subiectului pe cronometru. Ipoteza invocă faptul că atunci când cuvântul se află într-o relație de incongruență cu respectiva culoare, timpul necesar răspunderii este mai mare. În urma calculării mediei, reiese că 16,25s sunt atribuite cuvintelor congruente și 29,43s celor...

 • Raport de cercetare asupra fenomenului de protectie perceptuala

  I. Rezumat Structura raportului de cercetare se compune din: Variabila independentă care este reprezentată de o listă de 8 cuvinte neutre și vulgare. Variabila dependentă este reprezentată de reacția subiectului pe cronometru. Ipoteza invocă faptul că acele cuvinte vulgare au nevoie de mai mult timp pentru a fi percepute sau rostite. În urma calculării mediei, reiese că 17,5s sunt atribuite cuvintelor neutre și 249,25 s celor vulgare. Interpretarea din punct de vedere psihologic...

 • Psihoterapie

  1.ROLUL EMPATIEI IN DEMERSUL TERAPEUTIC Empatia este abilitatea de a recunoaște și de a se lega de emoțiile și gândurile altor oameni.. Gândirea empatică este deseori caracterizată ca dorința și capacitatea de a se poziționa în situația unei alte persoane, de a simți sentimentele unei alte persoane sau de a recunoaște că o altă persoană ar putea să experimenteze sentimente în același mod ca și sine. Empatia din partea terapeutului pentru cei aflați în terapie este de asemenea o...

 • Analiza lucrarii Structura revolutiilor stiintifice de Thomas S. Kuhn

  1.Ce este o revoluție științifică? Care sunt etapele realizării ei? Necesitatea unei revoluții științifice este datorată schimbărilor ce au loc într-o anumită arie de cercetări ,necesitatea fiind una permanentă deoarece evoluează în același timp cu omenirea. 2. Care este teza susținută de autor în cadrul lucrării? ( opinia lui epistemologică) Teza suținută de Thomas Kuhn în lucrarea sa este ceea ce el a numit incomensurabilitatea teoriilor. Conform acesteia știința se dezvoltă independent...

 • Dezvoltare durabila

  Conceptul de dezvoltare durabilă Protecția mediului constituie una din problemele actuale și stringente ale societății moderne. Tendința de a-și crea condiții de trai din ce în ce mai bune, transformînd inevitabil natura și mediul în general, este definitorie pentru societatea umană. Însă apariția unor riscuri ecologice majore, ce amenință planeta în ansamblu, precum despădurirea masivă, deșertificarea, efectul de seră, subțierea stratului de ozon, pericolul accidentelor nucleare etc.,...

 • Ce sunt ciclurile economice si cum influenteaza creditarea bancara

  1. Definire concept economic Ciclul economic- reprezintă fluctuațiile apărute la nivelul activităților economice pe ansamblu, care apar într-un mod recurent pe parcursul unor luni sau chiar ai. Acestea se cracterizează prin predictibilitatea scazută cu privire la magnitudine și frecvență. Chiar dacă diferă manifestarea de la o țară la alta, indiferent de gradul lor de dezvoltare, predomină o trăsătură comună cum ar fi: ciclurile economice au capacitatea de a„tempera spiritele” și de a...

 • Parghii financiare prin care statul actioneaza asupra unei firme

  Introducere: Noțiunea de pârgie financiară are la origine semnificațiile pârghiei din fizica mecanică. Pârghia economică-financiară este instrument de natură economică sau financiară cu ajutorul căreia statul acționează asupra interesului economic al unei colectivități determinate sau al membrilor acestea luați în mod individual pentru realizarea unui obiectiv anumit sau stimulând evoluția în direcțiile dorite. Pârghiile sunt instrumente folosite de către stat pentru realizarea anumitor...

 • Planul unei cercetari pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor de PR

  I. Introducere Programul de evaluare constă în măsurarea sistematică a rezultatelor unui proiect, program sau campanie, în măsura în care obiectivele de PR formulate au fost atinse. Planul pentru programul de evaluare se numește design-ul cercetării și se bazează pe câteva aspecte: criteriile pe baza cărora este evaluat succesul, calendarul evaluării și modalitățile specifice de măsurare pentru fiecare nivel al obiectivelor (cognitiv, afectiv, conativ). Acesta este realizat înainte ca vreo...

 • Mandatul ad-hoc

  1. Necesitatea reglementării procedurilor de prevenție a insolvenței În alte legislații europene, măsurile de prevenție au fost reglementate timpuriu, fiind lăsate fie la inițiativa creditorilor, fie la inițiativa debitorilor. Insuficiența fondurilor necesare achitării creanțelor și supra-îndatorările poziționează întreprinderea într-o stare de dificultate, amplificându-i vulnerabilitatea din cauza dependenței față de băncile refinanțatoare, a presiunii creditorilor și, chiar a salariaților....

 • Rolul mass-media in facilitarea implicarii civice

  De la apariția tiparului si până în zilele noastre, mass-media au avut un impact neașteptat asupra oamenilor și în special, asupra celor care își asumă rolul de cetățean. Aceștia sunt cei care sunt puși la curent cu ultimele noutăți din diferite domenii, precum și din domeniul politicii, cunosc toți participanții din campanile electorale și au deja formată o părere despre fiecare, părere care, de altfel, este împărtășită altor cetățeni cu aceleași preocupări. Dacă la începuturi oamenii...

Pagina 1 din 3141