Toate referatele

 • Misiunea si obiectivele Bancii Europene pentru reconstructie si dezvoltare

  Crearea băncii are loc în anul 1991, când un mare eveniment s-a produs - căderea comunismului, banca fiind întemeiată cu scopul de a asigura stabilitatea și extinderea economiilor în 30 de state (din Europa Centrală până în Asia Centrală și sud-estul Mării Mediteraneene). Cel care a venit cu ideea de a înființa banca europeană pentru dezvoltare a fost Francois Mitterand ( terminându-și mandatul de președinție în Franța în anul 1995), având intenția de a sprijini sectorul privat și de ajuta la...

 • Discutati relatia dintre Revelatia generala si Sfanta Scriptura

  Omul a fost creat de Dumnezeu cu o capacitate unică de a cunoaște, de a discerne, de a alege, de a avea anumite libertăți, toate acestea cu scopul de a-L glorifica pe El. Lui i-a fost încredințată chiar stăpânirea pământului și i-a fost dat un ajutor potrivit. Lui i-a fost dată cunoașterea de Dumnezeu, până acolo încât Dumnezeu se descoperea lui în mod vizibil, în acea splendidă grădină a Edenului (Geneza 2:15). Însă cea mai mare daună pe care a făcut-o omul, a fost supunerea lui față de...

 • Drept civil

  În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi modificări radicale ale actelor legislative. De o semnificaţie aparte sunt modificările legislative privind proprietatea, deoarece ea a fost şi va rămâne piatra de temelie a societăţii, jucând un rol deosebit în evoluţia acesteia. Dreptul de proprietate este principalul şi cel mai complet drept real asupra unui lucru, care conferă titularului toate...

 • Marimi fizice

  Proprietăţile măsurabile ale corpurilor sau proceselor fizice se numesc mărimi fizice. Măsurarea unei mărimi fizice este procesul prin care îi atribuim o valoare numerică după ce am comparat-o cu o mărime de referinţă de aceeaşi natură, aleasă drept unitate de măsură. Astfel, orice mărime fizică se exprimă prin produsul dintre valoarea sa numerică şi unitatea de măsură. De exemplu, masa unui corp este de 70 kg. Trebuie însă amintit că anumite proprietăţi fizice, ca forma sau culoarea, nu sunt...

 • Sistemul bancar din Suedia

  Economia pe piață presupune existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor spre desfășurarea unor activități economice cu eficiență ridicată. Scurt istoric În secolele XVIII - XVIII activitatea bancară incepe să se dezvolte și în Țările nordice, mai exact în Suedia, Anglia și Germania. În anul 1656, la data de 30 noiembrie, Karl X. Gustav a semnat la Malbork primele doua capitole din istoria sistemului bancar suedez,...

 • Dreptul afacerilor

  1. Definiti notiunea de dreptul afacerilor. Dreptul commercial este un drept derivat din dreptul civil; el nu este un drept propriu zis ci un ansamblu de dispozitii de drept pozitiv de ceea mai variata structura si lipsit de omogenitate. Dreptul afacerilor s-a dezvoltat din dreptul comercial, adaptându-se realităţilor economice moderne. Fiind reglementat, în mare parte, prin norme permisive ce protejează un interes particular, privat, al unor subiecte aflate în raporturi de egalitate...

 • Utilizarea mijloacelor masurilor speciale de investigatii in calitate de probe in procesul penal

  Rеspеctul dаtоrаt pеrsоnаlităţii umаnе cоnstituiе о pаrtе intеgrаtоаrе еsеnţiаlă а libеrtăţii umаnе, mоtiv pеntru cаrе s-а impus аdоptаrеа unоr rеglеmеntări аtât lа nivеl intеrnаţiоnаl, cât şi lа nivеl nаţiоnаl, cаrе să crееzе un mеcаnism jurisdicţiоnаl dе prоtеcţiе а pеrsоаnеi fizicе împоtrivа imixtiunilоr dе оricе nаtură. Аstfеl, în dеzbаtеrilе intеrnаţiоnаlе s-а аcоrdаt о аtеnţiе dеоsеbită prоmоvării, cоnsаcrării ...

 • Trasaturile carcteristice si corelatia dintre ordinea publica ordinea de drept si securitatea publica si legalitate

  Sеcuritаtеа stаtului şi а sоciеtăţii, prеcum şi sigurаnţа pеrsоаnеi, cоnstituiе vаlоri sоciаlе fundаmеntаlе, dе еxistеnţа şi nеstinghеritа lоr rеаlizаrе dеpinzând nоrmаlа dеsfăşurаrе а аctivităţii stаtului dе drеpt, în rеаlizаrеа sаrcinilоr şi funcţiilоr cаrе îi rеvin. Rеglеmеntаrеа rigurоаsă а rеlаţiilоr sоciаlе, аşеzаrеа întrеgii viеţi pе bаzеlе trаinicе аlе lеgаlităţii, аlе оrdinii dе drеpt şi аlе disciplinеi, rеpr ...

 • Biblioteca institutie a cunoasterii - Pastrarea si cultivarea limbii romane

  Definiţia de dicţionar a bibliotecii, în sensul pe care-l conferim în acest cadru termenului în discuţie este următoarea: „instituţie care colecţionează cărţi, periodice etc. spre a le pune în mod organizat la dispoziţia cititorilor”. (MDA, I, 203); „instituţie de cultură, în care se adună, se organizează şi se păstrează fonduri de publicaţii (cărţi, reviste etc. şi manuscrise pentru a fi folosite de cititori”. (MDE, 1986, 193). Toate definiţiile au în comun ideea că bibliotecile sunt...

 • Critica distructiva

  „Întoarce-ţi privirea către interior, priveşte în propriile adâncuri, învaţă să te cunoşti mai întâi pe tine.” SIGMUND FREUD 1.Personalitatea Personalitatea este o dimensiune supraordonată, cu funcţie integrativ – adaptativă a omului, care presupune existenţa celorlalte dimensiuni – biologică şi fiziologică, dar nu este nici o prelungire, nici o imagine proiectivă a conţinutului acestora. 2. STRUCTURA PERSONALITĂŢII Constă din: Sine, Eu şi Supraeu. În viziunea lui Freud, personalitatea...

 • Prezenta genurilor informative in ziarul Jurnal de Chisinau

  Înainte de toate aș vrea să precizez că sunt trei genuri informative: știrea, interviul și reportajul. În ziarul Jurnal de Chișinău voi analiza aspectul cantitativ al acestor genuri. Adică voi identifica numărul de știri, reportaje și interviuri din ziar; tipul de știri, reportaje și interviuri; spațiul acordat acestora și evident greșelile ce au fost comise. În ziarul de vineri, 17 februarie Jurnal de Chișinău am identificat 18 știri, un interviu și 10 reportaje. Din cele 18 știri, după...

 • Sisteme ESP pentru autocamioane

  Studierea si cercetarea sistemelor de siguranta activa pentru autocamioane Cuvinte cheie : studiu si cercetare Controlul electronic al stabilității (Electronic Stability Programme - ESP) este unul din sistemele de siguranta activa pentru autocamioane. ESC este o tehnică computerizată de control și reglare a stabilității dinamice (în mers) a vehiculelor, care asigură îmbunătățirea ei prin detectarea și minimizarea derapajelor și patinajelor. ESC-ul intervine atunci când detectează o...

 • Analys of monetary mass in Moldova

  What is Broad Money? At the outset, ‘money’ needs to be defined, and this is traditionally done through its principal function — a medium of exchange or means of payment. Money exists because of frictions and trading costs associated with conducting sequences of transactions at different times across a range of different markets. In particular, money eliminates the need to find individuals who wish to trade one particular good for another, known as the double coincidence of wants. Money also...

 • Stabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova

  Sistemul bancar din Republica Moldova a fost bulversat de mega-tranzactiile frauduloase care au dus la decapitalizarea a trei banci de importanta sistemica. In 2015 sistemul bancar a avut cea mai proasta evolutie din statele CSI, inregistrind cea mai mare scadere a activelor, conform unui studiu realizat de RIA Rating. Activele bancare au scazut cu circa 44%. La 1 ianuarie 2016 activele bancilor au coborit la cota de 3,51 miliarde de dolari, de doua ori mai putin decit activele bancilor...

 • Minerale rare

  Introducere Crusta terestră este alcătuită din materie organică şi anorganică, materie ce se găseşte în stare solidă, lichidă şi gazoasă, formând minerale şi roci. Noţiunea de mineral defineşte substanţe anorganice solide şi omogene , formate pe cale naturală, cu compoziţia chimică bine definită care se găseşte în natură în stare cristalizată sau amorfă. Condiţia de formare pe cale naturală exclude categoric produşii sintetici ; condiţia de substanţă anorganică elimină substanţele omogene...

Pagina 1 din 3004