Toate referatele din domeniul Administratie Publica

 • Parlamentul Republicii Moldova

  1. Structura parlamentelor După structura parlamentelor conform modul de concentrare şi divizare a puterii legislative, putem clasifica parlamentele în unicamerale şi bicamerale. Unicameralismul este parlamentul format dintr-o singură adunare reprezentativă, fiind specifică pentru statele unitare şi mici. In R.M. unica adunare legislativă este Parlamentul, format dintr-o singură cameră. - Bicameralismul este parlamentul format din două adunări reprezentative, cu denumiri proprii pentru...

 • Obstacole in stabilirea criteriilor si metologiei de evaluare a performantei profesionale

  Evaluarea performanţelor este considerată o acţiune, un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută. Diversele niveluri de competenţă profesională, calitatea factorului uman, sunt directlegate de creşterea productivităţii muncii, de realizarea planului de...

 • Efectele discriminarii salariale in functie de sex asupra vietii femeilor

  1. Introducere Această cercetare reprezintă o analiză pentru unele studii care se axează pe sublinierea discriminării salariale dintre femei și bărbați. Studiile prezintă metode de colectare a datelor precum chestionare și interviuri. Toate studiile au demonstrat ca discriminarea salarială impotriva femeilor încă există, dar există o scădere semnificativă a diferențelor salariale dintre femei și bărbați, în special datorită creșterii gradului de conștientizare și a respectării Legii...

 • Macroregiunea centru - Economie regionala

  1.2Caracteristicile demografice În ceea ce privește demografia, Regiunea Centru cuprinde mai multe aspecte, și anume - Numărul populației în anul 2009 era de 2 524 491 locuitori, ce reprezintă 11,8% din totalul populației României, iar densitatea înregistrată în regiune a fost de 74,0 loc/ km2, situată ușor sub nivelul național (90,1 loc/km2) - Structura populației pe vârste relevă o îmbătrânire accentuată, deoarece ponderea persoanelor peste 65 de ani a crescut de la 9,7 în anul 1990 la...

 • Principiul subsidiaritatii in statele Uniunii Europene

  Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Articolul 5, aliniatul 3: (3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.1) ISTORIE...

 • Politica agricola comuna a statelor uniunii europene

  ”Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte nașterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” se intreba Lester Brown în lucrarea sa „Probleme globale ale omenirii”.1) În contextul în care progresul în domeniul tehnologiei a dus în ultimul secol la o explozie a majorității domeniilor industriale care au ca efect și punerea în pericol a stabilității ecosistemului, agricultura gândită ca...

 • Achizitiile publice in dreptul romanesc

  ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o bună administrare a fondurilor destinate achizițiilor publice poate duce la un salt rapid în dezvoltarea imediată a țării. Ca în oricare altă entitate economică și socială, cea mai mare importanță, din punct de vedere economic, pentru dezvoltarea acesteia, o are modul în care, prin reprezentanții săi legali, își cheltuie strategic fondurile pe care...

 • Drepturile si obligatiile functionarului public european

  Odată cu apariția primelor instituții europene, Comunitatea economică europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea europeană a energiei atomice, au apărut și funcțiile publice europene și implicit funcționarii publici europeni, ocupanți ai acestora. Fiecare dintre aceste instituții avea corpul său de funcționari publici, având norme de reglementare diferite, atât din punct de vedere al ierarhizării, cât și al salarizării sau pensiilor. Tratatul de la Bruxelles din...

 • Statutul primarului in Romania comparativ cu alt stat membru al Uniunii Europene

  Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar. 2. Primarul in România 2.1 Dispoziții generale Primarul este o autoritate administrativă executivă, ce reprezintă comuna sau...

 • Depolitizarea functiei publice in contextul reformei administratiei publice centrale din Republica Moldova

  În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Prin semnarea acestor documente, Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituții democratice, în conformitate cu standardele și regulile Uniunii Europene. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea şi reforma administraţiei publice centrale reprezintă...

 • Reforma administratie publice

  INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În...

 • Managementul public

  Introducere Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, princiipii şi legalităţi care să asigure organizarea şi funcţionarea eficace a componentelor sale, în regim de putere publică şi pentru satisfacerea interesului general, prin prestarea de servicii publice Managementul public este destinat să modifice percepţia fenomenului administrativ, a acţiunii administrative, dar şi să influenţeze...

 • Infractiuni prevazute de Codul Vamal

  I. Aspecte generale privind infracțiunile din domeniul vamal. Actuala reglementare a infracţiunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic în domeniul activităţii vamale din România este format din următoarele acte normative: -Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României ; -Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/2006 ; -Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de...

 • Impactul principiilor formulate de stiinta administratiei asupra activitatii administrative

  Administrația reprezintă una dintre cele mai utile activități umane, regăsindu-se pretudinteni, în toată complexitatea vieții. Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor politice care exprima interesele generale ale societății, organizate în stat și care sunt formulate în legi de catre organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecatoresti, date în temeiul legii. Trebuie de menționat, că activitatea administrației este realizată corect și baza legii, în...

 • SIS MD

  Apariția 1999, 16 noiembrie - prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat specializat în domeniul asigurării securităţii de stat. Misiune, viziune și valori MISIUNE: Protejarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, societăţii şi statului împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii de stat, promovarea valorilor...

Pagina 1 din 3