Referatele din domeniul Administrație Publică

Sistem de măsurare a performanțelor Prefectura Bistrița Nasaud

Autonomia locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale însuși fiind unul din acestea în toate țările democratice. La nivelul unității administrativ teritoriale cu gradul cel mai mare de extensie, Prefectul este un reprezentant al statului cu rolul de a... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor Poliția Locală Bistrița

Introducere În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor ISJ Bistrița Năsăud

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia și satisfacerii nevoilor angajaților. Pe măsură ce organizațiile se dezvoltă au de... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor organizaționale pentru o instituție publică - Studiu de caz - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Interesul tot mai mare pentru o politică eficientă în domeniul recompensării resurselor umane izvorăște din convingerea tot mai evidentă a specialiștilor în domeniul resurselor umane că recompensa este nu numai o consecință, ci și o premisă a unei activități economico-sociale eficiente. Prin urmare, o politică... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor organizaținale pentru o instituție publică

Introducere Necesitatea evaluării performanțelor nu poate fi pusă la îndoială. Un sistem coerent și eficient de gestionare a resurselor umane aparținând fie unei organizații, fie unei instituții publice presupune, cu obligativitate, instituirea și derularea unor proceduri standardizate de apreciere și evaluare.... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrative

Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare. În cadrul unui sistem centralizat statul este singura persoană publică pe întreg teritoriul național, care asigură singur prin bugetul și agenții săi, satisfacerea (de fapt... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrativ

În dreptul administrativ tradițional, noțiunea de „administrație publică” a fost amplu și diferit analizată, atât în literatura juridică interbelică, cât și în cea de după al doilea razboi mondial. Uneori sfera administrației de stat, alteori, administrația realizată de organisme statale era privită doar ca o... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Confederațiile Patronale

Capitolul I Noțiuni Generale - Patronate Noțiunea de „patron” provine din limba latină de la cuvântul „patronus”, care în dreptul român, era stăpânul de sclavi; el avea si seminificația de ocrotitor, protector. I.1.Modul de constituire Primele organizații patronale au apărut în secolul al XIX-lea, în marile... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Primarul, viceprimarul, administratorul public, secretarul unității administrativ teritorial

Primarul Primarul este autoritatea executivă a administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe (art. 21 din Legea nr. 215/2001). Legea administrației publice locale, așa după cum se poate observa, prin dispozițiile sale dezvoltă normele constituționale ale art. 121, alin.... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnologiile informaționale în guvernarea digitală

Introducere Tehnologia a devenit cel mai întalnit fenomen și a acaparat majoritatea domeniiilor de interes sănătate, educație, afaceri și mai ales domeniul guvernamental, unde cel puțin în România tehnologia a apărut destul de tărziu pentru a ușura munca funcționarilor publici sau pentru a reduce deplasările... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății românești. Scopul general al sistemului achizițiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea și îmbunătățirea mediului de viață al... citește mai departe

27 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrativ

Descentralizarea reprezintă un proces fundamental ce constă în deplasarea puterii de la centru spre periferie. Astfel, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale transferă competențe pe care le exercită în prezent autorităților administrației publice locale de la... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Acțiunea în spațiu a normei juridice

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND NORMA JURIDICĂ 1.1 Noțiunea normei juridice Ceea ce numim „Dreptul” unui anumit popor este întotdeauna o totalitate de reguli, de norme, înăuntrul cărora activitatea, conduita omenească ne apare ca trebuind să se limiteze. Realizarea dreptului, a prevederilor actelor normative,... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Rolul patrimoniului unesco în societatea globală

Obs. preliminarii: Lucrarea de față reprezintă o parte din cap. al 2-lea al lucrării de dizertație „Patrimoniul UNESCO”. Am ales acest capitol deoarece mi se pare că se pretează la o analiză conform cerințelor cursului de Etică și integritate academică. Acest articol se oprește asupra câtorva dintre multiplele... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Constatarea contravenției și motivele de nulitate ale procesului verbal

INTRODUCERE Constatarea faptei contravenționale reprezintă nucleul unui proces contravențional, iar noile condiții sociale impun persoanelor responsabile de constatarea contravenției de a se perfecționa în măsura respectării exigențelor legale. Instituția constatării faptei contravenționale este o verigă a ramurii... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview