Toate referatele din domeniul Administratie Publica

 • Identificarea avantajelor si dezavantajelor regionalizarii administrativ

  Descentralizarea reprezintă un proces fundamental ce constă în deplasarea puterii de la centru spre periferie. Astfel, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale transferă competențe pe care le exercită în prezent autorităților administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor sau orașelor, după caz, respectând principiul subsidiarității . Procesul descentralizării administrative generează o mulțime de efecte ce constau în:...

 • Actiunea in spatiu a normei juridice

  I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND NORMA JURIDICĂ 1.1 Noțiunea normei juridice Ceea ce numim „Dreptul” unui anumit popor este întotdeauna o totalitate de reguli, de norme, înăuntrul cărora activitatea, conduita omenească ne apare ca trebuind să se limiteze. Realizarea dreptului, a prevederilor actelor normative, înseamnă aducerea la îndeplinire a normelor juridice prin respectarea și executarea acestora de către persoanele fizice și subiectele colective de drept precum și aplicarea normelor...

 • Rolul patrimoniului unesco in societatea globala

  Obs. preliminarii: Lucrarea de față reprezintă o parte din cap. al 2-lea al lucrării de dizertație „Patrimoniul UNESCO”. Am ales acest capitol deoarece mi se pare că se pretează la o analiză conform cerințelor cursului de Etică și integritate academică. Acest articol se oprește asupra câtorva dintre multiplele valențe care pot fi atribuite Patrimoniului umanității, construcție unică și generoasă, care în opinia unuia dintre „părinții săi” ar fi greu de realizat astăzi . Conceptul de...

 • Constatarea contraventiei si motivele de nulitate ale procesului verbal

  INTRODUCERE Constatarea faptei contravenționale reprezintă nucleul unui proces contravențional, iar noile condiții sociale impun persoanelor responsabile de constatarea contravenției de a se perfecționa în măsura respectării exigențelor legale. Instituția constatării faptei contravenționale este o verigă a ramurii dreptului contravențional procedural care are ca scop încadrarea faptei antisociale în cadrul legal, iar tendințele societății sunt din ce în ce mai mari. Astfel, prezentul referat...

 • Identificarea avantajelor si dezavantajelor regionalizarii administrative

  Descentralizarea în administrația publică este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcționari numiți de la centru ci de către cei aleși de corpul electoral. În cazul descentralizării, statul nu își asumă singur sarcina administrării, ci o împarte,în anumite cote, cu alte categorii de persoane, cum sunt colectivitățile locale. Sistemul descentralizării înlocuiește puterea ierarhică - specifică centralizării - cu controlul administrativ de legalitate....

 • Discriminarea persoanelor de etnie rroma

  Dezvoltarea cadrului teoretic În ceea ce privește discriminarea exista numeroase teorii. Una dintre acestea pornește de la ideea stereotipurilor si prejudecăților. Un fenomen cu care interactioneaza discriminarea este cel de stigmat, cei stigmatizați devenind astfelr ținta tratamentelor diferențiate. Minoritațile stigmatizate, spune Goffman, sunt acei oameni care au anumite atribute ce îi determină pe ceilalți oameni sa le interzică acceptare totală din partea societații. Stigmatul...

 • Analiza managementului funtiei publice dintre Romania si Marea Britanie

  Orice domeniu de activitate al vieții politice, economice, sociale, că și al celui administrativ din orice țară este compus din oameni organizați în colectivități, mai mari sau mai mici, în funcție de importantă activității respective. Din acesta perspectiva, în literatură de specialitate, străină și românească, se subliniază că „administrația publică nu este altceva decât o colectivitate umană care organizează acțiuni în favoarea altor oameni”. Acest fapt explică și „creșterea importanței...

 • Analiza managementului functiei publice Romania - Italia

  Analiza funcției publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcția publică și funcționarul public constituie instituții juridice care în România au apărut încă de la jumătatea secolului al XIX-lea și în legătură cu care s-a manifestat o evoluție sinuoasă determinată, în principal, de succesiunea regimurilor politice. b) Contemporană, tema fiind de acută actualitate în doctrina juridică, soluțiile care au fost exprimate...

 • Organizatia internationala de aviatie civila

  INTRODUCERE - Scurt istoric Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și-a început activitatea la 4 aprilie 1947, după intrarea în vigoare a Convenției pentru Aviația Civilă Internațională semnată la Chicago la 7 decembrie 1944. Organizația are ca scop să asigure aplicarea dispozițiilor Convenției și, în general, să dezvolte principiile și tehnicile navigației aeriene internațio-nale, să stimuleze dezvoltarea transporturilor aeriene, să asigure condițiile de securitate ale zborului....

 • Obstacol comunicare - Cazul Ditrau

  PREZENTAREA CAZULUI „DITRĂU” În cursul lunii ianuarie 2020 o brutărie din localitatea Ditrău, județul Harghita, a angajat 2 muncitori de culoare din Sri Lanka, W.D.P. Piumal de 22 de ani și A.A. Mahinda de 48 ani, pe post de brutari. „Muncitorii au ajuns la Ditrău, o localitate cu 5.000 de oameni, majoritatea etnici maghiari, pentru a câștiga salarii mai mari. La scurt timp după sosire, aproximativ 350 de locuitori au protestat în fața primăriei. Revolta a escaladat când preotul...

 • Realizarea audientei la institutia prefectului Judetul Satu Mare

  INTRODUCERE Audiența într-o instituție publică are la bază, în primul rând, comunicarea. În acest sens e necesar a preciza o definiție a acesteia. Conform specialistului Ioan Radu comunicarea reprezintă acțiunea de a face ca un individ să-ți însușească experiența referitoare la datele și evenimentele ambianței de la un alt individ sau sistem, mai pe scurt, un mod de interacțiune între persoane/grupuri ca relație mijlocită de cuvânt, imagine, gest, semn sau simbol. Pentru a exista o...

 • Dezvoltarea comunitara participativa - aspecte comparative

  Folosim termenul de comunitate pentru a desemna comuniunea, prietenia, uniunea oamenilor „la bine și la greu”, a oamenilor care se privesc unii pe alții, se observă, se înțelege pot merge împreună într‐o direcție, fără ranchiună, suspiciune, ură. Dezvoltarea comunitară este un concept relativ nou care tinde să se afirme din ce în ce mai mult în spațiul științelor socio-umane ridicând tot mai multe pretenții la gradul de disciplină de sine stătătoare care abordează un domeniu distinct al...

 • Particularitati ale regulamentului de ordine interna si contractul colectiv de munca

  1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Aceasta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții angajaților” . De asemenea regulamentul intern fiind documentul intern al unei organizații care se întocmește de...

 • Administratia Publica Londoneza

  INTRODUCERE Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), act Of Settlement (1701), Reform Act(1832), Parliament Act(1911/1959), s.a. Principiile de guvernare se bazează pe tradiție, convenții, regulamente și precedente. Marea...

 • Studiu de caz privind elemetele constitutive ale infractiunii de talharie

  1. Motivația alegerii temei de cercetare Mi-am ales această temă pentru proiect deoarece, în contextul social actual, consider că această infracțiune a căpătat o importanță deosebită datorită degradării sociale, a nivelului de trai din ce în ce mai scăzut, cât și a creșterii continue a criminalității. În cadrul acestei lucrări, am hotărât să aprofundez studiul privind infracțiunea de tâlhărie, ce face parte din cadrul infracțiunilor contra patrimoniului. Această lucrare este structurată pe...

Pagina 1 din 15