Referatele din domeniul Administrație Publică

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ

1. Dreptul Administrativ 1.1.Dfiniție O ramură a dreptului public care reglementează concret sau cu valoare de principiu relațiile sociale din sfera administraței pubice, precum și pe cele de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau structurile private, învestite cu autoritate publică, pe de o parte... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Primele dispoziții privind libera circulație a persoanelor apar în cadrul Tratatului de la Roma(1957), prin care s-a instituit Comunitatea Economică Europeană(CEE), unde s-a decis ,,eliminarea între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulații a persoanelor, serviciului și capitalului”.... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Tratatul de la Maastricht

1. Structura Tratatului de la Maastricht Formele de cooperare întemeiate prin Tratatul Uniunii Europene sunt configurate pe trei piloni: - primul pilon unde Comunitatea Europeană avea misiunea de a asigura buna funcționare a pieței unice, cu o dezvoltare bine conturată, echilbrată și de durată a activităților... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul administrativ din Germania

Sistemul administrativ din Germania este o republică federală caracterizată de o structură administrativă policentrică, un sistem de cooperare la nivel federal și o puternică poziție a Cancelarului Federal. 1. Statul Germania este o republică federală, formată din 16 state sau landuri. Landurile diferă... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011

1. Învățământul superior Învățământul superior este organizat în universități, școli de studii universitare, academii de studii, institute, instituții de învățământ care au obținut autorizația de funcționare provizorie sau acreditarea. Instituțiile de învățământ superior furnizează educație ce desfășoară... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rechiziția de bunuri

1. Subiectele și obiectul raportului juridic al rechiziție Raportul juridic de rechiziție este un raport juridic de drept administrativ, în cadrul căruia statul impune agenților economici, instituțiilor publice sau altor persoane juridice și fizice, să predea folosința temporară și, în cazul bunurilor consumabile... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Procese - Verbale

PROCESUL VERBAL de consemnare nr.174/ 14 AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din data: 03.02.2016, de la ora: 10.00, sala: Festivități Ședința s-a desfășurat în prezența a 17 membri (câte un reprezentant din fiecare grupă), din efectivul total... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică

Atribuirea contractelor de achiziție publică reprezintă procesul prin care autoritățile publice selectează și contractează furnizorii de bunuri sau servicii pentru nevoile lor. Acest proces trebuie să fie transparent și să respecte principiile de concurență, egalitate de tratament și non-discriminare, pentru a... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese aplicabil aleșilor locali și funcționarilor publici

Problema conflictului de interese este una delicată și importantă pentru orice stat întrucât persoanele care sunt numite sau alese în funcții sau demnități publice trebuie să slujească interesul general și binele public. Sediul materiei este Legea 161 din 2003 unde la articolul 70 al acestui act normativ se arată... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Interpretare cazul AFSU

1. Cadrul. Care au fost condi.iile sociale, economice, .i, în special, cele politice ale mediului în care a avut loc cazul men.ionat. Cadrul socio - economic al cazului AFSU este reprezentat de permanentele bariere birocratice .i de sentimentul de neîncredere în aceasta agen.ie guvernamentala, determinat de e.ecului... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Organismele de Suveranitate Națională - Parlamentul României

1. Scurt istoric Regulamentul organic, legea cvasi-constituțională promulgată în 1831-1832 de către autoritățile imperiale rusești în Țara Românească și Moldova, a constituit fundamentul instituției parlamentare în Principatele Române. Constituția din 1866 a definit funcționarea Parlamentului în concordanță cu... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul proiectelor europene

1. Definiții ale proiectului Managementul proiectelor constă în aplicarea cunoștințelor, capacităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Condiția femeii și a copilului în Islam

INTRODUCERE Într-o lume aflată în continuă dezvoltare, în care conceptul de globalizare este tot mai larg răspândit, există anumite țări care reușesc să evite acest trend, de care este legată și emanciparea femeii. Rolul tradițional al femeii era acela de soție. Ca soție, ea trebuia să se ocupe de creșterea și... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Politica de mediu - România

1. Introducere în topica eseului În acest eseu, scopul meu principal este să prezint și să detaliez politica de mediu (European Green Deal) din Uniunea Europeană. Voi oferi ipoteza și importanța acestei politici, evoluția sa în cadrul Uniunii Europene alături de un studiu de caz efectuat pentru România pentru a... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Procedura în fața primei instanțe de Contencios Administrativ

Introducere Cuvântul contencios derivă din latinescul contendo, contendere, care evocă ideea unei înfruntări prin luptă, dispută, controversă, ceea ce înseamnă că atunci când spunem contencios avem în vedere o acțiune, un demers contradictoriu, prin care cele două părți implicate într-un litigiu se luptă pentru... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul funcționariilor publici

Noțiuni introductive Funcția publică poate fi definită ca situația juridică legal determinată a persoanei fizice învestite cu prerogative în realizarea competenței unei autorității publice, în regim de putere publică, având ca scop realizarea în mod continuu a unui interes public. Noțiunea de funcție publică, s-a... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Procesul decizional

Noțiuni introductive Funcția publică poate fi definită ca situația juridică legal determinată a persoanei fizice învestite cu prerogative în realizarea competenței unei autorității publice, în regim de putere publică, având ca scop realizarea în mod continuu a unui interes public. Noțiunea de funcție publică, s-a... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Particularitățile politicii de produs pe piața B2B

Politica de produs este principala componentă a mixului de marketing atât într-o întreprindere, cât și pe piața bunurilor productive. Fundamentarea politicii de produs, este punctul de plecare în definirea mixului de marketing a întreprinderii. Acest lucru presupune precizarea clară a obiectivelor, strategiilor și... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat

INTRODUCERE Autonomia locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale însuși fiind unul din acestea. Din acest principiu rezultă că trebuie să existe o legătură organică între autonomia locală și lege, dintre interesele locale și interesele naționale... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța capitalului social pentru dezvoltarea comunității

Comunitatea reprezintă un grup de oameni care au credințe, interese, obiceiuri sau norme de viață comune (DEX 09 2009), precum și totalitatea locuitorilor unei localități (MDA 2 2010). Profesorul de sociologie, Phil Bartle, vede comunitatea ca pe o „construcție sociologică” formată nu din oameni, având credința că... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnici moderne de investigare a criminalității

1. Introducere Progresul științei la nivel mondial a creat oportunitatea dezvoltării unor științe interdisciplinare, care au adus un beneficiu însemnat metodelor și tehnicilor speciale de investigare a cauzelor penale. De la metodele clasice, care este adevărat că încă se mai regăsesc în activitatea judiciară a... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Relații publice - IKEA

1. Elaborati un plan de relatii publice pentru o organizatie pe care o cunoasteti. ISTORIC 464 de magazine IKEA in 63 de piete. Primul magazin IKEA a fost deschis în 1958 în Älmhult, Suedia. In Romania, primul magazin IKEA, a fost deschis in Bucuresti - Baneasa ”Feeria” Shopping, pe 21 martie 2007. In 24 iunie... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza relațiilor cu furnizorii în cadrul firmei SC VIA GOFRERIA SRL

Introducere Practica a demonstrat ca nu exista organizatii productive prospere care sa nu acorde atentia cuvenita aprovizionarii. Achizitiile, aprovizionarile constituie o parte importanta a functiei comerciale a oricarei firme, deoarece aceste activitati sunt definitorii pentru insasi desfasurarea productiei... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de drept administrativ special

INTRODUCERE Resursele umane din instituțiile publice reprezintă anumite particularități în funcție de specificul activităților desfășurate în cadrul instituțiilor publice. Pentru îndeplinirea intereselor principale ale administrației, și anume satisfacerea intereselor generale ale comunității, prin lege s-au... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Omenii întreabă care este diferența dintre șef si lider

Realizați un eseu pornind de la citatul : “ Omenii întreabă care este diferența dintre șef si lider. Liderul dă tonul, șeful își asumă succesul, liderul conduce, șeful da ordine.” ( THEODORE ROOSEVELT) ”Leadership-ul este un proces de influență socială, care maximizează eforturile celorlalți spre atingerea... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview