Administratia Publica Londoneza

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Administratia Publica Londoneza.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Mădălina Mihăilecu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

INTRODUCERE 3
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ DIN MAREA BRITANIE 5
Autoritatea locală din Londra - Greater London 6
City of London 11
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

INTRODUCERE

Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), act Of Settlement (1701), Reform Act(1832), Parliament Act(1911/1959), s.a.

Principiile de guvernare se bazează pe tradiție, convenții, regulamente și precedente.

Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară, în care șeful statutului „domnește dar nu guvernează” , monarhia acționând în limitele stabilite de Constituție. Guvernul ales acționează în numele Coroanei, iar puterile personale pe care Monarhul obișnuia să le aibă sunt acum folosite pentru îndrumarea, sfătuirea primului - ministru și a Guvernului.

Autoritatea legislativă

Puterea legislativă este exercitată de un parlament bicameral, format din camera Comunelor ( 659 membri, aleși prin vot direct, pentru un mandat de maximum 5 ani, intre care 120 sunt femei, iar 9 sunt reprezentanți ai minorităților etnice ) și Camera Lorzilor (peste 1200 pairi). Legea din 1999 privind Camera Lorzilor stabilește un numar de 92 membri care moștenesc statute de membri in această cameră.

Autoritatea executivă

Puterea executivă este exercitată de un guvern, care este condus de un Prim-Ministru, de obicei liderul celui mai bine reprezentant partid in Camera Comunelor. Șeful Guvernului este Prim Ministrul, unul din liderii Politici ai Partidului, care a câștigat alegerile și este nominalizat de Regină. Prin convenție Regina invită toți liderii partidelor politice care conduc majoritatea în Camera Comunelor pentru ai consulta în vederea formarii unui Guvern.

Cabinetul primului ministru este constituit din aproximativ 20 de miniștri, în marea lor majoritate membri ai Parlamentului și doar câțiva făcând parte din Camera Lorzilor. Cei mai mulți miniștri din Cabinet conduc departamente majore, în timp ce câțiva dintre ei nu au responsabilități specifice sau au responsabilități cumulate, cum ar fi Lordul Președinte al Consiliului sau Lordul Păstrător al Sigiliului. În responsabilitățile membrilor Cabinetului se imbină cele doua ramuri ale guvernării, ei fiind membri în același timp ai executivului și ai legislativului .

Majoritatea miniștrilor care fac parte din Cabinet conduc departamente centrale de importanță majoră. Ministerele sunt principalele componente prin care Guvernul își fundamentează și exercită politica proprie .

Autoritatea juridică

Regatul Unit nu are o Curte Constituționala, nu are un sitem unitar de Curți și nu are o separare clară a legilor publice și private așa cum de altfel există în majoritatea țarilor europene. Structura Curții în UK este complexă cu diferențe nu doar între legile civile și penale, dar și între părțile componente ale Regatului Unit.

In ceea ce privește managementul public, această țară prezintă și cîteva elemente specifice:

- constituția se fundamentează pe regulamente, statute, legi, tradiții și nu apare intr-o formă scrisă;

- Parlamentul prezintă și Curtea Constituțională;

- puterea Parlamentului nu este folosită in situații arbitrare

- Parlamentul este complet suveran, neputînd fi constrîns intr-un mod sau altul de către puterea executivă;

- Parlamentul controlează executivul, și are puterea de a respinge deciziile Curții Legislative.

Fisiere in arhiva (1):

  • Administratia Publica Londoneza.docx

Bibliografie

Armenia Androniceanu, Sisteme administrative in statele din Uniunea Europeana, Studii Comparative, Ed. Universitară, Bucuresti, 2007
Ioan Alexandru, Mihaela Cărăușan, Dreptul administrativ în Uniunea Europeana, Ed. Lumina Lex, București, 2007
Victor Duculescu, Drept constituțional comparat, Ed. Lumina Lex, București, 1996, pag. 253
Tony Travers “50 years of the London boroughs”, London School of Economics and Political scientes, Guidhall, London, 2015
ANAF,Proiect european “Analiza comparativă între modelul asiatic și cel vest european de exercitare a prerogativelor reprezentantului puterii executive în teritoriu” , 2013 accesat pe site-ul http://www.anfp.gov.ro/
https://books.google.ro/books?id=OqVrAwAAQBAJ&pg=PA369&dq=governing+the+london+region&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjhrK7G3IntAhVD6RoKHRq0DBIQ6AEwAnoECAMQAg#v=onepage&q=governing%20the%20london%20region&f=false
https://www.britannica.com
https://carrers.cityoflondon.gov.uk
www.cityoflondon.gov.uk
https://www.londoncouncils.gov.uk/who-runs-london/essential-guide-london-local-government
https://www.londonfirst.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation
https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra_Mare