Evaluarea performantelor individuale in administratia publica din Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evaluarea performantelor individuale in administratia publica din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen lung, prin creșterea productivității și a eficacității angajaților și prin dezvoltarea competențelor acestora. Este un proces continuu, dinamic, orientat către viitor, care are ca scop optimizarea activității organizației, și care implică o înțelegere comună a obiectivelor organizaționale și a standardelor de performanță și competență dezirate.

Proiectarea unui sistem eficace de management al performanței pornește de la rezultatele analizei muncii și nu poate fi implementat fără o descriere clară a atribuțiilor și responsabilităților fiecărui post și a competențelor necesare pentru ocuparea acestuia. Pentru performanță în activitate, este necesară compatibilitatea dintre angajat și cerințele generale și specifice ale postului, un factor de măsurare a acesteia fiind evaluarea performanțelor individuale.

În această lucrare doresc să evidențiez importanța încorporării în evaluarea perfomanțelor personalului adminstrației publice a mai multor forme de evaluare, cu precădere evaluarea gradului de satisfacție a cetățeanului cu privire la serviciile oferite de către instituții și evaluarea de către colegi, acestea fiind necesare pentru a se contura o perspectivă cât mai cuprinzătoare a raportului dintre individ și organizație.

Procesul de măsurare a performanței în sectorul public este recunoscut ca fiind unul dificil, datorită multitudinii persoanelor implicate - clienți curenți și potențiali, cetățeni cu drept de vot, reprezentanși aleși, organizații nonprofit, sindicate etc., datorită lipsei unui mediu concurențial, naturii serviciului public oferit, compexității mediului socio-politic dar și datorită influenței valorilor politice. Pornind de la aceste considerente generale, se pot identifica cinci categorii de performanțe în instituțiile publice: financiare, bugetare, manageriale, politice și profesionale, care determină semnificativ celelalte categorii de performanțe.

Noțiunea de evaluare a performanțelor a fost definită de-a lungul timpului de importanți specialiști în domeniu, fiecare aducând în discuție noi aspecte și orientări ale întregului proces. În sens larg, evaluarea performanțelor este procesul prin care un evaluator apreciază sau estimează performanța unui individ în raport cu standardele stabilite, precum și cu reprezentarea sa mentală, propriul sistem de valori sau cu propria percepție privind performanța obținută.

Evaluarea performanțelor este un proces indispensabil pentru managementul resurselor umane, având ca scop determinarea gradului de performanță a unui salariat în raport cu standardele stabilite, fiind fundamentală pentru dezvoltarea performanțelor profesionale, fapt ce conduce la creșterea beneficiilor atât pentru organizație, cât și pentru individ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea performantelor individuale in administratia publica din Romania.docx

Bibliografie

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ghidul angajatorului în funcția publică
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2015-2020
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Rapoartele privind managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, 2009-2019
Chraif, M. (2013), Tratat de psihologia muncii. Aplicații practice în organizații și resurse umane. Volumul I. Fundamentele psihologiei muncii, București: Editura Trei, 324-396
Daley D. (1992), Public Productivity and Management Review, Pay for performance, Performance Appraisaland Total Quality Management, vol. 16, nr.1, United States of America, 39-49
Novac C. (2012) Evaluarea performanței angajaților, Note de curs, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Ordonanța de Urgență a Guverului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Popa, M. (2008), Introducere în psihologia muncii, Iași: Polirom, 58-75
Primăria Sectorului 5 București, Procedură operațională privind evaluarea performanțelor
Schmitt, N. W. PhD & Highhouse, S. PhD (2013), Handbook of Psychology. Volume 12: Industrial and organisational psychology, United States of America: John Wiley & Sons Inc., 61-103, 141-183
Vărzari, A. (2017), Revista Administrarea Publică, Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică, Chișinău: Academia de Administrare Publică