Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2615
Mărime: 23.84KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 4

Extras din referat

Atribuirea contractelor de achiziție publică reprezintă procesul prin care autoritățile publice selectează și contractează furnizorii de bunuri sau servicii pentru nevoile lor. Acest proces trebuie să fie transparent și să respecte principiile de concurență, egalitate de tratament și non-discriminare, pentru a asigura utilizarea eficientă și economică a fondurilor publice.

Pentru a îndeplini aceste obiective, autoritățile publice folosesc instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică, care sunt reglementate de legislația europeană și națională în domeniu.

Acordurile-cadru sunt atribuite de către autoritatea contractantă prin aplicarea diferitelor proceduri, cum ar fi:

- licitația deschisă,

- licitația restrânsă,

- negocierea competitivă,

- dialogul competitiv,

- parteneriatul pentru inovare,

- negocierea fără publicare prealabilă,

- concursul de soluții,

- procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice,

- procedura simplificată.

Durata acestor acorduri nu poate depăși 4 ani, cu excepția cazurilor justificate temeinic de autoritatea contractantă.

În timpul procedurii de atribuire a acordului-cadru, autoritatea contractantă decide prin documentele achiziției dacă acesta se va încheia cu un singur operator economic sau cu mai mulți operatori economici. Autoritatea contractantă trebuie să stabilească operatorul economic sau operatorii economici care vor face parte din acordul-cadru respectiv prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție, criteriului de atribuire și factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.

Contractele care decurg din acordul-cadru pot fi încheiate doar între autoritatea contractantă sau autoritățile contractante menționate în anunțul de participare și operatorul economic sau operatorii economici care fac parte din acordul respectiv.

Modificările semnificative ale termenilor și condițiilor stabilite inițial în acordul-cadru nu sunt permise în clauzele unui contract atribuit în executarea acestuia. În cazul în care acordul-cadru este atribuit unui singur operator economic, acesta trebuie să specifice obligațiile principale ale operatorului economic, precum și prețurile unitare din oferta acestuia, care vor fi folosite pentru a determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.

Autoritatea contractantă trebuie să respecte condițiile tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru atunci când atribuie contracte de achiziție publică subsecvente. Înainte de a atribui un astfel de contract, autoritatea contractantă poate solicita operatorului economic să completeze oferta, prin consultare scrisă. În cazul în care acordul-cadru este atribuit mai multor operatori economici, acesta poate fi executat într-unul dintre modurile următoare:

a) În cazul în care acordul-cadru conține toți termenii și condițiile necesare pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor, se stabilește operatorul economic care va efectua aceste activități, reluarea competiției nu este necesară conform termenilor și condițiilor din acordul-cadru.

b) În cazul în care acordul-cadru nu conține toți termenii și condițiile necesare pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor, atunci reluarea competiției între operatorii economici care fac parte din acordul-cadru este necesară.

c) Este posibil să existe o combinație a celor două situații menționate mai sus, adică să fie necesară reluarea competiției pentru anumite activități, iar pentru altele nu, în funcție de documentația de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, numai dacă această opțiune este prevăzută în termenii și condițiile acordului-cadru.

Dacă în documentația de atribuire a unui acord-cadru, autoritatea contractantă a specificat criterii obiective pentru a determina ce operator economic va fi responsabil pentru execuția lucrărilor, prestarea serviciilor sau furnizarea produselor care sunt incluse în acordul-cadru, atunci se aplică dispozițiile lit. A).

Bibliografie

Aurelia Botica și alții, Ghidul achizițiilor publice pentru autoritățile contractante, Editura IDIS „Viitorul”, Chișinău, 2017

Mircea Valentin Cârlan, Procedura achizițiilor publice cu referire specială la cele finanțate din fonduri europene, Editura Wolters Kluwer, București, 2013

Dan Cimpoeru, Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, Editura C.H. BECK, București, 2017

Oliviu Puie, Contenciosul special în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii, Editura Universul Juridic, București, 2018

Monica Amalia Rațiu, Dreptul achizițiilor publice, vol. I, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2018

Dumitru-Daniel Șerban, Achizițiile publice. Teoria și practica jurisdicției administrative, Editura Hamangiu, București, 2012

Dumitru-Daniel Șerban, Jurisprudență comentată în materia achizițiilor publice, vol. II, București, Editura Wolters Kluwer, 2010

www.ccr.ro

www.juridice.ro

Preview document

Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 1
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 2
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 3
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 4
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 5
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 6
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Drept administrativ

I. Statul, guvernarea si administratia publica 1. Notiunea de administratie publica Etimologic, termenul de administratie provine din limba...

Te-ar putea interesa și

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Management achiziții publice

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN Procedura – P01: Iniţierea auditului ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA Serviciul Audit...

Achiziție prin licitație deschisă

1. ANUNT DE PARTICIPARE AUTOTURISME Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Primaria Sector 5,...

Sistemul achizițiile publice în România

1. Suportul legislativ si domeniul de aplicare al achizitiilor publice. 1.1. Cadrul institutional si legislativ. Sistemul achizițiilor publice...

Raport practică - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Administraţia publică reprezintă palierul de mijloc, palierul de legătură între puterea politică şi societate, mai exact administraţia publică...

Prețul și practicile anticoncurențiale

Introducere Politica de concurentă este esentială pentru garantarea functionării mecanismelor economiei libere, sustinând existenta unui mediu...

Achiziții Publice

Actele normative din domeniul achizitiilor publice in Romania sunt: ð O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice (M.O.R. nr. 241/11mai 2001)...

Ai nevoie de altceva?