Interesul superior al copilului

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2250
Mărime: 17.11KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Interesul superior al copilului este o noțiune abstractă, destul de greu de stabilit, astfel că realizarea lui presupune recunoașterea și garantarea unor prerogative fundamentale ale copilului și ale omului în general, cu mențiunea că garantarea lor în cazul copilului presupune luarea în considerare a faptului că un copil are nevoi speciale datorită varstei și gradului său de maturitate.

Una dintre primele reglementări internaționale ale acestui principiu se regăsește, încă din anul 1924, în Declarația drepturilor copilului, adoptată de Liga Națiunilor, prin care se precizează că „omenirea datorează copilului ce-i mai bun din ceea ce poate oferi”. Prevederea dată a fost preluată și dezvoltată în Declarația drepturilor copilului, adoptată în 1959 de Adunarea Națională a Națiunilor Unite, care prevede că: „Copilul se va bucura de o protecție specială și i se vor oferi facilități prin lege și prin mijloace menite să-i asigure o dezvoltare fizică, mentală, spirituală și socială normale, în condițiile libertății și demnității. În adoptarea legilor necesare realizării acestui scop, se va avea în vedere interesul superior al copilului”.

Interesul copilului este configurat de totalitatea drepturilor sale fundamentale, cum ar fi dreptul la integritate fizică și psihică, dreptul la identitate, dreptul la liberă exprimare și dreptul la libertatea de gandire, dreptul la protecția împotriva oricăror forme de violență, vătămare, abuz fizic sau mintal, abandon și neglijență, dreptul la învățătură etc., drepturi la care trebuie să se raporteze acțiunile tuturor factorilor „ale căror responsabilități generale, sectoriale ori specifice implică relația cu copilul - de la părinți la sistemul de învățămînt, sistemul medical, societatea în ansamblul ei”.

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. Reprezintă singura finalitate a acțiunilor părinților și singurul criteriu care justifică intervenția statului în raporturile dintre părinți și copii. Acest interes trebuie avut în vedere atunci cînd exercită drepturile și îndatoririle ce compun ocrotirea părintească, dar și de stat atunci cînd își exercită funcțiile legislativă, executivă și judecătorească în probleme referitoare la copii sau în care sînt implicați copiii.

Cercetările au arătat că este în interesul superior al copilului dacă:

- copilul este crescut de ambii părinți împreună, chiar dacă aceștia locuiesc separat;

- fiecare părinte îl încurajează pe copil să păstreze relații bune cu celălalt părinte;

- copilului îi este explicat modul în care funcționează înțelegerea dintre părinți, în special cu privire la modul în care își va petrece timpul cu fiecare dintre ei;

- copilul nu trebuie să fie expus la niciun conflict dintre părinți, indiferent de subiectul acestuia;

- părinții îl sprijină pe copil să păstreze relațiile cu persoanele importante, de referință, din viață lui, atît cu membrii ai familiei, în special cu bunicii, cat și cu prietenii;

- noii parteneri ai părinților trebuie să aibă o relație bună cu copilul și să sprijine planul părinților în ceea ce privește exercitarea autorității

Bibliografie

-Obligatia legala de intretinere- Andreea Draghici, Ramona Duminica, editura Universul Juridic, 2014

-Protectia Juridica a drepturilor copilului- Andreea Draghici, editura Universul Juridic , 2013

- Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

-Lg 18/1990

-Codul Civil

-Lg 272/2004

-Lg 273/2004

-https://ro.wikipedia.org/wiki/Interesul_superior_al_copilului

-https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-263-principiul-interesului-superior-al-copilului-dispozitii-speciale-incetarea-persoanei-juridice

-https://www.juridice.ro/191328/interesul-superior-al-copilului-si-autoritatea-parinteasca.html

Preview document

Interesul superior al copilului - Pagina 1
Interesul superior al copilului - Pagina 2
Interesul superior al copilului - Pagina 3
Interesul superior al copilului - Pagina 4
Interesul superior al copilului - Pagina 5
Interesul superior al copilului - Pagina 6
Interesul superior al copilului - Pagina 7
Interesul superior al copilului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Interesul superior al copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Transparența decizională și dispoziția de a comunica a autorităților publice - Efectele lor asupra bunei guvernări

Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze şi să analizeze procedurile de transparenţă decizională în administraţia publică din România.De...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Primăria Municipiului București

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil:...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Evoluția PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost...

Te-ar putea interesa și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Adoptia - Instrument Juridic Intern si International de Protectie a Copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Protectia Copilului in Dreptul Familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Copiii cu părinti deținuți

Introducere In cazul copiilor cu parinti detinuti, institutiile care au cel mai important rol sunt scoala si sistemele de asistenta sociala, intre...

Tutela Minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Adopția Națională și Internațională

ARGUMENT Prin lucrarea de faţă, am încercat cu destulă modestie să aduc în actualitate unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Ai nevoie de altceva?