Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2205
Mărime: 32.15KB (arhivat)
Publicat de: Cristian Ciortan
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Învățământul superior

Învățământul superior este organizat în universități, școli de studii universitare, academii de

studii, institute, instituții de învățământ care au obținut autorizația de funcționare provizorie sau acreditarea.

Instituțiile de învățământ superior furnizează educație ce desfășoară activități de învățământ pe bază de programe de studii autorizat, de nivel universitar.

Sarcina învățământului superior prevăzută în cadrul art.117 din Legea nr.1/2011 a educației naționale , este de a da naștere și de a transmite cunoștințe pe baza studiului, și a experienței dobândite către societate, prin:

- formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio - economic;

- cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală, și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.

Programele de studii universitare sunt reunite pe domenii de studii și organizate pe trei cicluri de studiu: licență, master, doctorat.

Pentru admiterea în învățământul superior, pot participa numai absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. Procedura de selecție și admitere, poate fi:

- pe baza mediei obținute de candidați la examenul de bacalaureat și la diverse discipline studiate în timpul liceului;

- pe baza notei obținute la un examen de admitere oganizat integral de instituția de învățământ superior.

Persoana admisă la un program de studii universitare de licență, master sau doctorat, are calitatea de student, respectiv student doctorand, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv. În cazul întreruperii studiilor, nu mai poate păstra această calitate. Instituția de învățământ superior semnează cu fiecare student la începerea studiilor, un contract de studii universitare care coincide cu prevederile regulamentelor organizatorice și cu desfășurarea programelor de studii. Contractele nu se modifică în timpul anului universitar.

În cadrul art.144 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, prevede că succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este derminat prin evaluări sumative de tip examen și prin evaluarea continuă. Instituțiile de învățământ superior au la dispoziția lor, metodologii de examinare aprobate de senatul universitar, care au în vedere asigurarea

calității și respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară.

2. Studiile universitare de licență

Programele de studii universitare de licență se pot organiza la formele de învățământ cu frecvență, frecvență redusă și la distanță.

La învățământul cu frecvență, durata studiilor universitare este de 3-4 ani, și corespunde unui număr de 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii.

Programele de studii de licență din domeniile reglementate de Uniunea Europeană, se pot organiza numai la forma de învățământ cu frecvență.

Studiile universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență se organizează în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

În cadrul art.151 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, dispune că pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau diplomă echivalentă, cu mențiunea că, în cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior pot stabili facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea candidaților la programe de studii de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Pentru finalizarea studiilor universitare de licență, este necesar un examen de diplomă, sau de licență. Pe diploma de licență se menționează toate informațiie necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, forma de învățământ, și titlul absolvit.

Diploma de licență este însoțită de suplimentul de diplomă, în limba română, și într-o limbă de circulație internațională.

Bibliografie

- ***https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/ro/national-education-systems/romania/invatamantul-superior

- ***https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf

- ***https://educar.ro/index.php/en/resources/46-cadul-european-al-calificarilor

- Barbu, Vlad, Dreptul muncii, Curs, 2012, p. 77

- Barbu, Vlad, Dreptul muncii, Curs, 2012, p. 80

- ***https://www.edu.ro/etichete/iosud

- ***https://doctorat.unibuc.ro/consiliul-studiilor-universitare-de-doctorat/

- *** https://www.aracis.ro/

- *** http://www.cncs-nrc.ro/

- ***http://www.cnatdcu.ro/

Preview document

Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 1
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 2
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 3
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 4
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 5
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 6
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 7
Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011 - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Programele de studii universitare prevazute de legea educatiei nationale nr. 1 pe 2011.docx

Te-ar putea interesa și

Analiza procedurii obținerii gradelor didactice a personalului din învățământul preuniversitar din România

Evoluţia în carieră se realizează prin obtinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MUNCII I. Dreptul muncii – ramură de drept I. 1. Reglementarea muncii În Dicţionarul General al Limbii...

Ai nevoie de altceva?