Veniturile bugetare

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3884
Mărime: 35.58KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Dragoș
Specializare: Administrație Publică și Management în Context European
Materie: Buget și Trezorerie Publică

Cuprins

Administrație Publică și Management în Context European

Extras din document

Introducere

1. Bugetul - concept și evoluție

Termenul de “buget” își are originea în limba latină desemnând sac cu bani, fiind regăsit cu același sens și în limba franceză, semnificând sac, pungă sau cufăr în care se păstrau obiectele personale sau banii atunci când se întreprindea o călătorie.

Definirea juridică a bugetului este întâlnită în România, pentru prima dată, în anul 1929, odată cu adoptarea Legii asupra contabilității publice și asupra controlului bugetului și patrimoniului public.

Bugetul, în sensul acestei legi, reprezentă actul prin care erau prevăzute și în prealabil probate veniturile și cheltuielile anuale ale statului și ale tuturor serviciilor publice . Această modalitate de definire a bugetului își are originea în decretul din 13 mai 1862 asupra contabilității publice din Franța unde se reglementează bugetul ca fiind actul prin care sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile anuale ale statului sau ale altor servicii pe care legile le supun acelorași reguli.

Legea asupra contabilității publice din 1929, amintită anterior mai aduce și o serie de alte noutăți față de reglementările legale anterioare:.

- se face o distincție precisă între funcțiunile de administrator, mânuitor de bani și materiale publice (aici e vorba de funcția de trezorier al bugetului);

- se instituie obligativitatea inventarierii patrimoniului statului (mai ales aactivelor publice);

- se introduce durata anului bugetar de 12 luni, în loc de 18 luni;

- se fixează termenul legal în care se elaborează și se depune bugetul;

- se introduce distincția precisă între cheltuielile ordinare și cheltuielile deinvestiție;

- se introduce controlul financiar preventiv;

- se stabilesc cele 4 etape în angajarea cheltuielilor;

- se introduce carnetul de impozite al contribuabililor și controlul asupra averii funcționarilor;

- se introduce contabilitatea în partidă dublă;

- se înființează bugetul interior al fiecărui Departament precum și distribuțialunară a creditelor, pentru a se înlătura neajunsurile provenite din fluctuațiilelunare de încasări.

Legea organică menționată nu face o distincție clară între noțiunea de buget al Statului și bugetele locale, amândouă fiind din acest punct de vedere acte prin care sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile publice aprobate de autoritățile competente.

Anul 1933 este anul în care prin adoptarea legii pentru organizarea finanțelor locale se pun bazele legale ale bugetelor locale.

Legea pentru organizarea finanțelor publice locale publicată în Monitorul Oficial nr.88 din 14 aprilie 1933 aduce și ea la rândul ei o serie de noutăți față de reglementările anterioare:

- veniturile administrației locale se împart în grupe distincte astfel:

a) venituri ordinare;

b) venituri extraordinare;

c) venituri cu destinație specială;

d) venituri diverse.

În evoluția finanțelor publice apariția bugetului este generată de necesitatea obiectivă de a reflecta nevoile publice sub forma cheltuielilor financiare publice și resursele financiare publice sub forma veniturilor publice ce au drept scop finanțarea cheltuielilor financiare publice.

Sistemul bugetar constituie cadrul organizatoric prin care se încasează, și se repartizează veniturile bugetare astfel procurate. De asemenea, reprezintă totalitatea relațiilor economice exprimate sub formă bănească, rezultat al repartiției venitului național, relații ce apar cu prilejul constituirii și repartizării fondurilor financiare publice la și de la dispoziția statului, precum și a unităților administrativ teritoriale, în scopul satisfacerii nevoilor sociale generale ale societății. Principalele caracteristici ale acestor relații economice sunt: conținutul economic, exprimarea valorică, rezultatul repartiției valorii nou create, constituirea și repartizarea de fonduri financiare publice, implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice.

2. Conținutul bugetului public

Din punctul de vedere al conținutului, bugetul public poate fi analizat ca: document, act juridic, sistem de fluxuri financiare și instrument de politică economică. Bugetul de stat este un documnt în care sunt prevăzute și aprobate, în fiecare an, veniturile și cheltuielile publice ale statului. Sub aspect juridic, bugetul de stat este un act juridic în care se prevăd și se aprobă, prin lege, veniturile și cheltuielile anuale ale statului. Astfel, ca lege, bugetul public este:

- act de previziuni, indicând resursele bănești ale statului și destinațiile acestora sub forma cheltuielilor;

- act de autorizare, prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să perceapă si sa cheltuiasca venituri, potrivit prevederilor legale;

- act anual, respectiv al anului bugetar pentru care sunt aprobate veniturile și cheltuielile bugetare, precum și al perioadei în care se realizează execuția indicatorilor bugetari.

Bibliografie

1. Antonio, Silviu Mutulescu, Buget și trezorerie publică, Editura Sitech, Craiova, 2017;

2. Ungureanu M.A., (coord.) Buget și trezorerie publică, Editura Universitară, București, 2011;

3. Condor I., Dreptul finanțelor publice, Editura Fundația România de Mâine, București, 2006;

4. Moșteanu, T., coord Buget și trezorerie publică, Ed. Universitară, Buc. 2005.

Preview document

Veniturile bugetare - Pagina 1
Veniturile bugetare - Pagina 2
Veniturile bugetare - Pagina 3
Veniturile bugetare - Pagina 4
Veniturile bugetare - Pagina 5
Veniturile bugetare - Pagina 6
Veniturile bugetare - Pagina 7
Veniturile bugetare - Pagina 8
Veniturile bugetare - Pagina 9
Veniturile bugetare - Pagina 10
Veniturile bugetare - Pagina 11
Veniturile bugetare - Pagina 12
Veniturile bugetare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Veniturile bugetare.docx

Te-ar putea interesa și

Lucrare Practica - Organizarea si Functionarea SC Aurnivas SRL - Proces Bugetar Public

CAP.1. Organizarea si functionarea SC AURNIVAS SRL 1.1 Scurt istoric SC Aurnivas SRL a fost infiintata in anul 2001, in Iasi, la initiativa...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Cons Electrificarea Instal SRL

Cap. I. Organizare şi funcţionalitate la S.C. Cons Electrificarea Instal S.R.L 1.1 Scurt istoric Societatea “SC Cons Electrificarea Instal SRL” a...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Invest CG SRL

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la S.C. INVEST C&G S.R.L. 1.1. Scurt istoric S.C. INVEST C&G S.R.L. este o societate comercialǎ cu...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Negura SRL

Capitolul I ORGANIZAREA SI FUNCŢIONALITATEA AGENTULUI ECONOMIC Negură S.R.L 1.1. SCURT ISTORIC Societatea Comercială NEGURĂ S.R.L. a fost...

Monografie Agent Economic - SC Infostar SRL

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la S.C. Infostar SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Infostar SRL a fost înfiinţată la 19 septembrie 2002, ca o...

Studiu monografic privind așezarea și perceperea veniturilor bugetare în cazul unui agent economic - SC Humanitas Farm SRL Focșani

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL S.C. HUMANITAS FARM S.R.L. 1.1. Scurt istoric Societatea comercială Humanitas Farm S.R.L. a fost...

Stagiul de Practica Desfasurat la SC Time Com SRL

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE LA SC TIME COM SRL Scurt istoric si obiect de activitate SC TIME COM SRL a fost infiintata la initiativa d-lui Boicu...

Monografie SC Amfitria SRL

CAPITOLUL 1 Organizare şi funcţionalitate la SC AMFITRITA SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Software Development Partnership S.R.L. a fost...

Ai nevoie de altceva?