Activitatea Logistica de Sustinere, Care Ajuta la Implinirea Obiectivelor de Servire a Clientilor - Depozitarea Marfurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Activitatea Logistica de Sustinere, Care Ajuta la Implinirea Obiectivelor de Servire a Clientilor - Depozitarea Marfurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Agronomie, Stiinta Administratiei

Cuprins

Cuprins,
1. Evoluţia conceptului de depozitare
2. Utilitatea depozitării
2.1 Organizarea activităţilor de depozitare
2.2 Programarea activităţilor de depozitare
3. Rolul depozitelor
4.Functiile depozitelor
5. Principalele tipuri de depozite
6. Amplasarea depozitelor
6.1.Metode de amplasare a unui singur depozit
6.2.Metode de amplasare a mai multor depozite
7. Aranjarea mărfurilor în depozit

Extras din document

1. Evoluţia conceptului de depozitare

Prezenţa depozitelor în sistemul logistic este considerată o necesitate de numeroase firme. Definiţia tipică asociată conceptului de depozit subliniază că, în esenţă, acesta este un spaţiu de păstrare a stocurilor de mărfuri. Depozitul a fost frecvent definit în literatura de specialitate ca un loc special destinat pentru adapostirea mărfurilor depuse spre păstrare, prin consimţământul reciproc al deponentului şi depozitarului.

Conceptul de depozitare s-a modificat substanţial pe parcursul secolului XX. Iniţial depozitarea a fost considerată o activitate necesară, dar generatoare de costuri, procesul distribuţiei. În prima jumătate a secolului, perspectiva asupra depozitării, meniul conceptual şi practic, a fost caracterizată de următoarele aspecte:

- caracterul static. Rolul depozitului consta în păstrarea mărfurilor.Materiile prime,

materialele şi. produsele fmite erau menţinute o durată îndelungată, până când erau soIicitate de clienţi. Funcţia depozitului era de . a asigura concordanţa, sub aspect temporal, dintre cerere şi ofertă.

- necorelarea cu alte activităţi logistice. Atenţia utilizatorilor de spaţii de depozitare era

focalizată numai asupra costurilor generate de acest domeniu de activitate. În absenţa unei viziuni integratoare asupra logisticii mărfurilor, nu era urmărit impactul depozitării în privinţa costurilor altor activităţi . preocupările limitate pentru creşterea eficacităţii. Eforturile îmbunătăţire a eficacităţii activităţilor erau orientate prioritar spre producţie. Crearea depozitelor condiţiona succesul firmei pe piaţă, ameliorarea operaţiunilor din interiorul depozitului nu era privită ca o necesitate. Interesul manifestat pentru noi proceduri de păstrare manipulare, pentru mai buna utilizare a spaţiilor era limitat.

- accentul pe resursele umane. Întrucât forţa de muncă era o resursa necostisitoare,

depozitarea presupunea realizarea manuală a majoritaţii covârşitoare a activităţilor. Încărcarea şi descărcarea mărfurilor manipularea lor în interiorul depozitelor erau realizate manual.

După cel de-al doilea război mondial, mutaţiile din domeniul producţiei şi distribuţiei au avut ca efect o nouă atitudine faţă de depozitarea mărfurilor. Creşterea eficienţei depozitelor a devenit treptat o preocupare pentru tot mai mulţi manageri. Au apărut depozitele regionale care permiteau acoperirea unei arii teritoriale extinse.

Depozitarea modernă nu mai echivalează cu păstrarea mărfurilor în spaţii speciale, pe o perioadă îndelungată. Operatori specializaţi în domeniul depozitării oferă o gamă variată de servicii adiacente depozitării, cum sunt: facturarea, ambalarea, etichetarea, evidenţa stocurilor, crearea de pachete promoţionale, transportul pe o arie teritorială amplă etc.

Pentru secolul XXI, se consideră ca obiectiv ideal în privinţa depozitării, reducerea neîncetată a stocurilor de mărfuri care nu se află în mişcare, până când se va realiza o mişcare cvasi-continuă. Scopul fmal va fi înlăturarea necesităţii de a depozita, în orice punct al reţelei, inclusiv între unităţile de producţie, între acestea şi clienţi. Până la dispariţia nevoii de depozitare, managerii sistemelor logistice trebuie sa urmărească reducerea permanentă a stocurilor, comparativ cu nivelurile actuale.

Printre factorii capabili să susţină reducerea stocurilor, se înscrie diminuarea intervalelor de reaprovizionare, în vederea completării mai rapide a stocului şi scăderii stocului de siguranţă2. Creşterea frecvenţei transporturilor în cantităţi mici este un factor care determină scăderea stocurilor necesare, în condiţiile creşterii nivelului de servire a clienţilor.

Depozitarea mărfurilor se va modifica în viitor, sub influenţa mutaţiilor în domeniul relaţiilor cu fumizorii, al producţiei şi al distribuţiei. Noile tehnologii informaţionale dobândesc o importanţă critică pentru domeniul depozitării

Extinderea transferului electronic de date între firmele membre ale unei retele permite mai buna cunoastere a cererii, imbunatatirea planificarii si programarii activitatilor fiecarei firme, inlaturarea sistemului classic laborious de efectuare a comenzilor. Transferul rapid al informaţiilor va permite diminuarea stocurilor, ajustarea necesarului de spaţii de depozitare şi creşterea gradului de utilizare a depozitelor.

Amploarea schimbărilor din domeniul depozitării va depinde în secolul XXI de capacitatea de inovare a managerilor logistici, pentru creşterea eficienţei activitaţii şi a nivelului de servire a clienţilor.

2.Utilitatea depozitarii

In sistemul logistic al firmei, depozitarea marfurilor include un ansamblu de activitati de sustinere,care ajuta la indeplinirea obiectivelor de servire a clientilor.

Existenta depozitelor este considerata o necesitate pentru numeroase firme.Definitia tipica asociata conceptului de depozit subliniaza ca, in esenta acesta este un spatiu de pastrare a stocurilor de marfuri. Depozitul a fost frecvent definit in literatura de specialitate ca un loc special destinat pentru adapostirea marfurilor depuse spre pastrare, prin consimtamantul reciproc al deponentului si depozitarului.

Depozitarea a fost initial considerate o activitate necesara dar generatoare de costuri, conceptual modificandu-se substantial pe parcursul secolului XX, ajungand ca pentru secolul XXl sa se considere ca obiectiv ideal in privinta depozitarii, reducerea neincetata a stocurilor de marfuri care nu se afla in miscare , pana cand se va realiza o miscare cvasi-continua.Scopul final va fi inlaturarea necesitatii de a depozita, in orice punct al retelei , iclusiv intre unitatile de productie , intre acestea si clienti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea Logistica de Sustinere, Care Ajuta la Implinirea Obiectivelor de Servire a Clientilor - Depozitarea Marfurilor.docx