Agentia Nationala de Consultanta Agricola

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Agentia Nationala de Consultanta Agricola.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Înfiinţare

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) a fost înfiinţată şi îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 676/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/2005.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă este instituţie publică a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

Cui se adresează?

A.N.C.A. se adresează producătorilor agricoli, cu precădere celor din fermele familiale mici şi mijlocii, precum şi specialiştilor şi altor agenţi economici din mediul rural.

Obiectul de activitate

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă organizează acţiuni gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire profesională şi asigură fluxul informaţional necesar atât producătorilor agricoli din sectorul privat, cât şi specialiştilor din agricultură.

De asemenea, agenţia promovează şi pune în practică strategia şi programele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, inclusiv a programelor de cooperare internaţională, sprijină producătorii agricoli în accesarea fondurilor financiare interne şi internaţionale şi acordă consultanţă investitorilor străini în vederea identificării posibilităţilor şi oportunităţilor de investiţii în agricultura românească.

Strategii

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă îşi desfăşoară activitatea pe baza unei strategii pe termen mediu şi lung, ale cărei obiective principale vizează: pregătirea pentru integrarea în Uniunea Europeană a populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole, piscicole, silvice sau în domenii conexe agriculturii; popularizarea şi mediatizarea practicilor agricole europene; diseminarea prevederilor legislative româneşti armonizate cu cele ale Uniunii Europene; mediatizarea şi asigurarea însuşirii de către producătorii agricoli şi procesatori a sistemului european de siguranţă şi securitate alimentară, conform normelor de calitate; dezvoltarea durabilă a unui sector agro-alimentar competitiv, prin modernizarea şi îmbunătăţirea marketingului produselor agricole şi piscicole; promovarea agriculturii ecologice, promovarea formelor de cooperare şi asociative; crearea de parteneriate pe plan naţional şi internaţional.

Organizare

La nivel central, activitatea A.N.C.A. este condusă de un director general şi de un director general adjunct.

La nivel judeţean, agenţia are în subordine 41 de Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă (O.J.C.A.) şi Oficiul Municipal de Consultanţă Agricolă Bucureşti (O.M.C.A.) , iar la nivel comunal funcţionează 546 de Centre Locale de Consultanţă Agricolă (C.L.C.A.), aflate în subordinea directă a O.J.C.A. De asemenea, A.N.C.A. are în subordine Casele Agronomului.

Organizarea şi funcţionarea serviciului de consultanţă

în judeţul Ialomiţa

OJCA Ialomiţa s-a înfiinţat ca unitate bugetară cu personalitate juridică prin reorganizarea serviciului de consultanţă şi formare profesională din cadrul D.G.A.A. Ialomiţa şi avea în structura ei organizatorică un serviciu tehnico-economic, un birou de instruire, strategii, informaţii şi un birou de finanţe-administraţie.

Personalul (32 de salariaţi) a fost preluat prin transfer de la D.G.A.A. Ialomiţa. Spaţiile necesare funcţionării au fost preluate, prin protocol, de asemenea de la D.G.A.A Ialomiţa. Dacă în 1999, O.J.C.A Ialomiţa avea 32 salariaţi, în urma restructurărilor din mai 2000, au mai rămas doar 19 salariaţi.

C.J.C.A Ialomiţa are o reţea teritorială de 11 centre locale de consultanţă, din care 4 orăşeneşti (Slobozia, Feteşti, Urziceni, Ţăndărei) şi 7 comunale (Fierbinţi, Moviliţa, Ciochina, Amara, Miloşeşti, Bucu şi Valea Ciorii).

Fiecare centru local este coordonat de un specialist şi are arondate, în medie 8 localităţi.

Prin Legea bugetului de stat nr. 216/2001, C.J.C.A Ialomiţa trece în coordonarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, iar Consiliile Locale de Consultanţă Agricolă (C.L.C.A.-urile) în subordinea consiliilor locale, dar rămân subordonate din punct de vedere tehnic A.N.C.A. şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Agentia Nationala de Consultanta Agricola.doc