Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 12020
Mărime: 213.89KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bleoju Geanina
A fost prezentat in cadrul cursului de previziuni macroeconomice la Facultatea Stiinte Economice, Galati pentru obtinerea unui punctaj necesar pentru examen.

Cuprins

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă 3

Conceptul de dezvoltare durabilă in agricultură 5

Dezvoltarea durabilă in viziunea Uniunii Europene 9

Agricultura şi organizarea exploataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări durabile în U.E. 11

Legislaţia şi organizaţiile la nivelul U.E. în agricultura biologică şi ecologică – bază a practicării agriculturii durabile 14

Agricultura şi organizarea exploataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări durabile în România 17

Legislaţia şi organizaţiile la nivelul României în agricultura biologică şi ecologică 24

Dezvoltarea rurală durabilă a României în contextul integrării europene 26

Analiza comparativă a realitătilor din agricultura României şi a Uniunii Europene 32

Bibliografie 38

Extras din document

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fãrã a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a- şi satisface propriile nevoi. Pe scurt regula echivalenta ar fi: “Lasã locul în acelasi fel în care ţi-ar place sã-l gãseşti” şi, adãugãm noi “puţin mai bine chiar”.

In linii mari, conceptul de dezvoltare durabila este actualmente acceptat şi sprijinit pe plan mondial, mesajul sãu fiind preluat de Conferinţa de la Rio din anul 1992. Cu toate acestea, aplicarea practicã este dificil de realizat, mai ales în ceea ce priveşte obiectivele concertate la nivel internaţional, în care scara valorilor şi a nevoilor este diferitã.

Obiectivul general al dezvoltãrii durabile este de a gãsi un echilibru al interacþiunii dintre patru sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic, într-un proces funcþional dinamic şi flexibil. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltãri de lungã duratã care poate fi susþinutã de cãtre cele patru sisteme. Pentru ca modelul sã fie operaţional, trebuie ca aceastã susţinere sau viabilitate sã fie aplicabilã la toate subsistemele ce se circumscriu celor patru dimensiuni ale dezvoltãrii durabile, adicã, plecând de la energie, transporturi, agricultura, industrie şi pânã la investiţii, aşezãri umane şi conservarea biodiversitãţii. De peste 20 de ani, începând cu Conferinţa asupra Mediului, de la Stockholm din 1972, omenirea a început sã recunoascã faptul cã problemele mediului înconjurãtor sunt inseparabile de cele ale bunãstãrii şi de procesele economice, în general. In acest sens a fost stabilitã Comisia Mondialã asupra Mediului şi Dezvoltãrii de pe lângã ONU, care a finalizat studiile cu o serie de recomandãri. Pânã în anul 1987 au fost identificate 60 de definiţii ale conceptului ce trebuia sã redea conţinutul acelui proces de dezvoltare care sã nu stopeze creşterea economicã aşa cum se preconiza în primul raport al Clubului de la Roma şi nici sã absolutizeze rolul mediului precum o fac "verzii". In Raportul Bruntland, intitulat "Viitorul nostru comun", Comisia pleda pentru o reconciliere între economie şi mediul înconjurãtor pe o nouã cale de dezvoltare care sã susþinã progresul uman nu numai în

câteva locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru întreaga planeta şi pentru unviitor îndelungat.

Dezvoltarea durabila a fost conceptul inovator de dezvoltare, urmând ca, de la planul general şi teoretic de dezvoltare, sã fie gãsite soluţiile de particularizare ale acestuia pe domenii de activitate, concomitent cu mãsurile potrivite de realizare practicã a principiilor conceptului. Dezvoltarea durabilã este necesitatea integrãrii obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţie a mediului.

Dezvoltarea durabilã este o abordare care are ca scop echilibrareaproblemelor sociale, economice şi impactul acţiunilor noastre asupra mediului înconjurãtor. Dezvoltarea durabilã impune revizuirea nevoilor prezente: securitate economicã, adãpost, mâncare, educaţie, spaţii libere, reprezentare politicã, contactul cu natura, fãrã a compromite posibilitãţile generaţiei viitoare. Reducând folosirea resurselor neregenerabile ca: petrolul, uleiul şi gazul, reducând deşeul şi poluarea, protejãm sistemele naturale.

In ultimul timp opinia publicã şi-a exprimat tot mai acut nevoile economice şi sociale. Toatã lumea trebuie sã aibã acces la acele lucruri care îmbunãtãţesc calitatea vieţii precum securitatea economicã, adãpost, sãnãtate, educaţie, libertate şi reprezentare politicã.

Preview document

Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 1
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 2
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 3
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 4
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 5
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 6
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 7
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 8
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 9
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 10
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 11
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 12
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 13
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 14
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 15
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 16
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 17
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 18
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 19
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 20
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 21
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 22
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 23
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 24
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 25
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 26
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 27
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 28
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 29
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 30
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 31
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 32
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 33
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 34
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 35
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 36
Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane si Cresterea Economica la SC Agrocomplex SA Barlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul...

Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Sisteme de Agricultura - Agricultura Durabila

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc....

Implementarea HACCP în Industria Vinului Spumant

I INTRODUCERE - Importanţa vinului spumant Vinul este băutura obsinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parsială a strugurilor...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Dezvoltarea Rurală în România

CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE IN ROMANIA Descrierea generala a spatiului rural Spatiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

MODELAREA SI SIMULAREA ACTIVITATILOR INTR-O EXPLOATATIE AGRICOLA INTRODUCERE Suprafata de 100 de hectare va fi impartita egal intre cele 5...

Tehnici privind Ameliorarea Solului, Asolamentul si Fertilizarea Plantelor din Cultura Mare in Agricultura Biologica

2011 Introducere ,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură este...

Ai nevoie de altceva?