Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 104
Mărime: 13.37KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

1. INTRODUCERE 2

2. METODA DE LUCRU 2

2.1. METODA DE EVIDENŢIERE A CROMOZOMILOR MITOTICI PENTRU SALICACEAE 3

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 4

3.1. POPULUS 4

3.1.1. Populus tremula 4

3.1.2. Populus alba şi Populus canescens 5

3.1.3. Populus nigra 5

3.1.4. Populus dekoides 6

3.1.5. Populus X euramericana 6

3.2. SALIX 8

3.3. GRADUL DE PLOIDIE LA PLOP ŞI SALCIE 9

4. CONCLUZII 10

Extras din document

1. INTRODUCERE

Cercetările urmăresc să îmbunătăţească continuu asortimentul de plop şi sălcii existente în cultură, introducînd sorturi noi, de mare productivitate, rezistente la adversităţi, corespunzătoare zonelor de cultură (şi utilizărilor actuale şi de perspectivă ,şi eliminând pe cele depăşite sau care s-au dovedit (ori au devenit) sensibile la adversităţi. Realizarea şi introducerea continuă a unor noi sorturi au însuşiri superioare, constituie o condiţie de prim or¬din în reuşita îndeplinirii măsurilor privind extinderea speciilor de foioase repede crescătoare, adoptate prin programul pentru conservarea şi dezvol¬tarea fondului forestier.

Lucrarea de faţă este un raport sinteză asupra cercetărilor de ameliorare a plopilor şi sălciilor de interes economic, întreprinse în perioada 1971— 1975, căutînd -să evidenţieze totodată rezultatele mai importante, de interes practic şi teoretic; date ample urmînd să fie publicate într-o lucrare separată.

2. METODA DE LUCRU

Acţiunea începută în ciclurile precedente, de înlocuire a materialului de calitate inferioară şi origine necunoscută, a continuat şi în acest ciclu prin introducerea unor clone superioare sub raportul productivităţii şi rezistente la adversităţi.

întrucît metodele de lucru pentru ameliorarea arborilor sînt cunoscute, ne vom limita la citarea metodelor folosite, insistînd numai în cazul în care s-a folosit o metodă specială.

In lucrările de ameliorare a plopilor şi sălciilor s-au aplicat următoarele metode:

— studiul populaţiilor şi ameliorarea prin selecţie în descendenţele suc¬cesive materne şi biparentale;

introducerea de clone noi, de provenienţă străină (import);

hibridări controlate;

— tratamente pentru inducerea poliploidiei şi a mutaţiilor prin colchici-nizare şi prin radiaţii gamma şi X.

Pentru studiul materialului biologic tratat în vederea inducerii poliploi¬diei şi a mutaţiilor, în colaborare cu Facultatea de Biologie din Bucureşti, s-a adoptat o metodă citogenetică originală de evidenţiere a cromozomilor mi-totici în meristeme radiculare.

2.1. METODA DE EVIDENŢIERE A CROMOZOMILOR MITOTICI PENTRU SALICACEAE

Butaşii de plop au fost ţinuţi pentru înrădăcinare în pachete de hîrtie de filtru, umectate continuu, pînă cînd rădăcinile au atins 2—3 cm. Butaşii de salcie formează rădăcinile în vase cu apă.

Prefixarea: rădăcinile se recoltează în primele ore ale dimineţii (7—8) în soluţie apoasă saturată de bromnaftaleină cu saponină (pentru salcie se poate folosi şi p D B), timp de 5 ore, la temperatura camerei.

Fixarea: în amestec Carnoy — 15—17 ore la temperatura de 4—5°C.

Hidroliza: în acid clorhidric 1 N în termostat la 60°C, timp de 17 mi¬nute.

Colorarea: în reactiv Schiff (fuxină bazică), timp de 3—4 ore. Materia¬lul se poate lăsa în colorant pînă a doua zi la frigider.

Preparatele de tip squash se fac în soluţie 4% carmin acetic cu încălzire uşoară după punerea lamelei, pentru intensificarea colorării. Se poate folosi şi orceină acetică 2%.

Preparatele fixe se fac prin metodele cunoscute, montate în balsam de Canada, iar microfotografiile la microscopul MC—3 IOR.

Prin tratamentele gamma şi X s-au obţinut plante bisexuate care au în¬ceput să fie utilizate la autopolenizări.

Recoltarea probelor şi analizele de laborator au fost executate conform standardelor în vigoare.

în ceea ce priveşte experimentările de teren, analizele de laborator, mă¬surătorile şi culegerea datelor, s-au respectat uzanţele actuale, datele recoltate fiind prelucrate statistic. Culturile de testare s-au instalat în blocuri rando¬mizate (pătrat latin, dreptunghi latin, grilaj balansat şi grilaj pătrat balansat).

Preview document

Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 1
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 2
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 3
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 4
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 5
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 6
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 7
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 8
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 9
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 10
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 11
Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Ameliorarea Speciilor de Plop si Salcie.doc

Alții au mai descărcat și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Importanta, Biologia si Ecologia Graului

1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI Grâul este cea mai importantă plantă cultivată, cu mare pondere alimentară. Suprafeţele întinse pe care se...

Împăduriri

Tema referatului: Pentru satisfacerea necesarului de puieti pe specii si sortimente în vederea executarii lucrarilor anuale de împaduriri din...

Ameliorații Silvice

Date generale 1. Denumirea obiectivului de investiţii: ameliorarea şi valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor de gradate din...

Salcia Energetica

CUVINTE CHEIE: energie, regenerabil , resurse, ecologic, cost mic. INTRODUCERE Una dintre cele mai actuale probleme ale erei noastre o reprezintă...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Înființarea unei Plantații Pomicole

Introducere Acţiunea de înfiinţare a unei plantaţii pomicole (livezi) este de importanţă majoră, deoarece ea angrenează capitalul iniţial ce se...

Ameliorarea și Protecția Solului

Răspuns testul nr. II 1. Arătaţi deosebirile între lucrările hidroameliorative şi agropedoameliorative. Execuţia lucrărilor agropedoameliorative...

Ai nevoie de altceva?