Analiza Costului pe Produse

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Costului pe Produse.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pana Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

În condiţiile economiei concurenţiale de piaţă, în mod normal, preţurile la care se vând produsele sunt rezultatul acţiunii legii cererii şi ofertei. Menţinerea în limite normale a profitului, sau creşterea acestuia, se află într-o strânsă dependenţă cu nivelul costurilor produselor.

Tot aşa, creşterea continuă a preţurilor de vânzare ca urmare a creşterii unor

elemente ale costului produselor, constituie o consecinţă a dezechilibrelor care se manifestă într-o economie aflată în tranziţie şi asupra căreia îşi pune amprenta în mod nefavorabil inflaţia.

Reducerea costurilor unitare, acolo unde este posibil, reprezintă un deziderat în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii produselor, găsirea unor noi pieţe de desfacere, creşterea gradului de utilizare a capacităţii de producţie etc.

În analiza costurilor pe unitatea de produs trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte:

- stabilirea produselor ce urmează a fi supuse analizei (de regulă cele la care s-au înregistrat depăşiri ale nivelului costurilor prevăzute sau normate);

- explicarea modificării costului pe fiecare unitate de produs prin suma categoriilor de cheltuieli, stabilindu-se contribuţia absolută şi relativă a fiecărei categorii de cheltuieli la modificarea totală a costului pe produs;

- analiza fiecărei categorii de cheltuieli pe seama factorilor specifici de influenţă.

1. Analiza principalelor categorii de cheltuieli pe unitatea de produs

La nivel de produs, trebuie determinate abaterile pe fiecare categorie de cheltuială în parte, procedându-se la analiza acestora prin prisma factorilor de influenţă, ceea ce oferă posibilităţi concrete de acţiune în vederea reducerii lor.

a) Analiza cheltuielilor cu materiile prime şi materialele directe pe unitatea de produs:

Cheltuielile cu materiile prime şi materialele directe pe unitatea de produs (cm ) sunt dependente de consumul specific sau cantitatea consumată ( j cs ) şi preţul de aprovizionare al materialului respectiv ( j p ):

cm = cs x p

de unde rezultă:

1. Influenţa modificării consumului specific:

∆csi csj1 - csj0 x pj0

2. Influenţa modificării preţului de aprovizionare:

∆pj = csj1 (pj1 – pj0)

În activitatea practică se au în vedere, în special, acele materii prime şi materiale care au o pondere mare în costul produselor. În ceea ce priveşte produsele complexe, trebuie să se procedeze la departajarea componentelor cumpărate de cele realizate în cadrul întreprinderii.

În acţiunea de reducere a cheltuielilor cu materiile prime şi materiale trebuie avut în vedere atât preţul de achiziţie, cât şi reducerea consumului de materiale care reprezintă un atribut al compartimentului de concepţie a produselor şi pregătire a fabricaţiei acestora.

b) Analiza cheltuielilor cu salariile directe pe unitatea de produs (csd ) sunt dependente de productivitatea muncii exprimată prin timpul consumat pe unitatea de produs (t) şi salariul mediu orar ( sh ), astfel:

csd = t x sh

Modificarea cheltuielilor cu salariile directe pe unitatea de produs, se explică prin:

1. Influenţa modificării productivităţii muncii, exprimată prin timpul consumat pe unitatea de produs:

∆t = (t1 – t0) x sh0 sau ∆t = (csd0 / IW) – csd0

în care:

Iw = (t0 / t1) x 100

2. Influenţa salariului mediu orar:

∆sh = t1 x (sh1 – sh0) sau ∆sh = csd1 – (csd0 / IW)

Reducerea cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs trebuie să se realizeze prin creşterea productivităţii muncii. În stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice se va avea în vedere raportul dintre cheltuielile cu salariile şi costul total al producţiei.

c) Analiza cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs:

Cheltuielile indirecte pe unitatea de produs ( ci ), se analizează în funcţie de volumul

fizic al producţiei fabricate şi de suma cheltuielilor indirecte, potrivit următorului model de analiză:

ci = Ci / q

în care:

Ci reprezintă suma cheltuielilor indirecte;

q - volumul fizic al producţiei obţinute.

Modificarea cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs se explică prin:

1. Influenţa modificării volumului fizic al producţiei:

∆q = (ci0 / iq) – ci0 , iar iq = (q1/q0) x 100

2. Influenţa modificării sumei cheltuielilor indirecte:

∆Ci = ci1 – (ci1 / iq)

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costului pe Produse.doc