Aspecte Legislative Privind Aprobarea Utilizarii si Utilizarea Aditivilor Alimentari in UE

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Aspecte Legislative Privind Aprobarea Utilizarii si Utilizarea Aditivilor Alimentari in UE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Agronomie, Industria Alimentara

Cuprins

Aspecte legislative privind aprobarea utilizării aditivilor alimentari pag.3
Evaluarea siguranţei pag.5
Utilizarea aditivilor alimentari in UE pag.7
Criterii de utilizare a aditivilor alimentari pag.9
Bibliografie pag.11

Extras din document

Aspecte legislative privind aprobarea utilizării aditivilor alimentari

Aditivii alimentari sunt definiţi de către legislaţia Uniunii Europene ca orice substanţă care nu este consumată în mod obişnuit ca şi ingredient al unui aliment indiferent dacă are sau nu valoare nutritivă, adăgarea lui intenţionată la un produs în scop tehnologic făcându-l componentă directă sau indirectă a acelui produs.

"Codex Alimentarius" este insă autoritatea de referintă in ceea ce priveşte elaborarea standardelor de calitate, standardelor din domeniul sanataţii, securitaţii, standardelor de nutritie, metodelor de standardizare uniforma.

"Codex Alimentarius" a fost pentru prima data intocmit in 1962 [ Food & Agriculture Organization" (FAO) si "World Health Organization" (WHO)].

Exista in prezent aproximativ 270 de Codexuri pentru standarde in diferite domenii.

Standardele generale pentru aditivi alimentari (GFSA) au fost adoptate in martie 1997, de către guvernele membre ale Codexului în scopul utilizării lor de către producătorii de alimente,în conformitate cu "Good Manufacturing Practice".

În 1970 Uniunea Europeană a decis ca fiecare aditiv autorizat să fie semnalat, pe etichete sau ambalaje, prin bine cunoscutul cod E. Decizia a fost luată în ideea de a avea o legislaţie şi o reglementare foarte precise a aditivilor si pentru a facilita informarea consumatorilor. De asemeni un aditiv trebuie să fie aprobat de comitetul menţionat mai sus.

Aditivii alimentari fac obiectul unei evaluări a siguranţei înainte de a se permite utilizarea acestora în Comunitatea Europeană. Este vorba totodată despre o cerinţă conform căreia aceştia sunt reevaluaţi oricând este necesar în lumina schimbării condiţiilor de utilizare şi a noilor informaţii ştiinţifice. Directivele 2003/114/CE şi 2003/115/CE ale Parlamentului European şi Consiliului solicită Comisia să prezinte un raport al situaţiei Parlamentului European şi Consiliului privind reevaluările aditivilor alimentari efectuate.

Acest raport oferă un rezumat al reevaluărilor recente efectuate de către Comitetul ştiinţific pentru alimentaţie umană (SCF) şi Autoritatea europeană pentru siguranţa alimentară (AESA) şi descrie acţiunile relaţionate întreprinse de către Comunitatea Europeană pe baza unor opinii ştiinţifice.

Unele dintre evaluările aditivilor au fost efectuate odată cu înfiinţarea SCF în anii 70. Prin urmare, Comisia a considerat că a venit momentul să solicite AESA efectuarea unei revizuiri a evaluărilor asupra tuturor aditivilor alimentari autorizaţi la ora actuală. În plus, acest raport descrie motivele şi stabilirea priorităţilor pentru această revizuire de către AESA.

Legislaţia Uniunii Europene prevede că pot fi folosiţi doar acei aditivi care sunt autorizaţi.

Directiva cadru 89/107/CE stabileşte principiile generale privind utilizarea şi autorizarea aditivilor alimentari, în timp ce trei directive specifice privind îndulcitorii (Directiva 94/35/CE), coloranţii (Directiva 96/36/CE) şi aditivii, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii (Directiva 95/2/CE) stabilesc normele conform cărora aditivii pot fi utilizaţi în ce tip de alimente şi condiţiile de utilizare a acestora. Acestui cadru legal i se alătură trei directive ale Comisiei de stabilire a specificaţiilor (criterii specifice de puritate) privind aditivii alimentari autorizaţi (Directivele 95/31/CE, 95/45/CE şi 96/77/CE).

Autorizaţiile se bazează pe trei criterii:

- aditivul alimentar nu prezintă nici un risc de siguranţă pentru sănătatea consumatorului,

- există o necesitate tehnologică care îi justifică utilizarea,

- consumatorul nu este indus în eroare prin utilizarea unui aditiv alimentar.

În conformitate cu Directiva cadru 89/107/CE, Comitetul ştiinţific pentru alimentaţie umană (SCF), înlocuit la ora actuală de către Autoritatea europeană pentru siguranţa alimentară (AESA), trebuie consultat înainte de adoptarea dispoziţiilor susceptibile să dăuneze sănătăţii publice, cum ar fi întocmirea listelor de aditivi şi a condiţiilor privind utilizarea acestora. În consecinţă, aditivii alimentari au fost evaluaţi referitor la siguranţa acestora de către SCF sau AESA înainte de autorizarea acestora.

Directiva 89/107/CE prevede totodată ca aditivii alimentari să fie observaţi în mod constant şi reevaluaţi atunci când este necesar în funcţie de schimbarea condiţiilor de utilizare sau a noilor informaţii ştiinţifice.

În consecinţă, anumiţi aditivi alimentari au fost reevaluaţi în ultimii ani atunci când au fost solicitate noi informaţii ştiinţifice sau când au devenit disponibile pe alte căi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Legislative Privind Aprobarea Utilizarii si Utilizarea Aditivilor Alimentari in UE.doc