Brevetare si Licentiere

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Brevetare si Licentiere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Agronomie, Management

Extras din document

Hotararea de Guvern nr.238 din 08/02/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial,Partea I nr.88 din 21/02/2001 si cuprinde conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.

In conformitate cu acest act normativ,agentiile de turism isi pot desfasura activitatea de oferire,comercializare si vanzare a serviciilor si a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei numai in baza licentei de turism emise de Ministerul Turismului.

Persoana carea sigura conducerea operativa a unei agentii de turism,a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire turistica va detine brevet de turism,prin care atesta pregatirea profesionala in domeniul turismului:

In sensul acestei hotarari,urmatorii termeni se definesc astfel:

a)licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism.

b)brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism

Licentele si brevetele de turism se elibereaza de Ministerul Turismului,la cererea agentului economic,si,respectiv,a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism.

In termen de maximum 30 zile de la data inregistrarii cererii agentului economic,respectiv a persoanei fizice,Ministerul Turismului,cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniul turismului,va efectua verificarile necesare si va elibera licenta si,respectiv,brevetul de turism.In situatia in care nu sunt indeplinite criteriile pentru emiterea licentei si,respectiv,a brevetului de turism,Ministerul Turismului va comunica solicitantilor motivul pentru care nu pot fi eliberate.

Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile si se afiseaza in copie autentificata la loc vizibil in incinta agentiei de turism si afilialelor acesteia,pentru a da posibilitatea turistilor sa cunoasca daca agentia in cauza functioneaza legal.Pe documentele emise de agentiile de turism si filialele acestora este obligatoriu sa se inscrie numarul licentei de turism.

In situatia in care nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza acordarii licentei de turism pentru agetia de turism sau pentru filialele acesteia ,agentul economic in cauza are obligatia sa solicite in termen de 10 zile Ministerului Turismului eliberarea unei noi licente de turism,potrivit conditiilor efectiv indeplinite.Licentele de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului din 3 in 3 ani.Agentul economic va solicita vizarea licentei de turism cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viza.

Criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului ,cu consultarea asociatiilor profesionale,patronale si sindicaledin domeniul turismului,prin norme metodologice,aprobate prin ordin al ministerului turismului,care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I.

Licenta de turism se suspenda pentru o perioada de pana la un an de catre Ministerul Turismului,in una din urmatoarele situatii:

a)comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea reglementarilor legale in vigoare

b)utilizarea de autocare neclasificate

c)asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare

d)neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice,conform reglementarilor in vigoare

e)functionarea agentiei de turism sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism

f)prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei turistice care nu au obtinut licenta de turism

Licenta de turism este suspendata pe perioada in care agentul economic nu mai are achitata polita de asigurare.

Licenta de turism se retrage de catre Ministerul Turismului in urmatoarele situatii:

a)cand se repeta una dintre situatiile prevazute mai sus

b)cand agentul economic comunica Ministerului Turismului,din proprie initiativa,renuntarea la desfasurarea activitatii de turism

c)cand licenta de turism este transmisa in scopul utilizarii de catre alt agent economic care nu a obtinut licenta

d)cand agentul economic nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza eliberarii licentei.

Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1) lit.a) si c) nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii.

Ministerul Turismului va publica periodic lista cuprinzand licentele de turism suspendate sau retrase si,respectiv,lista cuprinzand brevetele de turism retrase.Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si intr-unul local din judetul in care sunt situate agentiile de turism in cauza.

Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului in una dintre urmatoarele situatii:

a)cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia

b)cand,din motive imputabile titularului brevetului de turism,s-a anulat licenta de turism sau,respectiv,certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce.

Neacordarea sau retragerea licentei sau brevetului de turism ,precum si neavizarea sau suspendarea licentei de turism pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in conditiile legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Brevetare si Licentiere.doc