Cercetari Privind Pierderile Inregistrate la Pastrarea Tuberculilor de Cartof in Diferite Tipuri de Siloz

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cercetari Privind Pierderile Inregistrate la Pastrarea Tuberculilor de Cartof in Diferite Tipuri de Siloz.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

The performed researde at S.C.D.A. Suceava regarding different methods of patato preserving, emphasized the keepuig of potatoes in ground siloz , withant aeratin, with 5,87 % loss and in ventilated containers with 4,94 % minimum loss.

Cuvinte cheie : cartof, pÎstrare, silozuri, depozite.

ÎncÎ de la începutul cultivÎrii cartofului s-a pus problema pÎstrarii lui, datoritÎ neconcordantei între momentul realizÎrii productiei si cel al consumului, iar preocupÎrile gÎsirii unei solutii mai bune sunt tot atât de vechi. Plecând de la metode primitive cum ar fi pÎstrarea în gropi acoperite cu pÎmânt, uneori în amestec cu alte plante (morcovi, sfeclÎ, etc.), s-a ajuns azi la sisteme de pÎstrare moderne, economice, în depozite, prevÎzute cu dispozitive de climatizare si dirijare automatÎ a temperaturii si umiditÎtii, cu pierderi minime. AlÎturi de aceste sisteme de pÎstrare sofisticate si în special datoritÎ costurilor mai scÎzute, se mai mentin si azi metodele de pÎstrare mai simple, mai usor accesibile, cum sunt beciurile, silozurile, macrosilozurile, care dacÎ sunt corect exploatate, pot duce la rezultate bune.

PÎstrarea cartofului în stare proaspÎtÎ un timp îndelungat este necesarÎ pentru a se asigura aprovizionarea populatiei, pentru a fi folositi în hrana animalelor în cursul iernii si primÎvara si pentru plantare în anul urmÎtor.

GreutÎtile în pÎstrarea cartofilor sunt determinate, pe de o parte, de continutul lor mare în apÎ (peste 75%), iar pe de altÎ parte, de duratÎ mare a pÎstrÎrii, cuprinsÎ între 2  9 luni.

Pierderile la pÎstrarea cartofilor pot fi clasificate în trei categorii : pierderi naturale (respiratie, transpiratie), pierderi datoritÎ încoltirii si pierderi cauzate de atacul bolilor [Kubicki si colab.,citat de Ghimbasan, 1980].

Printr-o bunÎ pÎstrare se urmÎreste mentinerea tuberculilor într-o stare sanitarÎ bunÎ, neîncoltiti cu turgescentÎ normalÎ si cu însusiri seminale si culinare bune. În timpul pÎstrÎrii, sub influienta conditiilor exterioare, tuberculii de cartof pot sÎ-si modifice compozitia chimicÎ si sÎ-si piardÎ valoarea culinarÎ, pot pierde apÎ, pot încolti sau pot fi atacati de diferite boli, fapt ce atrage dupa sine alterarea recoltei si înregistrarea unor importante scÎderi în greutate. Aceste modificÎri pot fi micsorate pânÎ la o anumitÎ limitÎ prin dirijarea aptimÎ a factorilor de pÎstrare (temperaturÎ si umiditate), iar pierderile înregistrate datorita lor, pot fi reduse prin sortarea materialului înainte de depozitare. Pentru prevenirea încoltirii pot fi aplicate unele metode ca : mentinerea în spatiul de pÎstrare a unei temperaturi scÎzute (2- 4°C) si utilizarea metodelor fizice si chimice de inhibare.

În conditii bune de pÎstrare se înregistreazÎ la cartof pierderi normale de 8  12%. În conditii mai putin corespunzÎtoare pierderile se ridicÎ la 20  25%. În depozitele cu atmosferÎ controlatÎ pierderile au coborât la circa 4%.[Bîlteanu Gh. 2002 ; Muresan 1984, 1992 ; Niculescu, 1991 ; Olariu 1982].

MATER0AL S0 METODA

Materialul folosit în experimentare a fost produs în câmpurile de experientÎ ale S.C.D.A. Suceava. Pentru stabilirea comportÎrii la pÎstrare în diferite tipuri de siloz si depozite permanente au fost efectuate determinÎri vizând nivelul pierderilor, gradul de încoltire al tuberculilor precum si atacul cu agenti patogeni.

Constructiile pentru pÎstrarea cartofilor, fie ele permanente sau temporare, trebuie sÎ fie curate, dezinfectate si bine aerisite. S-au folosit diferite tipuri de siloz în 2 ani de experimentare (2004  2005), si depozitarea în containere , saci, vrac , depozit frigorific, comparându-se rezultatele cu cele din silozul tip sant, ca martor, cunoscându-se cantitatea de tuberculi introdusa pentru pastrare în fiecare caz. Durata pastrarii 180 zile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetari Privind Pierderile Inregistrate la Pastrarea Tuberculilor de Cartof in Diferite Tipuri de Siloz.doc

Alte informatii

acest referat a fost prezentat in cadrul simpozionului stiintific al studentilor la U.S.A.M.V.IASI