Cercetari Privind Sistemul de Pregatire a Solului in Vederea Plantarii Piersicului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cercetari Privind Sistemul de Pregatire a Solului in Vederea Plantarii Piersicului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

MATERIAL ŞI METODĂ

Livada de piersic a fost înfiinţată în primăvara anului 2002 în S.D.E. Petricani cu pomi în vârstă de un an din soiul Moldavschii joltîi altoit pe portaltoiul piersicul franc (Persica vulgaris L.). Distanţa de plantare a fost de 6x4 m. Pomii au fost conduşi după coroana vasului ameliorat cu 3-4 şarpante, cu distanţa dintre ele de 15-20 cm.

Terenul ales pentru experienţă a fost uniformizat timp de 2 ani printr-o cultură de grâu. Aratul solului s-a efectuat toamna, pe toată suprafaţa, la adâncimea de 25-30 cm. Terenul are o pantă de 2-3 o, iar solul este un cernoziom carbonatic, profund, luto-argilos şi cu pH neutru. Conţinutul în humus al orizontului superior a fost la organizarea experienţei de 2- 2,5 %.

Pentru stabilirea sistemei de pregătire a solului în vederea plantării, variantele aplicate au fost următoarele:

-V1 - mărimea gropilor este de 60 x 60 x 60 cm (martor)

-V2 - mărimea gropilor este de 80 x 80 x 60 cm

-V3 - mărimea gropilor este de 100 x 100 x 60 cm

-V4 - mărimea gropilor este de 120 x 120 x 60 cm

-V5 - mărimea gropilor este de 140 x 140 x 60 cm

Experienţa a fost organizată în blocuri randomizate, fiecare variantă incluzând trei repetiţii, a câte cinci pomi. Anual, la sfârşitul perioadei de vegetaţie, s-a determinat la trei pomi tipici, lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale.

Rădăcina a fost studiată în anul 2002 şi 2005 sub aspectul răspândirii sale în straturile solului în sens orizontal şi pe verticală după metoda „ monolitului liber” şi metoda „profilului” descrise de В. Колесников (1962). Dezgroparea pomilor s-a făcut pe zone circulare şi liniare succesive, de la trunchi spre periferie la ¼ din suprafaţa de plantare.

Pe orizontală zonele aveau lăţimea de 25 cm, iar în adâncime 20 cm. Toate rădăcinile găsite în sol odată cu dislocarea zonelor concentrice şi liniare au fost adunate şi clasate în două categorii: sub 3 mm şi peste 3 mm şi apoi cântărite şi măsurate în funcţie de grosimea lor (В. Ф. Мойсейченко şi a. 1999).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Caracterul creşterii sistemului radicular la pomi în condiţii identice de cultură a pomilor este influenţat de sistemul de pregătire a solului în vederea plantării ( П. Шумило, 1980; D. Davidescu, V. Davidescu, 1992).

În urma înregistrărilor făcute s-a constatat că după primul an de vegetaţie al pomilor rădăcinile au depăşit pe orizontală, limita gropilor de plantare. Astfel, rădăcinile au crescut 50 – 75 cm, depărtându-se de la trunchi cu 75 – 125 cm. În adâncime rădăcina a pătruns la 75 – 80 cm.

În anul patru după plantare ( tab.1 ), se constată că pomii de piersic ai soiului Moldavschii joltîi, plantaţi în gropi de 60 x 60 x 60 cm (V1), lungimea rădăcinilor a fost de 20306 cm/pom şi puţin diferă de celelalte variante de pregătire a solului. Pomii de piersic în vârstă de 4 ani formează 61,4 – 75,7 % rădăcini cu diametru sub 3 mm şi 24,3 – 38,6 % - cu diametru peste 3 mm.

De asemenea, masa rădăcinilor se schimbă în funcţie de sistema de pregătire a solului. Cea mai mare masă de rădăcini a fost înregistrată unde pomii s-au plantat în gropi de 120 x 120 x 60 cm ( V4) şi constituie 2292 g/pom. Mărirea masei rădăcinilor are loc pe baza rădăcinilor cu diametrul peste 3 mm. Din valorile prezentate reiese că 69,3 – 77,6 % alcătuiesc rădăcinile cu diametrul peste

3 mm şi 22,4 – 30,7 % - cu diametrul sub 3mm din masa totală.

Tabelul 1.

Influenţa sistemei de pregătire a solului asupra dezvoltării sistemului radicular la soiul de piersic Moldavschii joltîi altoit pe piersic franc.

Plantarea pomilor în anul 2002, distanţa de plantare 6x4 m, S.D.E. Petricani, 2005

Sistema de

pregătire a solului Lungimea rădăcinilor, cm/pom Masa rădăcinilor, g/pom

Sub 3

mm Peste 3

mm Suma Sub 3

mm Peste 3

mm Suma

V1 martor 12914 7392 20306 415 1392 1807

V2 12311 6568 18879 464 1355 1819

V3 13555 4352 17907 507 1144 1651

V4 12068 7588 19656 513 1779 2292

V5 14725 8387 23112 668 1591 2259

Media 12315 7657 19972 616 1452 2068

Analizând repartizarea în adâncime a rădăcinilor se poate afirma că majoritatea rădăcinilor, indiferent de sistema de pregătire a solului, atât după lungime cât şi după masă, se găsesc în stratul de sol 0 – 60 cm.

Astfel, la pomii de piersic în vârstă de 4 ani se amplasează 70,5 – 86,9 % după lungime şi 80,8 – 94,6% după masă. Cea mai mare densitate a rădăcinilor fibroase, de schelet şi semischelet, s-a înregistrat în stratul de sol 20-60 cm. În stratul superficial 0-20 cm şi la adâncimea de 80-100 cm se amplasează o cantitate neînsemnată de rădăcini. De exemplu, la varianta martor (V1) lungimea totală a rădăcinilor în adâncime se amplasează în felul următor: 0-20 cm – 9,2%;

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetari Privind Sistemul de Pregatire a Solului in Vederea Plantarii Piersicului.doc

Alte informatii

Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova