Exploatarile Miniere din Bazinul Oltenie in Contextul Dezvoltarii

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Exploatarile Miniere din Bazinul Oltenie in Contextul Dezvoltarii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Agronomie, Ecologie, Geografie

Extras din document

Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii pentru toţi, în prezent şi pentru generaţiile viitoare.

„Dezvoltarea durabilă este un proces al schimbării, în care se exploatează resursele, se alege direcţia de investiţie, se orientează tehnologiile de dezvoltare şi în care instituţiile au acţiuni convergente, sporind un viitor potenţial pentru nevoile şi dorinţele umane”.

Pe scurt, dezvoltarea durabilă presupune:

• Un nou rol pentru autorităţile locale;

• Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a calităţii mediului în zonele de rezidenţă;

• Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a acestora;

• Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă împreună cu comunitatea locală;

• Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc bunăstarea şi calitatea vieţii locuitorilor în zona de rezidenţă;

Dezvoltarea durabilă subînţelege şi faptul că industria, ca cea a mineritului, trebuie să utilizeze resursele cu grijă. Mineritul nu trebuie să pună în pericol sistemele de suport natural ale vieţii – aerul, apa, solul, flora şi fauna. Resursele minerale pot genera bunăstare substanţială, dar sunt epuizabile şi neregenerabile.

Exploatarea minieră la zi afectează mediul înconjurător, pe de o parte, prin modificarea peisajului, iar pe de altă parte, prin intervenţia brutală a carierelor în procesele şi ritmurile naturale ale ecosistemelor.

Cu toate că efectele negative ale exploatării miniere la zi sunt importante şi de necontestat, această ramură industrial are la îndemână posibilităţi multiple de minimizare a impactului negativ asupra mediului şi, mai mult decât atât, de reconstruire a zonelor afectate la parametri calitativi chiar superiori celor iniţiali.

Desfasurarea activitatilor miniere în conditii de protectie a mediului

Îndeplinirea acestui obiectiv presupune:

-inventarierea degradarilor de mediu produse de activitatea miniera în perioada anterioara acordarii licentei de exploatare, în vederea asumarii de catre Guvern a responsabilitatilor ce decurg din aceasta, pâna la momentul acordarii concesiunii;

-evaluarea impactului produs asupra mediului de catre activitatea din sectorul minier, în vederea stabilirii obligatiilor ce revin operatorilor minieri cu capital de stat si titularilor de licenta privati si a controlului asigurarii surselor de finantare pentru refacerea mediului afectat;

-elaborarea manualului de protectie a mediului în industria miniera, în vederea asigurarii cadrului care sa dea certitudinea promovarii unui management de mediu la standarde europene;

-elaborarea si promovarea manualului de închidere a minelor pentru sectorul privat, în vederea asigurarii cadrului care sa garanteze responsabilitatea titularilor de licenta privati fata de obligatiile tehnice de mediu si sociale ce le revin la închiderea minelor;

-perfectionarea si completarea cadrului institutional si de reglementari, care sa asigure monitorizarea îndeplinirii responsabilitatilor ce revin titularilor de licenta în domeniul mediului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Exploatarile Miniere din Bazinul Oltenie in Contextul Dezvoltarii.ppt