Factorii climatici în viața pădurii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4447
Mărime: 21.71KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Usamv ID anul II agroturism

Extras din document

LUMINA

Cel mai important în viata pădurii este lumina fără de care fotosinteza nu are loc. La limita exterioară a atmosferei pământului intensitatea radiaţiilor solare este de cca. 2kal/cm2/min. Din această cantitate 1/3 se reflectă, 19% este absorbită în atmosferă la nivelul scoarţei terestre ajungând doar 47%. Această energie radiantă este formată din radiaţia difuză din nori şi din atmosferă. Lumina are influenţe importante directe sau indirecte pozitive sau negative.

INFLUENŢA LUMINII ASUPRA PĂDURII

Lumina ajunsă la nivelul coroanei cuprinde radiaţii cu lungimi de undă variate 290- 740 nanometri (nm=10-9m ). În acest ecart este cuprinsă zona percepută ca lumină vizibilă. En radiantă include şi radiaţiile UV cca 5% având lungimi de undă între 290-380 nm. Pe lângă lumina vizibilă la nivelul coroanelor coboară şi radiaţia calorică sub formă de radiaţii infraroşii cu lungimi de undă de 740-3000 nm. Razele infraroşii au o pondere în bilantul energiei radiante de cca. 45-50% pondere aprox. egală cu cu cea a luminii vizibile.

Sub nivelul coronamentului frunzişul arborilor funcţionează ca ca un filtru selectiv reflectând energia radiantă şi absorbind-o. Frunzele reflectă aproape 2/3 din energia infraroşie în timp ce lumina vizibilă este utilizată în proporţie de 80-90% în procesul de fotosinteză. Întrucât pădurea reflectă cea mai mare parte din radiaţia termică ele apar la nivelul scoarţei terestre ca zone mai reci

Intensitatea radiaţiei solare variază în funcţie de latitudinea şi orografia terenului (altitudine şi expoziţie). Cu cât ne îndepărtăm de la ecuator spre poli cu atât volumul intensităţii radiaţiei solare scade. Odată cu creşterea altitudinii radiaţia scade. Expoziţia joacă un rol hotărator asupra intensităţii radiaţiei solare, cea mai mică valoare se înregistrează pe versantul nordic şi invers. Datorită acestui fapt o serie de procese climatice sunt sensibil diferite. Pe versanţii umbriţi datorită radiaţiei scăzute vom avea un minus de căldură şi un plus de umezeală iar pe cei însoriţi este invers.

Lumina joacă un rol esenţial în procesul de fotosinteză. Pt ca procesul să aibă loc este necesar un minim de intensitate luminoasă (punct de compensaţie) care reprezintă nivelul intensităţii luminii la care la care absorţia de CO2 prin fotosinteză este egală cu pierderea lui prin respiraţie. Nu este acelaşi pt toate speciile, astfel pt speciile umbroase punctul de compensaţie reprezintă 1-1,5% din lumina plină în timp ce pt speciile iubitoare de lumină reprezintă 3-5% iar uneori 10-20% din lumina plină. Lumina are o contribuţie hotăratoare şi la formarea clorofilei în primul rând în treimea superioară a coroanei arborilor acolo unde se desfăsoară şi procesul de fotosinteză. Indirect lumina influentează şi creştera rădăcinilor deoarece arborele arborele trebuie să menţină mereu raportul între absorţie şi transpiraţie. Ea joacă un rol hotărâtor şi la nivel colectivităţii arborilor având o poziţie cheie în procesul de regenerare, creştere şi dezvoltarea arborilor, etajarea acestora şi eliminarea naturală.

Procesul de regenerare este asigurat şi garantat atunci când la nivelul solului se asigură minimum de energie radiantă pt instalarea şi creşterea seminţisului. Acest minim este în stransă legătură cu exigentele puieţilor ce provin de la diferite specii forestiere. Puieţii provin din specii de lumină au nevoie de spaţii bine luminate unde lumina să ajungă la nivelul aparatului folear, dacă puieţii provin din specii mai puţin iubitoare de lumină aceştia se pot dezvolta o perioadă de timp şi cu energie radiantă difuză (bradul).

Procesul de eliminare naturală este hotărat tot de energia radiantă. Exemplarele care îşi desfăşoară procesul de fotosinteză sub nivelul de compensaţie după caţiva ani pierd majoritatea frunzelor sau acelor şi se usucă.

Elagarea se datorează deficitului de lumină. Frunzele sau acele de pe ramurile inferioare realizează nivelul de fotosinteză sub sub punctul de compensaţie.

Lumina influentează atãt cantitatea cât şi calitatea masei lemnoase. În condiţii staţionale asemănătoare se pot realiza productivităţi echivalente atat în arboretele dese cât şi rărite. Totuşi calitatea masei lemnoase este diferită în cazul arboretelor cu lucrări de îngrijire rezultă o calitate superioară a masei lemnoase. Speciile lemnoase au exigente diferite fată de lumină şi acest aspect interesează în mod direct silvicultura.

Plantele pot fi împărţite în raport de exigentele lor fată de lumină în:

-plante umbrofile (sciatofile)

-plante heliofile (fotofile)

Silvicultural au fost diferenţiate specii de lumină, specii de umbră şi specii cu temperament intermediar (semilumină, semiumbră).

Temperamentul speciilor în sens silvicultural caracterizează comportamentul lor ecologic fată de lumină.

Dintre speciile de lumină amintim: laricele, pin silvestru, mesteacăn, salcâm, stejar pufos, cenuşerul, plop.

Dintre speciile de semilumină amintim: pinul negru, zâmbru, stejar, gorun, frasin, cireş,nuc, ulm de câmp.

Dintre speciile de semiumbră amintim: molid, duglas, jugastru, tei, carpen, ulm de munte, paltin de munte, paltin de câmp.

Dintre speciile de umbră amintim: brad, tisă, fag.

Exigentele speciilor fată de lumină variază şi cu vârsta arborilor. La frasin puieţii suportă câţiva ani şi umbrirea în timp ce ce exemplarele mature sunt iubitoare de lumină. Exemplarele tinere de brad suportă umbrirea până la 50-60 ani iar odată puse în lumină îşi reactivează creşterile în înălţime şi diametru. Puieţii de stejar nu suportă umbrirea mai mult de 1-3 ani.

Preview document

Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 1
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 2
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 3
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 4
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 5
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 6
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 7
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 8
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 9
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 10
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 11
Factorii climatici în viața pădurii - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Factorii Climatici in Viata Padurii.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia creșterii animalelor - bovine - rasa Charolaise

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Consideraţii generale Creşterea animalelor pe teritoriul României a fost şi va fi o activitate de primă însemnătate în...

Produsele Pădurii

Padurile cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse, asezate in mai multe straturi, ca si fauna si flora pe care o gazduiesc. In...

Fabricarea pastelor făinoase

Fabricarea pastelor fainoase Pastele fainoase sunt produse alimentare ce se prepara din faina de grau si apa, cu sau fara adios de alte materiale...

Silvicultura

CAPITOLUL I DESCRIEREA GENERALA A TERITORIULUI DESERVIT DE PEPINIERA Ocolul Silvic Bicaz îsi are denumirea dupa valea principala care strabate...

Prezentare generală a sectorului agricol și forestier

Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei romanesti. Populatia activa ocupata in sector a manifestat o tendinta de crestere numerica,...

Analiza folosirii pământului

Pământul este un factor indispensabil proceselor de producție din agricultură și silvicultură și suport în desfășurarea activitătii pentru agenții...

Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă

Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Termenul de spaţiu rural a fost şi este...

Dezvoltare Rurală

Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ - 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Spaţiu rural reprezintă: terenul...

Te-ar putea interesa și

Acțiunea factorilor de mediu asupra recifelor de corali

CAPITOLUL I UNDE A INCEPUT TOTUL Recifii au trecut prin multe perioade de shimbari pentru a deveni structurile complexe de azi.De-a lungul unei...

Ecosistemul Mării Negre

Cap.1 Biotopul şi biocenoza, componente ale ecosistemului 1.1 Ecosistemul Ecosistemul reprezintă unitatea elementară structurală şi funcţională a...

Ecosistemul - pădurea

ECOSISTEMUL reprezinta rezultatul interactiunii dintre elementele vii si anorganice,dintr-un mediu de viata si teritoriu geografic.Ecosistemul este...

Pădurea

Introducere Primele observatii cu privire la existenta unor raporturi intre padure – apa si sol este probabil sa fi fost facute chiar de unii...

Ecoturism

Dezvoltarea durabila = satisface nevoile generatiilor actuale fara a prejudicial interesele generatiilor viitoare. Mediu = conditii si elemente...

Poluarea și poluanții mediului

CAP.I.ECOSISTEMUL-NOTIUNI GENERALE Mediul de viata este reprezentat de totalitatea factorilor fara viata (abiotici) si inzestrati cu viata...

Ecologie

1.METODE DE STUDIU IN ECOLOGIE Ernst Haeckel, considerat fondator al acestei ştiinţe, descrie ecologia ca ştiinţă care ne dă o imagine unitară a...

Ecologie Generală

Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg, dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe...

Ai nevoie de altceva?