Ferma de Vaci cu Lapte

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Ferma de Vaci cu Lapte.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Agronomie, Economie

Cuprins

Cap.I Agentul economic 1
1.1 Date de identificare 1
1.2 Resursele de producţie şi organizarea fermei 1
Cap.II Piaţa şi comercializarea 2
2.1 Piaţa internă şi externă a laptelui şi produselor lactate 2
2.2 Piaţa agentului economic 2
Cap.III Evaluarea activităţii viitoare.Eficienţa investiţiilor 3
3.1.Strategia de dezvoltare 3
3.2 Descrierea proiectului de investiţii 3
3.3 Costuri şi venituri estimate 3
3.4 Costul proiectului 3
3.5 Eficienţa investiţiilor 3
Cap. IV Analiza financiară 3

Extras din document

Cap.I Agentul economic

1.1 Date de identificare

Numele : S.C.,,Agrirom” S.R.L.

Adresa: Comuna Schela ; Sat Schela

Resurse (capital): -50ha proprietatea societăţii;

-100ha arendaţi şi adăposturile fostului IAS din localitate închiriate;

Obiectul de activitate:Cultivarea terenului agricol cu cereale şi comercializarea acestora către agenţii economici din judeţ.

Organizarea: Societatea agricolă cu 20 de angajaţi,din care 2 au funcţii de conducere şi cu rol în managementul societăţii;iar în ceea ce priveşte supravegherea lucrărilor solului societatea are angajat un inginer agronom cu studii superioare.Din totalul de 20 de angajaţi 12 sunt implicaţi direct în procesul de producţie.

1.2 Resursele de producţie şi organizarea fermei

Resursele materiale.

Ferma dispune de o suprafaţă totală arabilă de 150ha din care 66% este luată în arendă cu contract ferm pe o perioadă de 30 de ani de la proprietarii terenurilor.Din punctul de vedere al mecanizării societatea dispune de două tractoare de producţie românească de 65 CP(1994) de asemenea de o semănătoare şi de o maşină de treierat CLASS.

Forţa de muncă este asigurată de cei 12 oameni angajaţi pe perioadă nedeterminată din care 80%sunt de sex masculin;personalul are vârste cuprinse între 26 şi 40 de ani.

Descrierea sumară a activităţii actuale.Cultivarea cerealelor se face mecanizat;o parte din lucrările de recoltare se realizează manual.Desfăşurarea activităţii se face într-un mod similar cu aceea a unor societăţi din domeniu dar mai dezvoltate şi cu putere financiară mai mare.

B.Planul de afaceri

Cap.II Piaţa şi comercializarea

2.1 Piaţa internă şi externă a laptelui şi produselor lactate

Piaţa internă a laptelui la nivel local este nesaturată existând mari şanse de realizare a unor rezultate economice bune prin extinderea activităţii societăţii la creşterea taurinelor pentru lapte şi carne şi comercializarea acestora pe piaţa locală.În condiţiile actuale ale economiei de piaţă în care ponderea întreprinzătorilor privaţi din domeniu este de aproape 100% şi nemaiexistând nici un fel de costrângeri la nivelul pieţei preţul laptelui şi al produselor din lapte se poate forma liber pe piaţă.

Ţara noastră este în prezent un mare importator de lapte praf şi unele produse lactate însă creşterea consumului de lapte pe cap de locuitor şi atingerea unui nivel normal pentru condiţiile şi resursele ţării noastre impun susţinerea investiţiilor în domeniul creşterii taurinelor pentru lapte prin sporirea efectivelor de capete şi modernizarea fermelor din sectorul privat.

În acelaşi timp preţul la laptele proaspăt (1,8%)grăsime este inaccesibil pentru o parte a populaţiei el variază între 2,7 şi 3,2 lei;la fel se poate spune şi în cazul preţului unui pachet de unt unde preţul unui asfel de produs adus din import poate ajunge şi la 6lei iar la brânza telemea preţurile variază între 18-24lei.

Sprijinirea sectorului taurinelor pentru lapte;prin investiţii în achiziţionarea de vaci şi a utilajelor necesare pentru procesarea laptelui şi organizarea structurilor moderne de marketing în mediul rural este un obiectiv strategic menit să asigure siguranţa alimentară a populaţiei atât la nivel na- ţional dar în special la nivel regional.

2.2 Piaţa agentului economic

Laptele ce ar urma a fi produs în cadrul societăţii are deja o piaţă asigurată una din prin- cipalele societăţi de procesare a laptelui la nivel local ,,Galmopan”(Galacta) arătându-se interesată de preluarea producţiei zilnice oferind un preţ de achiziţie de 1,1 lei pe litru.

În ceea ce priveşte concurenţa la nivel local nu sunt alţi producători mari care să intre în competiţie cu societatea noastră,sectorul de stat este inexistent iar calitatea laptelui obţinut de producă- torii individuali se estimează că va fi inferioară celei oferite de ferma noastră.

Transportul laptelui de la unitatea de producţie la fabrica de procesarea a laptelui va fi asigurat de către principalul client:S.C. Galmopan cu mijloacele de trasnport specializate pe aproxima- tiv 11 km.În perspectivă se au în vedere alte investiţii care sa asigure prelucrarea laptelui chiar în cadrul societăţii noastre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ferma de Vaci cu Lapte.doc