Fisa Analitica Stiinte ale Naturii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fisa Analitica Stiinte ale Naturii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

DOMENIUL : ŞTIINŢELE NATURII (STN)

Fişa analitică de evidenţă pentru domeniul Ştiinţele naturii se poate completa pentru un număr mai mare de exemplare aparţinând aceleiaşi specii, dar colectate din acelaşi loc, în aceeaşi zi, de către aceeaşi persoană, aparţinând grupelor zoologice Mollusca, Arthropoda, dar şi altor grupe de nevertebrate dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus, cât şi pentru exemplarele din subdomeniile: botanică, paleontologie (doar pentru microfosile), sau pentru paratipi, sintipi etc., indiferent de domeniu.

pentru microfosile), sau pentru paratipi, sintipi etc., indiferent de domeniu.

TIP FIŞĂ

Se va bifa căsuţa corespunzătoare tipului de fişă, după cum urmează:

- dacă obiectul face parte dintr-un ansamblu

- dacă se întocmeşte o fişă colectivă, pentru specimene identice

- dacă se întocmeşte o fişă individuală (cazul cel mai frecvent).

DEŢINĂTOR

Câmpul se completează cu numele întreg sau cu sigla instituţiei culturale care deţine specimenul ce urmează a fi fişat, urmat de localitatea de reşedinţă.

COD DEŢINĂTOR

Conţine codul deţinătorului specimenului (muzeu, colecţie aparţinând cultelor, colecţie şcolară etc.), conform Listei de autoritate "Deţinători", iniţiată în 1980 şi completată permanent de atunci la CIMEC. Codul de deţinător unic la nivel naţional a fost acordat pe unitate fizică distinctă (sediu de muzeu, sediu de secţie a unui muzeu), deci pe adresă, pentru a permite indicarea cât mai precisă a locaţiei deţinătorului şi, respectiv, a specimenului fişat. Codul unui deţinător se menţine neschimbat, indiferent de modificările de denumire, adresă, subordonare administrativă apărute de-a lungul timpului, permiţând identificarea deţinătorului.

Dacă nu cunoaşteţi codul de deţinător, consultaţi lista de deţinători, identificaţi deţinătorul după judeţ, localitate, denumire, adresă şi preluaţi codul numeric al acestuia. Dacă deţinătorul căutat nu există în listă, solicitaţi la CIMEC înscrierea deţinătorului în listă şi acordarea unui cod.

Pentru specimenele aflate în custodie, se completează codul deţinătorului de la care este luat bunul în custodie.

NR. INVENTAR

Câmpul conţine numărul de inventar actual al specimenului. Acesta poate fi o cifră, o combinaţie de sigle şi cifre, un număr cu subnumere etc.

NR. INVENTAR VECHI

Câmpul conţine numărul vechi din registrul de inventar. Numărul de inventar vechi este necesar pentru a se stabili concordanţe între numărul de inventar actual şi cel care a apărut în cataloage sau în publicaţii mai vechi.

COLECŢIE

Câmpul se va completa cu denumirea colecţiei din care face parte specimenul fişat (conform clasificării colecţiilor din muzeu).

Exemple:

Colecţia Prinţului Caradjea; Colecţia Montandon; Colecţia Bielz

Notă: Câmpul poate fi completat şi cu numele colecţionarului sau / şi cu numele colecţiei, atunci când este cazul unei donaţii sau achiziţii constituite, intrate în posesia muzeului.

NR. INVENTAR COLECŢIE

Câmpul conţine numărul de inventar al colecţiei din care face parte piesa. Este necesar din aceleaşi considerente ca în cazul NR. INVENTAR.

CLASAT

Câmpul conţine informaţii despre regimul de protecţie al specimenului, prevăzut de Legea 182/2000 şi conform Normelor de clasare.

Se alege opţiunea "clasat", în cazul în care specimenul a fost clasat în urma validării propunerii de clasare, înaintată de deţinător, de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în categoria „tezaur” sau „fond” (cf. Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Monitorul Oficial nr.10 din 8 ianuarie 2007). Dacă opţiunea nu este valabilă, nu se va bifa.

ORDIN NR.

Câmpul consemnează numărul ordinul ministrului prin care a fost validată propunerea de clasare a specimenului fişat.

DATA

Câmpul consemnează data la care a fost validată propunerea de clasare a specimenului fişat.

Informaţia se completează în câmp după formula: ZZ.LL.AAAA.

POZIŢIA

Se va consemna numărul din lista anexată ordinului de ministru la care se regăseşte obiectul clasat.

CATEGORIE

Cuprinde categoria generală în care se încadrează specimenul fişat.

Exemple: Botanică – plante inferioare; Botanică – plante superioare; Mineralogie; Zoologia nevertebratelor; Zoologia vertebratelor

NR. SPECIMENE/PIESE

Se înscrie numărul de exemplare din aceeaşi specie, care au fost colectate în aceeaşi zi, în aceeaşi localitate şi de către aceeaşi persoană, fişate pe un singur formular, precizâdu-se totodată câţi masculi şi câte femele; pentru speciile hermafrodite sau al căror sex este indeterminabil, se înscrie cifra totală.

DENUMIRE ŞTIINŢIFICĂ

Conţine denumirea ştiinţifică a specimenului. La afişare este un câmp conjugat format din câmpurile din formularul de introducere din program: Denumire, Autor şi An.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fisa Analitica Stiinte ale Naturii.doc