Ghid pentru Implementarea unui Sistem de Management al Calitatii in Cadrul - SC Imapan SRL

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Ghid pentru Implementarea unui Sistem de Management al Calitatii in Cadrul - SC Imapan SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Cap. I. ASPECTE GENERALE

IMAPAN este unul dintre cei mai importanţi fabricanţi de produse de morărit, panificaţie, patiserie, biscuiţi şi paste făinoase,un bun colaborator cu furnizori de materii prime şi auxiliare, constructori de utilaje şi echipamente specifice sectorului, cercetători şi proiectanţi, depozitari, distribuitori şi comercianţi.

IMAPAN reprezintă industria de profil, însemnând la nivel naţional:

- capacităţi de : 12.000 t/zi făină de grâu şi porumb;

10.000t/zi pâine şi produse de panificaţie;

500t/zi paste făinoase;

500t/zi biscuiţi.

2milioane t pentru depozitarea cerealelor

- un număr total de 32.500 angajaţi;

- o cifră de afaceri anuală globală de 750 milioane Euro.

IMAPAN

- furnizează asistenţă tehnică, economică şi juridică în relaţiile cu agenţii economici interni şi externi;

- participă la întocmirea strategiilor privind funcţionarea şi modernizarea sectorului;

- asigură informaţii şi suport tehnic privind accesul la programe de finanţare a investiţiilor şi de formare profesională a personalului.

IMAPAN concepe şi realizează un schimb larg de informaţii prin :

- contacte directe şi relaţii cu :

- organizaţii din ţară şi străinătate ;

- producători de materii prime şi materiale specifice sectorului ;

- furnizori de tehnologii noi

- bancă de date care pune la dispoziţia părţilor interesate informaţii privind posibilităţi de investiţii, dezvoltări noi în domeniul echipamentelor şi al instalaţiilor tehnologice specifice branşei, în Europa şi în întreaga lume, consideraţii privind consumul, capacitatea de producţie, pieţe de mărfuri.

IMAPAN

- elaborează în colaborare cu specialiştii din unităţile membre ghidurile de bune practici de igienă în morărit, panificaţie, patiserie, paste făinoase şi biscuiţi ;

- participă la elaborarea standardelor din domeniu.

Menţionăm că pentru industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase există suficiente capacităţi care pot asigura necesarul la intern, precum şi cantităţi apreciabile pentru export în condiţii calitative la nivel mondial.

IMAPAN

- desfăşoară o intensă activitate de informare a membrilor asociaţi prin cele două publicaţii:“AGENDA” – un buletin informativ cu apariţie lunară şi revista semestrială “Actualităţi în industria de morărit şi panificaţie” care conţine articole privind cele mai noi aspecte legate de tehnici, tehnologii şi echipamente utilizate în sectorul de morărit-panificaţie din ţară şi din străinătate.

IMAPAN

- promovează o politică al cărei principal obiectiv este modernizarea şi retehnologizare a sectorului, precum şi implementarea sistemelor de management al calităţii în conformitate cu cerinţele normelor Uniunii Europene.

Ca o recunoaştere a activităţii desfăşurate, IMAPAN este membru al Asociaţiei Europene de Morărit (GAM) şi al Uniunii Internaţionale a Brutarilor (UIB) , participând activ la dezbaterile ce au loc la întrunirile acestor asociaţii.

Cap. II. APLICAREA PRINCIPIILOR DE BAZĂ ALE

MANAGEMENTULUI CALITĂŢII IN CADRUL

IMAPAN

Consumatorii sunt preocupaţi de calitatea produselor achiziţionate. În condiţiile în care oferta este atât de generoasă o condiţie esenţială pentru ca operatorii economici să reziste în piaţă este aceea de a produce numai produse de calitate. Aşadar calitatea, un concept teoretic deocamdată, trebuie proiectată şi construită. Acum când România este la un pas de aderare, mulţi operatori economici au implementat în unităţile lor sistemul de management al calităţii (SMC), reuşind astfel să se menţină cu produsele lor pe piaţa internă, dar să pătrundă şi pe piaţa externă.

Implementarea sistemului de management al calităţii în industria alimentară nu este obligatorie, potrivit legislaţiei în vigoare, dar poate aduce numeroase şi evidente beneficii (satisfacerea cerinţelor clienţilor, creşterea şi îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei, responsabilizarea personalului, posibilitatea desfacerii produselor proprii în hipermarketuri, avantaje financiare şi de imagine).

În întreaga lume se manifestă o creştere a exigenţei în domeniul calităţii fapt pentru care realizarea şi menţinerea performanţelor economice este strâns legată de îmbunătăţirea continuă a acesteia.

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a veni în sprijinul organizaţiilor şi a-le îndruma în modul de abordare a calităţii:

- ISO 9000 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;

- ISO 9001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

- ISO 9004 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor;

- ISO 19011 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi de mediu.

Elaborat de Comitetul Tehnic al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), standardul SR EN ISO 9001 : 2001 este referenţialul pe baza căruia se poate implementa SMC.

„Standardul SR EN ISO 9001 stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie:

- are nevoie să demonstreze abilitatea sa de a furniza consecvent produse care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele reglementărilor aplicabile;

- doreşte să mărească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi a celor de reglementare aplicabile.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Ghid pentru Implementarea unui Sistem de Management al Calitatii in Cadrul - SC Imapan SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA Facultatea de Management Agricol Specializarea – Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism