Infiintare Pepiniera

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 26 în total
Mărime: 318.75KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Vasile

Extras din document

Referat Înfiintare pepiniera

Tema referatului:

Pentru satisfacerea nevoilor de puieti pe specii si sortimente in vederea executarii lucrarilor anuale de impadurire din cuprinsul Ocolului Silvic , se va infiinta o pepiniera forestiera mixta (i.e. rasinoase si foioase).

In vederea rezolvarii acestei probleme, trebuie solutionate urmatoarele aspecte:

1. Alegerea locului şi terenului pentru amplasarea pepinierei

La stabilirea amplasamentului se va ţine seama de particularităţile climatului regional determinate de relief, în funcţie de care se va opta pentru formele de relief sau fracţiuni ale acestora ce se caracterizează printr-un climat local mai blând.

Terenul destinat pepinierei trebuie să fie plan, aşezat şi uşor înclinat (1-3grade) pentru a fi asigurat drenajul natural rapid al apelor în exces şi mecanizarea complexă a proceselor tehnologice de producere a puieţilor.

Pe de altă parte, solul din cuprinsul terenului ales pentru pepinieră, prin componente, însuşiri şi procese pedogenetice, este indicat să fie de fertilitate cel puţin mijlocie în raport de cerinţele ecologice ale speciilor pentru care urmează să se producă material de plantat. In principiu, sub acest aspect, se preferă terenuri cu un sol zonal, de textură mijlocie, profund, reavăn şi bogat în substanţe minerale nutritive uşor accesibile culturilor de puieţi.

In plus, terenul pentru pepinieră trebuie să fie uşor accesibil prin reţeaua existentă de drumuri, să fie plasat în apropierea unor localităţi şi să dispună în imediata vecinătate de o sursă permanentă de apă.

Pentru fiecare pepinieră, aflată fie în faza de proiectare fie în exploatare, se completează un document tipizat („Fişa pepinierei”) în care se înscriu elemente referitoare la situaţia administrativă, la localizarea fito-geografică, unele caracteristici ale reliefului şi solului, respectiv, ale regimului principalilor factori macroclimatici.

2. Stabilirea necesarului anual de puieţi, pe specii şi sortimente pentru împăduriri curente prin plantaţii

Exemplul 1a: Conform planurilor decenale de regenerare din teritoriul deservit de o pepinieră mixtă (puieţi de foioase şi răşinoase) urmează să fie împădurite anual 150 de hectare cu puieţi aparţinând următoarelor specii: molid (puieţi de talie semimijlocie) – pe 25% din suprafaţa totală de împădurit, brad (puieţi de talie semimijlocie) –pe 10% din suprafaţă, larice (puieţi de talie semimijlocie) – pe 5% din suprafaţă, gorun (puieţi de talie mică) – pe 27% din suprafaţă, stejar (puieţi de talie mică) – pe 13% din suprafaţă, paltin de munte (puieţi de talie mică) – pe 8% din suprafaţă, cireş (puieţi de talie mică) – pe 7% din suprafaţă şi plop euramerican (puieţi de talie mare) – pe 5% din suprafaţă.

Desimea puieţilor la hectar în lucrările de împădurire (conform recomandărilor din Instrucţiuni tehnice pentru compozţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, 1987) este de 5000 puieţi/ha pentru molid (Mo), brad (Br), gorun (Go), stejar (St), paltin de munte (Pa.m) şi cireş (Ci), 2500 puieţi/ha pentru larice (La) şi 625 puieţi/ha pentru plop euramerican (Pl.ea). Necesarul de puieţi pe specii şi sortimente este calculat în Tabelul 1

Conținut arhivă zip

  • Infiintare Pepiniera.ppt

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri pentru Modernizarea unei Firme Vinicole din Comuna Ceptura - Judetul Prahova

INTRODUCERE MANAGERUL ŞI VITICULTORUL DE AZI Este fără doar şi poate o modă astăzi în multe medii frecventate de oamenii tineri a discuta şi...

Finantarea Investitiilor - Studiu de Caz Privind Fezabilitatea unei Investitii

1. PREZENTAREA INTREPRINDERII 1.1 Elemente de identificare Denumirea: S.C. IMAGRO S.R.L. Sediul social: Timisoara, Calea Aradului nr. 23...

Pepiniera Pomicolă

ARGUMENT Am ales tema “ Pepiniera pomicolă , considerand ca speciile pomicole cultivate in gradina casei reprezinta o ocupatie placuta ,...

Împăduriri

Tema referatului: Pentru satisfacerea necesarului de puieti pe specii si sortimente în vederea executarii lucrarilor anuale de împaduriri din...

Silvicultura

CAPITOLUL I DESCRIEREA GENERALA A TERITORIULUI DESERVIT DE PEPINIERA Ocolul Silvic Bicaz îsi are denumirea dupa valea principala care strabate...

Metodica Producerii Materialului Săditor la Măr

Pepiniera este exploatarea horticolă specializată în producerea materialului săditor din speciile fructifere: pomi, arbusti fructiferi, căpşuni....

Arhitectura Peisagistica

ARHITECTURĂ TIPURILE DE SPAŢII VERZI Spaţiile verzi din interiorul localităţilor cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii verzi şi aliniamente...

Împăduriri

I n t r o d u c e r e În ultimele decenii, în ţara noastră au fost publicate mai multe lucrări de o deosebită valoare didactică şi ştiinţifică în...

Ai nevoie de altceva?