Masura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Masura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marghareta Chis

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1. PREZENTAREA ŞI REPARTIZAREA FONDURILOR.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala va putea fi accesat dupa aprobarea Programului National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR).

Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate, in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile (detalii puteti obtine accesand Investitii prin FEADR);

Politica Agricolă Comună, pe care şi ţara noastră o va urma odată cu integrarea în Uniunea Europeană constă într-o serie de măsuri, majoritatea legate de dezvoltarea rurală.

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune s-au creat două fonduri europene pentru agricultură, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) pentru finanţarea măsurilor de marketing şi FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.

În anul 2004, Comisia Europeană a propus pentru perioada 2007 – 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit. Acest fond va înlocui Instrumentul Financiar pentru Orientare în Pescuit care acoperă anii 2000 – 2006.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/27 februarie 2006 a fost înfiinţată Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Noua structură, pe lângă derularea Programului SAPARD, va asigura implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi a Fondului European pentru Pescuit (FEP).

Modul în care aceste fonduri vor finanţa concret investiţiile este dat de către Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, document aflat în stadiul de elaborare la Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale.

In acest moment, în urma definitivării Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR.

Astfel, se va urmări restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente. Toate acestea vor ţine cont de îmbunătăţirea competenţelor profesionale, de un management durabil şi de respectarea exigenţelor de mediu.

O componentă asupra căreia Uniunea Europeană pune accent este cea de biodiversitate şi conservare a naturii, care se va materializa prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole şi forestiere.

Nu vor fi uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai mare importanţă acordată multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural.

O a patra direcţie se va ocupa de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural.

În ceea ce priveşte Fondul European pentru Pescuit, Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit i-a fost atribuită funcţia de plată şi, în condiţiile delegării în baza unui acord interinstituţional, şi funcţia de implementare aferentă acestui fond.

Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comună de Pescuit care se referă la asigurarea pe termen lung a activităţilor de pescuit printr-o exploatare eficientă a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea vieţii marine, a lacurilor şi zonelor de coastă afectate de activităţile intensive de pescuit şi acvacultură.

Sprijinul acordat prin FEP poate fi direcţionat pe cinci priorităţi, dintre care menţionăm reabilitarea flotei de pescuit, Acvacultură, dar şi dezvoltarea sustenabilă a zonelor de pescuit costalier.

In urma definitivării Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR.

Prima directie, AXA 1

- Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, va urmări restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente. Toate acestea vor ţine cont de îmbunătăţirea competenţelor profesionale, de un management durabil şi de respectarea exigenţelor de mediu.

Concret, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru:

- Formarea profesională şi acţiuni de informare - Masura 111

- Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producătorii agricoli si proprietarii de padure – Masura114.

- Modernizarea exploataţiilor agricole - MASURA 121

- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere - MASURA 123

- Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii - Masura 125

Fisiere in arhiva (1):

  • Masura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri.doc